Kierunek lekarski studia niestacjonarne Wrocław

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Wrocław

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Wrocław

Studia niestacjonarne we Wrocławiu

Kierunek lekarski

Odkryj kierunek lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

21.12.2022

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku lekarski we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

 

Opis kierunku

Wiele osób marzy o tym, by w przyszłości móc nieść pomoc osobom chorym. Ratowanie zdrowia i życia to codzienność pracy lekarza. Podczas kształcenia na tym kierunku, można spotkać się z zajęciami m.in. z anatomii, biochemii, czy patomorfologii. Studia mają wymiar praktyczny, dlatego też już podczas nauki, studenci mają szansę zdobyć doświadczenie w pracy z pacjentem. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku lekarski we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 wahają się od 37000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku lekarskiego są świetnie przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach ochrony zdrowia – szpitalach, przychodniach, hospicjach, czy klinikach. Swoją ścieżkę kariery mogą również powiązać z pracą badawczą, próbując swoich sił w różnych ośrodkach naukowych, związanych z medycyną. 

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w formie niestacjonarnej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim (niestacjonarne) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski (niestacjonarne) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Leonardo da Vinci stwierdził: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje”. Specjaliści w zakresie nauk medycznych zajmują się osobami chorymi, umierającymi, zdrowymi i pragną ratować życie i zdrowie swoich pacjentów, a także służyć poradą odnoszącą się do tego, jak o to zdrowie zadbać.

Idealni kandydaci na studia medyczne we Wrocławiu nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Kandydaci powinni być odporni na stres i odznaczać się cierpliwością. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w zespole, kierunek lekarski we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uczelnie we Wrocławiu zapewniają najwyższy poziom kształcenia w zakresie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych realizowanych w formie wieczorowej lub zaocznej.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: mikrobiologia, pediatria, radiologia, patomorfologia, immunologia, farmakologia, medycyna sądowa, otolaryngologia, choroby zakaźne dorosłych, pulmonologia i wiele innych. Siatka programowa dzieli się na grupy przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, dzięki czemu studenci mogą kształcić się w zakresie najbardziej interesujących ich dziedzin medycyny.

 

4. Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim umożliwiają podjęcie pracy w klinikach i oddziałach szpitalnych na działach pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, w klinikach prywatnych i publicznych, w administracji państwowej i samorządowej.

Studia medyczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które podobnie jak studia stacjonarne odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Edukacja w tej formie jest jednak płatna.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • mikrobiologia,
 • pediatria,
 • radiologia,
 • patomorfologia,
 • immunologia,
 • farmakologia,
 • medycyna sądowa,
 • radiologia,
 • genetyka,
 • fizjologia,
 • higiena,
 • biochemia,
 • otolaryngologia,
 • choroby zakaźne dorosłych,
 • pulmonologia
 • i wiele innych.

 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie chirurgii, urologii, dermatologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii z intensywną terapią. Specjalizacja trwa od czterech do sześciu lat, większość jednak kończy się po pięciu latach, a jej absolwenci zdobywają tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie przedkliniczne i kliniczne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, ćwiczą cierpliwość i empatię. Zdobywane zdolności pozwalają stawiać wstępne diagnozy, prowadzić leczenie, udzielać niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Po ukończeniu kierunku studenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, a następnie wybierają specjalizację.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje dyplom lekarza. Studia medyczne realizowane są w ten sposób zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 

Po ukończeniu sześcioletnich studiów magisterskich absolwenci kontynuują edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, urologii, dermatologii, medycyny rodzinnej i tym podobne. W zależności od wybranej specjalizacji kontynuacja nauki może trwać od czterech do sześciu lat. Po każdym roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Jaka praca po kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Kierunek lekarski we Wrocławiu umożliwia zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach związanych z medycyną i zdrowiem. Absolwenci zatrudniani są w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, w zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy w szpitalach i klinikach, na pogotowiu ratunkowym, w przychodniach specjalistycznych, otwierają własną działalność gospodarczą, współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, z administracją państwową i samorządową. Zajmują się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem. Zatrudniani są w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej.

Absolwenci stają się specjalistami w zakresie chirurgii, kardiologii, urologii, medycyny rodzinnej, ginekologii, dermatologii i tym podobne. Zdobyte wykształcenie pozwala im podejmować pracę w placówkach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą. Najlepsi eksperci z powodzeniem odnajdują się na różnych stanowiskach, które wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, a za cel stawiają sobie dobro człowieka. Pracę absolwenci mogą podejmować nie tylko w szpitalach i klinikach, ale także w administracji, marketingu lub mogą współpracować z mediami społecznościowymi.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski (niestacjonarne) we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia medyczne na kierunku lekarskim są jednymi z najbardziej prestiżowych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób jest ograniczona nawet na studiach niestacjonarnych. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, ponieważ rekrutacja na studia niestacjonarne wygląda tak samo jak na studia stacjonarne.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym biologię i chemię oraz wybrane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: matematykę, fizykę, fizykę i astronomię. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydaci nie będą zdyskwalifikowani z powodu braku oceny z przedmiotów rozszerzonych. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc – na studia dostaje się ograniczona liczba kandydatów. O tym, czy uczelnia pozytywnie rozpatrzy aplikację danego kandydata, decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za możliwość niestacjonarnego studiowania w uczelniach publicznych oraz za naukę w prywatnych szkołach wyższych trzeba najczęściej zapłacić

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 37000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie indywidualnie ustalonym przez uczelnię. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w prywatnych profilach.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 08.09 2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które zakwalifikowały się na wybrane kierunki studiów, powinny dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w terminie wskazanym przez daną szkołę wyższą. Najczęściej przyszli studenci doręczają dokumentację osobiście, bezpośrednio w siedzibie uczelni. Ci kandydaci, którzy z pewnych przyczyn nie mogą zjawić się w wyznaczonym miejscu, mogą złożyć niezbędne dokumenty za pośrednictwem upoważnionej do tego notarialnie osoby trzeciej.

Kandydaci na kierunek lekarski powinni zapoznać się z zasadami rekrutacji, które obowiązują w danej uczelni. Przyszli studenci tego kierunku najczęściej muszą dostarczyć wyniki określonych badań lekarskich.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji. Etap ten najczęściej trwa zaledwie kilka dni, dlatego warto wcześniej przygotować niezbędną dokumentację. Dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 09.09.2022 do 13.09.2022

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski we Wrocławiu?

Kierunek lekarski we Wrocławiu należy do najbardziej prestiżowych wśród propozycji studiów medycznych. Jest to kierunek idealny dla ambitnych osób, którym niestraszne są nauki ścisłe. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odporną na stres?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować ludzkie życie i zdrowie?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować z ludźmi?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia medyczne we Wrocławiu są właśnie dla Ciebie. Ponieważ zainteresowanych jest wielu, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, gdyż rekrutacja na studia niestacjonarne wygląda tak samo jak na studia stacjonarne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym biologię i chemię oraz wybrane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: matematykę, fizykę, fizykę i astronomię. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydaci nie będą zdyskwalifikowani z powodu braku oceny z przedmiotów rozszerzonych.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim uchodzą za elitarne.

Agata, studentka piątego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Lekarz jest zawodem wolnym od uprzedzeń. Nigdy nie wiadomo, kto przekroczy próg gabinetu, kto jest chory, dlaczego, na co. Musisz być wyrozumiały i poświęcić całą swoją energię na uratowanie życia tego człowieka. Chcę zostać chirurgiem i pragnę wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, by moi pacjenci mogli wierzyć, że lepsze jutro naprawdę istnieje.

Komentarze (0)