Prawo - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Prawo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku prawo w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Poznaniu prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci prawa zdobywają gruntowne przygotowanie m.in. do wykonywania zawodów prawniczych, prowadzenia działań doradczych lub zarządzania działalnością gospodarczą zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Przyszli prawnicy poznają specyfikę funkcjonowania sądów i instytucji państwowych, uczą się także przebiegu poszczególnych procesów sądowych. Absolwenci prawa poprawnie analizują i interpretują różnorodne treści prawne i poznają skuteczne techniki i metody negocjacji czy przekonywania.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 1,5 tys. zgłoszeń - 10 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci prawa mają rozwinięte zdolności miękkie – umiejętnie prezentują się w środowisku specjalistycznym i poprawnie przedstawiają swoje stanowisko. Studenci tego kierunku nabywają kompetencje szczególnie przydatne w zawodach prawniczych, jednak stanowiska takie jak np. adwokat, sędzia czy prokurator to nie jedyne zawody, w których prawnicy się odnajdą. Zdolności zarządcze oraz organizacyjne pozwalają absolwentom prawa rozpocząć karierę związaną m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej, poradnictwem czy administracją publiczną lub prywatną.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo +

Collegium Polonicum w Słubicach UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Poznaniu? 

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli prawnicy muszą wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii czy wiedzy o społeczeństwie – znajomość tych przedmiotów niewątpliwie pomoże przyszłym studentom przyswojenie i zrozumienie trudnych zagadnień prawniczych. Dobrze też, by kandydaci na prawo umiejętnie posługiwali się zarówno językiem ojczystym, jak i obcym.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Poznaniu

Prawo w Poznaniu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na trzech uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Poznaniu

Prawo w Poznaniu oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Poznaniu

Prawo w Poznaniu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku prawo w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Prawo w Poznaniu wahają się od 4900 zł do 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna uczelnia publiczna ani nie publiczna nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Poznaniu

 

 

Studenci prawa zdobywają wiedzę w zakresie m.in.: administracji, gospodarki, ekonomii, socjologii, antropologii czy psychologii. Przyszli specjaliści znają charakterystykę prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, dzięki czemu mogą oni rozpocząć karierę zawodową zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza nim. Absolwenci prawa działają zgodnie z etyką prawnika, a także znają najważniejsze kodeksy i dokumenty prawne.
 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku prawo w Poznaniu realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie. Studenci stacjonarni częściej jednak pracują w zespołach oraz pod opieką ekspertów. Stacjonarna nauka daje studentom szansę na zdobycie cennego doświadczenia w profesjonalnych warunkach.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka umożliwiaj studentom podjęcie pracy na pełnym etacie lub realizowanie innych obowiązków poza godzinami studiów. Studenci niestacjonarni powinni jednak samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, a także uczestniczyć aktywnie w zajęciach.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa w trakcie nauki poznają zależności między prawem a dziedzinami pokrewnymi. Studia te umożliwiają przyszłym prawnikom zrozumienie systemu prawnego w Polsce i w Europie. Program tego kierunku przewiduje przedmioty poświęcone m.in. poszczególnym kodeksom prawnym oraz etapom różnych postępowań sądowych.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku Prawo:

 

Absolwenci prawa nie tylko doskonale znają specyfikę polskiego i międzynarodowego prawa, ale także umiejętnie argumentują swoje stanowisko oraz przeprowadzają skuteczne negocjacje. Liczne warsztaty, ćwiczenia oraz symulacje przewidywane w programie tego kierunku zapewniają studentom prawa kompleksowe przygotowanie nie tylko do wykonywania zawodów prawniczych, ale również pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na prawo muszą być zdeterminowani i bardzo ambitni. Studiowanie prawa wiąże się z wieloma obowiązkami oraz ciężką nauką. Dobrze więc, by studenci prawa mieli dobrą pamięć i potrafili organizować swój czas. Prawnicy muszą być odpowiedzialni i rzetelni. Zawód ten wiąże się z presją, studenci powinni dobrze radzić sobie ze stresem.

Studia prawnicze poświęcone są różnorodnym zagadnieniom związanym m.in. z administracją, ekonomią, gospodarką i socjologią. Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się np. polityką lub zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Przyszłymi prawnikami powinna kierować potrzeba sprawiedliwości. Eksperci tej dziedziny muszą być także komunikatywni, otwarci i uzdolnieni językowo.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek prawo:

 • zdeterminowanie, ambicja
 • dobra pamięć, zorganizowanie
 • odpowiedzialność, rzetelność
 • odporność na stres
 • zainteresowanie naukami humanistycznymi, społecznymi i ekonomicznymi
 • potrzeba sprawiedliwości
 • komunikatywność, otwartość
 • zdolności językowe

 

Wiedza i umiejętności

Studenci prawa sporządzają różnorodne pisma procesowe i szkolą się do tego, by stanowczo zajmować określone stanowisko w procesie sądowym. Prawo pozwala studentom rozwinąć zdolność logicznego myślenia oraz przekonującego argumentowania. W trakcie studiów uczestnicy praktycznych zajęć nabywają także szereg umiejętności miękkich, które ułatwiają przyszłym prawnikom skuteczne prezentowanie się w przestrzeni prawniczej i biznesowej. Studenci tego kierunku poznają mechanizmy oraz metody działania – szkolą się w zakresie negocjacji i argumentacji prawnej.
 

Wiedza:

Studenci prawa poznają i stosują przepisy prawa, a także postępowania cywilnego, karnego czy administracyjnego. W trakcie studiów dowiadują się, w jaki sposób interpretować regulacje prawne dotyczące m.in. ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych czy ochrony środowiska. Studenci poddają analizie rzeczywiste problemy prawne i starają się zrozumieć środowisko biznesowe.
Przyszli prawnicy poznają charakterystykę i strukturę systemu prawnego zarówno w Polsce, jak i w Europie. Studenci tego kierunku poznają specjalistyczną terminologię prawniczą oraz mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych.


 

Wiedza, którą nabywają studenci prawa:

 • znają i stosują przepisy prawa i postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego
 • poprawnie interpretują regulacje prawne
 • analizują rzeczywiste problemy prawne, m.in. w środowisku biznesowym
 • znają charakterystykę i strukturę systemu prawnego w Polsce i w Europie
 • stosują specjalistyczną terminologię prawniczą
 • wykorzystują mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych

 


Umiejętności:

Studenci prawa przygotowywani są w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych. Dzięki temu uczestnicy zajęć mają szansę uczestniczyć w licznych ćwiczeniach oraz symulacjach, które pozwalają im zrozumieć poszczególne etapy postępowania sądowego. W trakcie studiów przyszli prawnicy rozwijają także zdolności miękkie – uczą się technik negocjacji i perswazji, a także dokonywania autoprezentacji.

Te uniwersalne zdolności umożliwiają absolwentom prawa rozwinięcie kariery zawodowej także w innych dziedzinach, niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości. Kierunek ten uczy studentów stosowania przepisów m.in. prawa handlowego czy finansowego, w tym postępowania podatkowego.

Absolwenci prawa potrafią obsługiwać spółki prawa handlowego i bez problemu przygotowują pisma sądowe i administracyjne oraz umowy w obrocie gospodarczym. Przyszli prawnicy szkolą się m.in. w zakresie zarządzania zespołem zadaniowym czy finansami. Studenci kształcą zdolność strategicznego myślenia i poznają sposoby budowania wizerunku.

 

Umiejętności, które posiadają absolwenci prawa:

 • przeprowadzają poszczególne etapy postępowania sądowego
 • prowadzą skuteczne negocjacje
 • dokonują prawidłowej autoprezentacji
 • stosują przepisy różnorodnych kodeksów prawnych
 • przygotowują pisma i umowy
 • zarządzają zespołem zadaniowym i finansami
 • myślą strategicznie
 • umiejętnie budują wizerunek swój i firmy
Ile trwają studia na kierunku Prawo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Poznaniu

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Przez 10 semestrów studenci prawa szkolą się w zakresie m.in. wymierzania sprawiedliwości, argumentowania swojego stanowiska, oceniania jakości źródeł informacji oraz prowadzenia działań doradczych. Uczestnicy zajęć uczestniczą w licznych warsztatach poświęconych np. konstruowaniu pism procesowych czy symulacjach rozpraw sądowych. Ponadto przyszli specjaliści zapoznani zostają z problemami współczesnych przedsiębiorstw oraz sposobami ich rozwiązywania.

Absolwenci studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo mogą otrzymać tytuł magistra. W zależności od zainteresowań oraz predyspozycji prawnika może on zdecydować się na kontynuowanie kariery zawodowej związanej np. z wymiarem sprawiedliwości lub biznesem. Absolwenci mają szansę ubiegać się o aplikację prawniczą (np. sędziowską, adwokacką, prokuratorską), a także otworzyć własną działalność gospodarczą lub rozpoczęcie pracy badawczej.

Prawo w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Poznaniu?

Absolwenci prawa mogą rozpocząć działalność publiczną lub prywatną – w zależności od tego, jakie kompetencje nabyli w trakcie studiów lub jaki mają oni doświadczenie zawodowe. Prawnicza wiedza oraz zdolności prawników są gorąco poszukiwane przez wielu pracodawców. Dzięki temu absolwenci prawa mogą rozpocząć pracę w środowisku prawniczym, doradczym czy biznesowym.

Specjaliści, którzy ukończyli prawo, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w organizacjach państwowych, pozarządowych, a nawet międzynarodowych. Absolwenci prawa nie muszą swojej kariery zawodowej wiązać tylko z zawodami prawniczymi. Uniwersalne kompetencje oraz przydatne zdolności ułatwią im pracę np. w administracji publicznej lub prywatnej, doradztwie prawnym, korporacjach lub przedsiębiorstwach.

 

Absolwent prawa może rozpocząć pracę w:

 • Administracji państwowej
 • Administracji samorządowej
 • Instytucjach administracji europejskiej
 • Sądach
 • Prokuraturze
 • Kancelariach adwokackich
 • Przedsiębiorstwach
 • Punktach doradztwa prawnego


Rosnące zapotrzebowanie na usługi prawnicze otwiera przed absolwentami prawa coraz to nowsze ścieżki rozwojowe. Wykształceni prawnicy mogą zawalczyć o uprawnienia do wykonywania zawodu np. sędziego, adwokata czy prokuratora. Ponadto absolwent prawa doskonale odnajdzie się na stanowisku m.in. doradcy prawnego, komornika, kierownika czy właściciela działalności gospodarczej.

 

Absolwent prawa może zostać:

 • Adwokatem
 • Sędzią
 • Radcą prawnym
 • Komornikiem
 • Prokuratorem
 • Notariuszem


Wyjątkowo kompleksowe przygotowanie absolwentów prawa pozwala im na wykorzystanie zdobytych w trakcie studiów zdolności w mniej oczywistych zawodach (np.: mediator, urzędnik, dyplomata, polityk, dyrektor firmy, biznesmen czy ekspert.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Prawo?

Absolwenci Prawa mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe i mogą podjąć pracę w sądownictwie, prokuraturach, policji, administracji państwowej czy w notariatach. Najczęściej wybieranymi zawodami przez absolwentów Prawa są: adwokat, radca prawny, notariusz oraz prokurator. Ile zarabiają i jakie są ich obowiązki?

 

Adwokat

Adwokat może prowadzić własną działalność z prywatnymi usługami prawnymi lub pracować w urzędzie. Czym zajmuje się adwokat? Poza udzielaniem pomocy prawnej, reprezentuje swojego klienta w sądzie, zwykle broniąc go przed oskarżeniami. Przed rozprawą analizuje dokumenty i dowody oraz ustala skuteczną linie obrony. Mediana zarobków adwokata wynosi około 8180 zł brutto.

 

Radca prawny

Może on otworzyć własną kancelarię lub pracować na etacie. Najogólniej można powiedzieć, że świadczy on usługi z zakresu porad prawnych i sprawdza zgodność dokumentów z prawem. Kontroluje on umowy i dokumenty, czy są one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Może także bronić swoich klientów w sądach lub wnosić w ich imieniu oskarżenia. Mediana zarobków wynosi około 9600 zł brutto.

 

Notariusz

Notariusz może podjąć pracę w biurach notarialnych. Na co dzień zajmuje sie spisywaniem aktów notarialnych oraz doradztwem klientom w tym zakresie. Pomaga w spisywaniu poświadczeń oraz testamentu, którego nie można podważyć. Zajmuje się również spisywaniem protokołów. Mediana zarobków notariusza wynosi około 7380 zł brutto miesięcznie i może być uzależniona od tego czy notariusz pracuje na etacie czy prowadzi własne biuro.

 

Prokurator

Jest to jedna z ciekawszych specjalności, która uprawnia do pracy prokuratora. Prokurator odpowiada za prowadzenie postępowania oraz wydawanie nakazów. W sądach obejmuje funkcję oskarżyciela m.in. w powództwach cywilnych. Prokurator decyduje również o tymczasowym pozbawieniu wolności poprzez areszt. Mediana zarobków prokuratora wynosi około 12910 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ notariusze.waw.pl/ pk.gov.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co wpływa wiele czynników. Wahania w zarobkach mogą zależeć od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – stawka może się różnić w zależności od województwa, a nawet miasta.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 6000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu 
 
Prawo studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 
 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów uwzględnia postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Na jej podstawie na studia przyjmowani są kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.

Limity miejsc na kierunku prawo w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 160

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych lub za studia w większości prywatnych uczelni należy zapłacić.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6000 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji oraz lista rankingowa publikowane są indywidualnie przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci informacje na temat tego, czy dostali się na wybrany kierunek, otrzymują w prywatnym profilu – dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można do siedziby wybranej uczelni osobiście lub za pośrednictwem np. poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia dokumentów może różnić się w poszczególnych szkołach wyższych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na wprowadzenie studiów na kierunku Prawo do kanonu oferowanych ścieżek kształcenia, ustalają własne procedury rekrutacyjne obowiązujące właśnie ten kierunek.

Nie bez znaczenia pozostają odgórne rozporządzenia, dlatego dokładne zgłębienie regulaminu procesu rekrutacji jest niezwykle ważne dla każdego przyszłego studenta, aby mógł uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek wynikających z niewiedzy i niedoinformowania.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Przedmiotami, które odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na studia prawnicze w Poznaniu, są: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, dlatego warto przystąpić do egzaminu maturalnego właśnie z tych dziedzin, uprzednio poświęcając odpowiednią ilość uwagi na przyswojenie materiału.

Zwolnienie z obowiązku wyczerpującej nauki będą mieli laureaci oraz finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z matury z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Kiedy otrzymasz już wyczekiwane wyniki i uznasz, że są adekwatne do progów punktowych, ogłaszanych dla wybranej przez ciebie uczelni, będziesz mógł przejść do elektronicznej rejestracji kandydatów, czyli pierwszego etapu, który da ci szansę na wkroczenie w szeregi studentów tego elitarnego kierunku.

Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na Prawo w Poznaniu, będziesz musiał skompletować potrzebne dokumenty i zadbać o ich terminowe dostarczenie. Najczęściej są to: oryginał świadectwa maturalnego oraz jego kserokopia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny, który znajdziesz na stronie internetowej.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie na przestrzeni czasu i różnić się w zależności od poznańskiej uczelni. Dlatego zawsze staraj się być na bieżąco, śledząc stronę internetową wybranej uczelni, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności i rozczarowań.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Poznaniu

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Prawo w Poznaniu opinie?

 

Dorota, studentka trzeciego roku Prawa, mówi:

„Gdy mówisz znajomym, że studiujesz prawo, wszyscy robią wielkie oczy. Mówią, że to strasznie ciężkie studia, że na pewno nie śpię po nocach tylko się uczę, na wykłady chodzę niewyspana, a na życie prywatne w ogóle nie mam czasu. Owszem, prawo to nie są lekkie studia i nie każdy dałby sobie na nich radę. Ale uczę się po to, by pełnić ważne funkcję, pomagać, więc tutaj nie ma miejsca na marudzenie. A poza tym, wiem, że studiując w Poznaniu otrzymam najlepsze wykształcenie, będące mocnym fundamentem kariery zawodowej.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Poznań studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Poznań studia stacjonarne

Prawo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski