Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

21.09.2023

Pielęgniarstwo studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Pielęgniarstwo w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Pielęgniarstwo - Warszawa
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącej diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Studia na tym kierunku łączą ze sobą teorię z praktyką dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i technik nauczania. Studenci pielęgniarstwa poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych.
 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach POZ, domach opieki społecznej, żłobkach, domach dziecka, uzdrowiskach i sanatoriach, ośrodkach opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej czy w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej.

 

Uczelnie

W Warszawie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku w 3 uczelniach publicznychWarszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny UKSW), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji AWF) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi od 4400 zł do 8000 złWykaz opłat za studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo  w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od uczelni, na której są wykładane, różnią się między sobą wymaganiami, którym trzeba sprostać, aby rozpocząć naukę. W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, w procesie rekrutacji na większość warszawskich uczelni, które oferują możliwość ich podjęcia, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Solidne przygotowanie do egzaminu znacznie zwiększa szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku. Warto pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać ustalenia wybranych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Pogłębiający się deficyt kadr medycznych implikuje pojawianie się ofert pracy dla absolwentów studiów medycznych. Jednak problem jest głębszy – liczne strajki personelu medycznego, głośne protesty oraz szybkie wypalenie zawodowe – wszystko to jest skutkiem niewspółmiernej gratyfikacji finansowej do trudów, które każda pielęgniarka i pielęgniarz musi wkładać w wykonywaną pracę.

Mimo tego chętnych na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo nie brakuje. Uczelnie w Warszawie postanowiły odpowiedzieć na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie przyszłych studentów poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

Nie ma na świecie osoby, której wrodzone predyspozycje, zainteresowania i przekonania światopoglądowe pasowałyby do podjęcia każdego kierunku studiów, a co za tym idzie, wykonywania każdego zawodu świata. Studia w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwo również nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat?

Przede wszystkim poczuciem misji związanej z niesieniem pomocy ludziom chorym i potrzebującym, ogromem empatii, zamiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych i gotowościom do sprostania nawet najtrudniejszym zadaniom związanym z podjęciem pracy pielęgniarki lub pielęgniarza. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, to aplikacja na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie może okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

 

O kierunku

Bardzo poważnie rozmyślasz nad rozpoczęciem studiów na kierunku Pielęgniarstwo na którejś z warszawskich uczelni, ale nie jesteś do końca pewien, jak dokładnie będzie wyglądała twoja nauka? Po przeczytaniu poprzednich akapitów z pewnością już wiesz, że nie będzie łatwo. Wiele specjalistycznych przedmiotów medycznych, które będziesz musiał zgłębić od podszewki, jest uznawanych za najtrudniejsze do przyswojenia.

Podstawy genetyki i anatomii ludzkiego organizmu, z uwzględnieniem nazw każdego, z pozoru nieistotnego z punktu widzenia pracy pielęgniarskiej, organu to codzienność nauki w ramach studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie.

Prawda jest jednak taka, że aby zostać kompetentnym pracownikiem kadry medycznej, należy zgłębić bardzo szczegółowe wiadomości nie tylko z dziedziny medycyny. Pielęgniarki współpracują z całymi zespołami – lekarzami, położnikami oraz salowymi. Wobec tego jedną z podstawowych kompetencji interpersonalnych, jaką muszą wykształcić w każdym studencie wykładowcy, jest skuteczna umiejętność pracy w grupie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Podstawy psychologii dadzą ci gruntowną orientację w temacie ludzkich zachowań pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych takich jak choroba własna albo bliskiego członka rodziny. Dzięki temu będziesz umiał skutecznie porozumieć się z każdym pacjentem, zachowując przy tym atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Znajomość etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarza pozwoli ci na wystrzeganie się podstawowych błędów wynikających z wykonywania swojego zawodu, które mogłyby grozić odpowiedzialnością karną, rozstrzyganą na drodze postępowania sądowego.

Studia medyczne na Pielęgniarstwie w Warszawie to duże wyzwanie, któremu sprostają tylko najwytrwalsi. Możliwość sprostania odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki pracy, wymaga solidnego przygotowania. Nikt nie chciałby się znaleźć w rękach niekompetentnej pielęgniarki lub pielęgniarza.

 

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia medyczne w Warszawie wymagają od przyszłych absolwentów zgłębienia bardzo szerokiej wiedzy, której spektrum będzie zataczało horyzonty wybiegające znacznie ponad przedmiot zainteresowania samego pielęgniarstwa.

Student Pielęgniarstwa zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie roli pielęgniarki lub pielęgniarza w sposób fachowy i jednocześnie przyjazny każdemu pacjentowi. Przedmiotami, które z pewnością napotkasz w toku edukacji na tym kierunku, będą:

 • biochemia
 • biofizyka
 • patologia
 • toksykologia
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • etyka zawodu pielęgniarki
 • badania fizykalne
 • badania naukowe w pielęgniarstwie

 

Jak sam widzisz, nauka na Pielęgniarstwie w Warszawie zdecydowanie nie będzie należała do najprostszych. Wiele powyższych przedmiotów wykładanych jest dla studentów medycyny, a więc kierunku uchodzącego za jeden z najtrudniejszych. Pielęgniarstwo to także zgłębienie szerokiej wiedzy psychologicznej dla zapewnienia pacjentowi odpowiedniego komfortu emocjonalnego.

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze studiami medycznymi w Warszawie, edukację rozpoczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Ukończenie sześciu semestrów nauki da ci niezbędne do wykonywania zawodu wiedzę i umiejętności.

Jeśli chciałbyś podjąć kontynuację nauki na studiach magisterskich, będziesz musiał przygotować się na kolejne dwa lata nauki, które w znacznym stopniu poszerzą zakres twoich zawodowych kompetencji.

Pielęgniarstwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister / magister pielęgniarstwa

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Każdy z przyszłych absolwentów jakiegokolwiek kierunku studiów rozpoczyna swoją naukę z myślą o przyszłej karierze zawodowej. Jaka praca czeka cię po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie? Niewątpliwie taka, w której sprawdzisz swoją odporność na stres, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim, szereg umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Większość absolwentów Pielęgniarstwa w Warszawie kieruje swoje pierwsze kroki zawodowe ku szpitalom i przychodniom lekarskim, gdzie wykorzystują posiadane kompetencje interpersonalne oraz specjalistyczne umiejętności medyczne do pracy z pacjentami dotkniętymi różnorakimi przypadłościami natury zdrowotnej.

 

Jednak praca po Pielęgniarstwie może wykraczać znacznie poza placówki medyczne. Żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez czuwającej nad bezpieczeństwem podopiecznych pielęgniarki.

 

Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdą zatrudnienie również w:

 • Punktach szczepień i poboru krwi
 • Laboratoriach medycznych
 • Przychodniach
 • Gabinetach lekarskich
 • Recepcjach placówek związanych z szeroko pojętym zdrowiem

 

Gabinety medycyny estetycznej nie byłyby pełne bez przynajmniej kilku pielęgniarek gotowych do służenia pomocną ręką podczas wykonywania różnorakich zabiegów przez lekarzy i kosmetologów. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, tym bardziej, że zapotrzebowanie rynku pracy względem absolwentów studiów pielęgniarskich nie słabnie.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo?

Po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo czeka na ciebie jako na absolwenta wiele różnych możliwości zawodowych w kraju, jak i za granicą.

Najczęściej wybieranymi miejscami pracy przez absolwentów są m.in. szpitale, laboratoria, domy opieki społecznej, ośrodki paliatywne i rehabilitacji, gabinety lekarskie, a także punkty szczepień.

Część absolwentów decyduje się również na pracę na uczelni i kontynuuję pracy naukowej. Absolwenci najczęściej zajmują takie stanowiska jak m.in. pielęgniarka oraz pracownik naukowo-badawczy. Co możemy zaliczyć do ich codziennych obowiązków oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Pracownik naukowo-badawczy

Niektórzy z absolwentów Pielęgniarstwa decydują się na pracę pracownika naukowo-badawczego, czym zajmują się na co dzień? Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się m.in. prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków medycznych, a także może występować na konferencjach naukowych z wynikami swoich badań. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 6760 zł brutto miesięcznie.

 

Pielęgniarka

Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Pielęgniarstwa jest pielęgniarka lub pielęgniarz. Lista obowiązków wykonywana przez pielęgniarkę najczęściej jest uzależniona od miejsca, w którym ona pracuje. Jednak do najogólniejszych obowiązków możemy zaliczyć m.in. opiekę nad pacjentami, wykonywanie pomiarów ciała, pobieranie krwi, czy mierzenie ciśnienia. Pielęgniarki mogą również asystować lekarzom przy operacjach. Mediana zarobków pielęgniarki wynosi około 5820 zł brutto miesięcznie.  

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Warszawie

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Warszawie
 
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie w Warszawie
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowaniu są w oparciu o listę rankingową. Na studia kwalifikują się te osoby, które zdobyły wystarczająco wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 60
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 300

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Bezpłatną naukę można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Niestacjonarne studia oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne.

Pielęgniarstwo studia Warszawa - ceny 2023

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 7440 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4400 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4400 zł
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - 8000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie w samodzielnie wybranych terminach udostępniają wyniki rekrutacji w systemie IRK lub ERK. Kandydaci mogą poznać decyzję szkoły wyższej dzięki informacjom opublikowanym w ich prywatnych profilach – w ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 17.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 14.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do danej uczelni może różnić się od form preferowanych przez inne szkoły wyższe. Zazwyczaj kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą dostarczyć zestaw dokumentów osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają zrobienie tego za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji i mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby doręczyć dokumenty w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – od 18.07.2023 do 20.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne I stopnia więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie?

 

Gdzie studiować

Zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, powinieneś zasięgnąć wiedzy na temat procesu rekrutacyjnego, przeprowadzanego przez wybraną przez ciebie uczelnię. Pielęgniarstwo można studiować aż na sześciu różnych uczelniach, których program nieco się różni.

Jeśli myślisz o podjęciu studiów na jednej z uczelni prywatnych, być może staniesz przed koniecznością uiszczania opłaty semestralnej w kwocie odgórnie ustalonej. Część prywatnych szkół wyższych w Warszawie rezygnuje z konkursu świadectw w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Proces rekrutacji

W przypadku aplikacji na większość uczelni publicznych w Warszawie, każdy z kandydatów stanie przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych, jeśli aplikuje na studia pierwszego stopnia. Przedmiotami, do których należy podejść na poważnie, są biologia, chemia oraz fizyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, będzie przewidziany konkurs dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Warto zadbać o to, aby oceny z dyplomu były jak najwyższe.

 

Rejestracja kandydatów

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby otrzymać bilet wstępu na Pielęgniarstwo w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej trakcie należy uzupełnić tabelę zamieszczoną na stronie internetowej wybranej uczelni o wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Po ogłoszeniu listy przyjętych na Pielęgniarstwo i znalezieniu tam swojego nazwiska, pozostanie ci już tylko złożenie na biurko komisji rekrutacyjnej potrzebnych dokumentów. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Warszawie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pielęgniarstwo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Warszawie w trybie niestacjonarnym na dowolnym kierunku charakterem odpowiadają zgłębianiu wiedzy tematycznej podczas wielogodzinnych zjazdów, które mają miejsce w każdy lub co drugi weekend każdego miesiąca, w zależności od rozkładu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Jednak jedno jest pewne – decydując się na Pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, zapewnisz sobie możliwość równoległego podjęcia jakichkolwiek zobowiązań i aktywności, wymagających znacznych nakładów czasowych.

dowiedz się więcej na temat kierunku pielęgniarstwo studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia zaoczne na kierunku Pielęgniarstwo

Niestacjonarne (zaoczne) kierunki studiów w Warszawie wiążą się z obowiązkiem uiszczania regularnych opłat rocznych lub semestralnych, których wysokość można podzielić na kilka rat, celem zapewnienia sobie korzystniejszych warunków finansowych.

Rozbieżność pomiędzy cenami ustalanymi przez dane uczelnie w Warszawie jest zwykle dość zauważalna, dlatego aby dowiedzieć się nieco więcej na temat opłat za czesne, warto odwiedzić stronę internetową wybranej wcześniej uczelni lub skontaktować się telefonicznie z dziekanatem.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pielęgniarstwo - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Większość przyszłych studentów ceni sobie możliwość zapoznania się z opiniami starszych kolegów, studiujących interesujący ich kierunek.

 

Mikołaj, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo to wyzwanie. Ogrom przedmiotów medycznych, do nauki których trzeba podejść na poważnie, spędzało sen z powiek wielu moim kolegom. Jednocześnie uważam ten kierunek za bardzo rozwijający i dający konkretną, potrzebną nie tylko w życiu zawodowym wiedzę o własnym organizmie. Dlatego ani trochę nie żałuję, że zdecydowałem się na ich podjęcie.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Warszawa studia i stopnia

Pielęgniarstwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Warszawa studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia