Fizjoterapia - Warszawa

Fizjoterapia - Warszawa

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

23.06.2024

Fizjoterapia studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Fizjoterapia w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i przywracania zdolności ruchowych człowieka.

Fizjoterapia - Warszawa
Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi. W planie zajęciowym studenta znajdą się przedmioty związane z podstawami fizjoterapii, fizjoterapią kliniczną, naukami ogólnymi, biomedycznymi czy metodologią badań naukowych. Ponadto program kształcenia przewiduje także odbycie praktyk fizjoterapeutycznych.

Studenci kierunku fizjoterapia w Warszawie zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii, fizjologii, farmakologii czy dietetyki. Ponadto nauczą się przywracania sprawności pacjentów po urazach, poprzez wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii. W czasie studiów poznają zasady diagnostyki funkcjonalnej oraz wdrażania odpowiedniej terapii.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych, zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie ciągle rośnie. Absolwenci fizjoterapii mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: placówki służby zdrowia, hospicja, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, domy opieki, jednostki badawcze czy uzdrowiska, gabinety masażu i spa wellness. Często znajdują zatrudnienie również w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Fizjoterapia Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie można podjąć na 6 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na fizjoterapii w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 6000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na WUM 206 punktów, na AWF 69 pkt.

Gdzie studiować fizjoterapię w Warszawie

W Warszawie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychWarszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Medyczny WUM), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji AWF) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum w WarszawieWarszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie, Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia w Warszawie jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 150 miejsc, a Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 196 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5800 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek fizjoterapia

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematykafizjoterapia Warszawa - przedmioty maturalne

Wszystkie kierunki studiów w Warszawie mają odgórnie narzucone procedury rekrutacyjne, którym musi sprostać każdy kandydat, chcący dołączyć do grona studentów danej uczelni.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć informacji u źródła poprzez bieżące śledzenie strony internetowej wybranej uczelni.

 

Fizjoterapia Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W w procesie rekrutacji 2024/2025 na kierunek fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 obowiązkowe przedmioty maturalne, wśród których znajdują się: biologia, język obcy nowożytny oraz fizyka i astronomia albo fizyka, albo chemia, albo matematyka. dowiedz się więcej

 

Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. W rekrutacji 2024/2025 uwzględniane są wyniki z trzech najlepiej zdanych przez kandydata przedmiotów maturalnych. Ponadto brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ze sprawności fizycznej, który obejmuje dwie próby sprawności. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) stacjonarne jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku fizjoterapia w Warszawie: anatomia prawidłowa człowieka, diagnostyka fizjologiczna, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, kinezjologia, kliniczne podstawy fizjoterapii, masaż leczniczy, rekreacja terapeutyczna

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia w kompleksowy sposób łączy nauki podstawowe i kliniczne. Siatka zajęć uzależniona jest od specyfiki wybranej uczelni. Siatka zajęć przewiduje gruntowne przygotowanie z przedmiotów, dla których podłoże stanowi wiedza z zakresu biologii, chemii czy fizyki.

Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Teoretyczne kształcenie wsparte jest praktycznymi umiejętnościami, które możesz rozwijać także w trakcie praktyk zawodowych.

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Celem studiów medycznych w Warszawie na kierunku fizjoterapia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, gotowych m.in. do rozwijania, utrzymywania oraz przywracania zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Studenci fizjoterapii poznają np. metody manualne oraz narzędzia stosowane w procesach, których celem jest zwalczanie bólu, zapobieganie nawrotom niedyspozycji ze strony narządów ruchu czy poprawa dobrej kondycji psychomotorycznej człowieka.

Fizjoterapeuci są przygotowani m.in. do samodzielnego wykonywania badań z obszaru diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji oraz do wykonywania wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych. Uczestnicy zajęć zdobywają także cenne umiejętności, które związane są np. komunikacją z pacjentem lub personelem medycznym, a także z pracą z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Absolwenci fizjoterapii mogą m.in. pełnić funkcje kierownicze w dziedzinie rehabilitacji, a także podjąć zatrudnienie np. w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej czy w szkolnictwie. Fizjoterapeuci mogą podjąć pracę np. w szpitalu, klinice, gabinecie fizjoterapeutycznym czy w ośrodku sportowym, sanatorium lub hospicjum. Ponadto osoby, które ukończyły fizjoterapię, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Polecane: 

 

Po jakim profilu na kierunek fizjoterapia w Warszawie

Solidna wiedza z biologii oraz chemii to podstawa, która pomoże odnaleźć się na studiach z fizjoterapii w Warszawie. Dobra znajomość tych dziedzin daje pewność dobrze zdanej matury, która przy dużej konkurencji na ten kierunek, jest kluczowa.

Najlepiej jest więc iść na ten kierunek po liceum ogólnokształcącym o profilu matematyczno-fizycznym, bądź biologiczno-chemicznym. Bardzo dobrym wyborem może być, także nauka w klasach medycznych. Absolwenci takich szkół poza dużą wiedzą biologiczno-matematyczną, zyskują także podstawy wiedzy z nauk medycznych.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie są trudne

Fizjoterapia w Warszawie to dość trudny kierunek. Głównie przez anatomię, która jest podstawowym źródłem wiedzy dla studentów tego kierunku. Szeroki zakres materiału w tej oraz wielu innych naukach z dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu sprawia, że cały program studiów może wydawać się wymagający.

W toku nauczania studenci poszerzą także swoją wiedzę socjologiczną, która pomoże im w przyszłej pracy z pacjentami. Poza przedmiotami ogólnymi na studentów czeka szereg zajęć o charakterze specjalistycznym. Ważnym, ale z początku trudnym obszarem studiów są zajęcia praktyczne.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na fizjoterapii w Warszawie

Studia medyczne wiążą się często w wymagającym programem kształcenia. Ich poziom trudności jest jednak uzależniony od indywidualnych zdolności czy zainteresowań. W przypadku studiów z fizjoterapii trudne mogą okazać się przedmioty, które wybiegają poza charakter tej specjalizacji i skupiają się na medycynie ogólnej.

Przedmiotem, który zawsze wymieniany jest przez studentów jako najtrudniejszy, jest anatomia. Choć jest to podstawa dla codziennej pracy fizjoterapeuty, to rozległy obszar tej nauki, może sprawiać trudności. Wymagające są także zajęcia z fizjologii, biomechaniki czy psychologi klinicznej.

 

Czy studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie to studia z przyszłością

Fizjoterapeuta to z pewnością przyszłościowy zawód. W codziennej pracy zajmują się różnymi przypadkami, od leczenia kontuzji u sportowców, przez usprawnianie osób z niepełnosprawnościami. Ukończenie tych studiów zapewnia wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci fizjoterapii w Warszawie mogą pracować w placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach czy na siłowniach. Znaczna część fizjoterapeutów decyduje się otworzyć własny gabinet. Aby odnaleźć się na studiach i w tym zawodzie dobrze być jednak pasjonatem tej dziedziny oraz zawsze mieć na uwadzę dobro drugiego człowieka. Warto też pamiętać, że fizjoterapia, tak jak wiele innych zawodów wymaga stałego dokształcania.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na fizjoterapię w Warszawie

Fizjoterapia to kierunek, który co roku wymieniany jest wśród najpopularniejszych. To sprawia, że rekrutacja na te studia, może być wymagająca. Fizjoterapia wymaga od kandydatów na studia bardzo dobrych wyników z matury. Szczególnie ważne jest odpowiednie podejście do egzaminów z biologii oraz fizyki lub chemii, bo to dziedziny, które przydadzą się także podczas studiów.

W pierwszej kolejności na studia przyjmowani są laureaci i finaliści olipiad. Dlatego marząc o studiach na fizjoterapii w Warszawie, warto uczestniczyć w olimpiadach z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku fizjoterapia w Warszawie jest matematyka

Fizjoterapia w Warszawie to kierunek studiów, który złożony jest z przedmiotów, które kręcą się wokół nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W programie można znaleźć zajęcia z anatomii, fizjologii, patologii, psychologii czy biomechaniki. Siatkę przedmiotów uzupełniają przedmioty, na których studenci rozwijają swoje umiejętności praktyczne. Mimo swojego ścisłego charakteru, studia te nie mają zajęć z matematyki. Ponadto matematyka nie jest także częścią składową żadnego z wykładanych przedmiotów.

 

Czy warto iść na fizjoterapię

Fizjoterapia jest kierunkiem adresowanym do osób, które interesują się naukami medycznymi, jednak warto zaznaczyć, że aby wykonywać zawód fizjoterapeuty, oprócz wiedzy i umiejętności, potrzebne są także konkretne cechy osobowości. Osoby zastanawiające się nad podjęciem kształcenia muszą być przygotowane na intensywność, bowiem Fizjoterapia jest kierunkiem, który zawsze prowadzony jest w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Fizjoterapia studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Studia podyplomowe z fizjoterapii w Warszawie:

 • Fizjoterapia w sporcie

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite).

Sprawdź 

Fizjoterapia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po fizjoterapii

Absolwenci, po ukończeniu praktyk zawodowych oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych gabinetach fizjoterapeutycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z klubami sportowymi, jednostkami badawczymi, uzdrowiskami i sanatoriami czy z gabinetami masażu.
czytaj dalej praca po fizjoterapii
 

Czy trudno jest znaleźć pracę po fizjoterapii w Warszawie

Specjaliści z dziedziny fizjoterapii nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Swoją wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w pracy terapeuty w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy w ośrodkach sportowych. Często fizjoterapeuci decydują się na rozpoczęcie własnej działalności.

Praca na własną rękę otwiera wiele możliwości. Z usług fizjoterapeuty korzystają na przykład profesjonalni sportowcy oraz osoby po urazach mięśniowych, bądź kostno-stawowych. Absolwenci fizjoterapii odnajdują się także w środowisku związanym z klubami fitness, siłowniami czy klubami sportowymi.

 

Ile zarabia się po fizjoterapii

Absolwenci studiów na kierunku Fizjoterapia przygotowani są do działalności zawodowej, która polega przede wszystkim na samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, czy też organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.

Gdzie można spotkać absolwentów tego kierunku? Między innymi w: placówkach służby zdrowia, ośrodkach szkoleniowo- rehabilitacyjnych, czy ośrodkach sportowych. A ile zarabiają absolwenci Fizjoterapii?

Średnie zarobki absolwentów Fizjoterapii w 2024 roku:

 • fizjoterapeuta w prywatnym gabinecie – 5000 złotych
 • fizjoterapeuta ze specjalizacją – 6400 złotych
 • fizjoterapeuta bez specjalizacji – 4700 złotych
Jak wygląda rekrutacja na fizjoterapię w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na fizjoterapię w Warszawie

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13 tys. kandydatów (o 2553 więcej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni fizjoterapia  znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (ponad 1 tys. zgłoszeń - 5 osób na miejsce).

Fizjoterapia - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na fizjoterapię w Warszawie

Fizjoterapia w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie aplikowało 1048 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na fizjoterapię w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku fizjoterapia w Warszawie podczas rekrutacji, uwzględniane są takie przedmioty jak biologia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyki lub chemii. Pod uwagę brane są także wyniki z matury z języka obcego. W przypadku studiów z fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego, kandydaci na fizjoterapię, muszą dodatkowo zdać egzamin ze sprawności fizycznej.

Sprawdź fizjoterapia Warszawa - przedmioty maturalne

 

Ile procent z matury na fizjoterapię w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wystarczyło osiągnąć 69% z egzaminów z podstawowego języka obcego, rozszerzonej biologii oraz rozszerzonej fizyki, chemii lub matematyki.

W przypadku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w procesie rekrutacyjnym uwzględniane są trzy najlepiej zdane egzaminy maturalne. Ponadto ważne punkty do rekrutacji można zdobyć podczas egzaminu ze sprawności fizycznej.

sprawdź kalkulator procentów

 

Jakie progi na fizjoterapię w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na fizjoterapię rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 206 punktów, natomiast w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 69 pkt.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na studia w oparciu o listę rankingową, utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Na poszczególnych kierunkach liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na studia kwalifikują się tylko ci kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 190

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje o tym, czy kandydaci dostali się na wymarzone studia, publikowane są w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin podania wyników rekrutacji może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Takie rozwiązanie pozwala kandydatom nie tylko poznać decyzję uczelni, ale także dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w trakcie postępowania rekrutacyjnego, a także które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 16 lipca 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie najczęściej przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które kandydaci dostarczają osobiście do siedziby wybranej szkoły. Czasem jednak uczelnie dopuszczają (a niekiedy nawet preferują) przekazanie kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych przez uczelnie zazwyczaj rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Najczęściej kandydaci mają kilka dni na dostarczenie kompletnego zestawu. Niedopełnienie formalności w terminie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – od 17 do 19 lipca 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować fizjoterapię

Fizjoterapie staje się coraz popularniejszym kierunkiem, a dzięki rosnącemu zainteresowaniu przybywa miejsc, w których można zdobywać wykształcenie. W mieście stołecznym naukę oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne szkoły wyższe.

 

Fizjoterapia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego

dowiedz się więcej

 

Jak już wspomnieliśmy, kandydaci na studia w Warszawie mogą zainteresować się ofertami dydaktycznymi uczelni niepublicznych. W stolicy funkcjonuje co najmniej kilka uczelni, które w katalogach edukacyjnych proponują omawiany przez nas kierunek.

 

Fizjoterapia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Dwie warszawskie uczelnie publiczne przygotowały miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 6000 zł do 7600 zł za pierwszy rok studiów.

Fizjoterapia studia w Warszawie - ceny 2024

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 7080 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - od 7600 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 6000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Warszawie

Studia na kierunku fizjoterapia oferują dwie uczelnie publiczne w Warszawie: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studenci tych szkół wyższych fizjoterapię mogą studiować tylko w trybie stacjonarnym.

Ponadto fizjoterapię oferują cztery uczelnie niepubliczne w Warszawie:

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatnie fizjoterapię można studiować tylko stacjonarnie w dwóch uczelniach publicznych w Warszawie: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku fizjoterapia znaleźć można w kilku warszawskich uczelniach niepublicznych:

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.

 

Żadna z publicznych szkół wyższych nie oferuje kandydatom możliwości studiowania niestacjonarnego na kierunku fizjoterapia.

 

Dowiedz się więcej fizjoterapia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Warszawie

Studia niestacjonarne w Warszawie są płatne we wszystkich uczelniach w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki na niestacjonarnych studiach na kierunku fizjoterapia wynosi od 5800 zł do 7000 zł. ceny - fizjoterapia Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna ze szkół wyższych w Warszawie nie oferuje kandydatom na studia możliwości bezpłatnego studiowania fizjoterapii w ramach studiów niestacjonarnych. Bezpłatną naukę na tym kieurnku można podjąć tylko na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Warszawa studia stacjonarne

Fizjoterapia Warszawa studia niestacjonarne

Fizjoterapia w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Jesteś ciekaw, jak o studiach na kierunku Fizjoterapia w Warszawie wypowiadają się sami studenci?

 

Paweł, student drugiego roku Fizjoterapii, mówi:

„Od zawsze marzyłem o tym, aby zostać fizjoterapeutą i pomagać tym samym ludziom w różnym wieku z uporaniem się ze wszelkimi dolegliwościami i wadami postawy, które mogą je powodować. Nauka na studiach w ogóle mnie nie zawiodła, chociaż jest może trochę trudniejsza niż początkowo myślałem. W każdym razie z czystym sercem mogę polecić te studia każdemu!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia