Biologia stosowana - Poznań

Studia w Poznaniu 

biologia stosowana

Odkryj biologię stosowaną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.05.2022

Biologia stosowana studia Poznań 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biologia stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 10 lipca 2022 r. | Biologia stosowana Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia stosowana - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek biologia stosowana

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia stosowana?

W przypadku biologii stosowanej warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku studiów magisterskich ważny jest dyplom poświadczający wykształcenie na poziomie pierwszego lub drugiego etapu kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia stosowana w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który ułatwi Ci zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie oraz z zasadami funkcjonowania organizmów żywych.

Interdyscyplinarnie skonstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, która obejmuje przede wszystkim nauki matematyczno-przyrodnicze. Studenci zdobywają lub rozwijają umiejętności związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji.

Kierunek jest idealną propozycją dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biologią. Prowadzony jest przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, który jest doskonale przygotowany merytorycznie i technicznie do przekazywania wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia realizowane są w trakcie dwóch lat (cztery semestry) i kończą się tytułem magistra.

Biologię stosowaną możesz realizować stacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a ustalany program zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci na studia muszą jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Biologia stosowana to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci poznanie zjawisk następujących w przyrodzie, a także różnego rodzaju zasad odnoszących się do właściwego funkcjonowania organizmów żywych.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: botanika ogólna, anatomia porównawcza kręgowców, zoologia systematyczna, fizjologia roślin, matematyka ze statystyką, genetyka molekularna i podstawy biotechnologii. Są to zajęcia z podstawowych nauk biologicznych, a także z zakresu biologii stosowanej zwierząt i roślin, zootechniki i rybactwa.

Studenci uczą się wykorzystywać podstawowe metody matematyczne i statystyczne, które potrzebne są w analizie danych. Potrafią także ocenić wpływ oddziaływania człowieka na środowisko. Z pełną swobodą korzystają z najnowszych urządzeń i programów komputerowych, które są użyteczne w trakcie badań obejmujących dziedziny biologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Studia na kierunku Biologia stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia stosowana w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kierunek odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci mogą pochwalić się wiedzą, która odnosi się do budowy i funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórki, organizmu i ekosystemu, a także z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt, a także przy zachowaniu bioróżnorodności różnych ekosystemów. Dzięki temu rozwijają także umiejętności odnoszące się, chociażby do identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia stosowana:

  • jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
  • laboratoria badawcze lub diagnostyczne
  • ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
  • parki krajobrazowe i parki narodowe
  • zakłady hodowli zwierząt i roślin

Absolwenci odnajdą się w pracy w instytucjach administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach biologicznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biologia stosowana w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana Poznań studia i stopnia

Biologia stosowana Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana Poznań studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Biologia stosowana w miastach

Nadchodzące wydarzenia