Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Studia w Warszawie

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Warszawa | woj. mazowieckie

Pogłębiający się deficyt kadr medycznych implikuje pojawianie się ogromnej liczby ofert pracy dla absolwentów studiów medycznych. Jednak problem jest głębszy – liczne strajki personelu medycznego, głośne protesty oraz szybkie wypalenie zawodowe – wszystko to jest skutkiem niewspółmiernej gratyfikacji finansowej do trudów, które każda pielęgniarka i pielęgniarz musi wkładać w wykonywaną pracę.

Mimo tego chętnych na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo nie brakuje. Uczelnie w Warszawie postanowiły odpowiedzieć na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie przyszłych studentów poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

Nie ma na świecie osoby, której wrodzone predyspozycje, zainteresowania i przekonania światopoglądowe pasowałyby do podjęcia każdego kierunku studiów, a co za tym idzie, wykonywania każdego zawodu świata. Studia w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwo również nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat?

Przede wszystkim poczuciem misji związanej z niesieniem pomocy ludziom chorym i potrzebującym, ogromem empatii, zamiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych i gotowościom do sprostania nawet najtrudniejszym zadaniom związanym z podjęciem pracy pielęgniarki lub pielęgniarza. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, to aplikacja na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie może okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo  w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od uczelni, na której są wykładane, różnią się między sobą wymaganiami, którym trzeba sprostać, aby rozpocząć naukę. W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, w procesie rekrutacji na większość warszawskich uczelni, które oferują możliwość ich podjęcia, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Solidne przygotowanie do egzaminu znacznie zwiększa szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku. Warto pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać ustalenia wybranych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 16.04.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 16.04.2020
do 30.08.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona. Pamiętaj, żeby bardzo dobrze zorientować się, jak wygląda harmonogram rekrutacyjny na ten kierunek. Rekrutacja na studia wyższe zaczyna się już na przełomie kwietnia oraz maja, ponieważ to wtedy kandydaci mogą rejestrować swoje zgłoszenia w internetowej platformie. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób. Zawsze możesz też rozważyć rozpoczęcie studiów zaocznych.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dokumenty rekrutacyjne, które złożysz do dziekanatu, stanowić będą podstawę twojego przyjęcia na studia wyższe. Jeżeli ten etap zostanie przez cienie zbagatelizowany, może okazać się, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Musisz dopilnować terminów, które wyznaczone są na ich składanie. Pamiętaj, że każda uczelnia ustala je dowolnie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Studia na kierunku pielęgniarstwo mają profil medyczny. To może oznaczać, że pośród dokumentów, które składasz, powinno się znaleźć zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Rekrutacja na studia na kierunek pielęgniarstwo w Warszawie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Przyszli studenci dokonują jej za pośrednictwem płatności elektronicznych lub przelewu bankowego, który mogą wykonać internetowo lub na poczcie. Pamiętaj, że liczy się data zaksięgowania przelewu i to ona wyznaczać będzie czas jego dokonania. Zrób ją odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona. Taka opłata rekrutacyjna waha się na ogół w przedziale od 85 do 100 zł. Nie zapomnij także o tym, by dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku pielęgniarstwo mają profil medyczny. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Podczas swoich przygotowań do egzaminu dojrzałości powinieneś szczególną uwagą objąć przedmioty ścisłe takie jak matematyka, biologia, chemia, czy nawet fizyka. Pamiętaj, że na studia pielęgniarskie kandyduje zawsze dużo chętnych, a liczba miejsc jej ograniczona, więc swoje przygotowania rozpocznij odpowiednio wcześnie.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki z egzaminów maturalnych stanowią punkt wyjścia dla przelicznika rekrutacyjnego. Każda uczelnia ustala go indywidualnie, ale wiąże się on przede wszystkim z poziomem, na jakim zdawany był dany przedmiot. Konkretne informacje o przeliczaniu punktów maturalnych znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, że w procesie rekrutacji poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej. Dlatego jeżeli zależy ci, by znaleźć się na listach osób przyjętych, powinieneś wybierać na ogół poziom rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów pielęgniarskich możesz rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • czy nawet Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Pamiętaj, że bycie laureatem lub finalistą wybranej olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do matury, jeżeli chcesz znaleźć się na listach osób przyjętych.

KIERUNKI MEDYCZNE W WARSZAWIE

Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

 

 

1. Na początek

Bardzo poważnie rozmyślasz nad rozpoczęciem studiów na kierunku Pielęgniarstwo na którejś z warszawskich uczelni, ale nie jesteś do końca pewien, jak dokładnie będzie wyglądała twoja nauka? Po przeczytaniu poprzednich akapitów z pewnością już wiesz, że nie będzie łatwo. Wiele specjalistycznych przedmiotów medycznych, które będziesz musiał zgłębić od podszewki, jest uznawanych za najtrudniejsze do przyswojenia.

Podstawy genetyki i anatomii ludzkiego organizmu, z uwzględnieniem nazw każdego, z pozoru nieistotnego z punktu widzenia pracy pielęgniarskiej, organu to codzienność nauki w ramach studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie.

Prawda jest jednak taka, że aby zostać kompetentnym pracownikiem kadry medycznej, należy zgłębić bardzo szczegółowe wiadomości nie tylko z dziedziny medycyny. Pielęgniarki współpracują z całymi zespołami – lekarzami, położnikami oraz salowymi. Wobec tego jedną z podstawowych kompetencji interpersonalnych, jaką muszą wykształcić w każdym studencie wykładowcy, jest skuteczna umiejętność pracy w grupie.

 

2. Program studiów i przedmioty

Podstawy psychologii, bez przyswojenia których nie wypuści cię żadna uczelnia wyższa w Warszawie, dadzą ci gruntowną orientację w temacie ludzkich zachowań pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych takich jak choroba własna albo bliskiego członka rodziny. Dzięki temu będziesz umiał skutecznie porozumieć się z każdym pacjentem, zachowując przy tym atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Znajomość etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarza pozwoli ci na wystrzeganie się podstawowych błędów wynikających z wykonywania swojego zawodu, które mogłyby grozić odpowiedzialnością karną, rozstrzyganą na drodze postępowania sądowego.

Studia medyczne na Pielęgniarstwie w Warszawie to duże wyzwanie, któremu sprostają tylko najwytrwalsi. Możliwość sprostania odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki pracy, wymaga solidnego przygotowania. Nikt nie chciałby się znaleźć w rękach niekompetentnej pielęgniarki lub pielęgniarza.

W siatce są takie przedmioty jak:

3. Nabywane umiejętności

Studia medyczne w Warszawie, do których należy również Pielęgniarstwo, wymagają od przyszłych absolwentów zgłębienia bardzo szerokiej wiedzy, której spektrum będzie zataczało horyzonty wybiegające znacznie ponad przedmiot zainteresowania samego pielęgniarstwa.

Student Pielęgniarstwa zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie roli pielęgniarki lub pielęgniarza w sposób fachowy i jednocześnie przyjazny każdemu pacjentowi. Przedmiotami, które z pewnością napotkasz w toku edukacji na tym kierunku, będą:

 • biochemia
 • biofizyka
 • patologia
 • toksykologia
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • etyka zawodu pielęgniarki
 • badania fizykalne
 • badania naukowe w pielęgniarstwie

 

Jak sam widzisz, nauka na Pielęgniarstwie w Warszawie zdecydowanie nie będzie należała do najprostszych. Wiele powyższych przedmiotów wykładanych jest dla studentów medycyny, a więc kierunku uchodzącego za jeden z najtrudniejszych. Pielęgniarstwo to także zgłębienie szerokiej wiedzy psychologicznej dla zapewnienia pacjentowi odpowiedniego komfortu emocjonalnego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz władz poszczególnych uczelni, można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze studiami medycznymi w Warszawie, edukację rozpoczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Ukończenie sześciu semestrów nauki da ci niezbędne do wykonywania zawodu uprawnienia oraz wiedzę i umiejętności.

Jeśli chciałbyś podjąć kontynuację nauki na studiach magisterskich, będziesz musiał przygotować się na kolejne dwa lata nauki, które w znacznym stopniu poszerzą zakres twoich zawodowych kompetencji.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie?

 

Gdzie studiować

Zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, powinieneś zasięgnąć nieco wiedzy na temat procesu rekrutacyjnego, przeprowadzanego przez wybraną przez ciebie uczelnię. Pielęgniarstwo można studiować aż na sześciu różnych uczelniach, których program nieco się różni.

Jeśli marzysz o podjęciu studiów na jednej z uczelni prywatnych, być może staniesz przed koniecznością uiszczania opłaty semestralnej w kwocie odgórnie ustalonej przez jej władze. Część prywatnych szkół wyższych w Warszawie rezygnuje ze standardowego postępowania rekrutacyjnego w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Proces rekrutacji

W przypadku aplikacji na większość uczelni publicznych w Warszawie, każdy z kandydatów stanie przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych, jeśli aplikuje na studia pierwszego stopnia. Przedmiotami, do których należy podejść na poważnie, są biologia, chemia oraz fizyka.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli znacznie ułatwioną sytuację. Odgórnie otrzymają oni stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, będzie przewidziany konkurs dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Warto zadbać o to, aby oceny wpisane na dyplomie były jak najwyższe.

 

Rejestracja kandydatów

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby otrzymać bilet wstępu na Pielęgniarstwo w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej trakcie należy uzupełnić tabelę zamieszczoną na stronie internetowej wybranej uczelni o wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Po ogłoszeniu listy przyjętych na Pielęgniarstwo i znalezieniu tam swojego nazwiska, pozostanie ci już tylko złożenie na biurko komisji rekrutacyjnej potrzebnych dokumentów. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Każdy z przyszłych absolwentów jakiegokolwiek kierunku studiów rozpoczyna swoją naukę z myślą o przyszłej karierze zawodowej. Jaka praca czeka cię po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie? Niewątpliwie taka, w której sprawdzisz swoją odporność na stres, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim, szereg umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Większość absolwentów Pielęgniarstwa w Warszawie kieruje swoje pierwsze kroku zawodowe ku szpitalom i przychodniom lekarskim, gdzie wykorzystują posiadane kompetencje interpersonalne oraz specjalistyczne umiejętności medyczne do pracy z pacjentami dotkniętymi różnorakimi przypadłościami natury zdrowotnej.

 

 

Jednak praca po Pielęgniarstwie może wykraczać znacznie poza placówki medyczne. Żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez czuwającej nad bezpieczeństwem podopiecznych pielęgniarki.

 

Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdą zatrudnienie również w:

 • Punktach szczepień i poboru krwi
 • Laboratoriach medycznych
 • Przychodniach
 • Gabinetach lekarskich
 • Recepcjach placówek związanych z szeroko pojętym zdrowiem

 

Gabinety medycyny estetycznej nie byłyby pełne bez przynajmniej kilku pielęgniarek gotowych do służenia pomocną ręką podczas wykonywania różnorakich zabiegów przez lekarzy i kosmetologów. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, tym bardziej, że zapotrzebowanie rynku pracy względem absolwentów studiów pielęgniarskich nie słabnie.

Studia na kierunku pielęgniarstwo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Warszawie w trybie stacjonarnym na dowolnym kierunku charakterem odpowiadają zgłębianiu wiedzy tematycznej podczas wielogodzinnych zjazdów, które mają miejsce w każdy lub co drugi weekend każdego miesiąca, w zależności od rozkładu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Niewątpliwie studiowanie w trybie zaocznym będzie wiązało się z wieloma trudnościami i koniecznością nadrabiania ewentualnych różnic programowych, które mogą nastąpić porównawszy studentów zaocznych ze stacjonarnymi, w zaciszu domowym. Jednak jedno jest pewne – decydując się na Pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, zapewnisz sobie możliwość równoległego podjęcia jakichkolwiek zobowiązań i aktywności, wymagających znacznych nakładów czasowych.

dowiedz się więcej na temat kierunku pielęgniarstwo studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia zaoczne na kierunku Pielęgniarstwo

Niestacjonarne (zaoczne) kierunki studiów w Warszawie wiążą się z obowiązkiem uiszczania regularnych opłat rocznych lub semestralnych, których wysokość można podzielić na kilka rat, celem zapewnienia sobie korzystniejszych warunków finansowych.

Rozbieżność pomiędzy cenami ustalanymi przez dane uczelnie w Warszawie jest zwykle dość zauważalna, dlatego aby dowiedzieć się nieco więcej na temat opłat za czesne, warto odwiedzić stronę internetową wybranej wcześniej uczelni lub skontaktować się telefonicznie z dziekanatem w godzinach i dniach jego pracy.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pielęgniarstwo - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Większość przyszłych studentów ceni sobie możliwość zapoznania się z opiniami starszych kolegów, studiujących interesujący ich kierunek.

 

Mikołaj, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo to wyzwanie. Ogrom przedmiotów medycznych, do nauki których trzeba podejść na poważnie, spędzało sen z powiek wielu moim kolegom. Jednocześnie uważam ten kierunek za bardzo rozwijający i dający konkretną, potrzebną nie tylko w życiu zawodowym wiedzę o własnym organizmie. Dlatego ani trochę nie żałuję, że zdecydowałem się na ich podjęcie.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)