Biologia stosowana - Poznań

Studia w Poznaniu 

biologia stosowana

Odkryj biologię stosowaną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Biologia stosowana studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biologia stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu biologię stosowaną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP).

czytaj dalej wszystko o Biologia stosowana - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BIOLOGIA STOSOWANA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia stosowana?

W przypadku biologii stosowanej warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku studiów magisterskich ważny jest dyplom poświadczający wykształcenie na poziomie pierwszego lub drugiego etapu kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia stosowana w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który ułatwi Ci zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie oraz z zasadami funkcjonowania organizmów żywych.

Interdyscyplinarnie skonstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, która obejmuje przede wszystkim nauki matematyczno-przyrodnicze. Studenci zdobywają lub rozwijają umiejętności związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji.

Kierunek jest idealną propozycją dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biologią. Prowadzony jest przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, który jest doskonale przygotowany merytorycznie i technicznie do przekazywania wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia stosowana w Poznaniu realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia realizowane są w trakcie dwóch lat (cztery semestry) i kończą się tytułem magistra.

Biologię stosowaną możesz realizować stacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a ustalany program zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci na studia muszą jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Biologia stosowana to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci poznanie zjawisk następujących w przyrodzie, a także różnego rodzaju zasad odnoszących się do właściwego funkcjonowania organizmów żywych.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: botanika ogólna, anatomia porównawcza kręgowców, zoologia systematyczna, fizjologia roślin, matematyka ze statystyką, genetyka molekularna i podstawy biotechnologii. Są to zajęcia z podstawowych nauk biologicznych, a także z zakresu biologii stosowanej zwierząt i roślin, zootechniki i rybactwa.

Studenci uczą się wykorzystywać podstawowe metody matematyczne i statystyczne, które potrzebne są w analizie danych. Potrafią także ocenić wpływ oddziaływania człowieka na środowisko. Z pełną swobodą korzystają z najnowszych urządzeń i programów komputerowych, które są użyteczne w trakcie badań obejmujących dziedziny biologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Studia na kierunku Biologia stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia stosowana w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA W POZNANIU?

Biologia stosowana to kierunek odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci mogą pochwalić się wiedzą, która odnosi się do budowy i funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórki, organizmu i ekosystemu, a także z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt, a także przy zachowaniu bioróżnorodności różnych ekosystemów. Dzięki temu rozwijają także umiejętności odnoszące się, chociażby do identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia stosowana:

 • jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
 • laboratoria badawcze lub diagnostyczne
 • ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
 • parki krajobrazowe i parki narodowe
 • zakłady hodowli zwierząt i roślin

Absolwenci odnajdą się w pracy w instytucjach administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach biologicznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biologia stosowana w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana Poznań studia i stopnia

Biologia stosowana Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana Poznań studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Biologia stosowana w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka