Kierunek Lekarski - Poznań

Kierunek Lekarski - Poznań

Kierunek Lekarski - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Kierunek Lekarski studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku lekarskim w Poznaniu to studia jednolite magisterskie magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Poznaniu kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Lekarski UMP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Studenci kierunku lekarskiego nauczą się stawiania wstępnych diagnoz medycznych, wdrażania terapii oraz zastosowania odpowiedniego leczenia. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać badania lekarskie, z zastosowaniem nowoczesnej aparatury medycznej. Co więcej, rozwiną umiejętność analizy wyników badań oraz konsultacji z lekarzami różnorodnych specjalizacji.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (ponad 3 tys. zgłoszeń - 9 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 33000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, zaliczeniu Egzaminu Lekarskiego oraz odbyciu obowiązkowego stażu, absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z sanatoriami, ośrodkami rehabilitacji, czy placówkami naukowo-badawczymi.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Poznaniu? Przepustką na studia jest konkurs świadectw, w którym należy zabłysnąć, na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Poznaniu

W Poznaniu kierunek lekarski można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Poznaniu

Kierunek lekarski w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Poznaniu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych są płatne. Cena za pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wynosi około 33000 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, niezależnie od tego czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

 

 

„Mamo! Będę lekarzem!” Ilu z nas nie marzyło o tym zawodzie będąc dziećmi? Ludzie, od zarania dziejów czuli respekt i poważanie, dla wszystkich w tym fachu. Prestiż, nieodzownie łączący się z tym zawodem oraz wiedza, którą znają tylko nieliczni, bez wątpienia są czynnikami, wpływającymi na wybór młodych adeptów kierunku lekarskiego.

Któż z nas przecież, nie chciałby cieszyć się ogólnym szacunkiem i społecznym zaufaniem? Bycie lekarzem to niejednokrotnie misja i brzemię, z którym trzeba żyć do końca swoich dni. W tym miejscu należy podkreślić, że od samego początku drogi młodego lekarza nie jest łatwo, a im dalsza droga, tym bardziej kręta i wyboista. Bowiem po zakończeniu kierunku lekarskiego, należy wybrać specjalizację, w której przyszły profesjonalista będzie chciał się kształcić.

Oczywiście, mimo niełatwej drogi do kariery lekarza należy pamiętać, że zawsze warto nieść pomoc innym. Skrupulatne studiowanie medycyny w Poznaniu, otworzyć może wiele możliwości pracy w prestiżowych ośrodkach zdrowia i klinikach – często poza granicami naszego kraju. Wszystko zależy od zaangażowania i marzeń studenta.

 

Program studiów i przedmioty

Medyczna uczelnia w Poznaniu tak przygotowała swój program, by przysposobić swoich przyszłych absolwentów do profesjonalnej opieki nad pacjentem. Wiedza zdobyta podczas studiów, ma umożliwić absolwentom kierunku lekarskiego zdobycie jak najlepszej pracy w ośrodkach zdrowia.

Należy także pamiętać, że nauka na wydziale lekarskim wiąże się z ciągłym pogłębianiem wiedzy, a egzaminy mają wysoko postawioną poprzeczkę. Na studiach lekarskich nie można być przeciętnym – uczelnie stawiają na ludzi wybitnych. Tylko w ten sposób można zdobyć naprawdę rzetelne wykształcenie.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku lekarskim:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Biorąc pod uwagę, że studia lekarskie to naprawdę „ciężki kawałek chleba”, najlepszym kandydatem na ten kierunek będzie osoba lubiąca się uczyć i poprawiać własne wyniki. Dążąca do perfekcji. Nie zrażająca się nawet w momentach kryzysowych. Ponadto, przyszły student medycyny powinien mieć w sobie ciekawość świata oraz otwartość. Otwartość nie tylko na wiedzę, ale także na innych.

Empatia w tym zawodzie jest kluczowym elementem – pacjenci nie zawsze są w dobrej kondycji fizycznej lub psychicznej. Lekarza potrzebują osoby młode i te starsze – wysportowane i niedołężne. Dlatego otwartość i empatia to cechy niemal najważniejsze. Dobry kandydat na te studia nie może bać się krwi i igieł, ponieważ w późniejszym, wykonywanym przez niego zawodzie, będą to instrumenty jego pracy. Musi zatem być odporny na takie widoki.

Najważniejsze – młody lekarz powinien doskonale radzić sobie ze stresem. Niejednokrotnie precyzja może uratować komuś życie, a trzęsące się ręce mogą tylko sprawę utrudnić. W popularnych filmach i serialach o tematyce lekarskiej często ukazana jest właśnie ta kwestia – nawet najlepsi miewają gorsze dni, dlatego ważne jest by zachować balans między pracą a życiem prywatnym.

Kandydat na lekarza musi lubić biologię i chemię, oraz orientować się w najnowszych trendach związanych z tym kierunkiem. Pogłębiając swoją wiedzę, lekarze doskonalą swój warsztat, dzięki czemu ufają im coraz to szersze grona pacjentów.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student podejmujący naukę na wydziale lekarskim w Poznaniu pozna budowę, mechanizmy i funkcjonowanie organizmu zdrowego oraz możliwe jego zaburzenia – zarówno w kontekście budowy, jak i funkcjonowania.

Dowie się jakie są choroby na poziomie jednostki, grupy społecznej oraz populacji, a także zaznajomi się z ich diagnostyką i leczeniem na poziomie lekarza ogólnego. Student pozna najnowocześniejsze metody oraz technologie, wykorzystywane do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Nauczy się też, jak w sposób właściwy zadawać pytania, by w sposób najbardziej profesjonalny przeprowadzać wywiad z pacjentem. Będzie wiedział, jak filtrować informacje od pacjenta, by w jak najbardziej możliwy sposób wydać krytyczną ocenę istotnych informacji dla kwestii klinicznych i naukowych oraz wiedzieć jak je rozwiązać.

 

Umiejętności

Student medycyny będzie pracował w zakresie swoich kompetencji, w pełni wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie studiów. Dowie się, jakie są zasady bezpieczeństwa panujące w miejscu pracy, chroniąc siebie, pozostałych członków zespołu oraz pacjentów i ich bliskich.

Nie zrazi się brakiem komfortu – będzie potrafił pracować w każdych warunkach, a pomoc innym będzie determinować jego zachowanie, nie zważając na warunki społeczne, społeczne lub kulturowe. Absolwent medycyny, będzie gotowy do pomocy ludziom z chorobami ostrymi i przewlekłymi, a także w różnym stanie zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej.

Ponadto, po uzyskaniu odpowiednich informacji w ramach wywiadu, dowie się jak zapobiegać stanom nagłym, a także ustali priorytety niezbędne, by stworzyć plan diagnozy i działania, przeciwdziałając nawrotom stanu zagrożenia.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent tego kierunku będzie gotowy do pracy w zespole profesjonalistów, często interdyscyplinarnym, zarówno pod nadzorem, a także jako lider. Będzie odznaczał się wysoką kulturą osobistą, pamiętając o kodeksie etyki lekarskiej, nie nadwyrężając przy tym zaufania pacjentów.

Będzie miał w sobie chęć ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, korzystając przy tym z dobry praktyk medycznych. Będzie także czuł na sobie odpowiedzialność za postawione diagnozy oraz prognozy leczenia, decyzje, będzie podejmował z rozwagą.

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

Studia na kierunku Lekarskim w Poznaniu trwają 6 lat (jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Poznaniu dzielą się na studia jednolite magisterskie oraz dwuetapowe, podczas których drugi etap można pominąć, skracając tym samym czas poświęcony na edukację. Studia medyczne w Poznaniu należą nie tylko do wąskiego grona studiów jednolitych, ale także trwają dłużej, niż większość kierunków.

Nic w tym dziwnego, wykształcenie kompetentnej kadry medycznej, zdolnej do sprostania wyzwaniom współczesnej medycyny, wymaga czasu i odpowiedniego nakładu pracy. W związku z tym na ukończenie studiów na Kierunku Lekarskim w Poznaniu należy poświęcić sześć lat swojego życia, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na podjęcie studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych.

Kierunek lekarski (medycyna) w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Poznaniu?

Nie zdziwi nikogo fakt, że młody lekarz nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że zakończenie kierunku lekarskiego może być tylko furtką do dalszej kariery zawodowej – odbycia stażu lekarskiego, zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i w rezultacie wyboru specjalizacji.

Po zakończeniu sześcioletnich studiów, rocznego stażu i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), można ubiegać się do okręgowej rady lekarskiej o przyznanie prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Trzeba też powiedzieć, że młody adept medycyny ma możliwości szersze niż te polskie – placówki zdrowia na całym świecie chętnie docenią utalentowaną w swoim fachu osobę. Zaczynając od szpitali, a kończąc na prywatnych klinikach – perspektywy pracy w swoim zawodzie są nieograniczone.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku lekarskim:

 • Szpitale
 • Prywatne ośrodki zdrowia
 • Sanatoria
 • Kliniki
 • Placówki oświatowe
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne

 

Przykładowe ścieżki kariery po studiach na kierunku lekarskim:

 • Chirurg (np.: ogólny, dziecięcy, onkologiczny, naczyniowy, plastyczny)
 • Dermatolog
 • Endokrynolog
 • Kardiolog
 • Neurolog
 • Okulista
 • Onkolog
 • Patomorfolog
 • Pediatra
 • Psychiatra

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku lekarskiego?

Absolwenci kierunku lekarskiego w zależności od wybranej specjalizacji obierają różne ścieżki kariery, jednak najczęściej pracują oni w szpitalach i poradniach. Najpopularniejszymi specjalizacjami wśród studentów są: chirurg, stomatolog, diabetolog oraz psychiatra. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

Chirurg Ogólny

Na co dzień odpowiada on za konsultacje, zlecanie badań, które będą niezbędne do wykonania operacji i analizowanie wyników. Następnie zajmuje się operowaniem i dba o pacjentów w czasie ich rekonwalescencji. Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga jest bardzo szeroki - może on operować tkanki miękkie jak i twarde, a także wycinać zmiany skórne. Mediana wynagrodzenia chirurga wynosi 10280 zł brutto.

Psychiatra

Pracuje on w szpitalach lub może prowadzić własną praktykę. Zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem zaburzeń psychicznych. W odróżnieniu od psychologa może on prowadzić leczenie farmakologiczne, czyli wdrażać leki i wypisywać recepty. Mediana zarobków psychiatry wynosi 11290 zł brutto miesięcznie.

Kardiolog

Kardiolog jest lekarzem od chorób serca, a więc zajmuje się diagnozowaniem wad i chorób związanych z układem krążenia i układu sercowo-naczyniowego. Wykrywa wady serca u dzieci jaki i dorosłych oraz zajmuje się ich leczeniem farmakologicznym lub chirurgicznym. Dba również o rekonwalescencję osób po zawałach lub operacjach i udziela im porad, które mają na celu poprawę jakości życia. Mediana zarobków kardiologa wynosi około 9580 zł brutto.

Pediatra

Pediatra jest specjalistą w zakresie chorób dzieci oraz młodzieży. Odpowiada za diagnozowanie i leczenie chorób dzieci, wypisuje skierowania na badania oraz analizuje wyniki. Pilnuje szczepień i rozwoju u noworodków oraz daje porady młodym rodzicom w zakresie zdrowia dziecka i opieki nad nim. Mediana zarobków wynosi około 10760 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić między sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach mogą zależeć od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 338 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMP. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 33000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Kierunek lekarski studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Kierunek lekarski studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Kierunek lekarski  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Na poszczególnych kierunkach występuje ograniczona liczba miejsc.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 338

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Naukę stacjonarną w uczelniach publicznych można podjąć całkowicie bezpłatnie. Za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych lub studia w prywatnych szkołach wyższych należy jednak zapłacić.

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 33000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia poprzez system IRK lub ERK – wyniki rekrutacji, indywidualne dla poszczególnych uczelni, udostępniane są w prywatnym profilu. Dzięki temu kandydaci wiedzą, ile punktów zdobyli w procesie rekrutacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą składać dokumenty tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Zazwyczaj na złożenie dokumentów rekrutacyjnych mają oni kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby złożyć dokumenty w wyznaczonym przez uczelnię terminie – ważne jest też to, by zestaw był kompletny. Kandydaci, którzy nie spełnią tych warunków, mogą zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Lekarski) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Poznaniu

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, należy poważnie zastanowić się nad tym, czy kandydat ma predyspozycje do podjęcia tak trudnych studiów. Czy lubi się uczyć, a chemia i biologia nie stanowią dla niego żadnego problemu? Czy doskonale radzi sobie ze stresem, a małe porażki nie doprowadzają do wątpliwości we własne umiejętności?

Czy kandydat na kierunek medyczny będzie dążył do doskonałości, poświęcając przy tym czasami życie prywatne na rzecz tego zawodowego? Jeśli na powyższe pytania w większości odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że medycyna to może być Twoja droga do kariery!

Warto też rozpocząć proces edukacji wcześniej niż przed samą maturą – dobrze zdany egzamin dojrzałości może zagwarantować pełen sukces przy rekrutacji na medyczne uczelnie wyższe w Poznaniu. Jeśli jednak matura nie poszła Ci najlepiej – warto rozejrzeć się za innym kierunkiem.

 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na kierunek lekarski w Poznaniu jest nieco inny niż w większości przypadków – oczywiście najpierw należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz uiścić opłatę rekrutacyjną. W przypadku, kiedy wyniki egzaminu dojrzałości są odpowiednie, by przejść dalej, następuje konkurs świadectw.

Tutaj liczą się nie tylko wyniki matur, ale też oceny z poszczególnych przedmiotów szkolnych (biologia, chemia, fizyka, j. polski). Oczywiście, laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej jest na liście studentów automatycznie – dlatego warto zastanowić się nad podejściem do tego konkursu, planując wykonywanie zawodu lekarza.

 

Wymagane dokumenty

Dokumentów do złożenia także jest nieco więcej. Poniżej prezentujemy niezbędną listę. Uwaga – cały pakiet dokumentów należy złożyć w terminie wyznaczonym przez uczelnię. W przeciwnym razie – można zostać skreślonym z listy studentów!

 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
 • dowód osobisty do wglądu (w przypadku dostarczania dokumentów przez pełnomocnika – do wglądu kopia notarialna dowodu osobistego),
 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego,
 • oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB,
 • jedną fotografię czytelnie podpisaną,
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań
 • kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego.

 

Radzimy jednak sprawdzić osobiście, jakich dokumentów wymaga, wybrana przez kandydata uczelnia.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Poznaniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu?

Dokąd udać się na studia? To, sprawiające wrażenie łatwego, pytanie nierzadko sprawia kandydatom niemałe problemy. By rozwiać wszelakie wątpliwości, warto zapytać: Jakie ma Kierunek Lekarskie w Poznaniu opinie?

Agata, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Każdy lekarz musi być najlepszy. W tym zawodzie nie powinno być miejsca na przeciętność ani jakiekolwiek pomyłki. Dlatego, żeby być najlepszym lekarzem, trzeba uczyć się od najlepszych. A żeby uczyć się od najlepszych, trzeba studiować kierunek lekarski w Poznaniu. To niezwykle proste.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Poznań studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie