Kierunek lekarski - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Kierunek lekarski studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie

We Wrocławiu kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW), Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

W pierwszych latach studenci poznają najważniejsze założenia teoretyczne z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych i medycznych. Kompleksowa wiedza umożliwia przyszłym lekarzom rozpoczęcie kształcenia na wybranej specjalizacji medycznej. W trakcie zajęć praktycznych studenci interpretują wyniki oraz przeprowadzają wstępne rozpoznania kliniczne. Przyszli specjaliści uczą się właściwego postępowania diagnostycznego, a także rozpoznawania stanu zagrożenia życia.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród wrocławskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (3,9 tys. zgłoszeń - 13 osób na miejsce).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 2,9 tys. osób) chciało studiować kierunek lekarski w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 9 kandydatów.

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 37000 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Zawód lekarza cieszy się szacunkiem i prestiżem. Wrocławskie uczelnie przygotowują studentów kierunku lekarskiego do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a także do późniejszego wykonywania pracy w zawodzie lekarza specjalisty. Absolwenci tych studiów są gotowi nie tylko do bezpośredniej pracy z pacjentem, ale także do prowadzenia badań naukowych czy działań związanych z promocją zdrowia. Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek lekarski muszą się wykazać nie lada wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. W rekrutacji na te studia brane są pod uwagę w szczególności przedmioty poświęcone np. chemii, biologii czy fizyce.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski we Wrocławiu

We Wrocławiu kierunek lekarski można studiować na dwóch uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie we Wrocławiu

Kierunek lekarski we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku lekarskim we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na wrocławskich uczelniach publicznych są płatne. Cena za pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wynosi około 36000 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne, niezależnie od tego czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

 

 

Przyszli specjaliści, którzy kształcą się na wrocławskich uczelniach, poznają teorię medycy i zasady praktyki medycznej, które umożliwiają im rozpoczęcie pracy w zawodach lekarskich. Studenci badają m.in. anatomię prawidłową człowieka czy podstawowe zagadnienia związane z farmakologią lub histologią. Zdobyte w trakcie studiów podstawowe kompetencje medyczne ułatwiają późniejsze rozwijanie się w wybranej dziedzinie medycznej.

 

1. Wiedza i umiejętności:

W trakcie studiów uczestnicy zajęć stopniowo zapoznawani są z podstawowymi i specjalizacyjnymi zagadnieniami medycznymi. Przedmioty kliniczne pozwalają studentom sprawdzić się w profesjonalnym środowisku lekarskim podczas praktycznych spotkań z pacjentami. Przez 6 lat przyszli specjaliści poznają kolejne dziedziny lekarskie, dzięki czemu kompleksowo przygotowują się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który umożliwi im rozpoczęcie kariery w medycynie.

 

Wiedza

Studenci kierunku lekarskiego poznają naukowe podstawy medycyny, a także przyglądają się ich zastosowaniu w praktycznym rozwiązywaniu problemów medycznych. Uczestnicy zajęć teoretycznych zdobywają wiedzę z zakresu dziedzin biologicznych, chemicznych czy fizycznych. W programie przewidywane są także przedmioty poświęcone m.in. prawnym ograniczeniom zawodu lekarza.

Przyszli specjaliści poznają prawidłową anatomię człowieka, a także pogłębiają zagadnienia związane m.in. z histologią czy embriologią. Ponadto absolwenci kierunku lekarskiego znają najważniejsze założenia teoretyczne, które znajdują zastosowanie np. w genetyce, chemii medycznej czy ekologii.

 

Wiedza, którą mają absolwenci kierunku lekarskiego:

 • rozwiązują podstawowe problemy medyczne
 • znają podstawy dziedzin m.in.: biologicznych, chemicznych i fizycznych
 • znają prawidłową anatomię oraz fizjologię człowieka
 • rozumieją podstawy embriologii i histologii
 • znają najważniejsze założenia genetyki, chemii medycznej i ekologii
 • znają prawo medycyny

 

 

Umiejętności

Absolwenci kierunku lekarskiego prawidłowo przeprowadzają wywiad z pacjentem oraz stosują odpowiednio dobrane metody diagnostyczne. W ciągu całego toku nauki studenci poznają poszczególne specjalizacje lekarskie. Dzięki temu uczą się oni m.in. oceny preparatów histologicznych czy przeprowadzania sekcji.

Studenci kierunku lekarskiego muszą odbyć obowiązkowe praktyki w szpitalach. W ten sposób przyszli lekarze uczą się m.in.: prawidłowej opieki nad pacjentem, obsługi specjalistycznych aparatur medycznych czy wykonywania określonych zabiegów. Uczestnicy zajęć mają okazję brać udział w symulacjach medycznych, podczas których poznają podstawy niesienia doraźnej pomocy.

 

Umiejętności, które mają absolwenci kierunku lekarskiego:

 • przeprowadzają wywiad medyczny
 • stosują odpowiednio dobrane metody diagnostyczne
 • oceniają preparaty histologiczne
 • przeprowadzają sekcje
 • prawidłowo opiekują się pacjentem
 • obsługują specjalistyczne aparatury medyczne
 • wykonują określone zabiegi lecznicze
 • niosą doraźną pomoc

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 6 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarni studenci mają szansę niemal codziennie pracować pod okiem doświadczonych specjalistów z konkretnych dziedzin zawodowych. Stacjonarni studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w profesjonalnych warunkach, jednak problemem dla nich może być praca na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni bez problemu mogą pogodzić możliwość nauki na uczelni wyższej z pracą na pełnym etacie. Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć. Osoby, które decydują się na studia niestacjonarne, powinny być samodzielne i systematyczne.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku lekarskim uczestnicy zajęć teoretycznych zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych dla dziedzin medycznych. Przez pierwsze lata studenci poznają podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzania prawidłowej diagnozy czy wdrażania odpowiedniego sposobu leczenia.

Pierwsze lata kształcenia obejmują przedmioty podstawowe i niezbędne do dalszej edukacji:

 • biochemię;
 • anatomię i fizjologię człowieka;
 • patomorfologię oraz patofizjologię itd.

 

Studenci kierunku lekarskiego przygotowywani są kompleksowo do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Przyszli lekarze mogą jednak wybrać specjalizacje, które najbardziej ich interesują. Dzięki temu absolwenci mają szerokie kompetencje z zakresu takich dziedzin jak m.in.: dermatologia, medycyna rodzinna, anestezjologia czy chirurgia.

Przykładowe specjalizacje, jakie mogą być wybrane przez przyszłych lekarzy, to:

 • alergologia;
 • chirurgia klatki piersiowej;
 • diagnostyka laboratoryjna;
 • czy transfuzja kliniczna.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci kierunku lekarskiego to osoby ambitne i lubiące ciężką pracę. Specyfika tych studiów wymaga od przyszłych specjalistów dużego oddania oraz poświęcenia czasu. Kandydaci na te studia powinni być samodzielni i bardzo odpowiedzialni. W zawodzie lekarza niezbędne są także komunikatywność, cierpliwość i odporność na presję psychiczną.

Przyszli lekarze powinni interesować się zagadnieniami dotyczącymi m.in. ludzkiego ciała oraz jego funkcjonowania. Dobrze, by młodymi specjalistami kierowała potrzeba niesienia pomocy, a także chęć stawiania czoła nowym wyzwaniom. Na studiach na kierunku medycznym przydatna będzie dobra pamięć i wytrwałość.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek lekarski:

 • ambicja, wytrwałość
 • oddanie, zorganizowanie
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • komunikatywność, cierpliwość
 • odporność na presję psychiczną
 • zainteresowanie naukami biologicznymi i chemicznymi
 • potrzeba niesienia pomocy
 • dobra pamięć

 
Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Program studiów na kierunku lekarskim we Wrocławiu organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich.

Studenci kierunku lekarskiego przez 12 semestrów (6 lat) zdobywają wiedzę na temat większości dziedzin medycyny. Przez pierwsze lata uczestnicy zajęć poznają teorię medycyny oraz najważniejsze narzędzia stosowane w podstawowej diagnostyce. W następnych latach przyszli lekarze rozwijają swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć klinicznych.

Przed rozpoczęciem zawodowej kariery na stanowisku lekarza studenci muszą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku specjaliści mogą szukać zatrudnienia m.in. w: publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, sanatoriach, domach opieki społecznej, hospicjach czy ośrodkach rehabilitacji.

Kierunek lekarski (medycyna) w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz
Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Absolwenci kierunku lekarskiego przygotowani są do przystąpienia do obowiązkowego dla przyszłych specjalistów medycyny Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Po odbyciu stażu oraz uzyskaniu odpowiedniego wyniku w egzaminie LEK przyszli lekarze mogą rozpocząć karierę w zawodach związanych z ochroną zdrowia i życia.

Na absolwentów tego kierunku czeka praca w:

 • placówkach podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • szpitalach i klinikach – w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • laboratoriach.

 

Kierunek lekarski zapewnia studentom możliwość pracy w zawodach prestiżowych i cieszących się uznaniem i zaufaniem publicznym. Zapotrzebowanie na usługi lekarskie w Polsce i na świecie jest stale wysokie, przyszli lekarze nie muszą dzięki temu martwić się o swoją pozycję na rynku pracy.

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (np. prywatny gabinet lekarski). Specjaliści medycyny odnajdą się także m.in. w: mediach (jako np. specjaliści, eksperci), ośrodkach badawczych lub w szkolnictwie.

 

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku lekarskiego?

Absolwenci kierunku lekarskiego po wielu latach ciężkiej pracy i nauki na studiach cieszą się szerokimi perspektywami zawodowymi. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. chirurg, pediatra, psychiatra oraz dermatolog. Ile zarabiają i czym zajmują się na co dzień?

 

Chirurg

Po skończonej specjalizacji chirurg zajmuje się zabiegami na tkankach miękkich oraz twardych, jednak przed tym robi wywiad i zleca wszystkie niezbędne badania. Dba również o pacjenta po operacji i przyjmuje na wizyty kontrolne. Mediana wynagrodzenia chirurga wynosi około 7650 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Odpowiada za przyjmowanie noworodków, dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem chorób oraz odpowiada za harmonogram obowiązkowych szczepień. Zleca również dodatkowe badania. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto.

 

Psychiatra

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych. Mediana zarobków wynosi około 7650 zł brutto.

 

Dermatolog

Po ukończeniu specjalizacji zajmuje się leczeniem chorób oraz zmian skórnych. Do największej grupy pacjentów zaliczają się osoby cierpiące na problemy z cerą. Mediana zarobków dermatologa wynosi około 5730 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl/praca.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

Musisz pamiętać, że są to tylko orientacyjne stawki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy zarobkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 305 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we WrocławiuCena za pierwszy rok studiów wynosi około 37000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Aby dostać się na wybrane kierunki studiów, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – liczba miejsc jest ograniczona, a uczelnie przyjmują te osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku lekarskim we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 305

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – za naukę z kolei muszą płacić zazwyczaj studenci niestacjonarni oraz studenci prywatnych szkół wyższych.

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 37000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji w poszczególnych uczelniach może różnić się, ponieważ jest on ustalany indywidualnie przez szkoły wyższe. Informacje na ten temat publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Kandydaci w ten sposób mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 15.07.2022
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – 29.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać przeważnie zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Preferowana forma doręczenia plików zależy od indywidualnej decyzji uczelni – zazwyczaj kandydaci przekazują dokumenty osobiście, bezpośrednio w siedzibie szkoły, jednak czasem dopuszczana jest możliwość przesłania kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych. Kandydaci najczęściej mają na to zaledwie kilka dni, dlatego powinni pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy dostarczania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 18.07.2022 do 20.07.2022
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – 10.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Lekarski) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski we Wrocławiu?

Na studia medyczne we Wrocławiu co roku aplikuje bardzo dużo osób, które marzą o renomowanym wykształceniu. Jednak warto od razu podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla każdego absolwenta szkoły średniej. Każda osoba, która chce wziąć udział w procesie rekrutacji, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że czeka ją nie lada wyzwanie. Jeżeli marzysz o wykonywaniu zawodu lekarza w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego i absorbującego zawodu?
 • Czy zdajesz sobie sprawę tego, że swoje kompetencje będziesz musiał nieustannie poszerzać, także po zakończeniu studiów?
 • Czy cechuje cię duża wrażliwość i odporność na stres?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na kierunek lekarski. Pamiętaj jednak o swoim dobrym przygotowaniu – tylko ono może stanowić bilet wstępu na wrocławską uczelnię medyczną. Przedmioty, które musisz zdawać podczas egzaminu dojrzałości, nie powinny stanowić dla ciebie żadnego zaskoczenia. To oczywiście:

 • biologia;
 • chemia;
 • do wyboru: matematyka lub fizyka.

 

Zatem twój czas przygotowań powinien być wyjątkowo intensywny, bo oczywiste jest także to, że większość tych przedmiotów musisz zdać na poziomie rozszerzonym. Tylko wtedy będziesz mieć szansę na pokonanie innych kandydatów. Być może przyswajania wiedzy nigdy nie ograniczałeś do minimum. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla ambitnych osób, jednak nagroda jest bardzo wysoka – miejsce na liście osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną, Matematyczną lub Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Żywieniu itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Studia na kierunku lekarskim wymagają także zaświadczeń od lekarza medycyny pracy, który w pełni potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, nie zapomnij o terminowym złożeniu dokumentów w dziekanacie. Na początku musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu - niestacjonarne

Studia medyczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które podobnie jak studia stacjonarne odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Edukacja w tej formie jest jednak płatna.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie chirurgii, urologii, dermatologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii z intensywną terapią. Specjalizacja trwa od czterech do sześciu lat, większość jednak kończy się po pięciu latach, a jej absolwenci zdobywają tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie przedkliniczne i kliniczne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, ćwiczą cierpliwość i empatię. Zdobywane zdolności pozwalają stawiać wstępne diagnozy, prowadzić leczenie, udzielać niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Po ukończeniu kierunku studenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, a następnie wybierają specjalizację.

dowiedz się więcej na temat kierunku lekraskim studia niestacjonarne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w formie niestacjonarnej (zaoczne/wieczorowe) są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu?

Studiom na kierunku lekarskim musi towarzyszyć przede wszystkim pasja. Jeżeli jej nie ma – prestiż bardzo szybko przemieni się w wypalenie zawodowe.

Łukasz, student piątego roku, mówi:

Od zawsze studia medyczne były w kręgu moich fascynacji. Wiem, że przede mną także wiele intensywnych lat nauki, ale szczerze nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać jakikolwiek inny kierunek. To pasja i wewnętrzne ambicje sprawiły, że chcę być lekarzem.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Wrocław studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie