Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

finanse i rachunkowość

Odkryj kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Finanse i rachunkowość studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Na orbicie zainteresowań człowieka zawsze znajdowały się pieniądze, a co za tym idzie – ciągły obrót nimi. Zatem też wciąż potrzeba specjalistów, którzy w profesjonalny sposób potrafią badać i analizować wszystkie zjawiska związane z różnymi rodzajami przepływów finansowych. Nie mogą to być działania przypadkowe, ich podstawą musi być rzetelna wiedza, która tylko w pozytywny sposób będzie przyczyniać się do nieustających skoków cywilizacyjnych.
Jak sama nazwa kierunku wskazuje, łączy on w sobie dwie potężne dyscypliny. Finanse można rozumieć jako ogół zjawisk pieniężnych, z kolei rachunkowość oznacza już konkretne działania operacyjne związane z systemem ewidencji gospodarczej. Studia na kierunku finanse i rachunkowość nie należą w takim razie do najłatwiejszych, jednak trudy nauki zostaną wynagrodzone stabilnym zatrudnieniem w przyszłości. Jeżeli w takim razie nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu i cechuje cię analityczność myślenia, to te studia są stworzone dla ciebie.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu zawsze przygotowują takie oferty kształcenia, które mogą być atrakcyjne dla wielu abiturientów szkół średnich. Studia na kierunku finanse i rachunkowość możesz rozpocząć na: Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Handlowej oraz Wyższej Szkole Bankowej. Zastanów się, która z tych propozycji będzie dla ciebie wyjątkowo atrakcyjna, ponieważ programy kształcenia mogą się od siebie nieznacznie różnić. Jedno jest pewne – studia we Wrocławiu gwarantują bardzo cenne wykształcenie.
Jako student finansów i rachunkowości będziesz poznawać będziesz wiele skomplikowanych zagadnień, które łączy oczywiście królowa nauk – matematyka. Program kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by studenci uczestniczyli przede wszystkim w ćwiczeniach praktycznych, związanych z ekonomią, analizą finansową, statystyką itd. Wszystkie osoby, które zdecydują się na kształcenia na tym kierunku czeka bardzo intensywny czas nauki.

Praca po studiach
Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak finanse i rachunkowość dają możliwość bardzo atrakcyjnego zatrudnienia. Osoby, które decydują się na kształcenie na tym kierunku nie muszą zatem martwić się tym, że po ukończeniu studiów będą zmuszone do pracy, która jest niezgodna z ich kwalifikacjami. Abiturienci finansów i rachunkowości z jednej strony dysponują bardzo ścisłym wykształceniem, które z drugiej strony może być wykorzystywane w wielu aktywnościach zawodowych.
Specjaliści z tej dziedziny w pierwszej kolejności mogą szukać pracy w szeroko rozumianym sektorze bankowym, gdzie będą pełnić różnego rodzaju funkcje – analityczne, doradcze itd. Oprócz tego w kręgu zainteresowań specjalistów do spraw finansów i rachunkowości mogą się znaleźć takie miejsca pracy jak: biura maklerskie i rachunkowe, czy instytucje zajmujące się doradztwem podatkowym. Możliwości zatrudnienia jest naprawdę dużo, wszystko zależy od indywidualnych zainteresowań abiturienta tego kierunku.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Finanse i rachunkowość to jeden z tych kierunków, który znajduje się na liście najbardziej popularnych typów studiów. Co roku wybiera go bardzo dużo abiturientów szkół średnich, jednak musisz mieć świadomość, że dostają się na niego tylko najlepsi. Zatem swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości rozpocznij już dziś, a w planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, dowolny język obcy nowożytni, WOS, czy nawet geografia. Zastanów się, z których przedmiotów jesteś najlepszy i które mogą przynieść ci najwięcej korzyści podczas przyszłej nauki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość możesz rozpocząć albo w trybie stacjonarnym, albo zaocznym, wszystko w zależności od twoich indywidualnych preferencji. Jeżeli nie planujesz równolegle rozwijać swojej kariery zawodowej lub innych aktywności, które pochłaniają dużo czasu, to wybierz najbardziej popularny tryb dzienny nauki. Studia zaoczne stanowią z kolei idealną propozycję dla osób o ograniczonym czasie. Zjazdy naukowe odbywają się w weekendy, jednak nie należy zapominać o tym, że studenci trybu zaocznego większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, a studiowanie wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość ma wyjątkowo ścisły profil, co początkowo może spędzać studentom sen z powiek. Jak zapewne się domyślasz ten kierunek studiów opiera swoje założenia przede wszystkim na matematyce. To ona stanowi najbardziej stabilny fundament, bez którego niemożliwe byłoby poznanie dużo bardziej skomplikowanych zagadnień. Przykładowe przedmioty, z którymi będą stykać się osoby na studiach we Wrocławiu to:

 • analiza instrumentów finansowych;
 • statystyka;
 • standardy sprawozdawczości finansowej;
 • polityka pieniężna i wiele, wiele innych.

Przedmioty te stanowią kierunkowy profil kształcenia, który będą musieli opanować wszyscy studenci finansów i rachunkowości. Oprócz tego mają oni do wyboru szereg specjalizacji, dzięki którym będą rozwijać bardzo specjalistyczną i wąską wiedzę. Przykładowe specjalizacje, spośród których będziesz mógł wybierać, to:

 • rynek finansowy;
 • zarządzanie finansami;
 • rachunkowość i podatki;
 • rachunkowość i auditing.

Przy wyborze specjalizacji zastanów się, jakie masz oczekiwania wobec przyszłej pracy, ponieważ to właśnie dobrze dobrane kształcenie specjalistyczne ma Cię do niej przygotować. Wiedza abiturientów finansów rachunkowości to oczywiście jedno, jednak niewątpliwie najważniejsze są umiejętności. Kompetencje specjalistów do spraw finansów i rachunkowości muszą obejmować zarządzanie finansami, analizę danych, badanie i opis rynku finansowego, szacowanie i przewidywanie zysków oraz ewentualnych strat. Zakres obowiązków abiturientów tych studiów jest wyjątkowo duży i odpowiedzialny, ponieważ to ich prognozy mają wpływ na decyzje finansowe przedsiębiorstw.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

finanse i rachunkowość studia Wrocław


Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie. Studenci poznają podstawowe i najważniejsze zagadnienia, które niezbędne są do wykonywania przyszłej pracy związanej z finansami i rachunkowością. Etapem finalizującym naukę na tym stopniu jest obrona pracy dyplomowej. Jeżeli powiedzie się ona pomyślnie, to abiturienci tego stopnia będą mogli wykonywać pierwsze, lecz niepełne aktywności zawodowe.

Pełnię uprawnień da ukończenie dwuletnich studiów drugiego stopnia. W trakcie ich trwania studenci znacznie poszerzają i uzupełniają swoją wiedzę, dzięki czemu staje się ona kompletna. Zwieńczeniem nauki na tym stopniu jest również obrona najważniejszej pracy dyplomowej dla każdego studenta, czyli pracy magisterskiej. Bowiem posiadanie tytuły magistra sprawi, że swoją karierę zawodową będzie można rozwijać w najbardziej satysfakcjonujący sposób.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne we Wrocławiu stanowią atrakcyjną propozycję dla wielu abiturientów szkół średnich. Mogą oni kształcić się w jednym z bardziej prestiżowych miast akademickich. Jednak rozpoczęcie studiów na kierunku takim jak finanse i rachunkowość powinno być wyjątkowo świadome, ponieważ nauka z nim związana jest bardzo intensywna. Zatem zastanów się, czy jesteś osobą, która:

 • nigdy nie miała problemów z nauką matematyki;
 • charakteryzuje się analitycznym myśleniem;
 • lubi twórczo rozwiązywać różnego rodzaju problemy logiczne;
 • interesuje się aktualnymi zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odnajdujesz się w tej krótkiej charakterystyce, to możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, to najpierw musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Twoją jedyną bronią mogą być jak najlepsze wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości, zatem przygotuj się do niego bardzo dobrze. W swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, język obcy nowożytni, WOS, czy geografia. Studia na tym kierunku są wyjątkowo ścisłe w znaczeniu ujęcia tej dyscypliny, więc już na poziomie rekrutacji oceniane są bardzo konkretne umiejętności kandydatów.

Zastanów się także, czy twoja wiedza pozwala ci na wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych osób. Najważniejszą nagrodą dla laureatów i finalistów takich olimpiad jest dostanie się na listę osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku finansów i rachunkowości rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej;
 • dowolną olimpiadę języka obcego itd.

Nie zapomnij także, by terminowo dokonać wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ jest to niezwykle ważne. Oprócz tego zorientuj się, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć w pierwszej kolejności. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych informacji, jednak na ogół są to podstawowe dokumenty takie jak: świadectwo maturalne, skany dowodu, czy zdjęcia do legitymacji studenckiej.

zasady rekrutacji na studia

 

finanse i rachunkowość Wrocław studia


Jaka praca po studiach na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Każdą osobę, która kończy studia, przepełniają obawy, czy na pewno znajdzie pracę w pełni odpowiadającą jej kwalifikacjom. Na szczęście w przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość takie obawy są zupełnie bezpodstawne, ponieważ ich abiturienci wciąż stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na aktualnym rynku pracy. Wykształcenie specjalistów do spraw finansów i rachunkowości ma niezwykle wąski charakter, ale z drugiej strony można go wykorzystać właściwie w każdym sektorze. To jest jeden z największych atutów tego kierunku.

Dziś właściwie każda firma, która chce się rozwijać, musi korzystać ze specjalistycznych usług doradców finansowych. Paradoksalnie to oni mają największy wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa, ponieważ prowadzą jego analizy finansowe, potrafią oszacować potencjalne straty i zyski. Są to niezwykle ważne aktywności, ponieważ pomagają one przy opracowywaniu planów działania konkretnego przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, w jakim sektorze ono funkcjonuje. Oczywiście absolwenci wrocławskich uczelni na kierunku finanse i rachunkowość mogą się także ubiegać o zatrudnienie w:

 • szerokim sektorze bankowym;
 • biurach doradztwa finansowego;
 • biurach podatkowych;
 • biurach rachunkowych;
 • domach maklerskich;
 • instytucjach, zajmujących się kontrolami finansowymi;
 • towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jak widzisz – możliwości stabilnego rozwoju zawodowego jest naprawdę bardzo dużo. Właściwie wszystko zależy od indywidualnych chęci abiturienta tego kierunku oraz od tego, jaką specjalizację on wybierze. Wiedza i umiejętności sprawiają jednak, że może on dowolnie rozwijać swoją karierę, co jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na zawodową niezależność i elastyczność.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to przede wszystkim czas intensywnej nauki.

Grzegorz, student drugiego roku, mówi:

Początkowo zajęcia z matematyki były dla mnie bardzo trudne, jednak każdy student tego kierunku musi się z nimi uporać. Dziś zaczynam rozumieć sens tej nauki. Bez niej byłoby mi ciężko zrozumieć cokolwiek innego. Jednak przy odrobinie determinacji wszystko można przetrwać i do tego lubić to, co się robi!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)