Mechatronika - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Mechatronika studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Mechatronika w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 8 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku mechatronika w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechatronika w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Mechatronika Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika obejmują naukę takich dziedziny jak elektronika, informatyka oraz mechanika. Studenci tego kierunku uczą się języków programowania, co pozwala im na poprawne programowanie robotów i aplikacji. Program studiów obejmuje także zajęcia, których uczestnicy będą mogli poznać techniki konstruowania specjalistycznych maszyn oraz nauczą się podstawowego projektowania graficznego.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle elektromaszynowym, medycznym czy w firmach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego. Absolwenci posiadają też wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w branży motoryzacyjnej, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

W Warszawie mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechatroniki PW) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie mechatronika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Mechatronikę w Warszawie

Jak już z pewnością zdążyłeś zauważyć, Mechatronika jest kierunkiem bazującym na matematyce, fizyce oraz informatyce. Dlatego też przedmioty te będą wiodące w procesie rekrutacji, a doskonałe ich zgłębienie to gwarancja posiadania idealnego filaru pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji.

Mechatronika jest jednym z bardziej obleganych kierunków studiów, a liczba miejsc jest ograniczona. W związku z tym naukę rozpocznij już dziś, a twoje szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku znacznie wzrosną. Pamiętaj też, aby na bieżąco sprawdzać ustalenia rekrutacyjne na stronie internetowej wybranej uczelni – mogą się one zmieniać.

 

Mechatronika Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechatronika uwzględnia takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Mechatronika Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechatronika na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka albo biologia. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Warszawie

 • Mechatronika w Warszawie - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Termin rekrutacji I stopnia:
  od 05.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.03.2023
  do 14.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.03.2023
  do 14.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Rekrutacja na studia w Warszawie zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia (w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych), ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

  Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na kierunku mechatronika w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

  Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób (w przypadku wolnych miejsc).

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześnie złożyć zestaw podstawowych dokumentów. To dopiero wstęp do twojej intelektualnej przygody na studiach wyższych w Warszawie. Niedostarczenie dokumentów w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

  Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji na studia, muszą odpowiednio wcześnie uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. To warunek niezbędny, ponieważ to dzięki nim wszystkie kandydatury zostaną rozważone. Uczelnie w Warszawie przygotowały swoje indywidualne propozycje opłat rekrutacyjnych. W przypadku studiów na kierunku prawo wahają się one mniej więcej od 85 do 100 zł. Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Studia na kierunku mechatronika należą do bardzo popularnego grona. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia mechatroniczne w Warszawie, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, czy informatyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Twoim doskonałym atutem będzie dobre przygotowanie z języka obcego nowożytnego. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów na kierunku mechatronika możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Informatyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości.

Opis kierunku

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina, która ma niebagatelny wpływ na rozwój współczesnych technologii. Studia w Warszawie na tym kierunku zadedykowane są więc studentom z umysłami ścisłymi, którzy fascynują się zdobyczami fizyki, elektroniki czy mechaniki.
Wśród warszawskich uczelni publicznych mechatronika znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 

Praca po studiach

W programie kształcenia mechatroniki odnaleźć można przedmioty poświęcone projektowaniu, programowaniu czy przygotowywaniu modeli komputerowych różnorakich urządzeń mechatronicznych. Specjalistyczne umiejętności pozwolą rozwijać się w przemyśle motoryzacyjnym czy włókienniczym. Na absolwentów czekać będą różnorodne przedsiębiorstwa zajmujące produkcją sprzętu AGD lub RTV.
 

Ogólne cele kształcenia

Mechatronika to studia poświęcone np.: mechanice, elektronicznym układom sterowania, różnym działo informatyki stosowanej czy narzędziom komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji. Studenci tego kierunku studiów rozwijają cenne umiejętności praktyczne, które niezbędne są m.in. do projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, które wyróżniają się strukturą mechaniczną, pneumatyczną, hydrauliczną, mikromechaniczną, elektromechaniczną, elektryczną czy optyczną.

Studia na mechatronice pozwalają studentom zdobyć także wiedzę na temat np.: zasad realizacji projektów urządzeń oraz ich zespołowego wykonywania. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: sposoby komputerowego wspomagania procesu projektowania oraz wytwarzania urządzeń; metody projektowania strategii eksploatacji; narzędzi służących badaniu systemów sterowania, programowania maszyn i systemów; prawne, ekonomiczne, ekologiczne, inżynieryjne i informatyczne aspekty mechatroniki.

Absolwenci mechatroniki mogą podjąć pracę np. w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji czy programistów robotów. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są gotowe do pełnienia funkcji m.in. doradczych, analitycznych, wykonawczych, eksperckich, kierowniczych czy związanych z oceną jakości produkcji. Ponadto absolwenci mechatroniki mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą – zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów zapoznasz się z zagadnieniami z pogranicza elektroniki - nauczysz się tworzenia, konserwacji i naprawiania podzespołów elektronicznych, używanych między innymi w robotyce, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Blok zajęć informatycznych wprowadzi cię w świat języków programowania, tworzenia stron internetowych, pisania programów komputerowych i aplikacji na urządzenia przenośne.

Wszechstronność wiedzy i umiejętności praktycznych, jakie należy posiąść podczas studiów na kierunku Mechatronika, nie odstrasza szeregu młodych ludzi, chcących zdobyć dobry zawód. Jeśli jesteś wśród nich, już dziś rozpocznij naukę do matury, a będziesz miał szansę na doświadczenie powyższej edukacji.

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WAT.

Kierunek mechatronika - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na studia na podstawie limitu miejsc – o zakwalifikowaniu kandydata na wybrany kierunek decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 180
 • Wojskowa akademia Techniczna w Warszawie: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Nie dotyczy to studiów w uczelniach prywatnych oraz studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych – za taką naukę zazwyczaj należy zapłacić.

W Warszawie kierunek mechatronika można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Dane dotyczące wyników rekrutacji kandydaci uzyskać mogą poprzez system IRK lub ERK. Uczelnie indywidualnie publikują informacje na ten temat w prywatnych profilach kandydatów, dzięki czemu ci mogą dowiedzieć się, czy dostali się na wybrane kierunki oraz ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne w określonym przez uczelnię terminie. Mogą zrobić to osobiście, doręczając plik do siedziby szkoły, a czasem wysłać komplet dokumentów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Zazwyczaj etap ten zaczyna się zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym czasie – w przeciwnym wypadku mogą oni zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki PW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Warszawie

Studia na kierunku Mechatronika w Warszawie od początku istnienia cieszyły się nienaganną opinią studentów. Fakt ten potwierdza wypowiedź Moniki, studentki trzeciego roku tego kierunku:

„Od zawsze byłam wielką miłośniczką przedmiotów ścisłych, a ponieważ największe zapotrzebowanie rynku pracy jest właśnie na absolwentów studiów technicznych, nie wyobrażałam sobie skierować swoich kroków nigdzie indziej, jak tylko na taki kierunek. Ostatecznie zdecydowałam się na Mechatronikę i chociaż momentami bywało trudno, nie żałuję dokonanego wyboru.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Warszawa studia i stopnia

Mechatronika Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Warszawa studia stacjonarne

Mechatronika Warszawa studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
nanoinżynieria
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia