Fizjoterapia - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Fizjoterapia studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Fizjoterapia w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 6 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na fizjoterapii w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie rozpocznie się 24 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Fizjoterapia Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi. W planie zajęciowym studenta znajdą się przedmioty związane z podstawami fizjoterapii, fizjoterapią kliniczną, naukami ogólnymi, biomedycznymi czy metodologią badań naukowych. Ponadto program kształcenia przewiduje także odbycie praktyk fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych, zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie ciągle rośnie. Absolwenci fizjoterapii mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: placówki służby zdrowia, hospicja, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, domy opieki, jednostki badawcze czy uzdrowiska, gabinety masażu i spa wellness. Często znajdują zatrudnienie również w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 
Uczelnie
W Warszawie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Medyczny WUM), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji AWF) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie, Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Dwie warszawskie uczelnie publiczne przygotowały miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5800 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Warszawie

Wszystkie kierunki studiów w Warszawie mają odgórnie narzucone procedury rekrutacyjne, którym musi sprostać każdy kandydat, chcący dołączyć do grona studentów danej uczelni. W związku z tym, że Fizjoterapia należy do grupy nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wiodącymi przedmiotami maturalnymi dla tego kierunku są Biologia, Fizyka i astronomia lub fizyka lub chemia lub matematyka, Język obcy nowożytny, których zgłębienie może zapewnić ci bilet wstępu na rozpoczęcie edukacji na Fizjoterapii w wybranej uczelni w Warszawie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć informacji u źródła poprzez bieżące śledzenie strony internetowej wybranej uczelni.

 

Fizjoterapia Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W w procesie rekrutacji 2023/2024 na kierunek fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: biologia, język obcy nowożytny oraz fizyka i astronomia albo fizyka, albo chemia, albo matematyka. dowiedz się więcej

 

Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. W rekrutacji 2023/2024 uwzględniane są wyniki z trzech najlepiej zdanych przez kandydata przedmiotów maturalnych. Ponadto brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ze sprawności fizycznej, który obejmuje dwie próby sprawności. dowiedz się więcej

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Warszawie

Studia na kierunku fizjoterapia oferują dwie uczelnie publiczne w Warszawie: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studenci tych szkół wyższych fizjoterapię mogą studiować tylko w trybie stacjonarnym.

Ponadto fizjoterapię oferują cztery uczelnie niepubliczne w Warszawie:

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatnie fizjoterapię można studiować tylko stacjonarnie w dwóch uczelniach publicznych w Warszawie: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku fizjoterapia znaleźć można w kilku warszawskich uczelniach niepublicznych:

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.

 

Żadna z publicznych szkół wyższych nie oferuje kandydatom możliwości studiowania niestacjonarnego na kierunku fizjoterapia.

 

Dowiedz się więcej fizjoterapia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Warszawie

Studia niestacjonarne w Warszawie są płatne we wszystkich uczelniach w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki na niestacjonarnych studiach na kierunku fizjoterapia wynosi od 5800 zł do 7000 zł. ceny - fizjoterapia Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna ze szkół wyższych w Warszawie nie oferuje kandydatom na studia możliwości bezpłatnego studiowania fizjoterapii w ramach studiów niestacjonarnych. Bezpłatną naukę na tym kieurnku można podjąć tylko na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku fizjoterapia w Warszawie zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii, fizjologii, farmakologii czy dietetyki. Ponadto nauczą się przywracania sprawności pacjentów po urazach, poprzez wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii. W czasie studiów poznają zasady diagnostyki funkcjonalnej oraz wdrażania odpowiedniej terapii.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni fizjoterapia  znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (ponad 900 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci, po ukończeniu praktyk zawodowych oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych gabinetach fizjoterapeutycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z klubami sportowymi, jednostkami badawczymi, uzdrowiskami i sanatoriami czy z gabinetami masażu.
 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia w kompleksowy sposób łączy nauki podstawowe i kliniczne. Siatka zajęć uzależniona jest od specyfiki wybranej uczelni. Siatka zajęć przewiduje gruntowne przygotowanie z przedmiotów, dla których podłoże stanowi wiedza z zakresu biologii, chemii czy fizyki.

Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Teoretyczne kształcenie wsparte jest praktycznymi umiejętnościami, które możesz rozwijać także w trakcie praktyk zawodowych.

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Celem kierunku fizjoterapia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, gotowych m.in. do rozwijania, utrzymywania oraz przywracania zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Studenci fizjoterapii poznają np. metody manualne oraz narzędzia stosowane w procesach, których celem jest zwalczanie bólu, zapobieganie nawrotom niedyspozycji ze strony narządów ruchu czy poprawa dobrej kondycji psychomotorycznej człowieka.

Fizjoterapeuci są przygotowani m.in. do samodzielnego wykonywania badań z obszaru diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji oraz do wykonywania wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych. Uczestnicy zajęć zdobywają także cenne umiejętności, które związane są np. komunikacją z pacjentem lub personelem medycznym, a także z pracą z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Absolwenci fizjoterapii mogą m.in. pełnić funkcje kierownicze w dziedzinie rehabilitacji, a także podjąć zatrudnienie np. w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej czy w szkolnictwie. Fizjoterapeuci mogą podjąć pracę np. w szpitalu, klinice, gabinecie fizjoterapeutycznym czy w ośrodku sportowym, sanatorium lub hospicjum. Ponadto osoby, które ukończyły fizjoterapię, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Warszawie?

W rekrutacji na studia w Warszawie jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia oferuje Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5800 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Warszawie - kierunek fizjoterapia

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na studia w oparciu o listę rankingową, utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Na poszczególnych kierunkach liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na studia kwalifikują się tylko ci kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą obawiać się o dodatkowe opłaty, które wiązałyby się z możliwością studiowania. Płatnymi są jedynie studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe.

 

Fizjoterapia studia w Warszawie - ceny 2023

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 6640 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - od 5800 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 5800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje o tym, czy kandydaci dostali się na wymarzone studia, publikowane są w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin podania wyników rekrutacji może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Takie rozwiązanie pozwala kandydatom nie tylko poznać decyzję uczelni, ale także dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w trakcie postępowania rekrutacyjnego, a także które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 17.07.2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie najczęściej przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które kandydaci dostarczają osobiście do siedziby wybranej szkoły. Czasem jednak uczelnie dopuszczają (a niekiedy nawet preferują) przekazanie kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych przez uczelnie zazwyczaj rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Najczęściej kandydaci mają kilka dni na dostarczenie kompletnego zestawu. Niedopełnienie formalności w terminie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – od 18.07.2023 do 20.07.2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Fizjoterapii?

Absolwenci studiów na kierunku Fizjoterapia przygotowani są do działalności zawodowej, która polega przede wszystkim na samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, czy też organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Gdzie można spotkać absolwentów tego kierunku? Między innymi w: placówkach służby zdrowia, ośrodkach szkoleniowo- rehabilitacyjnych, czy ośrodkach sportowych. A ile zarabiają absolwenci Fizjoterapii?

Średnie zarobki absolwentów Fizjoterapii w 2023 roku:

 • fizjoterapeuta w prywatnym gabinecie – 4200 złotych
 • fizjoterapeuta ze specjalizacją – 6000 złotych
 • fizjoterapeuta bez specjalizacji – 4500 złotych

 

Czy warto iść na Fizjoterapię?

Fizjoterapia jest kierunkiem adresowanym do osób, które interesują się naukami medycznymi, jednak warto zaznaczyć, że aby wykonywać zawód fizjoterapeuty, oprócz wiedzy i umiejętności, potrzebne są także konkretne cechy osobowości. Osoby zastanawiające się nad podjęciem kształcenia muszą być przygotowane na intensywność, bowiem Fizjoterapia jest kierunkiem, który zawsze prowadzony jest w systemie jednolitych studiów magisterskich.

 

Gdzie warto studiować Fizjoterapię?

Fizjoterapie staje się coraz popularniejszym kierunkiem, a dzięki rosnącemu zainteresowaniu przybywa miejsc, w których można zdobywać wykształcenie. W mieście stołecznym naukę oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne szkoły wyższe.

Fizjoterapia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego

Jak już wspomnieliśmy, kandydaci na studia w Warszawie mogą zainteresować się ofertami dydaktycznymi uczelni niepublicznych. W stolicy funkcjonuje co najmniej kilka uczelni, które w katalogach edukacyjnych proponują omawiany przez nas kierunek.

Fizjoterapia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Fizjoterapia jest kierunkiem prowadzonym w ramach jednolitych studiów magisterskich, w toku których studenci zdobywają wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie: kształtowania, utrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconych lub obniżonych na skutek chorób lub urazów, a także wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej. Jakie przedmioty można odnaleźć w programach nauczania? Są to między innymi:

 • anatomia obrazowa
 • kształtowanie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • biofizyka

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) stacjonarne studia jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie

Jesteś ciekaw, jak o studiach na kierunku Fizjoterapia w Warszawie wypowiadają się sami studenci?

 

Paweł, student drugiego roku Fizjoterapii, mówi:

„Od zawsze marzyłem o tym, aby zostać fizjoterapeutą i pomagać tym samym ludziom w różnym wieku z uporaniem się ze wszelkimi dolegliwościami i wadami postawy, które mogą je powodować. Nauka na studiach w ogóle mnie nie zawiodła, chociaż jest może trochę trudniejsza niż początkowo myślałem. W każdym razie z czystym sercem mogę polecić te studia każdemu!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Warszawa studia stacjonarne

Fizjoterapia Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia