Prawo - Wrocław
Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Prawo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Prawo we Wrocławiu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 6200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Prawo Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.
 

Uczelnie

We Wrocławiu prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, oraz Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

Specjalności
Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6200 zł do 8740 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku prawo we Wrocławiu >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prawo gospodarcze stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo gospodarcze

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia prawnicze wiążą się z dużym prestiżem, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali oni jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz społeczno-prawnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz zacząć już dziś. W swoich planach maturalnych obowiązkowo uwzględnij przedmioty takie jak: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 

Prawo Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz historii albo matematyki. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, historia, matematyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także jako specjalność na Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Kierunek ten dostępny jest również na dwóch uczelniach niepublicznych: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.   
Każda z uczelni oferuje nowoczesny program studiów i dba o przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. 
 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych we Wrocławiu są płatne, a ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Prawo we Wrocławiu wahają się od 6200 zł do 8740 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z uczelni publicznych i niepublicznych nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć to studia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Studenci kierunku prawo rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, administracyjnych, prawnych oraz ekonomicznych. Ponadto nauczą się profesjonalnej argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Co więcej. Poznają zasady analizowania i tworzenia aktów prawnych oraz wykorzystywania regulacji z zakresu różnorodnych dziedzin prawa w praktyce zawodowej.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 2,1 tys. zgłoszeń).

 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą starać się o przyjęcie na jedną z wybranych specjalizacji. Ponadto znajdą zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, kancelariach adwokackich, biznesie oraz jednostkach administracji państwowej.

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by absolwent, kończący prawo miał profesjonalną wiedzę z jego zakresu. Olbrzymia wiedza, którą trzeba przyswoić ma przygotować młodego prawnika do dalszego kształcenia, bądź podjęcia pracy na tym poziomie. Zakres wiedzy jest jednak rozbudowany nie tylko z zakresu prawa, ale także z administracji, socjologii czy polityki.

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo:

 • Etyka zawodów prawniczych
 • Logika dla prawników
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Informatyka prawnicza
 • Prawoznawstwo
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo rzymskie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo karne
 • Historia państwa i prawa
 • Prawo konstytucyjne

Jak widać powyżej, studia prawnicze są interdyscyplinarne, co oznacza, że zawierają w sobie elementy wielu dziedzin. Dobrze wykształcony młody prawnik, musi mieć zatem olbrzymią wiedzę na tematy humanistyczne. Nie dość, że powinien znać kodeks karny, przepisy i reguły, to aby dotrzeć do swoich klientów, musi być dobrym psychologiem.

 

Ogólne cele kształcenia

Prawo to kierunek skierowany do tych osób, które pasjonują się systemem sprawiedliwości stosowanym w Polsce i na świecie. Studia na kierunku prawo pozwalają studentom zgłębiać kodeksy prawne funkcjonujące w naszym kraju oraz w Europie. Studenci prawa biorą udział w licznych warsztatach oraz spotkaniach, w których trakcie uczą się m.in.: argumentowania swojego stanowiska, przeprowadzania mediacji czy tworzenia pism procesowych. W programie tego kierunku przewidziano wiele zajęć poświęconych poszczególnym aspektom prawnym – przedmioty dotyczą najważniejszych kodeksów prawnych, a także zagadnień ekonomicznych, socjologicznych czy etycznych.

Absolwenci prawa rozumieją dynamikę systemu prawnego, a także wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje on w różnych ustrojach politycznych. W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznają szczegółowo strukturę systemu prawnego w Polsce, a także badają specyfikę prawa europejskiego. Absolwenci prawa potrafią sporządzać podstawowe pisma procesowe i sprawnie formułują oceny dotyczące jakości stanu prawnego. Studenci tego kierunku w trakcie praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in. mediacji czy negocjacji, sprawnego rozwiązywania konfliktów czy profesjonalnego nawiązywania relacji zawodowych.

Wykształceni prawnicy sprawiedliwie rozstrzygają sprawy karne, a także skutecznie stosują działania zapobiegające przestępczości. Dzięki profesjonalnym kompetencjom zdobytym w toku studiów absolwenci prawa mogą rozpocząć działalność m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa prawnego czy przedsiębiorstwach. Doświadczony prawnik odnajdzie się także w zawodach związanych z polityką czy dyplomacją. Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcia na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 6200 zł do 8740 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek prawo - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani się w ramach określonego limitu. Przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, które pozwala wybrać najlepszych spośród wszystkich kandydatów.

Limity miejsc na kierunku prawo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne we wszystkich uczelniach publicznych są bezpłatne. Zapłacić należy natomiast za naukę na studiach niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz za możliwość studiowania w większości prywatnych uczelni.

Prawo studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Wrocławski – od 7200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – od 6200 zł
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu – od 8740 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów publikowane są w indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię terminie. Informacje na temat rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Dane te pozwalają kandydatom dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w procesie rekrutacji oraz które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście do siedziby wybranej szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Przed dostarczeniem plików warto zapoznać się z preferowaną przez uczelnię formą doręczenia kompletnych zestawów.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Prawie?

Wielu kandydatów decyduje się na studia prawnicze, bowiem wykonywanie prawniczych zawodów, według powszechnej opinii, wiąże się z ponadprzeciętnymi zarobki. Owszem, wynagrodzenia nie należą do najniższych, jednak należy pamiętać o tym, że droga do tych zarobków, jak i droga do wykonywania tych zawodów jest długa. Dlaczego? Ponieważ ukończenie studiów prawniczych nie czyni nas prawnikami. Aby móc wykonywać takie zawody jak: adwokat, notariusz czy prokurator najpierw należy zdać niezbędną aplikację.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • radca prawny - 8600 złotych
 • adwokat w kancelarii – 6500 złotych
 • dyrektor do spraw zgodności – 9000 złotych
 • młodszy prawnik – 5700 złotych
 • prawnik wewnętrzny – 10000 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się jednoznaczna, jednak Prawo nie jest kierunkiem dla każdego. Nie jest kierunkiem dla osób, które nie wiążą z tą dyscypliną przyszłości zawodowej, jak również nie jest kierunkiem dla osób, które podejmują studia tylko po to, aby po prostu posiadać wyższe wykształcenie. Prawo jest kierunkiem wymagającym, a w naukę – trwającą pięć lat, bowiem prowadzona jest w toku jednolitych studiów magisterskich – należy włożyć dużo cierpliwości i jeszcze więcej zaangażowania.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów prawniczych, mogą skorzystać z oferty dydaktycznej pochodzącej z uczelni publicznej.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski

Kandydaci mogą również wybrać jedną z dwóch uczelni niepublicznych, oferują studia prawnicze na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Wyższa Szkoła Prawa
 • Uniwersytet WSB Merito

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Zarządzania UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze nigdy nie są wybierane z przypadku, to najczęściej świadoma decyzja.

Mateusz, student prawa, mówi:

Odkąd tylko myślałem o studiach wyższych, to prawo najczęściej pojawiało się w moich myślach. Chciałbym mieć wpływ na to, jak wygląda otoczenie wokół mnie. Wierzę w pewną misję związaną z tym kierunkiem i z własnego doświadczenia wiem, że szansę na tym kierunku dostaną tylko ci, którzy również dostrzegają ten aspekt.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Wrocław studia stacjonarne

Prawo Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Mieście wrocławiu

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie zapraszam do wrocławskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. Program studiów obejmuje m.in.: Prawo pracy i cywilne, Rachunkowość w biznesie oraz Procedury pozyskiwania funduszy UE. Po wszelkie informacje zapraszam na naszą stronę wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/prawo-w-biznesie Dodam, że zapisując się na studia do 30 maja można zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku, a także być zwolnionym z opłaty wpisowego. Cena za studia już od 335 zł miesięcznie. Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia?

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia