Ratownictwo medyczne - Poznań

Ratownictwo medyczne - Poznań

Ratownictwo medyczne - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Ratownictwo medyczne studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Ratownictwo medyczne jako kierunek studiów pozwala studentom zdobyć fachową wiedzę z zakresu m.in. budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Przyszli ratownicy medyczni uczą się dokonywania oceny stanu zdrowia pacjenta, a także rozpoznawania stanów nagłych i podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Szkoleni są w zakresie m.in. diagnozy pacjenta, transportu medycznego, a nawet samoobrony.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci ratownictwa medycznego są przygotowani do samodzielnej pracy w ochronie zdrowia i życia. Specjaliści tej dziedziny poszukiwani są m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, specjalistycznych służbach ratowniczych czy zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na ratownictwo medyczne w liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić m.in.: biologię, chemię i fizykę.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Poznaniu

W Poznaniu ratownictwo medyczne można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz na jednej niepublicznej: Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Poznaniu

Ratownictwo medyczne w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podstawą rekrutacji na uczelnie publiczne jest konkurs świadectw.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu można podjąć tylko na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ratownictwo medyczne w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu wynoszą około 540 zł za semestr.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają specjalistyczne wykształcenie w zakresie m.in. udzielania pierwszej pomocy oraz niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. W tym celu studenci zgłębiają najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk medycznych i klinicznych, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w odpowiednio wyposażonych salach. Niektórzy studenci będą mieli okazję skorzystać z profesjonalnego Centrum Symulacji Medycznych.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

Studia na ratownictwo medyczne w Poznaniu realizowane są tylko w ramach studiów I stopnia i trwają 3 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku jedynie w trybie stacjonarnym.
 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne to niepowtarzalna okazja do tego, by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe na terenie uczelni lub w instytucjach współpracujących z uczelnią. Stacjonarni studenci częściej pracują w zespołach, a projekty realizują pod okiem specjalistów różnorodnych dziedzin.

Stacjonarna nauka umożliwia zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w profesjonalnych warunkach, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi, które w domowych warunkach są często niedostępne dla studentów.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Kandydaci na studia stacjonarne powinni pamiętać o tym, że tryb ten może znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić im podjęcie pracy na pełnym etacie.
 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci ratownictwa medycznego są kompleksowo przygotowywani nie tylko do niesienia pierwszej pomocy osobom chorym lub poszkodowanym, ale także prowadzenia działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia. W programie przewidywane są zarówno przedmioty o charakterze ogólnomedycznym, jak i specjalistycznym. W ramach podstawowego szkolenia studenci tego kierunku poznają m.in. budowę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu, podstawowe zabiegi medyczne czy sposoby zarządzania w medycynie.

 

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Zajęcia odbywają się zarówno na uczelni w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych, jak i w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej. Będziesz musiał/a odbyć także praktyki zawodowe, które pozwolą Ci zobaczyć, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy i w jaki sposób należy pomagać poszkodowanym w wypadkach i katastrofach.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek ratownictwo medyczne muszą być przygotowani na trudne, czasem drastyczne sytuacje, z którymi będą musieli się zmierzyć. Ważne jest więc to, by byli oni odporni emocjonalnie i dobrze radzili sobie ze stresem. Muszą racjonalnie reagować w sytuacjach ekstremalnych i umiejętnie podejmować decyzje.

Studenci ratownictwa medycznego muszą być sprawni fizycznie, dobrze też, by byli oni silni. W zawodzie ratownika medycznego niezbędne są także zdolność do komunikacji oraz odwaga.
 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku ratownictwo medyczne:

 • odporność emocjonalna
 • odporność na stres
 • umiejętność radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach
 • zdolność szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji
 • sprawność fizyczna, siła fizyczna
 • komunikatywność
 • odwaga

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów przyszli ratownicy medyczni uczą się tego, jak zbudowane jest oraz jak funkcjonuje ludzkie ciało. Absolwenci tego kierunku specjalizują się m.in. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Studenci poznają szczegółowo proces niesienia pierwszej pomocy – od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z poszkodowanym aż po przetransportowanie go do oddziału ratunkowego lub wyspecjalizowanej jednostki leczniczej.

 

Wiedza:

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. nauk biologicznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone np.: diagnostyce medycznej czy analizie wyników badań medycznych. W trakcie zajęć teoretycznych studenci badają szczegółowo budowę oraz funkcjonowanie ludzkiego organizmu, a także poznają metody oceny stanu zdrowia, rozpoznawania objawów nagłych stanów chorobowych i obrażeń zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

Studenci poznają procedury postępowania w przypadku określonych zdarzeń takich jak np. wypadki, katastrofy lub awarie. Przyszli ratownicy medyczni analizują strukturę i sposób działania systemu ochrony zdrowia, a także prawo, systemy informacyjne czy finansowanie związane z poszczególnymi jednostkami służb zdrowia. Absolwenci ratownictwa medycznego poznają skuteczne metody i techniki promocji czy profilaktyki zdrowia i stosują profesjonalną terminologię medyczną.

 

Wiedza, którą nabywają studenci ratownictwa medycznego:

 • poprawnie analizują i interpretują wyniki badań medycznych
 • znają budowę oraz funkcjonowanie ludzkiego organizmu
 • dokonują prawidłowej oceny stanu zdrowia poszkodowanego lub pacjenta
 • rozpoznają nagłe stany chorobowe oraz obrażenia zagrażające zdrowiu i życiu człowieka
 • prawidłowo postępują w przypadku nagłych zdarzeń
 • znają strukturę oraz sposób działania systemu ochrony zdrowia
 • prowadzą skuteczne działania związane z profilaktyką lub promocją zdrowia
 • stosują profesjonalną terminologię


 

Umiejętności:

Absolwenci tego kierunku potrafią prawidłowo reagować w najtrudniejszych sytuacjach – profesjonalnie zabezpieczają osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia i podejmują niezbędne medyczne czynności ratunkowe, w tym zapewniają bezpieczny transport pacjenta do odpowiedniej jednostki leczniczej.

Ratownicy medyczni bezbłędnie obsługują medyczną aparaturę i specjalistyczny sprzęt. Studenci ratownictwa medycznego rozwijają także zdolności komunikacyjne – uczą się tego, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem, jego rodziną czy świadkami zdarzenia.

Uczestnicy zajęć praktycznych szkolą swoje zdolności w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach służących symulacjom medycznym, a także uczeni są podstaw samoobrony. Absolwenci tego kierunku potrafią także organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

 

Umiejętności, które posiadają absolwenci ratownictwa medycznego:

 • wykorzystują profesjonalne narzędzia i nowoczesne technologie
 • niosą pierwszą pomoc oraz pomoc osobom poszkodowanym
 • zabezpieczają osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia
 • podejmują niezbędne medyczne czynności ratunkowe i zapewniają bezpieczny transport pacjentowi
 • obsługują medyczną aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny
 • poprawnie przeprowadza wywiad z poszkodowanym, jego rodziną, świadkami zdarzenia itp.
 • znają podstawy samoobrony
 • organizują i przeprowadzają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu trwają 3 lata (studia licencjackie). Studenci poznańskich uczelni mogą studiować ten kierunek jedynie w ramach studiów I stopnia.

W trakcie nauki studenci ratownictwa medycznego zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. struktury i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, niesienia profesjonalnej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym lub chorym czy prowadzenia działań na rzecz ochrony zdrowia i życia.

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na uzyskanie tytułu licencjata, a swoją karierę zawodową związać np. z publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, specjalistycznymi służbami ratowniczymi, służbami mundurowymi czy zakładami pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Ratownictwo medyczne w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Absolwenci ratownictwa medycznego odznaczają się wyjątkowymi kompetencjami, które niezbędne są do prowadzenia działań zawodowych w środowisku medycznym lub związanym z promocją i profilaktyką bezpieczeństwa zdrowia i życia. Ratownicy medyczni mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak m.in.: zakłady opieki zdrowotnej, szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego czy służy ratownicze.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

 

Specjalistyczna wiedza, którą posiadają absolwenci ratownictwa medycznego pozwala im rozwinąć karierę zawodową także na takich stanowiskach, które nie są związane typowo ze środowiskiem medycznym. Ratownicy medyczni mogą pełnić obowiązki np.: instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne?

Absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne mają przed sobą szeroki wybór miejsc pracy. Mogą zdecydować się na pracę m.in. w stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach, zakładowych służbach ratowniczych, izbach przyjęć szpitali oraz jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych. Najczęściej wybieranymi zawodami są: ratownik medyczny oraz instruktor pierwszej pomocy. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, gdzie jego zadaniem jest docieranie do chorych lub poszkodowanych karetką i udzielenia im pierwszej pomocy. Ratownik medyczny musi umieć posługiwać się specjalistycznym sprzętem, który jest dostępny w karetkach. Do obowiązków ratownika należy również transport pacjentów do szpitala, gdzie dalej będą diagnozowani. Ratownicy po dotarciu na miejsce są również zobowiązani do przeprowadzenia wywiadu i wpisania istotnych informacji do dokumentacji np. z zakresu przebytych chorób czy uczulenia na leki. Mediana zarobków ratownika medycznego wynosi 4860 zł brutto.

 

Instruktor pierwszej pomocy

Instruktor pierwszej pomocy może pracować w firmach szkoleniowych, które zajmują się prowadzeniem zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Instruktor może prowadzić zajęcia np. w szkołach z podstaw zachowania w czasie nagłych wypadków takich jak np. zadławienia, wypadki samochodowe lub motocyklowe, potrącenia, krwotoki, zatrzymanie akcji serca, hipotermia lub zasłabnięcia. Przy wykorzystaniu fantomów uczy, jak udzielić pierwszej pomocy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Informuje również o konsekwencjach prawnych jakie płyną z nieudzielenia pierwszej pomocy. Mediana zarobków instruktora pierwszej pomocy wynosi 5434 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – stawki różnią się w zależności od regionu i miasta.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 48 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Ratownictwo medyczne studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Ratownictwo medyczne  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 48

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunku kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczeni kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Uczelnie najczęściej przyjmują komplety przez kilka dni – terminy składania papierów mogą być różne w każdej szkole wyższej. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych mogą sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ratownictwo medyczne w Poznaniu

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować projektowanie ratownictwo medyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymogami, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunku ratownictwo medyczne i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Poznaniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Rozważasz właśnie pójście na studia wyższe, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży Ratownictwo medyczne, jednak chciałbyś zasięgnąć opinii studentów, zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikację?

Dominika, studentka pierwszego roku Ratownictwa medycznego w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej edukacyjnej drogi wiedziałam, że chcę robić coś związanego z naukami medycznymi, a tym samym niesieniem pomocy potrzebującym. Wybór padł na Ratownictwo medyczne i był on najlepszym z możliwych. A dlaczego w Poznaniu? Bardzo lubię to miasto. Po prostu.”

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Poznań studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Poznań studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie