Położnictwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

położnictwo

Odkryj kierunek położnictwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.09.2023

Położnictwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Położnictwo we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku położnictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych jak ginekologia, pediatria czy embriologia. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków i sprawowania opieki nad ciężarną kobietą. Poza umiejętnościami takimi jak rozpoznawanie ciąży czy odbieranie porodu, studenci uczą się kompetencji społecznych ważnych w przypadku postępowania z depresją poporodową.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy w szkołach rodzenia, czy założenia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. 
 

Uczelnie

We Wrocławiu położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia i  język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, język polski.

Każda osoba, która chciałby rozpocząć przygodę ze studiami położniczymi, musi przygotować się jak najlepiej do egzaminu dojrzałości. Liczba miejsc na tym kierunku jest bowiem mocno ograniczona, więc na kształcenie na nim mają szansę jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich.

Zatem w swoich planach maturalnych oprócz przedmiotów podstawowych musisz bardzo dużo czasu poświęcić na naukę biologii. Wynik, jaki uzyskasz niej na maturze stanowić będzie nie tylko twoją podstawową broń rekrutacyjną, lecz także przełoży się znacznie na komfort nauki w przyszłości, ponieważ to na zagadnieniach z biologii opierać będziesz swoją początkową edukację na studiach położniczych we Wrocławiu.

 

Położnictwo Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek położnictwo w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni także wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym jest język polski. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w mieście Wrocławiu

Opis kierunku

W czasie studiów położniczych studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych, w tym ginekologii, pediatrii, genetyki czy embriologii. Ponadto nauczą się opieki położniczej, kontrolowania przebiegu ciąży oraz opieki nad noworodkiem i kobietą w połogu. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować współpracę z lekarzami różnych specjalizacji.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z publicznymi i niepublicznymi jednostakmi ochrony zdrowia, w tym z oddziałami ginekologicznymi i położniczymi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach rodzenia i żłobkach.

 

Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia medyczne, nie powinna mieć obaw związanych z rozwojem kariery zawodowej. Praca wykonywana przez położnych musi się jednak wiązać z pasją i zaangażowaniem, wtedy nie będzie im groziło wypalenie zawodowe. W Polsce wciąż potrzebni są specjaliści zakresu położnictwa, którzy stanowić będą wsparcie dla kobiet w tym jednocześnie trudnym i zarazem najpiękniejszym okresie ich życia.

Położnicy znajdą zatem stabilne zatrudnienie na oddziałach położniczo-ginekologicznych, czy oddziałach patologii ciąży. Będą oni zatem wspierać ciężarne, dbać o ich samopoczucie i otaczać je należytą opieką i wsparciem. Osoby, wykonujące ten zawód, dysponują przede wszystkim rozbudowaną wiedzą medyczną, którą mogą wykorzystywać w praktycznym działaniu. Położne mogą rozwijać swoją karierę zawodową w szkołach rodzenia, czy specjalistycznych poradniach, gdzie będą się dzielić swoim rzetelnym doświadczeniem.

Studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Coraz częściej jest tak, że polskie ośrodki akademickie dostrzegają, że nie każdy, komu zależy na dalszym rozwoju intelektualnym, może kształcić się dziennie. Oczywiście nauka stacjonarna wciąż cieszy się największą popularnością w Polsce, ponieważ ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i na ogół nie wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne. Z kolei studia niestacjonarne są odpłatne, a zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto również podkreślić, że studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, by wyrównać różnice programowe.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przyciągają co roku bardzo wiele osób chętnych, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich. Studia na kierunku położnictwo charakteryzuje jednak bardzo duży prestiż, więc nauki nie możesz rozpocząć na dowolnej uczelni. W tym mieście kształceni są tylko najlepsi specjaliści z zakresu położnictwa, więc naukę na tym kierunku możesz rozpocząć jedynie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. To ośrodek akademicki z długą tradycją, który zapewni ci jak najlepsze wykształcenie.

Osoby, które rozpoczynają naukę na studiach położniczych, muszą mieć świadomość, że jest to kierunek medyczny. Większość przedmiotów na nim będzie mieć zatem bardzo ścisły charakter. Studenci zapoznawać się będą z anatomią i fizjologią człowieka, patologiami ciąży itd. Szczególny nacisk na tym kierunku kładzie się na aspekty związane z rozwojem ciąży, płodu oraz opieką nad dzieckiem od samego poczęcia. Przyszli położnicy w trakcie studiów rozwijają także wszystkie kompetencje miękkie, niezbędne do pracy w tym zawodzie.

 

Program studiów i przedmioty

Osoby, które rozpoczynają przygodę ze studiami położniczymi, muszą mieć świadomość, że czeka je bardzo dużo intensywnej nauki. Studia położnicze mają bowiem ściśle medyczny charakter i takie też wykształcenie muszą otrzymać wszyscy ci, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku. Na studentów czekają zatem przedmioty takie jak:

  • anatomia i fizjologia człowieka;
  • mikrobiologia;
  • czy farmakologia.

Najważniejsza część kształcenia przyszłych położników dotyczy jednak aspektów związanych z ciążą, rozwojem płodu oraz połogiem. Studenci, którzy rozwijają swoją wiedzę na tym kierunku, muszą dysponować szczegółową wiedzą z zakresu:

  • ginekologii;
  • patologii ciąży;
  • neonatologii itd.

Przyszli położnicy muszą doskonale orientować się także, jak profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzić poród. Uczą się, jak przygotować do niego kobietę ciężarną, która potrzebuje wsparcia i uważnej opieki. To położnicy wiedzą, jakie techniki pomogą pokonać ból, czy towarzyszący porodowi strach. Czas studiów to wiąże się zatem z rozwojem wszystkich niezbędnych kompetencji miękkich związanych z komunikacją nie tylko pacjentki, lecz także z jej najbliższym otoczeniem oraz personelem medycznym.

Studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo są gwarantem rzetelnej wiedzy, którą studenci odbywają przede wszystkim podczas zajęć klinicznych, odbywających się w szpitalach oraz podczas praktyk wakacyjnych. Nie od dziś wiadomo, że wiedza teoretyczna w naukach medycznych to nie wszystko – ma ona przeogromne znaczenie, jednak nic nie liczy się tak bardzo, jak bezpośredni kontakt z pacjentami. To on uczy bowiem wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci położnictwa przygotowują się kompleksowo m.in. do pracy na sali porodowej oraz prowadzenia działań profilaktycznych, doradczych i opiekuńczych na rzecz kobiet, matek oraz dzieci. Studia na tym kierunku poświęcone są zagadnieniom z zakresu np.: ginekologii, pediatrii, opieki położniczej, genetyki, embriologii oraz promocji zdrowia. Ponadto studenci położnictwa w trakcie nauki rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które niezbędne są do prawidłowego prowadzenia współpracy z personelem medycznym oraz z pacjentami.

Położnictwo przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu położnej w każdym jego aspekcie – dlatego studenci tego kierunku poznają m.in. zasady sprawowania opieki nad kobietą w okresie przedciążowym, ciążowym oraz po porodzie. Absolwenci kierunku studiów położnictwo wyróżniają się kwalifikacjami, które niezbędne są m.in. do prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie przygotowywania do życia w rodzinie, planowania ciąży, monitorowania prawidłowego przebiegu ciąży czy przyjmowania porodu.

Położne mogą wykorzystać zdobyte umiejętności oraz wiedzę m.in. w oddziałach ginekologicznych lun neonatologicznych, a także w oddziałach porodowych. Osoby, które ukończyły położnictwo, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze medycznym. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć prace np. w szpitalu czy klinice.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu.

Kierunek położnictwo - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązują określone limity miejsc, w ramach których kandydaci przyjmowani są przez uczelnie. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są najlepsi kandydaci na dany kierunek.

Limity miejsc na kierunku położnictwo we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę, jeśli studiują w publicznej szkole wyższej. Płatne są natomiast studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, a także studia oferowane przez większość prywatnych szkół wyższych.

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują wyniki rekrutacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują dostęp do systemu IRK lub ERK, gdzie udostępniane są informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które pomyślnie przeszły przez proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się wcześniej z zasadami rekrutacji, które obowiązują w uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można w terminie wyznaczonym przez daną szkołę wyższą – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Zakwalifikowani kandydaci powinni dopełnić formalności zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad rekrutacji, ponieważ niespełnienie któregokolwiek z nich może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Studia medyczne we Wrocławiu rzadko kiedy stanowią przypadkowy wybór.

Marlena, studentka trzeciego roku, mówi:

Już na samym początku szkoły średniej wiedziałam, że chcę studiować położnictwo. Ciąża i rodzicielstwo od zawsze jawiły mi się jako najpiękniejszy moment w życiu każdej kobiety. Dzięki swojej wiedzy chcę im dawać wsparcie. Zupełnie nie żałuję swojego wyboru!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Wrocław studia i stopnia

Położnictwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Wrocław studia stacjonarne

Położnictwo Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia