Kierunek lekarski - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

25.09.2023

Kierunek lekarski studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Kierunek lekarski we Wrocławiu to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 37000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane m.in. z biochemią, immunologią, chorobami wewnętrznymi czy anatomią. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: dermatologia, neurologia, pediatria czy ortopedia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w szpitalach i klinikach, ale też w instytucjach badawczych i na uczelniach medycznych.
 

Uczelnie

We Wrocławiu kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 2,9 tys. osób) chciało studiować kierunek lekarski w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 9 kandydatów.

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 37000 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek lekarski muszą się wykazać nie lada wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. W rekrutacji na te studia brane są pod uwagę w szczególności przedmioty poświęcone np. chemii, biologii czy fizyce.

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek lekarski w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: biologia i chemia. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni także wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym mogą być matematyka albo fizyka, albo fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.
 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski we Wrocławiu

We Wrocławiu kierunek lekarski można studiować na trzech uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie we Wrocławiu

Kierunek lekarski we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej  oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku lekarskim we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na wrocławskich uczelniach publicznych są płatne. Cena za pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wynosi około 37000 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne, niezależnie od tego czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W pierwszych latach studenci poznają najważniejsze założenia teoretyczne z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych i medycznych. Kompleksowa wiedza umożliwia przyszłym lekarzom rozpoczęcie kształcenia na wybranej specjalizacji medycznej. W trakcie zajęć praktycznych studenci interpretują wyniki oraz przeprowadzają wstępne rozpoznania kliniczne. Przyszli specjaliści uczą się właściwego postępowania diagnostycznego, a także rozpoznawania stanu zagrożenia życia.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród wrocławskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (3,9 tys. zgłoszeń - 13 osób na miejsce).


Praca po studiach

Zawód lekarza cieszy się szacunkiem i prestiżem. Wrocławskie uczelnie przygotowują studentów kierunku lekarskiego do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a także do późniejszego wykonywania pracy w zawodzie lekarza specjalisty. Absolwenci tych studiów są gotowi nie tylko do bezpośredniej pracy z pacjentem, ale także do prowadzenia badań naukowych czy działań związanych z promocją zdrowia. Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku lekarskim uczestnicy zajęć teoretycznych zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych dla dziedzin medycznych. Przez pierwsze lata studenci poznają podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzania prawidłowej diagnozy czy wdrażania odpowiedniego sposobu leczenia.

Pierwsze lata kształcenia obejmują przedmioty podstawowe i niezbędne do dalszej edukacji:

 • biochemię;
 • anatomię i fizjologię człowieka;
 • patomorfologię oraz patofizjologię;
 • histologię;
 • immunologię kliniczną;
 • procedury medyczne;
 • choroby wewnętrzne;
 • zdrowie publiczne

Studenci kierunku lekarskiego przygotowywani są kompleksowo do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Przyszli lekarze mogą jednak wybrać specjalizacje, które najbardziej ich interesują. Dzięki temu absolwenci mają szerokie kompetencje z zakresu takich dziedzin jak m.in.: dermatologia, medycyna rodzinna, anestezjologia czy chirurgia.

Przykładowe specjalizacje, jakie mogą być wybrane przez przyszłych lekarzy, to:

 • alergologia;
 • chirurgia klatki piersiowej;
 • diagnostyka laboratoryjna;
 • czy transfuzja kliniczna.

 

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci kierunku lekarskiego przez 6 lat zgłębiają tajniki wszystkich dziedzin medycyny, przygotowując się w ten sposób m.in. do: nawiązywania poprawnych i profesjonalnych relacji z pacjentami, pracownikami medycznymi oraz rodzinami pacjentów; udzielania fachowej pomocy osobom chorym lub osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone; prowadzenia działań w zakresie profilaktyki zdrowia. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego mogą podjąć decyzję, w ramach której specjalizacji chcieliby oni później się rozwijać.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdują się przedmioty poświęcone np. anatomii, biochemii, patomorfologii czy histologii. Ponadto studenci tego kierunku studiów poznają również m.in. prawne, społeczne i etyczne aspekty zawodu lekarza. Kierunek lekarski przewiduje także przedmioty kliniczne, opierające się np. na rozmowie, badaniu fizykalnym, zbieraniu wywiadu czy stawianiu diagnozy.

Absolwenci kierunku lekarskiego, którzy odbyli odpowiednie praktyki, mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, można ubiegać się o przyjęcie na wybraną specjalizację. Po kilkuletnim doszkoleniu absolwenci kierunku lekarskiego mogą rozpocząć pracę na stanowisku np. chirurga, ginekologa, okulisty, pediatry, kardiologa czy ortopedy.
 

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 310 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we WrocławiuCena za pierwszy rok studiów wynosi około 37000 zł.

Kierunek lekarski - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Aby dostać się na wybrane kierunki studiów, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – liczba miejsc jest ograniczona, a uczelnie przyjmują te osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku lekarskim we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 310

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – za naukę z kolei muszą płacić zazwyczaj studenci niestacjonarni oraz studenci prywatnych szkół wyższych.

Kierunek lekarski (medycyna) studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 37000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji w poszczególnych uczelniach może różnić się, ponieważ jest on ustalany indywidualnie przez szkoły wyższe. Informacje na ten temat publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Kandydaci w ten sposób mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 14.07.2023
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do lipca 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać przeważnie zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Preferowana forma doręczenia plików zależy od indywidualnej decyzji uczelni – zazwyczaj kandydaci przekazują dokumenty osobiście, bezpośrednio w siedzibie szkoły, jednak czasem dopuszczana jest możliwość przesłania kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych. Kandydaci najczęściej mają na to zaledwie kilka dni, dlatego powinni pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy dostarczania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do 09.08.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

Kwestia zarobków absolwentów Kierunku lekarskiego jest niezwykle złożona oraz uzależniona od co najmniej kilku czynników. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że aby wykonywać upragniony zawód lekarza, należy najpierw zdać państwowy egzamin przyznający uprawnienia. Następnie, analizując postawione pytanie należy podkreślić, że na wysokość zarobków wpływają między innymi: doświadczenie, miejsce pracy oraz specjalizacja.

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • anestezjolog: 7300 złotych
 • ginekolog: 6200 złotych
 • lekarz rodzinny: 9000 złotych
 • internista: 8300 złotych

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Kierunek lekarski to propozycja kształcenia adresowana do przyszłych lekarzy. Co oczywiste, każdy chciałby konsultować się z jak najlepszym fachowcem, a zatem należy podejść poważnie nie tylko do samego procesu kształcenia, ale również do procesu rekrutacji, która wymaga jak najlepszych wyników z egzaminów maturalnych. Kierunek lekarski uchodzi za niełatwy i trudno wyobrazić sobie, aby wyglądał inaczej.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na Kierunek lekarski mogą wybrać spośród dwóch uczelni, oferujących ten kierunek. Uczelnie te należą do grona publicznych.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne studia jednolite więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Medyczny) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Lekarski) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studiom na kierunku lekarskim musi towarzyszyć przede wszystkim pasja. Jeżeli jej nie ma – prestiż bardzo szybko przemieni się w wypalenie zawodowe.

Łukasz, student piątego roku, mówi:

Od zawsze studia medyczne były w kręgu moich fascynacji. Wiem, że przede mną także wiele intensywnych lat nauki, ale szczerze nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać jakikolwiek inny kierunek. To pasja i wewnętrzne ambicje sprawiły, że chcę być lekarzem.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Wrocław studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia