Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Zawód lekarza wydaje ci się fascynujący? Wiążesz go z wysokim prestiżem? A może od zawsze czujesz w sobie powołanie do niesienia pomocy innym? Ciężko jest sprawdzić dokładnie motywację wszystkich osób, które decydują się na rozpoczęcie studiów na kierunku lekarskim. Jedno jest pewne – to ten typ studiów, który od bardzo wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce naukowych zainteresowań abiturientów szkół średnich. Jednak jest to kierunek przeznaczony jedynie dla najbardziej ambitnych osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać jeden z tych zawodów, który cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym.
Współcześnie coraz częściej dostrzegamy, jak ważna jest profilaktyka chorób, odpowiednio szybkie wdrażanie leczenia oraz sposób rekonwalescencji. Co za tym idzie – coraz mniej osób unika profesjonalnej pomocy lekarzy, których wiedza i doświadczenie pomagają w dbaniu o własne zdrowie. Kadra lekarska wciąż musi się wzbogacać, ponieważ tylko dzięki temu mamy szansę na poprawianie jakości życia. Jeżeli jesteś zatem osobą, którą cechują wysokie ambicje i chciałbyś w przyszłości wykonywać ten renomowany zawód, to studia na kierunku lekarskim czekają właśnie na ciebie.

Program kształcenia i gdzie studiować
Studia medyczne stanowią wyzwanie i wiążą się z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Na kształcenie na tym kierunku mają szansę jedynie najlepsi, więc liczba miejsc też jest bardzo ograniczona. Uczelnie we Wrocławiu cechują wysokie standardy nauczania, jednak studia na kierunku lekarskim możesz rozpocząć jedynie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. To oczywiste, że nie każdy ośrodek akademicki będzie miał w swojej ofercie studia medyczne. Mogą sobie pozwolić na to jedynie te uczelnie, które mają bardzo jasno sprecyzowany profil kształcenia.
Wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na kierunku lekarskim muszą mieć świadomość, że czeka ja bardzo intensywny czas pracy. Zakres przedmiotów, z którymi będą się one stykać jest niezwykle rozbudowany. Studia lekarskie przepełnione są bowiem wykładami, zajęciami oraz ćwiczeniami laboratoryjnymi. Studenci będą poznawać szczegółowe zagadnienia związane z biochemią, anatomią i fizjologią człowieka, patomorfologią. To tylko podstawy, które ułatwią przyswajanie treści związanych z poszczególnymi specjalizacjami, takimi jak na przykład anestezjologia z intensywną terapią, czy geriatria lub medycyna rodzinna.

Praca po studiach
Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim stanowią gwarant stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Abiturienci w ogóle nie muszą się martwić pracą, ponieważ kadra medyczna nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej wciąż zgłasza duże zapotrzebowania personalne. Jeżeli tylko jesteś ambitny i zaangażowany w wykonywanie swojego zawodu, to znajdziesz pracę w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, klinkach, poradniach specjalistycznych.
Dziś lekarze stanowią zawód wysokiego społecznego zaufania. To oni diagnozują, wdrażają odpowiednie metody leczenia oraz uczestniczą w procesie rekonwalescencji pacjentów. Oprócz tego absolwenci kierunku lekarskiego mogą zostać zatrudnienie w instytucjach naukowych, gdzie prowadzić będą badania. Lekarze mogą występować w roli ekspertów oraz edukatorów, którzy dbają o poprawę świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski we Wrocławiu?

     Studia medyczne we Wrocławiu na kierunku lekarskim są wyjątkowo elitarne, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali jak najbardziej wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to do procesu rekrutacji zacznij przygotowywać się już dziś. Wyniki, jakie uzyskasz na egzaminie dojrzałości, będą twoją jedyną bronią. Przedmioty, które musisz obligatoryjnie uwzględnić w swoich maturalnych planach to oczywiście biologia oraz chemia. Oprócz nich musisz wybrać dodatkowo matematykę lub fizykę. Konkurencja jest bardzo duża, więc musisz być nastawiony na zdobycie jak najlepszych wyników.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Prestiżowe studia w Wrocławiu na kierunku lekarskim znajdują się w kręgu zainteresowań wielu ambitnych absolwentów szkół średnich. Każda osoba, która chce je rozpocząć, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Prześledź go dobrze, by żaden termin nie został przez ciebie zaniedbany.

     Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. W przypadku renomowanych studiów na kierunku lekarskim liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia lekarskie w Wrocławiu zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

     Uczelnie w Wrocławiu otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji. Pamiętaj jednak, że w przypadku studiów na kierunku lekarskim liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Zaniedbanie tego etapu rekrutacji sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia, więc przestrzegaj wszystkich ważnych terminów. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Pamiętaj, że studia w Wrocławiu na kierunku lekarskim mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal wszystkich kierunkach studiów. Wahają się mniej więcej od 85 do nawet 150 złotych i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną wykonać terminowo (liczy się czas jej księgowania!). Jeżeli ta procedura zostanie przez ciebie zaniedbana, to twoja kandydatura w ogóle nie zostanie rozważona. Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     By dostać się na studia na kierunku lekarskim w Wrocławiu, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym prestiżowym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Pamiętaj, że szansę na naukę na kierunku lekarskim mają wyłącznie najlepsi, więc swoją naukę zacznij już dziś!

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia, czy zdawane na maturze przedmioty znajdują się wśród rekrutacyjnych wytycznych. Kolejnym ważnym aspektem jest to, na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot. Maturzyści mają do wyboru zawsze dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Odpowiednio wcześnie prześledź, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych na różnych uczelniach. To pozwoli ci przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, która w przypadku studiów na kierunku lekarskim jest wyjątkowo rozbudowana.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku lekarskim w Wrocławiu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy, która niewątpliwie wykraczać będzie poza mury szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów lekarskich rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Biologiczna;

     • Olimpiada Chemiczna;

     • Olimpiada Fizyczna;

     • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

     • czy Olimpiada Matematyczna.

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do matury. Pozytywne wyniki z egzaminów dojrzałości dopiero otwierają ci drzwi do wzięcia udziału w rekrutacji.

     Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

     Studia na kierunku lekarskim możesz rozpocząć zarówno w trybie dziennym, jak i niestacjonarnym.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia na studiach medycznych ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter. Przyszli lekarze muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych, tak by możliwie szybko wydać trafną diagnozę i podjąć odpowiednie metody leczenia. Zatem pierwsze lata kształcenia obejmują przedmioty podstawowe i niezbędne do dalszej edukacji:

     • biochemię;
     • anatomię i fizjologię człowieka;
     • patomorfologię oraz patofizjologię itd.

      

     Studenci tego kierunku muszą sobie zdawać sprawę, że nauka na tym kierunku przepełniona jest ciągłymi zaliczeniami i trudnymi egzaminami. Tylko dzięki temu szansę na ukończenie studiów lekarskich mają jedynie najlepsi. Oprócz tego kolejne lata nauki wiążą się z intensywnym poszerzaniem wiedzy już o specjalistyczne aspekty medyczne. Przykładowe specjalizacje, jakie mogą być wybrane przez przyszłych lekarzy, to:

     • alergologia;
     • chirurgia klatki piersiowej;
     • diagnostyka laboratoryjna;
     • czy transfuzja kliniczna.

      

     Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danego klienta oraz od aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w danym regionie – to od tego zależy, ile miejsc otworzy się na danej specjalizacji.

     Wiedza w zawodzie lekarza ma decydujące znaczenie. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na niezwykle ważne kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy abiturient tego kierunku. To oczywiście bardzo wysoka wrażliwość na cierpienie innych, empatia, tolerancja, czy umiejętność słuchania z zaangażowaniem. Przyszłych lekarzy powinna cechować również dość duża odporność na pracę pod presją.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

     KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

      

     kierunek lekarski Wrocław studia


     Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

     Studia we Wrocławiu w przypadku kierunku lekarskiego nie różnią się niczym od ofert innych ośrodków akademickich w Polsce. Osoby, które decydują się na studia na tym kierunku, czeka sześć lat ciągłego kształcenia. W praktyce oznacza to, że studia lekarskie są jednostopniowe i trwają najdłużej ze wszystkich kierunków. Wynika to z tego, że po pierwszych trzech latach nauki studenci nie posiadają jeszcze żadnych uprawnień, które pozwalałyby na wykonywanie tego bardzo odpowiedzialnego zawodu. Dopiero po sześciu latach nauki studenci otrzymują pełne i rzetelne wykształcenie, które dodatkowo zostanie zweryfikowane przez przystąpienie do Państwowego Egzaminu Lekarskiego.

      

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia jednolite magisterskie na poszczególnych uczelniach:

     KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski we Wrocławiu?

     Na studia medyczne we Wrocławiu co roku aplikuje bardzo dużo osób, które marzą o renomowanym wykształceniu. Jednak warto od razu podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla każdego abiturienta szkoły średniej. Każda osoba, która chce wziąć udział w procesie rekrutacji, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że czeka ją nie lada wyzwanie. Jeżeli marzysz o wykonywaniu zawodu lekarza w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

     • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
     • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego i absorbującego zawodu?
     • Czy zdajesz sobie sprawę tego, że swoje kompetencje będziesz musiał nieustannie poszerzać, także po zakończeniu studiów?
     • Czy cechuje cię duża wrażliwość i odporność na stres?

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na kierunek lekarski. Pamiętaj jednak o swoim dobrym przygotowaniu – tylko ono może stanowić bilet wstępu na wrocławską uczelnię medyczną. Przedmioty, które musisz zdawać podczas egzaminu dojrzałości, nie powinny stanowić dla ciebie żadnego zaskoczenia. To oczywiście:

     • biologia;
     • chemia;
     • do wyboru: matematyka lub fizyka.

      

     Zatem twój czas przygotowań powinien być wyjątkowo intensywny, bo oczywiste jest także to, że większość tych przedmiotów musisz zdać na poziomie rozszerzonym. Tylko wtedy będziesz mieć szansę na pokonanie innych kandydatów. Być może przyswajania wiedzy nigdy nie ograniczałeś do minimum. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla ambitnych osób, jednak nagroda jest bardzo wysoka – miejsce na liście osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ:

     • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną, Matematyczną lub Fizyczną;
     • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Żywieniu itd.

      

     Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Studia na kierunku lekarskim wymagają także zaświadczeń od lekarza medycyny pracy, który w pełni potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, nie zapomnij o terminowym złożeniu dokumentów w dziekanacie. Na początku musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz oczywiście świadectwo maturalne.

     zasady rekrutacji na studia

      

     kierunek lekarski studia Wrocław


     Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

     Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zatrudnienia i czy może liczyć na pracę, która będzie w pełni odpowiadać jej kwalifikacjom. Jednak takie wątpliwości nie powinny w ogóle dotyczyć abiturientów kierunku lekarskiego. Studia we Wrocławiu kształcą najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą liczyć na stabilne i prestiżowe zatrudnienie. Współcześnie zawód lekarza ma bardzo duże zaufanie społeczne, ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka oraz zgłaszanie się do odpowiedniego specjalisty już podczas wystąpienia pierwszych niepokojących objawów choroby.

     Taka świadomość społeczna znacznie przekłada się na wciąż niegasnące zapotrzebowanie w kadrze medycznej nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia medyczne we Wrocławiu oferują bowiem takie wykształcenie, dzięki któremu będzie można się realizować także poza granicami kraju. Na abiturientów tego kierunku czeka praca w:

     • placówkach podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
     • szpitalach i klinikach – w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
     • laboratoriach.

      

     Lekarz w swojej pracy podejmuje się przede wszystkim zadań związanych z diagnozowaniem, wdrażaniem odpowiedniego leczenia, towarzyszeniem choremu podczas choroby i rekonwalescencji. Abiturienci tego kierunku kompleksowo przygotowani są poszerzania świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia. Jednak warto pamiętać, że jest to zawód nie tylko prestiżowy, ale bardzo wymagający i odpowiedzialny, ponieważ każda nieodpowiednia decyzja podjęta przez lekarza może być tragiczna w skutkach.

     Abiturienci studiów medyczny w Krakowie mogą także podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach badawczych, gdzie będą pracować nad jeszcze intensywniejszym rozwojem. Oprócz tego przygotowani są oni do rozpoczęcia własnej działalności, której profil opierać się będzie na udzielaniu profesjonalnych i kompleksowych usług medycznych.

      

      

     Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu - niestacjonarne

     Studia medyczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które podobnie jak studia stacjonarne odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Edukacja w tej formie jest jednak płatna.

     Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie chirurgii, urologii, dermatologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii z intensywną terapią. Specjalizacja trwa od czterech do sześciu lat, większość jednak kończy się po pięciu latach, a jej absolwenci zdobywają tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

     Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

     Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie przedkliniczne i kliniczne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, ćwiczą cierpliwość i empatię. Zdobywane zdolności pozwalają stawiać wstępne diagnozy, prowadzić leczenie, udzielać niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Po ukończeniu kierunku studenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, a następnie wybierają specjalizację.

     dowiedz się więcej na temat kierunku lekraskim studia niestacjonarne we Wrocławiu

      

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

     Kierunki studiów we Wrocławiu w formie niestacjonarnej (zaoczne/wieczorowe) są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny we Wrocławiu

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

     Studiom na kierunku lekarskim musi towarzyszyć przede wszystkim pasja. Jeżeli jej nie ma – prestiż bardzo szybko przemieni się w wypalenie zawodowe.

     Łukasz, student piątego roku, mówi:

     Od zawsze studia medyczne były w kręgu moich fascynacji. Wiem, że przede mną także wiele intensywnych lat nauki, ale szczerze nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać jakikolwiek inny kierunek. To pasja i wewnętrzne ambicje sprawiły, że chcę być lekarzem.

     KIERUNKI MEDYCZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     Rozwiń

     25 Uczelni we Wrocławiu

     Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)