Fizjoterapia - Warszawa

Fizjoterapia - Warszawa

Fizjoterapia - Warszawa

Studia w Warszawie

fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 150 miejsc, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie oferuje 190 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6710 zł do 7040 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku fizjoterapia w Warszawie zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii, fizjologii, farmakologii czy dietetyki. Ponadto nauczą się przywracania sprawności pacjentów po urazach, poprzez wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii. W czasie studiów poznają zasady diagnostyki funkcjonalnej oraz wdrażania odpowiedniej terapii.

Absolwenci, po ukończeniu praktyk zawodowych oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych gabinetach fizjoterapeutycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z klubami sportowymi, jednostkami badawczymi, uzdrowiskami i sanatoriami czy z gabinetami masażu.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Warszawie

Wszystkie kierunki studiów w Warszawie mają odgórnie narzucone procedury rekrutacyjne, którym musi sprostać każdy kandydat, chcący dołączyć do grona studentów danej uczelni. W związku z tym, że Fizjoterapia należy do grupy nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wiodącymi przedmiotami maturalnymi dla tego kierunku są Biologia, Fizyka i astronomia lub fizyka lub chemia lub matematyka, Język obcy nowożytny, których zgłębienie może zapewnić ci bilet wstępu na rozpoczęcie edukacji na Fizjoterapii w wybranej uczelni w Warszawie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć informacji u źródła poprzez bieżące śledzenie strony internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Fizjoterapia to jeden z najbardziej obleganych kierunków medycznych. Studenci przygotowują się do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, którzy utracili lub obniżyli tę sprawność na skutek chorób lub urazów.

Realizowane zajęcia umożliwią Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy i potrzebnych umiejętności do kompetentnego wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów fizjoterapeutycznych. Kompleksowo opracowany kierunek składa się z nauk podstawowych i klinicznych. Nauczysz się wykonywać badania odnoszące się do diagnostyki funkcjonalnej, a także planować i kontrolować efektywność procesu fizjoterapii.

Będziesz także w stanie dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki zawodowe między innymi w szpitalach i specjalistycznych klinikach.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek fizjoterapia w Warszawie tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które umożliwia im zgłębianie nauk biologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, oraz nauk medycznych w kontekście etiologii, patomechanizmu, objawów i przebiegu najczęstszych chorób.

Masz szansę zapoznać się z podstawowymi dyscyplinami naukowymi, chociażby psychologią, pedagogiką, socjologią, filozofią, bioetyką. Poznasz zasady oddziaływania sił mechanicznych na organizm człowieka zdrowego i chorego, uwzględniając przy tym zwłaszcza osoby starsze lub borykające się z różnymi dysfunkcjami i chorobami.

Zwrócisz także uwagę na mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz na oddziaływanie różnego typu zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami. Dowiesz się, jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii.

 

Umiejętności

Studenci fizjoterapii uczą się, w jaki sposób poprawnie wykonywać zabiegi odnoszące się do fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, terapii manualnej. Nauczysz się interpretować wyniki badań czynnościowych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne, które są niezbędne w przypadku wyboru środków fizjoterapii. Dowiesz się, jak się tworzy, weryfikuje i modyfikuje program fizjoterapii osób, które borykają się z różnymi dysfunkcjami, a także, w jaki sposób kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego.

Będziesz potrafił/a dobrać odpowiednie wyroby medyczne, które stosuje się do różnych rodzajów dysfunkcji i potrzeb pacjenta na poszczególnych etapach rehabilitacji. Wykażesz się także sprawnością fizyczną, która jest istotna w przypadku poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej.

 

Kompetencje społeczne

Studenci zdobywają potrzebne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty kompetencje społeczne. Realizowane zajęcia i praktyki zawodowe ułatwią Ci nawiązywanie i utrzymywanie pełnego szacunku kontaktu z pacjentami wraz z uwzględnieniem różnic światopoglądowych i kulturowych.

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych będziesz promował/a, propagował/a i kreował/a zdrowy styl życia, będąc świadomym społecznej roli, którą pełni fizjoterapeuta. Poznasz i będziesz przestrzegał prawa pacjentów oraz zasady etyki zawodowej. Studenci są świadomi własnych ograniczeń i mają świadomość potrzeby nieustannego dokształcania się. Nauczysz się współpracować w zespole, a także będziesz miał/a świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia w kompleksowy sposób łączy nauki podstawowe i kliniczne. Siatka zajęć uzależniona jest od specyfiki wybranej uczelni. Siatka zajęć przewiduje gruntowne przygotowanie z przedmiotów, dla których podłoże stanowi wiedza z zakresu biologii, chemii czy fizyki.

Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Teoretyczne kształcenie wsparte jest praktycznymi umiejętnościami, które możesz rozwijać także w trakcie praktyk zawodowych.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek fizjoterapia w Łodzi powinni odznaczać się zdolnościami manualnymi, komunikatywnością i otwartością. Odnajdą się tutaj osoby cierpliwe i empatyczne, które wraz z pacjentami będą dążyły do progresów w trakcie leczenia wymuszonego chorobą lub niepełnosprawnością.

Osoby, które myślą o studiowaniu fizjoterapii muszą liczyć się z dużą ilością wiedzy z zakresu nie tylko stricte fizjoterapii, ale i medycyny czy psychologii. Jest to jeden z najbardziej rozwojowych kierunków medycznych, nastawiony na nieustanne dokształcanie się. Pamiętaj, że praca w tym zawodzie jest żmudna i nie zawsze daje oczekiwane efekty. Jeśli jednak uda Ci się poczynić postępy, może być także bardzo satysfakcjonująca.

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite).

Studia medyczne na kierunku Fizjoterapia w Warszawie można podjąć w ramach studiów jednolitych magisterskich. 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Warszawie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizjoterapia w Warszawie

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ warszawskie uczelnie ustalają je indywidualnie. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Kandydaci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii uznawane są za jedne z najbardziej rozwojowych. Absolwenci tego typu studiów mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Potrafią wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, terapii manualnej, a umiejętności te otwierają drzwi do jednostek ochrony zdrowia, ośrodków sportowych, ośrodków dla niepełnosprawnych.

Zajmują się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką osób chorych i niepełnosprawnych. Odnajdują się w pracy w placówkach ochrony zdrowia, zakładach opieki leczniczej, w centrach odnowy biologicznej, placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • ośrodki dla niepełnosprawnych
 • sanatoria
 • placówki ochrony zdrowia
 • zakłady opieki leczniczej
 • kluby sportowe
 • publiczne i niepubliczne jednostki ochrony zdrowia
 • gabinety masażu
 • ośrodki sportowe
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • administracja państwowa i samorządowa

 

Miejsce zatrudnienia i obejmowane stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanej specjalności, dodatkowych kursów i zdobytych certyfikatów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

Studia na kierunku fizjoterapia Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Warszawie zaproponowały studentom możliwość podjęcia Fizjoterapii w trybie niestacjonarnym (zaocznym), aby zwiększyć ich komfort dokonania wyboru w kwestii organizacji czasu w trakcie każdego roku akademickiego.

Studia o tym charakterze odbywają się w weekendy, najczęściej dwa lub cztery każdego miesiąca. Całodzienne zjazdy w sposób kompleksowy uposażają studentów w komplet kierunkowej wiedzy i umiejętności i doskonale zastępują codzienną edukację w trakcie pięciu dni roboczych każdego tygodnia.

dowiedz się więcej na temat kierunku fizjoterapia studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia zaoczne na kierunku Fizjoterapia

Cena kształcenia na Fizjoterapii w Warszawie jest wypadkową kilku elementarnych czynników, ustalanych indywidualnie przez uczelnie. Uśredniony koszt czesnego za każdy semestr nauki może się znacząco różnić. Dlatego aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami, warto sprawdzić ceny na poszczególnych uczelniach.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku fizjoterapia - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Jesteś ciekaw, jak o studiach na kierunku Fizjoterapia w Warszawie wypowiadają się sami studenci?

 

Paweł, student drugiego roku Fizjoterapii, mówi:

„Od zawsze marzyłem o tym, aby zostać fizjoterapeutą i pomagać tym samym ludziom w różnym wieku z uporaniem się ze wszelkimi dolegliwościami i wadami postawy, które mogą je powodować. Nauka na studiach w ogóle mnie nie zawiodła, chociaż jest może trochę trudniejsza niż początkowo myślałem. W każdym razie z czystym sercem mogę polecić te studia każdemu!”

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)