Pielęgniarstwo w Warszawie - przedmioty maturalne

Pielęgniarstwo w Warszawie - przedmioty maturalne

Pielęgniarstwo w Warszawie - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, dowolny przedmiot, fizyka, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Przedmioty:

Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Komentarze (0)