Biologia stosowana - Poznań

Biologia stosowana - Poznań

Biologia stosowana - Poznań

Studia w Poznaniu 

biologia stosowana

Odkryj biologię stosowaną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biologia stosowana studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biologia stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia stosowana - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek biologia stosowana

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia stosowana?

W przypadku biologii stosowanej warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku studiów magisterskich ważny jest dyplom poświadczający wykształcenie na poziomie pierwszego lub drugiego etapu kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biologia stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia stosowana na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który ułatwi Ci zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie oraz z zasadami funkcjonowania organizmów żywych.

Interdyscyplinarnie skonstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, która obejmuje przede wszystkim nauki matematyczno-przyrodnicze. Studenci zdobywają lub rozwijają umiejętności związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji.

Kierunek jest idealną propozycją dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biologią. Prowadzony jest przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, który jest doskonale przygotowany merytorycznie i technicznie do przekazywania wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia realizowane są w trakcie dwóch lat (cztery semestry) i kończą się tytułem magistra.

Biologię stosowaną możesz realizować stacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a ustalany program zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci na studia muszą jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Biologia stosowana to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci poznanie zjawisk następujących w przyrodzie, a także różnego rodzaju zasad odnoszących się do właściwego funkcjonowania organizmów żywych.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: botanika ogólna, anatomia porównawcza kręgowców, zoologia systematyczna, fizjologia roślin, matematyka ze statystyką, genetyka molekularna i podstawy biotechnologii. Są to zajęcia z podstawowych nauk biologicznych, a także z zakresu biologii stosowanej zwierząt i roślin, zootechniki i rybactwa.

Studenci uczą się wykorzystywać podstawowe metody matematyczne i statystyczne, które potrzebne są w analizie danych. Potrafią także ocenić wpływ oddziaływania człowieka na środowisko. Z pełną swobodą korzystają z najnowszych urządzeń i programów komputerowych, które są użyteczne w trakcie badań obejmujących dziedziny biologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Studia na kierunku Biologia stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kierunek odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci mogą pochwalić się wiedzą, która odnosi się do budowy i funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórki, organizmu i ekosystemu, a także z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt, a także przy zachowaniu bioróżnorodności różnych ekosystemów. Dzięki temu rozwijają także umiejętności odnoszące się, chociażby do identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia stosowana:

  • jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
  • laboratoria badawcze lub diagnostyczne
  • ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
  • parki krajobrazowe i parki narodowe
  • zakłady hodowli zwierząt i roślin

Absolwenci odnajdą się w pracy w instytucjach administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach biologicznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Komentarze (0)