Ratownictwo medyczne - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Ratownictwo medyczne studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Ratownictwo medyczne we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wykształcenia medycznego. Studenci w trakcie zajęć uczą się funkcjonowania organizmu człowieka i metod oceny stanu zdrowia. Absolwenci tego kierunku są przeszkoleni m.in. w zakresie podejmowania czynności ratunkowych oraz transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o tytuł zawodowego ratownika medycznego i znaleźć zatrudnienie w zespołach ratowniczych czy centrach powiadamiania ratunkowego. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w służbach zajmujących się BHP, szpitalach, służbach ratowniczych. Mogą także podjąć pracę instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego.
 

Uczelnie

We Wrocławiu ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. 

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, matematyka.

Osoby, które chciałyby rozpocząć studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, najpierw muszą wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Niezwykle ważne jest dobre przygotowanie się do niej, ponieważ szansę na kształcenie na studiach medycznych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich.

W swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przede wszystkim przedmioty takie jak fizyka, biologia oraz chemia, to one stanowią podstawę nauki na tym kierunku. Pomyśl także o dobrym przygotowaniu się do egzaminu z matematyki oraz języka obcego, ponieważ to może ułatwić ci naukę w przyszłości. Jedno jest pewne – swoją naukę powinieneś zacząć już dziś, by mieć szansę na wygraną w tym wyścigu.

 

Ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na ratownictwo medyczne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni także wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym jest język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ratownictwo medyczne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne we Wrocławiu

We Wrocławiu ratownictwo medyczne można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz na jednej niepublicznej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.
Każda z uczelni oferuje kandydatom świetne przygotowanie do zawodu ratownika medycznego. 
 

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie we Wrocławiu

Ratownictwo medyczne we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie we Wrocławiu

Niestety żadna z wrocławskich uczelni nie oferuje ratownictwa medycznego w formie niestacjonarnej. 

Studia stacjonarne czy niestacjonarne

Większość kierunków studiów oferuje dwie formy kształcenia: stacjonarną oraz niestacjonarną. Czym się one różnią? 
Studia stacjonarne są przeznaczone dla osób, które chcą studiować dziennie, a przy tym mieć wolne weekendy, które mogą spożytkować na pracę dorywczą, naukę lub hobby. Są one również bezpłatne. 
Studia niestacjonarne realizowane są od piątku do niedzieli w wybranych terminach zjazdów i są świetną opcją dla tych, którzy chcą połączyć studia razem z pracą w tygodniu.  
Wybór formy studiów zależy tylko od kandydata i jego potrzeb, ponieważ wiedza będzie taka sama niezależnie od wybranego trybu. 
 

Jakie przedmioty są potrzebne na ratownictwo medyczne we Wrocławiu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Rekrutacja na Ratownictwo medyczne we Wrocławiu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się na konkursie świadectw. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, język polski oraz matematyka. 
 
Uczelnie niepubliczne (prywatne szkoły wyższe)
Rekrutacja na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu na uczelniach niepublicznych wymaga spełnienia wymogów rekrutacyjnych jakie są określane przez daną uczelnie – jest to złożenie kompletu dokumentów w terminie. O samym przyjęciu na dany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu nauczą się udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności ratunkowych. Dowiedzą się, w jaki sposób zaopatrywać rany, tamować krwotoki oraz wykonywać resuscytacje. W czasie studiów, studenci poznają zasady współpracy i komunikacji z lekarzami różnych specjalizacji oraz rozwiną zdolności psychologiczne, niezwykle ważne w zawodach medycznych.

Wśród wrocławskich uczelni publicznych ratownictwo medyczne znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (7 osób na miejsce).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z sanatoriami, jednostkami GOPR i TOPR, szpitalach polowych oraz z Pogotowiem Ratunkowym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia medyczne we Wrocławiu w zakresie ratownictwa medycznego pozwolą Ci zdobyć wiedzę o człowieku. Poznasz jego anatomię i fizjologię, by zrozumieć procesy, które zachodzą w organizmie człowieka zdrowego i chorego.

W trakcie zajęć będziesz miał/a okazję nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, tamowania krwotoków, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Poznasz aspekty prawne działań ratownika medycznego oraz konsekwencje ewentualnych błędów w postępowaniu lub związanych z zaniechaniem działań. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych.

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anestezjologia
 • chirurgia urazowa
 • neurotraumatologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna katastrof
 • ratownictwo specjalistyczne
 • podstawowe zabiegi medyczne
 • metodyka nauczania ratownictwa medycznego
 • ortopedia
 • ginekologia i położnictwo


Ogólne cele kształcenia

Ratownictwo medyczne przygotowuje studentów do wykonywania wszystkich czynności ratunkowych m.in. wobec osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach. Studenci ratownictwa medycznego zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Ponadto studenci biorą czynny udział w praktycznych zajęciach poświęconych ratownictwu.

Studenci ratownictwa medycznego w pierwszych semestrach poznają podstawowe nauki medyczne, które pozwalają im m.in. na zrozumienie różnorodnych schorzeń czy rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnicy zajęć uczą się przeprowadzania wstępnej diagnozy poszkodowanego, a także skutecznych technik ratowniczych. Ponadto studenci tego kierunku zapoznani zostają ze społecznymi, psychologicznymi i prawnymi aspektami współczesnego ratownictwa medycznego. W trakcie nauki swoje zdolności mogą oni rozwijać podczas praktycznych zajęć poświęconych symulacjom zdarzeń.

Absolwenci ratownictwa medycznego mogą rozpocząć pracę w jednostkach ratownictwa medycznego. Specjaliści tej dziedziny mają szansę na znalezienie zatrudnienia m.in. w: szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego czy publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Kompetencje ratowników medycznych cenione są także w zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości oraz specjalnych służbach ratowniczych.

 

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 72 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

Kierunek ratownictwo medyczne - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

O przyjęciu lub odrzuceniu kandydata w rekrutacji na wybrane kierunki studiów decyduje liczba punktów, które zdobył podczas postępowania kwalifikacyjnego. Na uczelnie dostają się ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 72

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarne studia w uczelniach publicznych nie wymagają od kandydatów wniesienia żadnej dodatkowej opłaty za naukę. Niestety studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez znaczną większość prywatnych szkół wyższych są płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w systemie IRK lub ERK w terminie indywidualnie ustalanym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci otrzymują informacje na ten temat w swoich prywatnych profilach, dzięki czemu mogą poznać ostateczną decyzję uczelni w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata na wybrane kierunki studiów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez każdą szkołę wyższą. Oznacza to, że zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię czasie – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia. Zazwyczaj kandydaci mają na to kilka dni. Przed dostarczeniem plików warto zapoznać się z zasadami rekrutacji w poszczególnych szkołach wyższych.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne zarezerwowane są jedynie dla pasjonatów, którzy nie boją się wyzwań i chcą świadomie pomagać potrzebującym.

Paweł, student trzeciego roku, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że to studia stworzone dla mnie. Lubię dynamizm, który wiązać się będzie z wykonywaniem tego zawodu, nienawidzę siedzieć w miejscu. Tutaj wiem, że to, co robię może przyczynić się znacznie do uratowania ludzkiego życia. Od tego wysokiego poziomu adrenaliny można się uzależnić!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Wrocław studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia