Studia ekonomiczne Wrocław

Studia ekonomiczne Wrocław

Studia ekonomiczne Wrocław

Największy wybór studiów

ekonomicznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia ekonomiczne we Wrocławiu od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie. Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne we Wrocławiu to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

KIERUNKI EKONOMICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia ekonomicze

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne we Wrocławiu należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne we Wrocławiu to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

STUDIA EKONOMICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU - PODYPLOMOWE

A
B
C
D
E
F
I
K
P
R
S
W
Z
Rozwiń

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU - STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi zajęcia na kierunkach ekonomicznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu podzielona jest na studia pierwszego stopnia trzyletnie licencjackie oraz studia drugiego stopnia, dwuletnie magisterskie. Kierunek studiów ekonomia posiada profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku mogą zdobywać rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci kierunku ekonomia wyspecjalizowani są w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej i przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych oraz administracji gospodarczej.

dowiedz się więcej >


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Wrocławski prowadzi zajęcia na kierunku ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia ekonomiczne podzielone są na studia I stopnia licencjackie i II stopnia uzupełniające magisteskie. Specjalności dostępne na studiach I stopnia stacjonarnych: to: Prawo w biznesie, Rachunkowość i podatki oraz Economic and Sustainable Business (ekonomia i ekobiznes). Po uzyskaniu tytułu licencjata będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia stacjonarnych, gdzie dostępne są specjalności: Prawo w biznesie, Analiza i zarządzanie w biznesie oraz Master Managerial Economics lub na studiach zaocznych, ze specjalnościam: Prawo w biznesie oraz Analiza i zarządzanie w biznesie. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter układu programu łączący zarówno problemy prawne, finansowe jak i ekonomiczne przedsiębiorstw. Walorem potwierdzającym orientacje programu na rynek są zaplanowane zajęcia na nowoczesnych programach firmy Sage – Symfonia i Forte, przygotowujące do pracy w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich i doradztwa podatkoiwego. Uniwersytet Wrocławski prowadzi również nabór na studia podyplomowe, na kierunku: Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa.

dowiedz się więcej >


UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU - STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje studia ekonomiczne na kilku swoich wydziałach.

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość i Ubezpieczenia, Finanse i Rachunkowość Spółek, Inwestycje i Nieruchomości, Skarbowość i Podatki oraz Rynki Finansowe (studia i stopnia) oraz Bankowość, Ubezpieczenia i Doradztwo Finansowe, Doradztwo Podatkowe, Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej i Samorządowej, Finanse i ryzyko w opiece zdrowotnej, Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, Inwestycje i Nieruchomości oraz Rynki Finansowe 9studia II stopnia).
 • Międzynarodowe Stosunki gospodarcze, ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy, International Business, Innowacje i Przedsiębiorczość, Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej oraz Rynki europejskie (studia I stopnia) oraz Biznes Międzynarodowy, International Business, Innowacje i Przedsiębiorczość, Logistyka Międzynarodowa, Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna, Rynki Europejskie i Turystyka w Biznesie Międzynarodowym (studia II stopnia).W ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzona jest również specjalność w języku angielskim wg programu Master in International Business
 • Zarządanie, ze specjalnościami: Komunikacja Marketingowa, Menedżer Biznesu, Zarządzanie Marką, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Sprzedażą (studia I stopnia) i Innowacje w biznesie – projektowanie i wdrażanie, Komunikacja Korporacyjna i Public Relations, Konsulting Strategiczny, Lean Management w biznesie i sektorze publicznym, Logistyka w Biznesie, Marketing Internetowy i e-Commerce, Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia II stopnia).
 • Gospodarka przestrzenna, ze specjalnościami: Planowanie Rozwoju Przestrzeni Zurbanizowanych oraz Rynek Nieruchomości (studia II stopnia)
 • Ekonomia, ze specjalnościami: Analityk rynku, Ekobiznes oraz Gospodarka publiczna (studia I stopnia) oraz Analityk rynku, Ekobiznes i Gospodarka Publiczna (studia II stopnia).

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Rachunkowość i auditingRachunkowość i podatkiRynek finansowyZarządzanie finansami, Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość - program zaawansowany i Bankowość (studia I stopnia) oraz Audyt finansowy i podatkowy, Menedżer finansowy, Rynek nieruchomości, Rachunkowość międzynarodowa, Rachunkowość korporacji, Rachunkowość zarządcza i controlling oraz Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem (studia II stopnia).
 • Bachelor studies in Finance - studia w języku angielskim (studia I stopnia)
 • Master studies in Finance - kierunek finanse i rachunkowość po angielsku (studia II stopnia)
 • Business Informatics - studia w języku angielskim (studia I stopnia)
 • Informatyka w biznesie, ze specjalnościami Big Data w biznesie, E-usługi i e-biznes, Menedżer systemów informacyjnych i IT (studia II stopnia).
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Team Leader, Menedżer kreatywny, Przedsiębiorczość w biznesie, Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia I stopnia) oraz Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Logistyka menedżerska, Zarządzanie procesami biznesowymi, Lean Manager, Project Management oraz Zarządzanie strategiczne (studia II stopnia).
 • Analityka gospodarcza, ze specjalnościami: Analityk rynku oraz Analityk decyzji biznesowych (studia I i II stopnia)
 • Logisyka, ze specjalnościami:Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz Logistyka w handlu i usługach (studia I stopnia)

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki – oddział w jeleniej Gorze

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze, Gospodarka i administracja publiczna oraz Rachunkowość i doradztwo finansowe (studia I stopnia) oraz Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących, Gospodarka i administracja publiczna i Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze (studia II topnia)
 • Zarzadzanie, ze specjalnościami:Zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Logistyka menedżerska (studia I stopnia) oraz Menadżer zarządzania jakością i środowiskiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, Zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz Menedżer turystyki (studia II stopnia).

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi również nabór na studia ekonomiczne podyplomowe: MS Excel w controllingu dla zaawansowanych, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Analiza ekonomiczna dla biznesu nowość, Doradztwo podatkowe, Finanse i Bankowość, Finanse i podatki w MSP, Handel Zagraniczny, Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian (we współpracy z Instytutem Liderów Zmian i pod patronatem IPMA Polska), Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian (we współpracy z Instytutem Liderów Zmian i pod patronatem IPMA Polska), Procedury podatkowe w praktyce, Przesiębiorstwo społeczne, Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, Accounting and Financial Management, Akademia Kaizen Change Management (we współpracy z Kaizen Institute Poland), Akademia Startup, Akademia Zarządzania Projektami Europejskimi z Funduszy Pomocowych - Menedżerskie Studia Podyplomowe, Analiza finansowa i zarządzanie wynikami, Audyt systemów informatycznych (Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW), Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach (Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW), Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji (Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji), Business Accounting (in cooperation with CIMA, Coaching przywódczy i trenerski, Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer), Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Ekspert usług księgowych, Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów), Interpersonal Communication in Business (in collaboration with University of Malta), Kadry i Płace, Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne, Finanse i zarządzanie oświatą, Finanse samorządu terytorialnego, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego oraz Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego.

dowiedz się więcej >


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU - STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość, Doradca finansowy klienta, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowość oraz Zarządzanie podatkami, a także Analityk finansowy, Autyt i kontrola zarządcza, bankowość i usługi finansowe, Biegły Rewident, International finance, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa oraz Strategie podatkowe.
 • Logistyka, ze specjalnościami: E-commerce w logistyce, Inżynieria procesów transportowych, Inżynieria systemów logistycznych, Logistyka transportu, Logistyka w przedsiębiorstwie, Menedżer inżynierii procesów logistycznych, International logistics, Menedżer logistyki, Menedżer sprzedaży, Międzynarodowe systemy logistyczne oraz Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu.
 • Mikrobiznes, ze specjalnościami: Mikrobiznes artystyczny oraz Mikrobiznes techniczny
 • Prawo w biznesie, ze specjalnościami: Mediacje i arbitraż, Prawo w finansach, Prawo w zarządzaniu oraz Zamówienia publiczne.
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Business Administration, Gospodarowanie nieruchoościami oraz Zarządzanie biznesem.

Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi rownież zajecia na studiach ekonomicznych podyplomowych, na kierunkach: Akademia handlu zagranicznego, Analityk finansowy, Analizy biznesowe i strategiczne w zarządzaniu firmą, Business intelligence w ERP (SAP, Comarch XL), Doradca podatkowy, Kolejowe procesy logistyczne, Księgowość i płace w małej firmie, Logistyka w biznesie, Psychologia w biznesie, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość korporacyjna, Rachunkowość zarządcza, Transport i spedycja, Tworzenie i rozwój start-up‘ów, Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, Wycena nieruchomości, Zakupy w biznesie, Zamówienia publiczne, Zarządzanie sprzedażą oraz Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa.

 


MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU - STUDIA EKONOMICZNE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu prowadzi nabór na kierunki: Logistyka, Transport i Gospodarka przestrzenna.

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu prowadzi zajęcia ekonomiczne na kierunku zarządzanie, z naciskiem na specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka w zarządzaniu, Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie oraz Zarządzanie procesami logistycznymi.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

oedsw odpowiedz

Drodzy Państwo, już teraz można aplikować na studia I (licencjackie oraz inżynierskie) i II (magisterskie) stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Więcej informacji na temat warunków rekrutacji oraz pełen wykaz kierunków znaleźć można na naszej stronie: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna Do jutra, do 12 sierpnia można liczyć na 300 zł niższą opłatę za studia na pierwszym roku. Dodatkowa oszczędność to brak opłaty wpisowego (normalnie to 85 zł). Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej