Studia fizyczne Poznań

Studia fizyczne Poznań

Studia fizyczne Poznań

Największy wybór studiów

fizycznych w Poznaniu

Odkryj kierunki fizyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

31.01.2023

Studia fizyczne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia fizyczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia fizyczne Poznań
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia z fizyką w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia fizyczne w Poznaniu

Studia fizyczne w Poznaniu gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki oraz pozyskanie umiejętności technicznego zastosowania fizyki, a wszystko to w oparciu o podstawy nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją i działaniem różnorodnej aparatury badawczej i pomiarowej, jak również nabywają umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych.

Najpopularniejsze kierunki fizyczne w Poznaniu: Fizyka, Fizyka techniczna.

Współczesne studia fizyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach fizycznych

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie między innymi w szkolnictwie, ośrodkach naukowo- badawczych, branży medycznej, firmach informatycznych, firmach telekomunikacyjnych, laboratoriach.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Poznaniu na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną fizyką wahają się od 2800 zł do 7400 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia fizyczne w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia z fizyką w Poznaniu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Akustyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Aplikacje internetu rzeczy stacjonarne II stopnia
Astronomia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biofizyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Fizyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Fizyka medyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Fizyka techniczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Optometria stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Reżyseria dźwięku stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu są studia fizyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Kierunki z fizyką:

FIZYKA TECHNICZNA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki z fizyką w Poznaniu

SORTOWANIE:

Studia fizyczne w Poznaniu - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia fizyczne w Poznaniu

Nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeśli napiszemy, że aby dostać się na studia fizyczne w Poznaniu należy bardzo dobrze zdać maturę z fizyki oraz matematyki - to one królują w kwalifikacjach na pierwszych miejscach i uprawniają Was do zdobycia wirtualnego indeksu! Zwiększycie swoje szanse zdając również język obcy na rozszerzonym poziomie oraz uzyskując satysfakcjonujące wyniki z języka polskiego. Polecamy uwadze jak największą liczbę zdawanych przedmiotów.

Dlaczego? Bowiem rokrocznie kierunki fizyczne przeżywają oblężenie podobne do kierunków prawniczych. Dyplom inżyniera i magistra studiów fizycznych daje szerokie możliwości zatrudnienia w ciekawych instytucjach, stąd tak duże zainteresowanie tego typu studiami. Warto zawalczyć o odpowiednią ilość punktów kwalifikacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia fizyczne w Poznaniu?

Fizyk ma dziś dość trudne i skomplikowane zadanie do wykonania - musi połączyć elementy różnorodnej wiedzy, niejednokrotnie z odległych dziedzin i zakątków mózgu, by znaleźć odpowiedź na męczące pytanie o rozwój, o byt, o sposób funkcjonowania człowieka.

Fizyka jest wszędzie i jest wszystkim. Bez fizyki świat by nie istniał. Fizyka jest podstawą informatyki, robotyki, energetyki, przemysłu żywieniowego, ochrony środowiska i farmaceutyki. Fizyka to medycyna, fizyka to psychika, to łączenie neuroprzekaźników w mózgu.

Cóż więc fizycy mogą począć? Tak naprawdę cały świat! Posiadając wiedzę o konstrukcji przestrzeni, życia, umożliwia tworzenie odrębnych światów - w tym świata wirtualnego, jak i podboju kosmosu. Studia fizyczne w Poznaniu skupiają się na kształceniu przyszłych fizyków technicznych, czyli osób, które będą wytwarzały nanostruktury, funkcjonalne materiały dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki, a także interdyscyplinarnych fizyków, którym nieobce są skomplikowane metody pomiarów.

Studenci fizyki w Poznaniu zapoznają się z działaniem skomplikowanej aparatury, jaka stosowana jest dziś w różnych gałęziach przemysłu i biznesu. To, w czym studia fizyczne w Poznaniu zdobywają sławę, jest powiązane ściśle z funkcjonowaniem komputerów - studenci fizyki uczą się wykorzystywania komputerów do rozwiązania najtrudniejszych problemów technicznych i zagadek ludzkości. Symulacje numeryczne i obliczenia symboliczne nie są im obce. Równie silnie rozwijany jest kierunek fizyka medyczna, na którym to adepci fizyki uczą się jej wykorzystywania w medycynie - w diagnostyce i terapii.

To innowacyjny kierunek, który umożliwia również odbycie praktyk w placówkach medycznych oraz wzięcie udziału w wielu laboratoriach medycznych Uniwersytetu Medycznego. Zawód fizyka ma różne oblicza, każde z nich ma wpływ na świat i zmiany w nim zachodzące, może dlatego tak wiele osób wciąż, mimo upływających lat, marzy o zostaniu kolejnym Einsteinem!

 

Studia fizyczne w Poznaniu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia fizyczne w Poznaniu rozpoczniesz od kształcenia na pierwszym stopniu. Niektóre kierunki umożliwią ci zdobycie tytułu licencjata, inne natomiast zostaną zwieńczone obroną pracy inżynierskiej. Przyszli licencjaci będą kształcić się w ramach sześciu semestrów, czyli trzech lat studiów. Zanim otrzymasz dyplom inżyniera, poświęcisz na naukę trzy i pół roku.

Chcąc otrzymać tytuł magistra, aplikuj na studia drugiego stopnia. Potrwają one półtora roku lub dwa lata, w zależności od posiadanego tytułu naukowego. Studia podyplomowe to kolejna z doskonałych opcji, pozwalających na kontynuowanie kształcenia wyższego.

Przyszli studenci mogą mieć realny wpływ na organizację swojego czasu podczas studiowania kierunków fizycznych. Jeżeli aplikujesz na studia fizyczne w trybie stacjonarnym, zobowiążesz się do uczestnictwa w wykładach i zajęciach, odbywających się podczas pięciu dni roboczych w tygodniu. Systematyczność i regularność zdobywanych kompetencji to niewątpliwy atut tego trybu. Osoby chcące kształcić się w weekendy mogą wybrać studia zaoczne.

czytaj dalej studia w Poznaniu

 

Kierunki studiów fizycznych w Poznaniu

Fizyczne kierunki studiów, które są w programie kształcenia dwóch prestiżowych uczelni wyższych w Poznaniu, charakteryzują się dużą różnorodnością, a co za tym idzie, również siatką przedmiotów, oczekiwanymi rezultatami edukacji oraz perspektywami zawodowymi. Nic dziwnego, że ze względu na tak szeroki zakres możliwości wyboru, wiele osób ma problem z dokonaniem tego właściwego.

Jeżeli chciałbyś poznać zagadnienia ogólnofizyczne, w sposób dokładny zrozumieć wszelkie procesy fizyczne i ich wpływ na wiele aspektów ludzkiego życia, wybierz fizykę.

Chcąc uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie, niezwykle cenione przez wielu pracodawców, aplikujesz na fizykę medyczną, techniczną, akustykę, optometrię. Ważne, abyś wybrał kierunek skrojony na miarę twoich zainteresowań, talentu oraz możliwości intelektualnych.

 

Popularne kierunki studiów fizycznych

 • Fizyka medyczna
 • Fizyka techniczna
 • Akustyka
 • Biofizyka
 • Optometria
 • Aplikacje internetu rzeczy
 • Fizyka

kierunki studiów w Poznaniu

 

Gdzie studiować kierunki fizyczne w Poznaniu?

Osoby planujące edukację w Poznaniu na jednym z wielu kierunków fizycznych, będą mieli do wyboru dwie prestiżowe uczelnie wyższe. Każda z nich oferuje własny, atrakcyjny program kształcenia, który sprosta wymaganiom szerokiego grona młodych ludzi.

Zastanawiasz się, czy lepiej wybrać edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie znajdziesz tak unikalne kierunki, jak na przykład astronomię, czy aplikacje internetu rzeczy, czy może postawić na kształcenie inżynierskie, oparte głównie o przedmioty ścisłe na Politechnice Poznańskiej? To zależy od kilku niezwykle istotnych czynników.

Jeżeli jesteś zorientowany na naukę fizyki lub dziedzin pokrewnych z naciskiem na pogłębianie wiedzy i umiejętności matematycznych, powinieneś zainteresować się kształceniem na Politechnice Poznańskiej. Jeśli natomiast marzysz o zgłębianiu medycznej strony fizyki lub zdobyciu kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu – wybierz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pamiętaj o zapoznaniu się z programem każdej z uczelni, aby twój wybór był możliwie dobrze przemyślany.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki fizyczne w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Jakie kierunki fizyczne w Poznaniu, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki fizyczne stanowią atrakcyjną propozycję w zakresie kształcenia dla osób głodnych wiedzy na temat otaczającego świata oraz wyrażających chęć zdobycia umiejętności niezbędnych do specjalistycznego zapisywania poszczególnych zjawisk fizycznych. Jaki kierunek fizyczny najlepiej wybrać, aby mieć największe szanse na dobrą pracę? To zależy.

Prawdziwi specjaliści, posiadający wszechstronną i doskonale ugruntowaną wiedzę z dowolnego obszaru, mogą liczyć na liczne propozycje zawodowe, które umożliwią im osiągnięcie wysokiej pozycji. Absolwenci studiów fizycznych mogą pracować w placówkach związanych z oświatą, szkolnictwem wyższym, laboratoriami, jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach, a także szeroko rozumianych branżach związanych z działalnością analityczną.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • Fizyk
 • Naukowiec
 • Nauczyciel
 • Wykładowca akademicki
 • Astronom
 • Analityk
 • Technolog

 

Niewątpliwym atutem kierunków fizycznych jest ich różnorodność oraz idący za nią szeroki zakres atrakcyjnych możliwości zawodowych. Między innymi dlatego świeżo upieczeni maturzyści decydują się na aplikację na studia fizyczne, a absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych kontynuują naukę w tym obszarze.

Nie od dziś wiadomo, że wiele osób postanawia podjąć dany kierunek ze względu na możliwości ukształtowania swojej zawodowej przyszłości. Jeżeli marzysz o kształceniu przyszłych pokoleń i prezentowaniu im zagadnień z obszaru fizyki i innych dziedzin przyrodniczych, przemyśl aplikację na nauczanie fizyki i chemii. Aspirując do miana wybitnego naukowca lub laboranta, wybierz dowolny kierunek fizyczny, bowiem każdy z nich pozwoli ci zdobyć potrzebne kompetencje. To tylko niektóre z obszernych możliwości zawodowych.

Ostateczny wybór fizycznego kierunku kształcenia wyższego powinien być poprzedzony analizą własnych mocnych i słabych stron, przemyśleniem swoich planów na zawodową przyszłość oraz ewentualnym zapoznaniem się ze statystykami zapotrzebowania na specjalistów określonej dziedziny. Dowolny zawód wykonywany z prawdziwą pasją może zapewnić ci wysokie gratyfikacje finansowe oraz satysfakcję.

czytaj dalej jakie studia wybrać
 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Poznaniu?

Podejmowanie kluczowych decyzji w trakcie planowania swojego kształcenia na studiach wyższych bywa bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, które nie są pewne, jaką uczelnię wyższą wybrać. Jeżeli jesteś jedną z nich, postaraj się podejść do kwestii wyboru w sposób przemyślany, unikając niepotrzebnego pośpiechu i wystrzegając się działania pod wpływem emocji.

Na początku przeanalizuj ofertę, jaką mają poszczególne poznańskie uczelnie. Zastanów się, która z nich umożliwia podjęcie kierunku, który interesuje cię bardziej. Jeśli zależy ci na podjęciu konkretnego typu lub trybu studiów fizycznych, powinieneś wybrać taki ośrodek akademicki, który ci to umożliwi.

Nie unikaj analizowania rankingów uczelni wyższych, zapoznawania się z opiniami osób studiujących lub kończących studia w Poznaniu oraz pytania o poradę najbliższych. W ten sposób utwierdzisz się w wyborze, który jest ci bliższy, lub zmienisz kryteria poszukiwań.  Pamiętaj, że poznańskie uczelnie wyróżnia wysoka jakość kształcenia, dlatego kompetencje, które posiądziesz, będą miały wysoką wartość na współczesnym rynku pracy.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię
 
Czy warto iść na studia fizyczne w Poznaniu?

Poznań jest jednym z największych miast akademickich w Polsce. Każdego roku przyciąga wielu głodnych wiedzy świeżo upieczonych maturzystów oraz osoby posiadające dyplom potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia, które dążą do poszerzania swoich kwalifikacji.

Pomimo niewątpliwej atrakcyjności poznańskich uczelni oraz szerokiej oferty programowej w zakresie kierunków fizycznych, wiele osób wciąż zastanawia się, czy warto iść na studia fizyczne w Poznaniu? Odpowiedź na to pytanie najczęściej nie jest jednoznaczna, bowiem zależy od zainteresowań, predyspozycji, planów i możliwości intelektualnych jednostki.

Fizyka jest dziedziną ścisłą, opartą w głównej mierze na naukowym dorobku wybitnych matematyków oraz badaczy dziedzin przyrodniczych. Poznając tajniki zagadnień fizycznych, dowiadujesz się coraz więcej o otaczającym świecie, bowiem większość zjawisk mających miejsce w przyrodzie można wyjaśnić odpowiednimi równaniami fizycznymi.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że również przemysłowa działalność ludzka w bardzo wielu różnorodnych zakresach nie byłaby w pełni efektywna, gdyby nie znajomość najważniejszych praw fizycznych. Z tego względu absolwenci fizyki oraz kierunków pokrewnych nie będą narzekać na brak perspektywicznych i satysfakcjonujących możliwości zawodowych.

Pomimo tego, że kierunki fizyczne są niezwykle rozwijające, a zdobywane dzięki nim kompetencje pozwalają na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, nie każdy powinien rozważać ich podjęcie. Zanim aplikujesz zastanów się, czy lubisz matematykę, potrafisz z łatwością rozwiązywać złożone problemy logiczne za pomocą wybranych narzędzi oraz czy jesteś zainteresowany otaczającym cię światem, a także analizowaniem zależności między nimi. Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco, to studia fizyczne są dla ciebie.

Poznańskie uczelnie, które mają w swojej ofercie kierunki oparte na fizyce, charakteryzuje wysoka jakość kształcenia. Właśnie tam możesz kształcić się stacjonarnie, zaocznie, w ramach studiów licencjackich, inżynierskich oraz podyplomowych. W Poznaniu znajdziesz ponadto wiele miejsc związanych z kulturą, nauką i rozrywką, co niewątpliwie przemawia za tym, aby rozważyć związanie przyszłości właśnie z tym miastem.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach fizycznych

Przez wzgląd na interdyscyplinarność studiów fizycznych pracę tak naprawdę absolwent fizyki może znaleźć wszędzie - w każdym przemyśle, czy to żywieniowym, czy farmaceutycznym, jak i w przemyśle ciężkim.

Dzięki organizacji studiów fizycznych w Poznaniu z pewnością otworzy się dla Ciebie droga akustyka i optometrysty oraz fizyka medycznego, który zatrudnienie może znaleźć w szpitalach, placówkach medycznych, laboratoriach czy w bardzo bogatej farmakologii. W zależności od obranej specjalizacji, absolwenci studiów fizycznych znajdują pracę na stanowiskach analitycznych, diagnostycznych, jak i projektowych.

Spora część absolwentów pozostaje na ścieżce naukowej i rozwija karierę tworząc nowe podwaliny pod teorie fizyczne. Wielu z naszych polskich fizyków święci triumfy sławy na zagranicznych uczelniach! Także kariera naukowa niech Wam się nie kojarzy ze smętnym odpytywaniem niezainteresowanych studentów…

To kolejny studencki mit do obalenia. Jeśli masz pomysł na siebie i wiesz do czego dążysz, a Twoim konikiem i super specjalnością są studia fizyczne to do dzieła - niechaj Twój fizyczny zmysł zmąci podstawy naszej rzeczywistości!

Komentarze (0)