Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

09.11.2023

Finanse i rachunkowość studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Finanse i rachunkowość we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość - Wrocław
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych oraz przeprowadzania sprawozdań finansowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach maklerskich. Ukończenie finansów i rachunkowości daje możliwość rozpoczęcia kariery jako biegły rewident, analityk biznesowy czy makler.
 

Uczelnie

We Wrocławiu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR), Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
 
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość powinni przede wszystkim umiejętnie liczyć. Przyszłym specjalistom niezbędne będą także zdolności językowe oraz zdolności komunikacyjne. Dobrze więc, by kandydat na te studia uzyskał bardzo wysoki wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Ponadto powinien on przygotować się do wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachnukowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to kierunek przeznaczony dla tych studentów, którzy pragną zdobyć kompetencje w zakresie m.in. bezbłędnego analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomicznych – zarówno w skali makro, jak i mikro. Ta ekonomiczna dyscyplina pozwala przyszłym specjalistom zrozumieć procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych – w tym procesy m.in.: produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 

Praca po studiach

Absolwenci finansów i rachunkowości dostarczają prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej. Niektórzy absolwenci mogą zdecydować się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość to kierunek, który czerpie w szczególności z matematycznych i ekonomicznych zagadnień. Oznacza to, że studenci tego kierunku powinni być przygotowani do przedmiotów o charakterze ścisłym. Wiele zadań, które uczestnicy zajęć będą wykonywać, opierać się będzie na skomplikowanych obliczeniach i analizach.

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu:

 • analiza instrumentów finansowych;
 • statystyka;
 • standardy sprawozdawczości finansowej;
 • polityka pieniężna;
 • rynek finansowy;
 • zarządzanie finansami;
 • rachunkowość i podatki;
 • rachunkowość i auditing;
 • finanse międzynarodowe;
 • finanse publiczne;
 • matematyka finansowa;
 • rachunkowość finansowa;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Finansiści mają specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarki. Absolwenci tego kierunku w trakcie zajęć zdobywają cenne umiejętności związane m.in. z analizą rynku czy zarządzaniem i kontrolowaniem przebiegu procesów finansowych i rachunkowych.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci finansów i rachunkowości przygotowywani są m.in. do przygotowywania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji, a także oceniania przyczyn i skutków występowania określonych zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Przyszli finansiści szkoleni są w zakresie czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem.

W pierwszych latach przyszli finansiści uczą się stosowania profesjonalnych narzędzi niezbędnych m.in. do prowadzenia analiz, planowania strategii ekonomicznych czy minimalizowania ryzyka finansowego .Studenci mogą wybrać jedną ze ścieżek specjalizacyjnych, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowanie swojej dziedziny w biznesie międzynarodowym czy sposób zarządzania giełdami finansowymi.

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Finansiści mogą związać swoją karierę zawodową np. z księgowością, inwestycjami, nieruchomościami cyz doradztwem podatkowym. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publiczncyh: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest bezpłatna – za studia niestacjonarne z kolei należy zapłacić. Płatne są również studia oferowane przez znaczą większą część prywatnych szkół wyższych.

Finanse i rachunkowość studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – od 6000 zł
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych – od 5500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, a także listy rankingowe na poszczególnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują wszystkie najważniejsze informacje na temat rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać m.in.. liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji na studia.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci dostarczają komplety najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre uczelnie jednak dopuszczają możliwość doręczenia plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Komplety dokumentów rekrutacyjnych można zazwyczaj składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – terminy przeznaczone na dostarczenie plików są ustalane indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą pochwalić się jasno określoną wiedzą praktyczną, w szczególności z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych oraz analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Posiadane przez nich wykształcenie stanowi przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych na rozmaitych stanowiskach: księgowego, audytora, czy doradcy podatkowego. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk finansowy: 7300 złotych
 • analityk biznesowy: 7900 złotych
 • doradca finansowy: 4700 złotych
 • samodzielny księgowy: 5700 złotych
 • kierownik do spraw finansów i controllingu: 11000 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Tak szeroka i specjalistyczna wiedza to przepustka do wykonywania wielu zawodów, które uchodzą za prestiżowe i dobrze płatne, a zatem rynek wyraźnie podpowiada, że wybór kształcenia w tym obszarze może być wyłącznie słuszny.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy marzą o rozwijaniu umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości mogą rozpocząć naukę między innymi w uczelni publicznej, czyli takiej, która za studia stacjonarne nie pobiera żadnych opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

W stolicy Dolnego Śląska funkcjonują dwie uczelnie niepubliczne, które oferują kształcenie w ramach finansów i rachunkowości. Proponowane przez nie programy nauczania nastawione są na zdobywanie wiedzy praktycznej, jednak należy pamiętać o tym, że za każdą formę kształcenia pobierane są opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to przede wszystkim czas intensywnej nauki.

Grzegorz, student drugiego roku, mówi:

Początkowo zajęcia z matematyki były dla mnie bardzo trudne, jednak każdy student tego kierunku musi się z nimi uporać. Dziś zaczynam rozumieć sens tej nauki. Bez niej byłoby mi ciężko zrozumieć cokolwiek innego. Jednak przy odrobinie determinacji wszystko można przetrwać i do tego lubić to, co się robi!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia