Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Warszawa | woj. mazowieckie

Pogłębiający się deficyt kadr medycznych implikuje pojawianie się ogromnej liczby ofert pracy dla absolwentów studiów medycznych. Jednak problem jest głębszy – liczne strajki personelu medycznego, głośne protesty oraz szybkie wypalenie zawodowe – wszystko to jest skutkiem niewspółmiernej gratyfikacji finansowej do trudów, które każda pielęgniarka i pielęgniarz musi wkładać w wykonywaną pracę.

Mimo tego chętnych na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo nie brakuje. Uczelnie w Warszawie postanowiły odpowiedzieć na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie przyszłych studentów poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Czego nauczysz się na studiach

Studia medyczne w Warszawie, do których należy również Pielęgniarstwo, wymagają od przyszłych absolwentów zgłębienia bardzo szerokiej wiedzy, której spektrum będzie zataczało horyzonty wybiegające znacznie ponad przedmiot zainteresowania samego pielęgniarstwa.

Student Pielęgniarstwa zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie roli pielęgniarki lub pielęgniarza w sposób fachowy i jednocześnie przyjazny każdemu pacjentowi. Przedmiotami, które z pewnością napotkasz w toku edukacji na tym kierunku, będą: biochemia, biofizyka, patologia, toksykologia, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, etyka zawodu pielęgniarki, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Jak sam widzisz, nauka na Pielęgniarstwie w Warszawie zdecydowanie nie będzie należała do najprostszych. Wiele powyższych przedmiotów wykładanych jest dla studentów medycyny, a więc kierunku uchodzącego za jeden z najtrudniejszych. Pielęgniarstwo to także zgłębienie szerokiej wiedzy psychologicznej dla zapewnienia pacjentowi odpowiedniego komfortu emocjonalnego.

 

Dla kogo te studia

Nie ma na świecie osoby, której wrodzone predyspozycje, zainteresowania i przekonania światopoglądowe pasowałyby do podjęcia każdego kierunku studiów, a co za tym idzie, wykonywania każdego zawodu świata. Studia w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwo również nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat?

Przede wszystkim poczuciem misji związanej z niesieniem pomocy ludziom chorym i potrzebującym, ogromem empatii, zamiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych i gotowościom do sprostania nawet najtrudniejszym zadaniom związanym z podjęciem pracy pielęgniarki lub pielęgniarza. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, to aplikacja na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie może okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo  w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od uczelni, na której są wykładane, różnią się między sobą wymaganiami, którym trzeba sprostać, aby rozpocząć naukę. W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, w procesie rekrutacji na większość warszawskich uczelni, które oferują możliwość ich podjęcia, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia oraz fizyka.

Solidne przygotowanie do egzaminu znacznie zwiększa szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku. Warto pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać ustalenia wybranych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Bardzo poważnie rozmyślasz nad rozpoczęciem studiów na kierunku Pielęgniarstwo na którejś z warszawskich uczelni, ale nie jesteś do końca pewien, jak dokładnie będzie wyglądała twoja nauka? Po przeczytaniu poprzednich akapitów z pewnością już wiesz, że nie będzie łatwo. Wiele specjalistycznych przedmiotów medycznych, które będziesz musiał zgłębić od podszewki, jest uznawanych za najtrudniejsze do przyswojenia.

Podstawy genetyki i anatomii ludzkiego organizmu, z uwzględnieniem nazw każdego, z pozoru nieistotnego z punktu widzenia pracy pielęgniarskiej, organu to codzienność nauki w ramach studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie.

Prawda jest jednak taka, że aby zostać kompetentnym pracownikiem kadry medycznej, należy zgłębić bardzo szczegółowe wiadomości nie tylko z dziedziny medycyny. Pielęgniarki współpracują z całymi zespołami – lekarzami, położnikami oraz salowymi. Wobec tego jedną z podstawowych kompetencji interpersonalnych, jaką muszą wykształcić w każdym studencie wykładowcy, jest skuteczna umiejętność pracy w grupie.

 

Jakie kompetencje zdobędziesz

Podstawy psychologii, bez przyswojenia których nie wypuści cię żadna uczelnia wyższa w Warszawie, dadzą ci gruntowną orientację w temacie ludzkich zachowań pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych takich jak choroba własna albo bliskiego członka rodziny. Dzięki temu będziesz umiał skutecznie porozumieć się z każdym pacjentem, zachowując przy tym atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Znajomość etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarza pozwoli ci na wystrzeganie się podstawowych błędów wynikających z wykonywania swojego zawodu, które mogłyby grozić odpowiedzialnością karną, rozstrzyganą na drodze postępowania sądowego.

Studia medyczne na Pielęgniarstwie w Warszawie to duże wyzwanie, któremu sprostają tylko najwytrwalsi. Możliwość sprostania odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki pracy, wymaga solidnego przygotowania. Nikt nie chciałby się znaleźć w rękach niekompetentnej pielęgniarki lub pielęgniarza.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

pielęgniarstwo studia w Warszawie

 

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz władz poszczególnych uczelni, można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze studiami medycznymi w Warszawie, edukację rozpoczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Ukończenie sześciu semestrów nauki da ci niezbędne do wykonywania zawodu uprawnienia oraz wiedzę i umiejętności.

Jeśli chciałbyś podjąć kontynuację nauki na studiach magisterskich, będziesz musiał przygotować się na kolejne dwa lata nauki, które w znacznym stopniu poszerzą zakres twoich zawodowych kompetencji.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie?

Zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, powinieneś zasięgnąć nieco wiedzy na temat procesu rekrutacyjnego, przeprowadzanego przez wybraną przez ciebie uczelnię. Pielęgniarstwo można studiować aż na sześciu różnych uczelniach, których program nieco się różni.

Jeśli marzysz o podjęciu studiów na jednej z uczelni prywatnych, być może staniesz przed koniecznością uiszczania opłaty semestralnej w kwocie odgórnie ustalonej przez jej władze. Część prywatnych szkół wyższych w Warszawie rezygnuje ze standardowego postępowania rekrutacyjnego w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Proces rekrutacji

W przypadku aplikacji na większość uczelni publicznych w Warszawie, każdy z kandydatów stanie przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych, jeśli aplikuje na studia pierwszego stopnia. Przedmiotami, do których należy podejść na poważnie, są biologia, chemia oraz fizyka.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli znacznie ułatwioną sytuację. Odgórnie otrzymają oni stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, będzie przewidziany konkurs dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Warto zadbać o to, aby oceny wpisane na dyplomie były jak najwyższe.

 

Rejestracja kandydatów

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby otrzymać bilet wstępu na Pielęgniarstwo w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej trakcie należy uzupełnić tabelę zamieszczoną na stronie internetowej wybranej uczelni o wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Po ogłoszeniu listy przyjętych na Pielęgniarstwo i znalezieniu tam swojego nazwiska, pozostanie ci już tylko złożenie na biurko komisji rekrutacyjnej potrzebnych dokumentów. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

pielęgniarstwo studia Warszawa

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Każdy z przyszłych absolwentów jakiegokolwiek kierunku studiów rozpoczyna swoją naukę z myślą o przyszłej karierze zawodowej. Jaka praca czeka cię po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie? Niewątpliwie taka, w której sprawdzisz swoją odporność na stres, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim, szereg umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

Większość absolwentów Pielęgniarstwa w Warszawie kieruje swoje pierwsze kroku zawodowe ku szpitalom i przychodniom lekarskim, gdzie wykorzystują posiadane kompetencje interpersonalne oraz specjalistyczne umiejętności medyczne do pracy z pacjentami dotkniętymi różnorakimi przypadłościami natury zdrowotnej.

Jednak praca po Pielęgniarstwie może wykraczać znacznie poza placówki medyczne. Żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez czuwającej nad bezpieczeństwem podopiecznych pielęgniarki.

 

Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdą zatrudnienie również w:

  • Punktach szczepień i poboru krwi
  • Laboratoriach medycznych
  • Przychodniach
  • Gabinetach lekarskich
  • Recepcjach placówek związanych z szeroko pojętym zdrowiem

Gabinety medycyny estetycznej nie byłyby pełne bez przynajmniej kilku pielęgniarek gotowych do służenia pomocną ręką podczas wykonywania różnorakich zabiegów przez lekarzy i kosmetologów. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, tym bardziej, że zapotrzebowanie rynku pracy względem absolwentów studiów pielęgniarskich nie słabnie.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Większość przyszłych studentów ceni sobie możliwość zapoznania się z opiniami starszych kolegów, studiujących interesujący ich kierunek.

 

Mikołaj, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo to wyzwanie. Ogrom przedmiotów medycznych, do nauki których trzeba podejść na poważnie, spędzało sen z powiek wielu moim kolegom. Jednocześnie uważam ten kierunek za bardzo rozwijający i dający konkretną, potrzebną nie tylko w życiu zawodowym wiedzę o własnym organizmie. Dlatego ani trochę nie żałuję, że zdecydowałem się na ich podjęcie.”

KIERUNKI MEDYCZNE W WARSZAWIE

Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)