Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Kierunek lekarski - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Zawód lekarza wydaje ci się fascynujący? Wiążesz go z wysokim prestiżem? A może od zawsze czujesz w sobie powołanie do niesienia pomocy innym? Ciężko jest sprawdzić dokładnie motywację wszystkich osób, które decydują się na rozpoczęcie studiów na kierunku lekarskim. Jedno jest pewne – to ten typ studiów, który od bardzo wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce naukowych zainteresowań abiturientów szkół średnich. Jednak jest to kierunek przeznaczony jedynie dla najbardziej ambitnych osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać jeden z tych zawodów, który cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym.
Współcześnie coraz częściej dostrzegamy, jak ważna jest profilaktyka chorób, odpowiednio szybkie wdrażanie leczenia oraz sposób rekonwalescencji. Co za tym idzie – coraz mniej osób unika profesjonalnej pomocy lekarzy, których wiedza i doświadczenie pomagają w dbaniu o własne zdrowie. Kadra lekarska wciąż musi się wzbogacać, ponieważ tylko dzięki temu mamy szansę na poprawianie jakości życia. Jeżeli jesteś zatem osobą, którą cechują wysokie ambicje i chciałbyś w przyszłości wykonywać ten renomowany zawód, to studia na kierunku lekarskim czekają właśnie na ciebie.

Program kształcenia i gdzie studiować
Studia medyczne stanowią wyzwanie i wiążą się z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Na kształcenie na tym kierunku mają szansę jedynie najlepsi, więc liczba miejsc też jest bardzo ograniczona. Uczelnie we Wrocławiu cechują wysokie standardy nauczania, jednak studia na kierunku lekarskim możesz rozpocząć jedynie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. To oczywiste, że nie każdy ośrodek akademicki będzie miał w swojej ofercie studia medyczne. Mogą sobie pozwolić na to jedynie te uczelnie, które mają bardzo jasno sprecyzowany profil kształcenia.
Wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na kierunku lekarskim muszą mieć świadomość, że czeka ja bardzo intensywny czas pracy. Zakres przedmiotów, z którymi będą się one stykać jest niezwykle rozbudowany. Studia lekarskie przepełnione są bowiem wykładami, zajęciami oraz ćwiczeniami laboratoryjnymi. Studenci będą poznawać szczegółowe zagadnienia związane z biochemią, anatomią i fizjologią człowieka, patomorfologią. To tylko podstawy, które ułatwią przyswajanie treści związanych z poszczególnymi specjalizacjami, takimi jak na przykład anestezjologia z intensywną terapią, czy geriatria lub medycyna rodzinna.

Praca po studiach
Studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim stanowią gwarant stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Abiturienci w ogóle nie muszą się martwić pracą, ponieważ kadra medyczna nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej wciąż zgłasza duże zapotrzebowania personalne. Jeżeli tylko jesteś ambitny i zaangażowany w wykonywanie swojego zawodu, to znajdziesz pracę w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, klinkach, poradniach specjalistycznych.
Dziś lekarze stanowią zawód wysokiego społecznego zaufania. To oni diagnozują, wdrażają odpowiednie metody leczenia oraz uczestniczą w procesie rekonwalescencji pacjentów. Oprócz tego absolwenci kierunku lekarskiego mogą zostać zatrudnienie w instytucjach naukowych, gdzie prowadzić będą badania. Lekarze mogą występować w roli ekspertów oraz edukatorów, którzy dbają o poprawę świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski we Wrocławiu?

Studia medyczne we Wrocławiu na kierunku lekarskim są wyjątkowo elitarne, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali jak najbardziej wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to do procesu rekrutacji zacznij przygotowywać się już dziś. Wyniki, jakie uzyskasz na egzaminie dojrzałości, będą twoją jedyną bronią. Przedmioty, które musisz obligatoryjnie uwzględnić w swoich maturalnych planach to oczywiście biologia oraz chemia. Oprócz nich musisz wybrać dodatkowo matematykę lub fizykę. Konkurencja jest bardzo duża, więc musisz być nastawiony na zdobycie jak najlepszych wyników.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia na kierunku lekarskim możesz rozpocząć zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Zastanów się dobrze, która z tych propozycji będzie najpełniej odpowiadać twoim oczekiwaniom. Kształcenie w trybie dziennym stanowi najbardziej powszechne rozwiązanie, ponieważ ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Dodatkowym atutem tych studiów jest brak opłat za czesne. Jednak czasami zdarzają się takie sytuacje w życiu, kiedy nie można studiować dziennie. Wtedy idealnym rozwiązaniem są studia zaoczne. Ich zaletą są zjazdy naukowe organizowane w weekendy. Nie zapominaj mimo wszystko, że większość materiału teoretycznego musisz opanowywać we własnym zakresie oraz że czeka cię uiszczanie opłat za czesne.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach medycznych ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter. Przyszli lekarze muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych, tak by możliwie szybko wydać trafną diagnozę i podjąć odpowiednie metody leczenia. Zatem pierwsze lata kształcenia obejmują przedmioty podstawowe i niezbędne do dalszej edukacji:

 • biochemię;
 • anatomię i fizjologię człowieka;
 • patomorfologię oraz patofizjologię itd.

Studenci tego kierunku muszą sobie zdawać sprawę, że nauka na tym kierunku przepełniona jest ciągłymi zaliczeniami i trudnymi egzaminami. Tylko dzięki temu szansę na ukończenie studiów lekarskich mają jedynie najlepsi. Oprócz tego kolejne lata nauki wiążą się z intensywnym poszerzaniem wiedzy już o specjalistyczne aspekty medyczne. Przykładowe specjalizacje, jakie mogą być wybrane przez przyszłych lekarzy, to:

 • alergologia;
 • chirurgia klatki piersiowej;
 • diagnostyka laboratoryjna;
 • czy transfuzja kliniczna.

Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danego klienta oraz od aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w danym regionie – to od tego zależy, ile miejsc otworzy się na danej specjalizacji.

Wiedza w zawodzie lekarza ma decydujące znaczenie. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na niezwykle ważne kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy abiturient tego kierunku. To oczywiście bardzo wysoka wrażliwość na cierpienie innych, empatia, tolerancja, czy umiejętność słuchania z zaangażowaniem. Przyszłych lekarzy powinna cechować również dość duża odporność na pracę pod presją.

 

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

kierunek lekarski Wrocław studia


Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu w przypadku kierunku lekarskiego nie różnią się niczym od ofert innych ośrodków akademickich w Polsce. Osoby, które decydują się na studia na tym kierunku, czeka sześć lat ciągłego kształcenia. W praktyce oznacza to, że studia lekarskie są jednostopniowe i trwają najdłużej ze wszystkich kierunków. Wynika to z tego, że po pierwszych trzech latach nauki studenci nie posiadają jeszcze żadnych uprawnień, które pozwalałyby na wykonywanie tego bardzo odpowiedzialnego zawodu. Dopiero po sześciu latach nauki studenci otrzymują pełne i rzetelne wykształcenie, które dodatkowo zostanie zweryfikowane przez przystąpienie do Państwowego Egzaminu Lekarskiego.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski we Wrocławiu?

Na studia medyczne we Wrocławiu co roku aplikuje bardzo dużo osób, które marzą o renomowanym wykształceniu. Jednak warto od razu podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla każdego abiturienta szkoły średniej. Każda osoba, która chce wziąć udział w procesie rekrutacji, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że czeka ją nie lada wyzwanie. Jeżeli marzysz o wykonywaniu zawodu lekarza w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego i absorbującego zawodu?
 • Czy zdajesz sobie sprawę tego, że swoje kompetencje będziesz musiał nieustannie poszerzać, także po zakończeniu studiów?
 • Czy cechuje cię duża wrażliwość i odporność na stres?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na kierunek lekarski. Pamiętaj jednak o swoim dobrym przygotowaniu – tylko ono może stanowić bilet wstępu na wrocławską uczelnię medyczną. Przedmioty, które musisz zdawać podczas egzaminu dojrzałości, nie powinny stanowić dla ciebie żadnego zaskoczenia. To oczywiście:

 • biologia;
 • chemia;
 • do wyboru: matematyka lub fizyka.

Zatem twój czas przygotowań powinien być wyjątkowo intensywny, bo oczywiste jest także to, że większość tych przedmiotów musisz zdać na poziomie rozszerzonym. Tylko wtedy będziesz mieć szansę na pokonanie innych kandydatów. Być może przyswajania wiedzy nigdy nie ograniczałeś do minimum. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla ambitnych osób, jednak nagroda jest bardzo wysoka – miejsce na liście osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną, Matematyczną lub Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Żywieniu itd.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Studia na kierunku lekarskim wymagają także zaświadczeń od lekarza medycyny pracy, który w pełni potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, nie zapomnij o terminowym złożeniu dokumentów w dziekanacie. Na początku musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

kierunek lekarski studia Wrocław


Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zatrudnienia i czy może liczyć na pracę, która będzie w pełni odpowiadać jej kwalifikacjom. Jednak takie wątpliwości nie powinny w ogóle dotyczyć abiturientów kierunku lekarskiego. Studia we Wrocławiu kształcą najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą liczyć na stabilne i prestiżowe zatrudnienie. Współcześnie zawód lekarza ma bardzo duże zaufanie społeczne, ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka oraz zgłaszanie się do odpowiedniego specjalisty już podczas wystąpienia pierwszych niepokojących objawów choroby.

Taka świadomość społeczna znacznie przekłada się na wciąż niegasnące zapotrzebowanie w kadrze medycznej nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia medyczne we Wrocławiu oferują bowiem takie wykształcenie, dzięki któremu będzie można się realizować także poza granicami kraju. Na abiturientów tego kierunku czeka praca w:

 • placówkach podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • szpitalach i klinikach – w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • laboratoriach.

Lekarz w swojej pracy podejmuje się przede wszystkim zadań związanych z diagnozowaniem, wdrażaniem odpowiedniego leczenia, towarzyszeniem choremu podczas choroby i rekonwalescencji. Abiturienci tego kierunku kompleksowo przygotowani są poszerzania świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia. Jednak warto pamiętać, że jest to zawód nie tylko prestiżowy, ale bardzo wymagający i odpowiedzialny, ponieważ każda nieodpowiednia decyzja podjęta przez lekarza może być tragiczna w skutkach.

Abiturienci studiów medyczny w Krakowie mogą także podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach badawczych, gdzie będą pracować nad jeszcze intensywniejszym rozwojem. Oprócz tego przygotowani są oni do rozpoczęcia własnej działalności, której profil opierać się będzie na udzielaniu profesjonalnych i kompleksowych usług medycznych.


Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studiom na kierunku lekarskim musi towarzyszyć przede wszystkim pasja. Jeżeli jej nie ma – prestiż bardzo szybko przemieni się w wypalenie zawodowe.

Łukasz, student piątego roku, mówi:

Od zawsze studia medyczne były w kręgu moich fascynacji. Wiem, że przede mną także wiele intensywnych lat nauki, ale szczerze nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać jakikolwiek inny kierunek. To pasja i wewnętrzne ambicje sprawiły, że chcę być lekarzem.

KIERUNKI MEDYCZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)