Ratownictwo medyczne - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Ratownictwo medyczne studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu nauczą się udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności ratunkowych. Dowiedzą się, w jaki sposób zaopatrywać rany, tamować krwotoki oraz wykonywać resuscytacje. W czasie studiów, studenci poznają zasady współpracy i komunikacji z lekarzami różnych specjalizacji oraz rozwiną zdolności psychologiczne, niezwykle ważne w zawodach medycznych.

Wśród wrocławskich uczelni publicznych ratownictwo medyczne znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (7 osób na miejsce).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z sanatoriami, jednostkami GOPR i TOPR, szpitalach polowych oraz z Pogotowiem Ratunkowym.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • matematyka

 

Osoby, które chciałyby rozpocząć studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, najpierw muszą wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Niezwykle ważne jest dobre przygotowanie się do niej, ponieważ szansę na kształcenie na studiach medycznych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich.

W swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przede wszystkim przedmioty takie jak fizyka, biologia oraz chemia, to one stanowią podstawę nauki na tym kierunku. Pomyśl także o dobrym przygotowaniu się do egzaminu z matematyki oraz języka obcego, ponieważ to może ułatwić ci naukę w przyszłości. Jedno jest pewne – swoją naukę powinieneś zacząć już dziś, by mieć szansę na wygraną w tym wyścigu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne we Wrocławiu

We Wrocławiu ratownictwo medyczne można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz na jednej niepublicznej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.
Każda z uczelni oferuje kandydatom świetne przygotowanie do zawodu ratownika medycznego. 
 

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie we Wrocławiu

Ratownictwo medyczne we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie we Wrocławiu

Niestety żadna z wrocławskich uczelni nie oferuje ratownictwa medycznego w formie niestacjonarnej. 

Studia stacjonarne czy niestacjonarne

Większość kierunków studiów oferuje dwie formy kształcenia: stacjonarną oraz niestacjonarną. Czym się one różnią? 
Studia stacjonarne są przeznaczone dla osób, które chcą studiować dziennie, a przy tym mieć wolne weekendy, które mogą spożytkować na pracę dorywczą, naukę lub hobby. Są one również bezpłatne. 
Studia niestacjonarne realizowane są od piątku do niedzieli w wybranych terminach zjazdów i są świetną opcją dla tych, którzy chcą połączyć studia razem z pracą w tygodniu.  
Wybór formy studiów zależy tylko od kandydata i jego potrzeb, ponieważ wiedza będzie taka sama niezależnie od wybranego trybu. 
 

Jakie przedmioty są potrzebne na ratownictwo medyczne we Wrocławiu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Rekrutacja na Ratownictwo medyczne we Wrocławiu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się na konkursie świadectw. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język polski oraz matematyka. 
 
Uczelnie niepubliczne (prywatne szkoły wyższe)
Rekrutacja na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu na uczelniach niepublicznych wymaga spełnienia wymogów rekrutacyjnych jakie są określane przez daną uczelnie – jest to złożenie kompletu dokumentów w terminie. O samym przyjęciu na dany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu polecamy osobom, które chcą spieszyć poszkodowanym w wypadkach lub potrzebującym szybkiej pomocy medycznej. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie medyczne, które umożliwi im pracę w zakresie ratownictwa medycznego i specjalistycznego oraz ogólnej medycyny ratunkowej. Możesz zdobyć umiejętności praktyczne i zadbasz o sprawności psychofizyczne.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a szansę zdobyć wiedzę o człowieku, chociażby w kontekście anatomii czy fizjologii, a także zgłębisz zagadnienia z zakresu medycznych czynności ratunkowych oraz zadań klinicznych. Będziesz miał/a szansę przećwiczyć działanie w trakcie wypadków w pracowni rzeczywistości wirtualnej. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają wszechstronną wiedzę na temat budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym. Poznają podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne, zgłębiają fizjologię narządów i układów organizmu, rozumieją mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu.

W trakcie zdobywanego kształcenia będziesz miał/a okazję zrozumieć zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w sytuacji zaburzenia jego homeostazy, specyfikację i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju. Poznasz fizykochemiczne podstawy działania narządów zmysłów oraz składniki krwi i preparaty krwi. Będziesz mógł/mogła zweryfikować uwarunkowania genetyczne grup krwi oraz konflikt serologiczny w układzie Rh.

 

Umiejętności

Jeśli studiujesz ratownictwo medyczne, z pewnością potrafisz zlokalizować poszczególne okolice ciała i znajdujące się w nich narządy, a także ustalisz położenie narządów względem siebie. Nauczysz się oceniać czynności narządów i układów organizmu, rozpoznawać patofizjologiczne podstawy niewydolności układu krążenia, a także rozpoznawać zaburzenia trawienia przy uwzględnieniu roli enzymów.

Nauczysz się rozpoznawać zaburzenia czynności nerek oraz ich wpływ na homeostazę organizmu. Będziesz w stanie rozpoznać zarażenia wirusami i bakteriami oraz zakażenia grzybami i pasożytami. Nauczysz się posługiwać wybranymi technikami laboratoryjnymi, wykonywać podstawowe obliczenia farmakokinetyczne, dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w organizmie i poszczególnych narządach.

 

Kompetencje społeczne

Studia w zakresie ratownictwa medycznego pozwolą Ci nabyć potrzebne kompetencje społeczne sprowadzające się do pracy w zespole. Będziesz w stanie wyrażać krytyczną opinię w ocenie sytuacji i postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nauczysz się działać odpowiedzialnie w zakresie podejmowanych działań ratowniczych. Absolwenci dbają o poziom sprawności fizycznej, która jest niezbędna dla sprawnego przeprowadzania działań ratowniczych na lądzie i wodzie.

W trakcie wykonywania czynności ratowniczych będziesz dbał/a o bezpieczeństwo własne i zespołu, również poprzez umiejętne stosowanie środków ochrony osobistej oraz prawidłową ocenę miejsca zdarzenia. Absolwenci przestrzegają praw pacjenta oraz tajemnicy lekarskiej, stosują się do norm etycznych i moralnych.

 

4. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne we Wrocławiu w zakresie ratownictwa medycznego pozwolą Ci zdobyć wiedzę o człowieku. Poznasz jego anatomię i fizjologię, by zrozumieć procesy, które zachodzą w organizmie człowieka zdrowego i chorego.

W trakcie zajęć będziesz miał/a okazję nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, tamowania krwotoków, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Poznasz aspekty prawne działań ratownika medycznego oraz konsekwencje ewentualnych błędów w postępowaniu lub związanych z zaniechaniem działań. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych.

 

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anestezjologia
 • chirurgia urazowa
 • neurotraumatologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna katastrof
 • ratownictwo specjalistyczne
 • podstawowe zabiegi medyczne
 • metodyka nauczania ratownictwa medycznego
 • ortopedia
 • ginekologia i położnictwo

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu polecany jest osobom, które są odporne psychicznie i zdolne do tego, by oddzielić pracę i obowiązki od emocji. Kandydaci powinni być sprawni i wydolni fizycznie, zwłaszcza że pacjenci i sprzęt mogą ważyć nawet ponad 100 kilogramów.

Osoby zainteresowane kształceniem w tym zakresie nie mogą bać się ryzyka, powinny lubić wyzwania. Ich naturalnym odruchem powinna być chęć pomagania ludziom. Musisz być empatyczny/a i komunikatywny/a, ponieważ ratownictwo medyczne wymaga nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem, a także pracy w zespole. Powinieneś interesować się naukami z zakresu medycyny, biologii, chemii.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunki studiów takie jak ratownictwo medyczne mają jednostopniowy charakter. Oznacza to, że na studentów czekają jedynie trzy lata bardzo intensywnej nauki. Otrzymują oni wtedy wszechstronną wiedzę oraz wszystkie niezbędne kwalifikacje, które pozwalają na rozpoczęcie satysfakcjonującej pracy w tym zawodzie. Nie należy także zapominać, że wszystkie osoby, które kończą te studia, muszą przystąpić do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. I to właśnie otrzymanie pozytywnych wyników z tego egzaminu sprawi, że absolwenci ratownictwa medycznego będą mogli w pełni sterować swoją karierą.

Osoby, które kończą studia na tym kierunku mają możliwość oczywiście rozpoczęcia innych studiów drugiego stopnia. Może to być przykładowo zdrowie publiczne lub zupełnie inna dziedzina, która pozwala na rozwój kwalifikacji i umiejętności.

Ratownictwo medyczne w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Przyszli ratownicy medyczni mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Mogą pracować zarówno w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Wielu absolwentów decyduje się na zabezpieczanie imprez masowych, a także prowadzą oni szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Możesz wyjechać na misje zagraniczne lub pracować w szpitalu polowym. Niektórzy absolwenci pracują w Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a nawet w Policji. Wiedza medyczna, praktyczne umiejętności, opanowanie to bardzo ważne czynniki, które są brane pod uwagę przez pracodawców.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

Wykonywany zawód może być związany z ukończoną specjalizacją oraz dodatkowymi kursami, które gwarantują zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne?

Studenci Ratownictwa medycznego, po obronieniu dyplomu mogą cieszyć się tytułem absolwenta i podjąć pierwszą pracę zawodowego ratownika. Absolwenci najczęściej szukają zatrudnienia w szpitalach, stacjach pogotowia ratunkowego, izbach przyjęć oraz ambulatoriach. Stanowiska pracy, które są obejmowane to m.in. ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy oraz koordynator medyczny. Ile wynoszą ich zarobki i ile miesięcznie zarabiają?

 

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny najczęściej pracuje w ambulatoriach, izbach przyjęć oraz zakładowych służbach ratowniczych. Do jego zadań należy udzielanie pomocy poszkodowanym, wstępne badanie i diagnoza, a także przywiezienie do szpitala. Ratownicy również odpowiadają za przygotowanie dokumentacji i wstępnego wywiadu na temat zdrowia pacjenta. Praca ratownika medycznego jest bardzo odpowiedzialna i stresująca, dlatego ratownicy muszą być odporni na silny stres. Mediana zarobków ratownika medycznego wynosi około 3910 zł brutto miesięcznie.

 

Koordynator medyczny

Koordynator medyczny zwykle podejmuje pracę w prywatnych firmach. Do jego zadań najczęściej należy nadzorowanie imprez masowych oraz udzielanie pierwszej pomocy osobom, które np. zasłabły lub zemdlały. Koordynatorów medycznych bardzo często możemy zobaczyć np. na koncertach czy wystąpieniach publicznych. Mediana zarobków wynosi około 3000 zł brutto miesięcznie.

 

Instruktor pierwszej pomocy

Instruktorzy pierwszej pomocy zatrudniani są przez agencje lub firmy szkoleniowe, a następnie prowadzą szkolenia w firmach lub szkołach, które wykupują takie szkolenie. Instruktor pierwszej pomocy tłumaczy i pokazuje w praktyce na fantomach jak udzielić pierwszej pomocy w takich przypadkach jak: złamanie, zatrzymanie akcji serca, zadławienia, omdlenia, urazy głowy czy krwotoki. Informuje również, co grozi w wypadku, kiedy nie udzielimy pierwszej pomocy lub czy grożą nam jakieś konsekwencje prawne, jeśli np. podczas resuscytacji złamaliśmy poszkodowanemu żebro. Mediana zarobków instruktora pierwszej pomocy wynosi około 4940 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

O przyjęciu lub odrzuceniu kandydata w rekrutacji na wybrane kierunki studiów decyduje liczba punktów, które zdobył podczas postępowania kwalifikacyjnego. Na uczelnie dostają się ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarne studia w uczelniach publicznych nie wymagają od kandydatów wniesienia żadnej dodatkowej opłaty za naukę. Niestety studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez znaczną większość prywatnych szkół wyższych są płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w systemie IRK lub ERK w terminie indywidualnie ustalanym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci otrzymują informacje na ten temat w swoich prywatnych profilach, dzięki czemu mogą poznać ostateczną decyzję uczelni w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata na wybrane kierunki studiów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez każdą szkołę wyższą. Oznacza to, że zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię czasie – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia. Zazwyczaj kandydaci mają na to kilka dni. Przed dostarczeniem plików warto zapoznać się z zasadami rekrutacji w poszczególnych szkołach wyższych.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 18.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Kandydatów może czekać również test sprawnościowy.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji na studiach medycznych.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne zarezerwowane są jedynie dla pasjonatów, którzy nie boją się wyzwań i chcą świadomie pomagać potrzebującym.

Paweł, student trzeciego roku, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że to studia stworzone dla mnie. Lubię dynamizm, który wiązać się będzie z wykonywaniem tego zawodu, nienawidzę siedzieć w miejscu. Tutaj wiem, że to, co robię może przyczynić się znacznie do uratowania ludzkiego życia. Od tego wysokiego poziomu adrenaliny można się uzależnić!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Wrocław studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie