Finanse i rachunkowość - Kraków

Finanse i rachunkowość - Kraków

Finanse i rachunkowość - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Finanse i rachunkowość studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Finanse i rachunkowość Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku finanse i rachunkowość rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, ekonomicznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki oraz biznesu międzynarodowego. W ramach licznych warsztatów nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, zarządzania finansami, inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, działach finansowych, jednostkach administracji państwowej oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Aby mieć szansę, by znaleźć się na listach osób przyjętych na studia, przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć już dziś. Podczas procedury rekrutacyjnej sprawdzane są już bowiem te zdolności kandydatów, które będą rozwijane w trakcie wszystkich lat nauki. Jak zapewne się domyślasz – największy nacisk musisz położyć na naukę matematyki. Oprócz niej najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji przedmioty takie jak: informatyka, geografia, WOS, język obcy nowożytni, czy historia. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie dostosowują swoją ofertę studiów do tendencji, które aktualnie panują na rynku pracy. Dziś liczy się nie tylko wiedza, ale i doświadczenie zawodowe. Zatem studia ekonomiczne w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Ten pierwszy tryb ma charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia i wiąże się z wolnymi weekendami.

Z kolei wybranie studiów zaocznych sprawia, że studenci mają więcej czasu w tygodniu, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w soboty i w niedziele. Nie oznacza to wcale, że są to studia łatwiejsze – większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać samodzielnie w domu, by pomiędzy trybami kształcenia nie występowały żadne różnice programowe.

 

1. Dla kogo ten kierunek
We współczesnym świecie, który nastawiony jest na nieustanny rozwój, to pieniądze mają największą moc. A mądre i zbilansowane obracanie pieniądzem nie należy wcale do rzeczy łatwych. Na rynku wciąż potrzebni są specjaliści, którzy dysponują rozbudowaną wiedzą i szerokim aparatem umiejętności z zakresu właśnie finansów i rachunkowości. Zajmują się oni szczegółową analizą danych i tworzeniem różnego rodzaju prognoz finansowych. To świetni eksperci, którzy mogą wspierać funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, czy korporacji.
Dziś pieniądze stanowią podstawę każdej materialnej dziedziny życia, oczywiście nie dla wszystkich jest powód do radości. Jedno jest pewne – tam, gdzie pojawiają się pieniądze, tam też powinien pojawić się ekspert w tej dziedzinie. Uczelnie w Krakowie przygotowały zatem bogatą ofertę studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Jeżeli zatem uważasz matematykę za królową nauk i od zawsze fascynowała cię potęga pieniądze we współczesnym świecie, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.
 
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Kraków to jedno z najpotężniejszych miast akademickich, które zawsze przyciąga wielu studentów. Bogactwo ośrodków akademickich sprawia, że przyszli kandydaci mogą swobodnie wybierać wśród wielu atrakcyjnych ofert studiów. Tak dzieje się w przypadku finansów i rachunkowości. Na jakich uczelniach w Krakowie możesz ją studiować? Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, będziesz mógł wybierać spośród takich uczelni jak: Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Jak widzisz – propozycji jest naprawdę bardzo dużo.
 
4. Praca po studiach
Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci uczelni w Krakowie? Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość nie powinny mieć problemu ze znalezieniem stabilnej pracy w szeroko rozumianym sektorze bankowym. Mogą oni pracować na stanowiskach doradców, ekspertów oraz analityków giełdowych, którzy potrafią doskonale przewidywać skutki różnorodnych decyzji finansowych. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się utrzymać na bezwzględnym rynku gospodarczym, powinno korzystać z usług tego typu doradców.
Absolwenci finansów i rachunkowości mogą współpracować z różnymi instytucjami i biurami, które zajmują się doradztwem finansowym. Ukończenie tego kierunku studiów może także stanowić podstawę merytoryczną dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli realizować plany i marzenia.
 

5. Program studiów i kwalifikacje

Oferta kształcenia krakowskich uczelni jest tak przemyślana, by gwarantować studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i rozwój wszystkich potrzebnych kwalifikacji zawodowych. Jednak różnice programowe w przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość nie mogą być zbyt duże, ze względu na fakt, że dyscyplina ta jest wyjątkowo wąska. Zatem studenci w trakcie całego toku kształcenia będą poznawać bardzo szczegółowe zagadnienia związane z matematyką, statystyką oraz analizą finansową.

Są to niezbędne elementy wiedzy, które będzie można odnieść do zagadnień ekonomicznych i socjologicznych, ponieważ one również mają istotny charakter w przypadku finansów i rachunkowości. Osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają również podstawowe elementy prawno-polityczne, które odnoszą się do postrzegania zagadnień finansowych nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

6. Jaką wiedzę otrzymasz

Wiedza absolwentów tego kierunku musi mieć rozległy charakter, tak by mogli ją oni wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości zna najważniejsze narzędzia do prowadzenia rozbudowanych analiz i statystyk finansowych, wie, jak funkcjonują różnorodne modele gospodarcze i wie, jak wygląda w nich podstawowy obrót finansowy. Wiedza absolwentów krakowskich uczelni obejmuje zagadnienia nie tylko ścisłe, ale także polityczne i prawne, ponieważ obracanie pieniądzem musi wynikać z podstawowej znajomości tych dziedzin.

Absolwent finansów i rachunkowości swoje wszystkie umiejętności pozyskane w trakcie lat nauki będzie wykorzystywać w pracy zawodowej. Odnoszą się one do:

 • profesjonalnej analizy danych finansowych;
 • tworzenia rozbudowanych statystyk finansowych;
 • przewidywania skutków danych decyzji finansowych;
 • wspierania przedsiębiorstw i instytucji w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

To tylko nieznaczny zakres umiejętności, jakie posiadać będą osoby, które kończą studia w Krakowie na tym kierunku. Ekspert z tej dziedziny ma wysoko rozwinięte kwalifikacje interpersonalne, tak że przekazywana przez niego wiedza ma charakter ogólnie przystępny i może posłużyć do poprawy finansowej danego sektoru gospodarczego.

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenie. Dotyczy to większości kierunków w Polsce, poza kilkoma wyjątkami. Oznacza to w praktyce, że swoją przygodę z kierunkiem finanse i rachunkowość zaczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to twoja praca licencjacka zostanie obroniona. Wtedy też uzyskasz część kwalifikacji, które pozwolą ci na rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Możesz też kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich, Trwają one dwa lata i ich naczelną ideą jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy, którą uzyskałeś w trakcie trwania studiów licencjackich. Po zakończeniu tego drugiego cyklu kształcenia otrzymasz tytuł magistra, który pozwoli ci na pełni rozwój zawodowy.

Finanse i rachunkowość w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Absolwenci studiów na kierunku finanse i rachunkowość nie powinni obawiać się o możliwości stabilnego zatrudnienia. Dziś światem rządzi pieniądz, więc wciąż potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy rozumieją jego mechanizmy. Eksperci finansowi znajdą zatrudnienie w sektorze bankowym (zarówno prywatnym, jak i publicznym). Mogą oni zajmować tam stanowisko doradców, analityków i ekspertów. Na absolwentów tego kierunku czekają także instytucje, które zajmują się nadzorowaniem przepływu finansowego, np. Komisja Nadzoru Finansowego.
Osoby, kończące ten kierunek, odnajdą się świetnie na stanowiskach związanych ze śledzeniem aktualnych zmian zachodzących na giełdzie. Mogą oni także podejmować różnorodne formy współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami, które chcą korzystać z profesjonalnego wsparcia i doradztwa ekspertów finansowych. Możliwości zatrudnienia są niezmierzone, to właściwie absolwenci tego kierunku decydują jaka praca będzie dla nich najbardziej odpowiednia.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 5200 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Krakowie

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc. Oznacza to, że kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują tych kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, są płatne. Za studia (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) należy również zapłacić w większości szkół prywatnych.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są publikowane w indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię terminie – kandydaci mogą oczekiwać takiej informacji w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję szkoły na temat przyjęcia lub odrzucenia aplikacji na wybrane kierunki studiów, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez siebie miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy składać do siedziby danej uczelni. Większość zakwalifikowanych na studia kandydatów dokonuje tego osobiście, jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają doręczenie plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać tuż po opublikowaniu wyników rekrutacji do wybranych uczelni – dzieje się to w terminie indywidualnie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Etap ten zazwyczaj tra kilka dni, dlatego należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może dla kandydata zakończyć się skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość co roku przyciągają wielu chętnych ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Jednak ten kierunek jest wyjątkowo wymagający i wymaga od studentów wielu poświęceń. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka matematyki stanowiła dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie, a nie problem?
 • Czy cechuje cię duża spostrzegawczość i logiczność myślenia?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata polityki, gospodarki i ekonomii?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to najprawdopodobniej możesz pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na szczeblu wyższym właśnie na kierunku finanse i rachunkowość.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Aby procedura rekrutacyjna przebiegła dla ciebie pomyślnie, musisz już dziś przygotować się do egzaminu maturalnego. Rozpiętość przedmiotów, które są uwzględniane podczas procesu rekrutacji, jest bardzo duża, bowiem będą to przykładowo: biologia, chemia, fizyka, dowolny język obcy nowożytni, historia, matematyka, geografia, czy nawet historia sztuki. Odpowiedz sobie jednak na pytanie, które z nich sprawią, że nauka na tym kierunku będzie łatwiejsza? Ułatwienie w przyszłości może przynieść ci wybranie na egzaminie maturalnym przedmiotów takich jak: matematyka, WOS, język obcy nowożytni, czy geografia. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia.

Zastanów się także nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to zapewnisz sobie pewne miejsce na studiach. W przypadku kierunku finanse i rachunkowość weź przykładowo pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

 

Ostatni ważny element rekrutacji to czas terminowego złożenia dokumentów. Nie przegap go, by nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, która zawierać będzie skany dowodów, świadectwo dojrzałości oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Krakowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunek finanse i rachunkowość w Krakowie dostępny jest w dwóch formach, stacjonarnej i niestacjonarnej, czyli zaocznej. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz sobie pozwolić na studia w trybie dziennym, idealnym wyborem będą studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane piątki, soboty i niedziele semestru.
Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość oscyluje wokół tematów powiązanych z naukami ścisłymi, ekonomicznymi, gospodarczymi czy społecznymi. Jako student będziesz miał okazję rozwinąć się na kilku polach jednocześnie i zdobyć cenną wiedzę i umiejętności.

dowiedz się więcej na temat kierunku finanse i rachunkowość studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Kierunek finanse i rachunkowość w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni. Ceny mogą ulec nieznacznej zmianie, na co wpływ mogą mieć zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, niezależne od akademii.
Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest, abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.
dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku finanse i rachunkowość - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość to czas wyjątkowo intensywny.
 
Patrycja, studentka trzeciego roku tego kierunku, mówi:
W Krakowie poznałam grupę wspaniałych przyjaciół, tutaj na każdym rogu czuć ducha akademickiego. A finanse i rachunkowość wybrałam ze względów praktycznych – w przyszłości nie chcę martwić się o pieniądze i pracę. Studia na tym kierunku sprawiają, że jestem spokojna i szczęśliwa!22

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie