Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław
Dodaj do ulubionych

25.09.2023

Finanse i rachunkowość studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Finanse i rachunkowość we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Finanse i rachunkowość Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych oraz przeprowadzania sprawozdań finansowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach maklerskich. Ukończenie finansów i rachunkowości daje możliwość rozpoczęcia kariery jako biegły rewident, analityk biznesowy czy makler.
 

Uczelnie

We Wrocławiu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR), Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
 
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu >

 

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość powinni przede wszystkim umiejętnie liczyć. Przyszłym specjalistom niezbędne będą także zdolności językowe oraz zdolności komunikacyjne. Dobrze więc, by kandydat na te studia uzyskał bardzo wysoki wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Ponadto powinien on przygotować się do wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachnukowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu

 • Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 25.05.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 25.05.2023
  do 03.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  od 23.08.2023
  do 17.09.2023
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 25.05.2023
  do 27.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 25.05.2023
  do 27.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  od 01.08.2023
  do 15.09.2023
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.06.2023
  do 27.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.06.2023
  do 27.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 03.04.2023
  do 16.10.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 03.04.2023
  do 16.10.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 03.04.2023
  do 16.10.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 03.04.2023
  do 16.10.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 15.03.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 15.03.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 15.03.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 15.03.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Harmonogram rekrutacji indywidualnie ustala każda uczelnia w Polsce. Warto zapoznać się z nim odpowiednio wcześniej, by później nic nie okazało się zaskoczeniem dla przyszłych studentów. W harmonogramie rekrutacji można bowiem odnaleźć przydatne terminy związane z rejestracją na studia, ogłoszeniem wyników maturalnych, czy czasem składania dokumentów. Szczegółowe informacje na temat harmonogramów rekrutacji na łódzkich uczelniach znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

  Kandydaci na studia mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia oraz maja. Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość cieszą się od wielu dekad bardzo dużą popularnością, więc liczba kandydatów niejednokrotnie przewyższa liczbę przygotowanych miejsc. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

  W harmonogramach rekrutacji uwzględnione są także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by dostać się na studia w Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Bardzo ważną część rekrutacji stanowi terminowe dostarczenie niezbędnych dokumentów. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Złożenie dokumentów stanowić będzie pewnego rodzaju potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem finansów i rachunkowości w Wrocławiu. Każda z uczelni indywidualnie ustala, co powinno znaleźć się wśród dostarczanych dokumentów. Najważniejsze jednak pozostają:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Opłaty rekrutacyjne na studia wyższe w Polsce wahają się od 85 do nawet 150 złotych. Mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Możesz ich dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, żeby opłatę rekrutacyjną uiścić odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej będziesz musiał dostarczyć także do dziekanatu wybranej uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  By dostać się na studia na kierunku finanse i rachunkowość, trzeba już na poziomie rekrutacji zaprezentować jak najrozleglejszą wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. Do egzaminów maturalnych powinieneś przygotowywać się zatem bardzo rzetelnie. Wśród wybranych przez ciebie przedmiotów powinny się znaleźć na pewno matematyka oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. 

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Uczelnie w Wrocławiu indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Oznacza to w praktyce, że punkty uzyskane podczas egzaminów maturalnych stanowią jedynie podstawę do ich przeliczenia. To, ile kandydat otrzyma ostatecznie punktów zależy bowiem od tego, czy zdawane przez niego przedmioty znajdowały się wśród wymogów rekrutacyjnych. Przykładowo kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość mają w swoich wymogach uwzględnione przedmioty ścisłe. Znaczenie także ma poziom, na jakim wybrane przedmioty były zdawane. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Studia na kierunku finanse i rachunkowość wybierane są na ogół przez pasjonatów nauk ścisłych, dla których nauka nie jest straszna. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Twoja wiedza musi jednak znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
  • Olimpiada Statystyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

  Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to kierunek przeznaczony dla tych studentów, którzy pragną zdobyć kompetencje w zakresie m.in. bezbłędnego analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomicznych – zarówno w skali makro, jak i mikro. Ta ekonomiczna dyscyplina pozwala przyszłym specjalistom zrozumieć procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych – w tym procesy m.in.: produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 

Praca po studiach

Absolwenci finansów i rachunkowości dostarczają prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej. Niektórzy absolwenci mogą zdecydować się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość to kierunek, który czerpie w szczególności z matematycznych i ekonomicznych zagadnień. Oznacza to, że studenci tego kierunku powinni być przygotowani do przedmiotów o charakterze ścisłym. Wiele zadań, które uczestnicy zajęć będą wykonywać, opierać się będzie na skomplikowanych obliczeniach i analizach.

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu:

 • analiza instrumentów finansowych;
 • statystyka;
 • standardy sprawozdawczości finansowej;
 • polityka pieniężna;
 • rynek finansowy;
 • zarządzanie finansami;
 • rachunkowość i podatki;
 • rachunkowość i auditing;
 • finanse międzynarodowe;
 • finanse publiczne;
 • matematyka finansowa;
 • rachunkowość finansowa;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Finansiści mają specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarki. Absolwenci tego kierunku w trakcie zajęć zdobywają cenne umiejętności związane m.in. z analizą rynku czy zarządzaniem i kontrolowaniem przebiegu procesów finansowych i rachunkowych.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci finansów i rachunkowości przygotowywani są m.in. do przygotowywania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji, a także oceniania przyczyn i skutków występowania określonych zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Przyszli finansiści szkoleni są w zakresie czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem.

W pierwszych latach przyszli finansiści uczą się stosowania profesjonalnych narzędzi niezbędnych m.in. do prowadzenia analiz, planowania strategii ekonomicznych czy minimalizowania ryzyka finansowego .Studenci mogą wybrać jedną ze ścieżek specjalizacyjnych, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowanie swojej dziedziny w biznesie międzynarodowym czy sposób zarządzania giełdami finansowymi.

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Finansiści mogą związać swoją karierę zawodową np. z księgowością, inwestycjami, nieruchomościami cyz doradztwem podatkowym. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publiczncyh: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest bezpłatna – za studia niestacjonarne z kolei należy zapłacić. Płatne są również studia oferowane przez znaczą większą część prywatnych szkół wyższych.

Finanse i rachunkowość studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – od 6000 zł
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych – od 5500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, a także listy rankingowe na poszczególnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują wszystkie najważniejsze informacje na temat rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać m.in.. liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji na studia.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci dostarczają komplety najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre uczelnie jednak dopuszczają możliwość doręczenia plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Komplety dokumentów rekrutacyjnych można zazwyczaj składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – terminy przeznaczone na dostarczenie plików są ustalane indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą pochwalić się jasno określoną wiedzą praktyczną, w szczególności z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych oraz analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Posiadane przez nich wykształcenie stanowi przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych na rozmaitych stanowiskach: księgowego, audytora, czy doradcy podatkowego. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk finansowy: 7300 złotych
 • analityk biznesowy: 7900 złotych
 • doradca finansowy: 4700 złotych
 • samodzielny księgowy: 5700 złotych
 • kierownik do spraw finansów i controllingu: 11000 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Tak szeroka i specjalistyczna wiedza to przepustka do wykonywania wielu zawodów, które uchodzą za prestiżowe i dobrze płatne, a zatem rynek wyraźnie podpowiada, że wybór kształcenia w tym obszarze może być wyłącznie słuszny.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy marzą o rozwijaniu umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości mogą rozpocząć naukę między innymi w uczelni publicznej, czyli takiej, która za studia stacjonarne nie pobiera żadnych opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

W stolicy Dolnego Śląska funkcjonują dwie uczelnie niepubliczne, które oferują kształcenie w ramach finansów i rachunkowości. Proponowane przez nie programy nauczania nastawione są na zdobywanie wiedzy praktycznej, jednak należy pamiętać o tym, że za każdą formę kształcenia pobierane są opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to przede wszystkim czas intensywnej nauki.

Grzegorz, student drugiego roku, mówi:

Początkowo zajęcia z matematyki były dla mnie bardzo trudne, jednak każdy student tego kierunku musi się z nimi uporać. Dziś zaczynam rozumieć sens tej nauki. Bez niej byłoby mi ciężko zrozumieć cokolwiek innego. Jednak przy odrobinie determinacji wszystko można przetrwać i do tego lubić to, co się robi!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia