Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 305 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we WrocławiuCena za pierwszy rok studiów wynosi około 36000 zł.

 

Studenci kierunku lekarskiego zdobędą wszechstronną wiedzę na temat anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, patomorfologii czy prawa medycznego. Ponadto nauczą się diagnostyki, analizy wyników badań oraz wprowadzania terapii, dopasowanej do potrzeb pacjenta. Co więcej rozwiną zdolność komunikacji oraz kompetencje psychologiczne i nauczą się pracy z pacjentami i rodzinami chorych.

Po studiach absolwenci muszą odbyć roczny staż oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Po dopełnieniu tych formalności znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, sanatoriach, domach opieki społecznej, hospicjach czy ośrodkach rehabilitacji.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Studia medyczne we Wrocławiu na kierunku lekarskim są wyjątkowo elitarne, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali jak najbardziej wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to do procesu rekrutacji zacznij przygotowywać się już dziś.
Wyniki, jakie uzyskasz na egzaminie dojrzałości, będą twoją jedyną bronią. Przedmioty, które musisz obligatoryjnie uwzględnić w swoich maturalnych planach to oczywiście biologia oraz chemia. Oprócz nich musisz wybrać dodatkowo matematykę lub fizykę. Konkurencja jest bardzo duża, więc musisz być nastawiony na zdobycie jak najlepszych wyników.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Zawód lekarza wydaje ci się fascynujący? Wiążesz go z wysokim prestiżem? A może od zawsze czujesz w sobie powołanie do niesienia pomocy innym? Ciężko jest sprawdzić dokładnie motywację wszystkich osób, które decydują się na rozpoczęcie studiów na kierunku lekarskim. Jedno jest pewne – to ten typ studiów, który od bardzo wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce naukowych zainteresowań absolwentów szkół średnich. Jednak jest to kierunek przeznaczony jedynie dla najbardziej ambitnych osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać jeden z tych zawodów, który cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym.
Współcześnie coraz częściej dostrzegamy, jak ważna jest profilaktyka chorób, odpowiednio szybkie wdrażanie leczenia oraz sposób rekonwalescencji. Co za tym idzie – coraz mniej osób unika profesjonalnej pomocy lekarzy, których wiedza i doświadczenie pomagają w dbaniu o własne zdrowie. Kadra lekarska wciąż musi się wzbogacać, ponieważ tylko dzięki temu mamy szansę na poprawianie jakości życia. Jeżeli jesteś zatem osobą, którą cechują wysokie ambicje i chciałbyś w przyszłości wykonywać ten renomowany zawód, to studia na kierunku lekarskim czekają właśnie na ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.


3. Program kształcenia i gdzie studiować

Studia medyczne stanowią wyzwanie i wiążą się z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Na kształcenie na tym kierunku mają szansę jedynie najlepsi, więc liczba miejsc też jest bardzo ograniczona. Uczelnie we Wrocławiu cechują wysokie standardy nauczania, jednak studia na kierunku lekarskim możesz rozpocząć jedynie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. To oczywiste, że nie każdy ośrodek akademicki będzie miał w swojej ofercie studia medyczne. Mogą sobie pozwolić na to jedynie te uczelnie, które mają bardzo jasno sprecyzowany profil kształcenia.
Wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na kierunku lekarskim muszą mieć świadomość, że czeka ja bardzo intensywny czas pracy. Zakres przedmiotów, z którymi będą się one stykać jest niezwykle rozbudowany. Studia lekarskie przepełnione są bowiem wykładami, zajęciami oraz ćwiczeniami laboratoryjnymi.
Studenci będą poznawać szczegółowe zagadnienia związane z biochemią, anatomią i fizjologią człowieka, patomorfologią. To tylko podstawy, które ułatwią przyswajanie treści związanych z poszczególnymi specjalizacjami, takimi jak na przykład anestezjologia z intensywną terapią, czy geriatria lub medycyna rodzinna.


4. Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim stanowią gwarant stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci w ogóle nie muszą się martwić pracą, ponieważ kadra medyczna nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej wciąż zgłasza duże zapotrzebowania personalne. Jeżeli tylko jesteś ambitny i zaangażowany w wykonywanie swojego zawodu, to znajdziesz pracę w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, klinkach, poradniach specjalistycznych.
Dziś lekarze stanowią zawód wysokiego społecznego zaufania. To oni diagnozują, wdrażają odpowiednie metody leczenia oraz uczestniczą w procesie rekonwalescencji pacjentów. Oprócz tego absolwenci kierunku lekarskiego mogą zostać zatrudnienie w instytucjach naukowych, gdzie prowadzić będą badania. Lekarze mogą występować w roli ekspertów oraz edukatorów, którzy dbają o poprawę świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia.

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach medycznych ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter. Przyszli lekarze muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych, tak by możliwie szybko wydać trafną diagnozę i podjąć odpowiednie metody leczenia. Zatem pierwsze lata kształcenia obejmują przedmioty podstawowe i niezbędne do dalszej edukacji:

 • biochemię;
 • anatomię i fizjologię człowieka;
 • patomorfologię oraz patofizjologię itd.

 

Studenci tego kierunku muszą sobie zdawać sprawę, że nauka na tym kierunku przepełniona jest ciągłymi zaliczeniami i trudnymi egzaminami. Tylko dzięki temu szansę na ukończenie studiów lekarskich mają jedynie najlepsi. Oprócz tego kolejne lata nauki wiążą się z intensywnym poszerzaniem wiedzy już o specjalistyczne aspekty medyczne. Przykładowe specjalizacje, jakie mogą być wybrane przez przyszłych lekarzy, to:

 • alergologia;
 • chirurgia klatki piersiowej;
 • diagnostyka laboratoryjna;
 • czy transfuzja kliniczna.

 

Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danego klienta oraz od aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w danym regionie – to od tego zależy, ile miejsc otworzy się na danej specjalizacji.

Wiedza w zawodzie lekarza ma decydujące znaczenie. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na niezwykle ważne kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy absolwent tego kierunku. To oczywiście bardzo wysoka wrażliwość na cierpienie innych, empatia, tolerancja, czy umiejętność słuchania z zaangażowaniem. Przyszłych lekarzy powinna cechować również dość duża odporność na pracę pod presją.

 
Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu zazwyczaj trwają 6 lata (studia jednolite magisterskie).

Studia we Wrocławiu w przypadku kierunku lekarskiego nie różnią się niczym od ofert innych ośrodków akademickich w Polsce. Osoby, które decydują się na studia na tym kierunku, czeka sześć lat ciągłego kształcenia. W praktyce oznacza to, że studia lekarskie są jednostopniowe i trwają najdłużej ze wszystkich kierunków.

Wynika to z tego, że po pierwszych trzech latach nauki studenci nie posiadają jeszcze żadnych uprawnień, które pozwalałyby na wykonywanie tego bardzo odpowiedzialnego zawodu. Dopiero po sześciu latach nauki studenci otrzymują pełne i rzetelne wykształcenie, które dodatkowo zostanie zweryfikowane przez przystąpienie do Państwowego Egzaminu Lekarskiego.

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zatrudnienia i czy może liczyć na pracę, która będzie w pełni odpowiadać jej kwalifikacjom. Jednak takie wątpliwości nie powinny w ogóle dotyczyć absolwentów kierunku lekarskiego. Studia we Wrocławiu kształcą najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą liczyć na stabilne i prestiżowe zatrudnienie. Współcześnie zawód lekarza ma bardzo duże zaufanie społeczne, ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka oraz zgłaszanie się do odpowiedniego specjalisty już podczas wystąpienia pierwszych niepokojących objawów choroby.

Taka świadomość społeczna znacznie przekłada się na wciąż niegasnące zapotrzebowanie w kadrze medycznej nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia medyczne we Wrocławiu oferują bowiem takie wykształcenie, dzięki któremu będzie można się realizować także poza granicami kraju. Na absolwentów tego kierunku czeka praca w:

 • placówkach podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • szpitalach i klinikach – w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • laboratoriach.

 

Lekarz w swojej pracy podejmuje się przede wszystkim zadań związanych z diagnozowaniem, wdrażaniem odpowiedniego leczenia, towarzyszeniem choremu podczas choroby i rekonwalescencji. Absolwenci tego kierunku kompleksowo przygotowani są poszerzania świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia. Jednak warto pamiętać, że jest to zawód nie tylko prestiżowy, ale bardzo wymagający i odpowiedzialny, ponieważ każda nieodpowiednia decyzja podjęta przez lekarza może być tragiczna w skutkach.

Absolwenci studiów medyczny w Krakowie mogą także podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach badawczych, gdzie będą pracować nad jeszcze intensywniejszym rozwojem. Oprócz tego przygotowani są oni do rozpoczęcia własnej działalności, której profil opierać się będzie na udzielaniu profesjonalnych i kompleksowych usług medycznych.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku lekarskiego?

Absolwenci kierunku lekarskiego po wielu latach ciężkiej pracy i nauki na studiach cieszą się szerokimi perspektywami zawodowymi. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. chirurg, pediatra, psychiatra oraz dermatolog. Ile zarabiają i czym zajmują się na co dzień?

 

Chirurg

Po skończonej specjalizacji chirurg zajmuje się zabiegami na tkankach miękkich oraz twardych, jednak przed tym robi wywiad i zleca wszystkie niezbędne badania. Dba również o pacjenta po operacji i przyjmuje na wizyty kontrolne. Mediana wynagrodzenia chirurga wynosi około 7650 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Odpowiada za przyjmowanie noworodków, dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem chorób oraz odpowiada za harmonogram obowiązkowych szczepień. Zleca również dodatkowe badania. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto.

 

Psychiatra

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych. Mediana zarobków wynosi około 7650 zł brutto.

 

Dermatolog

Po ukończeniu specjalizacji zajmuje się leczeniem chorób oraz zmian skórnych. Do największej grupy pacjentów zaliczają się osoby cierpiące na problemy z cerą. Mediana zarobków dermatologa wynosi około 5730 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl/praca.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

Musisz pamiętać, że są to tylko orientacyjne stawki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy zarobkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Kierunek studiów Lekarski na Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to sześcioletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)

 

Jeśli od zawsze pociągała cię praca w wojsku, a zarazem praca lekarza to wybór kierunku lekarskiego na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu będzie dla ciebie świetną opcją. Po sześciu latach studiów, zdanym LEK-u, czyli Lekarskim Egzaminie Końcowym będziesz mógł podjąć pracę na stanowisku lekarza-oficera.

Studenci, wybierając kierunek lekarski, w czasie zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry będą się kształcić w zakresie nauk medycznych. Zdobędą oni wiedzę m.in. z anatomii, biochemii, patomorfologii, fizjologii oraz chorób, objawów, leczenia i profilaktyki. To, czym wyróżniają się studenci Akademii Wojsk Lądowych to z pewnością noszenie mundurów oraz obowiązkowe szkolenia wojskowe, które zwykle odbywają się podczas wakacji. Studenci poza wiedzą medyczną uczą się przedmiotów wojskowych. Dodatkowo adepci, jako że w przyszłości będą pracować w wojsku, zdobywają wiedzę z zakresu medycyny tropikalnej i morskiej. Studenci poza obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi muszą odbywać praktyki lekarskie w szpitalach. Absolwenci po zdaniu LEK-u mogą wybrać szczególnie interesującą ich specjalność.

Absolwenci, którzy są zobowiązani do służby, po ukończeniu studiów powinni podjąć pracę w instytucjach Wojska Polskiego, na stanowisku lekarza-oficera.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek studiów lekarski odbywa się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym jako sześcioletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 305 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 36000 zł)

 

Jeśli od zawsze interesowały cię różne zabiegi, ludzki organizm i zachodzące w nim procesy oraz chciałbyś w przyszłości mieć stabilną pracę, która cieszy się społecznym poważaniem, to ten kierunek jest właśnie dla ciebie.

Studiując medycynę, zdobędziesz szeroką wiedzę z szeroko pojętych nauk medycznych, poznasz spektrum chorób, nauczysz się diagnozować oraz dowiesz się jakie działania profilaktyczne powinno się podejmować. W czasie studiów poza przedmiotami dotyczącymi medycyny takich jak: biochemia, patomorfologia, patofizjologia czy histologia, będziesz zdobywać umiejętności miękkie, które są niezwykle istotne w pracy przyszłego lekarza, ponieważ musisz wykazywać się empatią, cierpliwością oraz wyrozumiałością dla swoich pacjentów, a także ich rodzin. Studenci po sześciu latach studiów i zdaniu LEK-u, czyli Lekarskiego Egzaminu Końcowego, mogą wybrać specjalizację np. z zakresu pediatrii, psychiatrii, ginekologii, chirurgii, dermatologii lub medycyny rodzinnej i dalej kształcić się w wybranym przez siebie kierunku.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, specjalistycznych ośrodkach opieki zdrowotnej, laboratoriach lub mogą otworzyć także własną praktykę.

Dowiedz się więcej 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski we Wrocławiu?

Na studia medyczne we Wrocławiu co roku aplikuje bardzo dużo osób, które marzą o renomowanym wykształceniu. Jednak warto od razu podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla każdego absolwenta szkoły średniej. Każda osoba, która chce wziąć udział w procesie rekrutacji, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że czeka ją nie lada wyzwanie. Jeżeli marzysz o wykonywaniu zawodu lekarza w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego i absorbującego zawodu?
 • Czy zdajesz sobie sprawę tego, że swoje kompetencje będziesz musiał nieustannie poszerzać, także po zakończeniu studiów?
 • Czy cechuje cię duża wrażliwość i odporność na stres?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na kierunek lekarski. Pamiętaj jednak o swoim dobrym przygotowaniu – tylko ono może stanowić bilet wstępu na wrocławską uczelnię medyczną. Przedmioty, które musisz zdawać podczas egzaminu dojrzałości, nie powinny stanowić dla ciebie żadnego zaskoczenia. To oczywiście:

 • biologia;
 • chemia;
 • do wyboru: matematyka lub fizyka.

 

Zatem twój czas przygotowań powinien być wyjątkowo intensywny, bo oczywiste jest także to, że większość tych przedmiotów musisz zdać na poziomie rozszerzonym. Tylko wtedy będziesz mieć szansę na pokonanie innych kandydatów. Być może przyswajania wiedzy nigdy nie ograniczałeś do minimum. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla ambitnych osób, jednak nagroda jest bardzo wysoka – miejsce na liście osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną, Matematyczną lub Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Żywieniu itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Studia na kierunku lekarskim wymagają także zaświadczeń od lekarza medycyny pracy, który w pełni potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, nie zapomnij o terminowym złożeniu dokumentów w dziekanacie. Na początku musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu - niestacjonarne

Studia medyczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które podobnie jak studia stacjonarne odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Edukacja w tej formie jest jednak płatna.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie chirurgii, urologii, dermatologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii z intensywną terapią. Specjalizacja trwa od czterech do sześciu lat, większość jednak kończy się po pięciu latach, a jej absolwenci zdobywają tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie przedkliniczne i kliniczne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, ćwiczą cierpliwość i empatię. Zdobywane zdolności pozwalają stawiać wstępne diagnozy, prowadzić leczenie, udzielać niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Po ukończeniu kierunku studenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, a następnie wybierają specjalizację.

dowiedz się więcej na temat kierunku lekraskim studia niestacjonarne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w formie niestacjonarnej (zaoczne/wieczorowe) są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studiom na kierunku lekarskim musi towarzyszyć przede wszystkim pasja. Jeżeli jej nie ma – prestiż bardzo szybko przemieni się w wypalenie zawodowe.

Łukasz, student piątego roku, mówi:

Od zawsze studia medyczne były w kręgu moich fascynacji. Wiem, że przede mną także wiele intensywnych lat nauki, ale szczerze nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać jakikolwiek inny kierunek. To pasja i wewnętrzne ambicje sprawiły, że chcę być lekarzem.

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)