Biofizyka - Poznań

Studia w Poznaniu 

biofizyka

Odkryj biofizykę w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Biofizyka studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biofizyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku biofizyka w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biofizyka w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 października 2023 r. | Biofizyka Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu biofizykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Fizyki UAM).

czytaj dalej wszystko o Biofizyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BIOFIZYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biofizyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biofizyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biofizyka?

Jeśli chcesz studiować biofizykę w Poznaniu, warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie indywidualnie ustalają wymogi kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku rekrutacji na drugi stopień musisz przedstawić ocenę widniejącą na dyplomie, który poświadczy tytuł licencjata/inżyniera/magistra. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biofizyka w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOFIZYKA W POZNANIU?

Kierunek biofizyka w Poznaniu pozwoli Ci badać fizyczne podstawy procesów życiowych, które pojawiają się na różnych poziomach organizacji, to znaczy od pojedynczych cząsteczek przez organelle i komórki po organizmy i ekosystemy.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a szansę wyjaśnić i opisać procesy biologiczne, wykorzystując przy tym stosowaną w fizyce aparaturę, techniki eksperymentalne i modelowania.

Na studentów czekają fascynujące specjalizacje, które z pewnością wpłyną na wybór ścieżki kariery. Realizowane zajęcia ułatwią Ci zrozumienie podstawowych praw fizyki, które rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych, a także umożliwią zapoznanie się z działaniem wzroku oraz ze sposobami jego diagnozy i korygowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biofizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Poznaniu w zakresie biofizyki możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia, które mają charakter uzupełniający, odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Studia fizyczne tego typu prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Biofizyka to interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział Fizyki, który jest odpowiednio przystosowany do tego, by prowadzić zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Na studentów czekają specjalności, które wpłyną na wybór ścieżki kariery. Oznacza to, że w kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz nie tylko przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe, ale także specjalizacyjne.

Studenci uczęszczają między innymi na optykę okularową, biologię układu wzrokowego, procedury badania refrakcji, fizykę procesów biologicznych, optykę fizjologiczną. Niektóre przedmioty realizowane są w języku angielskim.

Poznasz zarówno prawa fizyki, które rządzą działaniem organizmów żywych, a także dowiesz się, jak funkcjonuje wzrok oraz w jaki sposób można go diagnozować i korygować. Nauczysz się przy tym korzystać z nowoczesnej aparatury i technologicznie rozbudowanych sprzętów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOFIZYKA W POZNANIU?

Studia na kierunku Biofizyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biofizyka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOFIZYKA W POZNANIU?

Biofizyka to kierunek stworzony na potrzeby rynku pracy, dlatego absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Będziesz miał/a okazję zajmować się wyjaśnianiem procesów biologicznych przy zastosowaniu fizycznej aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biofizyka:

  • instytucje naukowe
  • firmy zaawansowanej technologii
  • firmy, które zajmują się dystrybucją i serwisowaniem sprzętu optycznego
  • własna działalność gospodarcza

Miejsce zatrudnienia absolwentów bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją. Zwłaszcza dobrze prosperuje rynek pracy dla tych, którzy ukończyli optykę okularową. Absolwenci tego typu specjalności pracują w zakładach optycznych, gabinetach optometrycznych, w zakładach produkcyjnych z branży optycznej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biofizyka w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biofizyka Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biofizyka Poznań studia stacjonarne

Biofizyka Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biofizyka w Poznaniu

Studia I stopnia

Kierunki fizyczne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia