Położnictwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

położnictwo

Odkryj kierunek położnictwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Położnictwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku położnictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

W czasie studiów położniczych studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych, w tym ginekologii, pediatrii, genetyki czy embriologii. Ponadto nauczą się opieki położniczej, kontrolowania przebiegu ciąży oraz opieki nad noworodkiem i kobietą w połogu. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować współpracę z lekarzami różnych specjalizacji.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z publicznymi i niepublicznymi jednostakmi ochrony zdrowia, w tym z oddziałami ginekologicznymi i położniczymi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach rodzenia i żłobkach.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia i  język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język polski

 

Każda osoba, która chciałby rozpocząć przygodę ze studiami położniczymi, musi przygotować się jak najlepiej do egzaminu dojrzałości. Liczba miejsc na tym kierunku jest bowiem mocno ograniczona, więc na kształcenie na nim mają szansę jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich.

Zatem w swoich planach maturalnych oprócz przedmiotów podstawowych musisz bardzo dużo czasu poświęcić na naukę biologii. Wynik, jaki uzyskasz niej na maturze stanowić będzie nie tylko twoją podstawową broń rekrutacyjną, lecz także przełoży się znacznie na komfort nauki w przyszłości, ponieważ to na zagadnieniach z biologii opierać będziesz swoją początkową edukację na studiach położniczych we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w mieście Wrocławiu

 • Położnictwo w mieście Wrocławiu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Każda osoba, która rozpoczyna studia, powinna bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas dostarczania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

  Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń osób zainteresowanych studiami położniczymi. Studia o tym profilu w Wrocławiu zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

  Uczelnie w Wrocławiu otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Pamiętaj, że studia położnicze zaliczają się do grona kierunków medycznych, a to może się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi wykonać odpowiednią opłatę rekrutacyjną. W przypadku jej niedokonania kandydatura w ogóle nie będzie mogła być rozważone. Uczelnie w Wrocławiu ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  By dostać się na studia położnicze w Wrocławiu, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdzie się biologia. 

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków medycznych będą to oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku położnictwo w Wrocławiu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Biologiczna;
  • Olimpiada Chemiczna;
  • czy Olimpiada Matematyczna.

  Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

  

1. Dla kogo ten kierunek

Zawód położnej ma bardzo długą historię i od wielu wieków towarzyszy mu ogromna renoma. Współcześnie praca położnej obejmuje wiele skomplikowanych aspektów medycznych, więc warto podkreślić, że nie są to studia stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Każda osoba, która decyduje się na podjęcie tych studiów, powinny charakteryzować cechy takie jak: otwartość, empatia oraz wrażliwość. Położna bowiem otacza opieką kobietę ciężarną, towarzyszy jej podczas porodu oraz połogu.

 

W praktyce oznacza to, że zawód położnej cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym, więc studia położnicze powinna podjąć jedynie osoba, która potrafi sprostać wszystkim wymaganiom, związanym z tym zawodem. Zatem jeżeli interesują cię nauki medyczne, chciałbyś się realizować w zawodzie, który wymaga pasji i chciałbyś stanowić oparcie dla kobiet ciężarnych, to studia na tym kierunku czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.


3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przyciągają co roku bardzo wiele osób chętnych, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich. Studia na kierunku położnictwo charakteryzuje jednak bardzo duży prestiż, więc nauki nie możesz rozpocząć na dowolnej uczelni. W tym mieście kształceni są tylko najlepsi specjaliści z zakresu położnictwa, więc naukę na tym kierunku możesz rozpocząć jedynie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. To ośrodek akademicki z długą tradycją, który zapewni ci jak najlepsze wykształcenie.

 

Osoby, które rozpoczynają naukę na studiach położniczych, muszą mieć świadomość, że jest to kierunek medyczny. Większość przedmiotów na nim będzie mieć zatem bardzo ścisły charakter. Studenci zapoznawać się będą z anatomią i fizjologią człowieka, patologiami ciąży itd. Szczególny nacisk na tym kierunku kładzie się na aspekty związane z rozwojem ciąży, płodu oraz opieką nad dzieckiem od samego poczęcia. Przyszli położnicy w trakcie studiów rozwijają także wszystkie kompetencje miękkie, niezbędne do pracy w tym zawodzie.


4. Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia medyczne, nie powinna mieć obaw związanych z rozwojem kariery zawodowej. Praca wykonywana przez położnych musi się jednak wiązać z pasją i zaangażowaniem, wtedy nie będzie im groziło wypalenie zawodowe. W Polsce wciąż potrzebni są specjaliści zakresu położnictwa, którzy stanowić będą wsparcie dla kobiet w tym jednocześnie trudnym i zarazem najpiękniejszym okresie ich życia.

Położnicy znajdą zatem stabilne zatrudnienie na oddziałach położniczo-ginekologicznych, czy oddziałach patologii ciąży. Będą oni zatem wspierać ciężarne, dbać o ich samopoczucie i otaczać je należytą opieką i wsparciem. Osoby, wykonujące ten zawód, dysponują przede wszystkim rozbudowaną wiedzą medyczną, którą mogą wykorzystywać w praktycznym działaniu. Położne mogą rozwijać swoją karierę zawodową w szkołach rodzenia, czy specjalistycznych poradniach, gdzie będą się dzielić swoim rzetelnym doświadczeniem.

Studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Coraz częściej jest tak, że polskie ośrodki akademickie dostrzegają, że nie każdy, komu zależy na dalszym rozwoju intelektualnym, może kształcić się dziennie. Oczywiście nauka stacjonarna wciąż cieszy się największą popularnością w Polsce, ponieważ ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i na ogół nie wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne. Z kolei studia niestacjonarne są odpłatne, a zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto również podkreślić, że studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, by wyrównać różnice programowe.

 

5. Program studiów i przedmioty

Osoby, które rozpoczynają przygodę ze studiami położniczymi, muszą mieć świadomość, że czeka je bardzo dużo intensywnej nauki. Studia położnicze mają bowiem ściśle medyczny charakter i takie też wykształcenie muszą otrzymać wszyscy ci, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku. Na studentów czekają zatem przedmioty takie jak:

 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • mikrobiologia;
 • czy farmakologia.

 

Najważniejsza część kształcenia przyszłych położników dotyczy jednak aspektów związanych z ciążą, rozwojem płodu oraz połogiem. Studenci, którzy rozwijają swoją wiedzę na tym kierunku, muszą dysponować szczegółową wiedzą z zakresu:

 • ginekologii;
 • patologii ciąży;
 • neonatologii itd.

 

Przyszli położnicy muszą doskonale orientować się także, jak profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzić poród. Uczą się, jak przygotować do niego kobietę ciężarną, która potrzebuje wsparcia i uważnej opieki. To położnicy wiedzą, jakie techniki pomogą pokonać ból, czy towarzyszący porodowi strach. Czas studiów to wiąże się zatem z rozwojem wszystkich niezbędnych kompetencji miękkich związanych z komunikacją nie tylko pacjentki, lecz także z jej najbliższym otoczeniem oraz personelem medycznym.

Studia we Wrocławiu na kierunku położnictwo są gwarantem rzetelnej wiedzy, którą studenci odbywają przede wszystkim podczas zajęć klinicznych, odbywających się w szpitalach oraz podczas praktyk wakacyjnych. Nie od dziś wiadomo, że wiedza teoretyczna w naukach medycznych to nie wszystko – ma ona przeogromne znaczenie, jednak nic nie liczy się tak bardzo, jak bezpośredni kontakt z pacjentami. To on uczy bowiem wykorzystywania wiedzy w praktyce.

    

Ile trwają studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak położnictwo można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. To najbardziej popularny podział, który w Polsce obejmuje większość kierunków. Studenci swoją przygodę z położnictwem zaczynają od studiów pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata i studenci zdobywają podczas ich trwania niezbędną wiedzę do wykonywania tego zawodu.

Otrzymują oni podstawy teoretyczne oraz uczęszczają na zajęcia kliniczne. Zakończenie tego etapu nauki wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej. 

Pełnię wykształcenia da jednak rozpoczęcie dwuletnich studiów magisterskich. Studenci podczas ich trwania rozwiną znacznie swoją wiedzę i umiejętności, także o aspekty związane z zarządzaniem personelem medycznym na oddziałach położniczych. Osoby, kształcące się na drugim stopniu, przygotowują się także do obrony jednej z najważniejszych plac dyplomowych. Na zakończenie edukacji położnicy otrzymują dyplomy magistrów.

Położnictwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa
Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

W Polsce wciąż istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, dlatego przyszli absolwenci położnictwa nie powinni martwić się o przyszłe zatrudnienie. Oczywiście warto od razu podkreślić, że swoją karierę zawodową mogą oni także rozwijać na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na ich zarobki. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie zawodu położnika powinno wiązać się przede wszystkim z pasją – osoby, które jej w sobie nie odnajdują, w ogóle nie powinny myśleć o studiach na tym kierunku.

Zawód położnika jest niezwykle trudny i wymaga ogromnego zaangażowania. Absolwenci tego kierunku nieustannie wspierają bowiem kobiety w bardzo trutym okresie ich życia. Ciąża to czas oczekiwania na nowego członka rodziny w stresie. To moment wielu wątpliwości, pytań i strachu, czy poradzimy sobie z opieką nad maleństwem. Celem pracy położnej jest nie tylko edukacja, lecz także wspieranie i dodawanie otuchy przyszłym mamom. To położna dba o to, by czas porodu był dla kobiety jak najmniej bolesny, więc jej działania muszą być szybkie, intuicyjne i jednocześnie oparte na rzetelnej wiedzy.

Nie należy zapominać, że położne wykonują bardzo odpowiedzialny zawód, ponieważ odpowiadają one za życie kobiety ciężarnej, jak i dziecka. Dlatego muszą być one wyjątkowo odporne na stres. Absolwenci studiów położniczych mogą ubiegać się przede wszystkim o pracę:

 • na oddziałach ginekologiczno-położniczych;
 • na oddziałach patologii ciąży;
 • na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych;
 • w specjalistycznych klinikach;
 • w poradniach specjalistycznych w sektorze prywatnym i publicznym itd.

 

Położne mogą także podjąć pracę w wyjątkowo popularnych szkołach rodzenia, gdzie będą otaczać opieką nie tylko kobiety ciężarne, ale także ich najbliższe otoczenie. W tego typu placówkach położne zajmować się będą edukacją, wsparciem oraz przygotowywaniem przyszłych rodziców do wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z opieką nad małym dzieckiem. Jak widzisz zatem – praca położników pełna jest wyzwań, ale też wykonywana z pasją, gwarantuje ogromną satysfakcję.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Położnictwo?

Absolwenci kierunku studiów Położnictwo najczęściej wykonują zawód położnej. W Polsce nadal odczuwalny jest deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci najczęściej podejmują pracę w szpitalach na oddziałach ginekologiczno-położniczych, patologii ciąży, szkołach rodzenia lub decydują się na otworzenie własnej praktyki. Ile zarabia położna i jakie obowiązki do niej należą?

 

Położna

Położna należy zdecydowanie do zawodów, które cieszą się ogromnym zaufaniem. Niewątpliwie jest on bardzo stresujący, ponieważ na położnej spoczywa ogromna odpowiedzialność – musi pomóc kobietom podczas porodu, a nie zawsze przebiega on prawidłowo. Trzeba pamiętać, że położna jest samodzielnym zawodem – może odebrać poród i może samodzielnie podejmować decyzje, nie musi czekać na lekarza. Do jej obowiązków poza przyjmowaniem porodów, należy także opieka nad kobietą w czasie połogu, nauka oddychania oraz nauka opieki nad noworodkiem. Przypomina także młodym rodzicom o szczepieniach i wizytach kontrolnych u pediatry. Położna poza pracą w publicznych szpitalach może otworzyć własną praktykę, oczywiście po uprzednim uzyskaniu pozwolenia od okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Co zrobić, aby uzyskać takie pozwolenie? Położna musi ukończyć specjalizację i mieć co najmniej dwa lata doświadczenia praktycznego w zawodzie. Mediana zarobków położnej wynosi około 4090 zł brutto. Jednak trzeba pamiętać, że na wynagrodzenie wpływają również przepracowane nadgodziny.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

Musimy pamiętać, że są to tylko szacowane zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami zależą m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między województwami, na co wpływa, chociażby wielkość miast.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 70 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązują określone limity miejsc, w ramach których kandydaci przyjmowani są przez uczelnie. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są najlepsi kandydaci na dany kierunek.

Limity miejsc na kierunku położnictwo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 70

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę, jeśli studiują w publicznej szkole wyższej. Płatne są natomiast studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, a także studia oferowane przez większość prywatnych szkół wyższych.

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują wyniki rekrutacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują dostęp do systemu IRK lub ERK, gdzie udostępniane są informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które pomyślnie przeszły przez proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się wcześniej z zasadami rekrutacji, które obowiązują w uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można w terminie wyznaczonym przez daną szkołę wyższą – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Zakwalifikowani kandydaci powinni dopełnić formalności zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad rekrutacji, ponieważ niespełnienie któregokolwiek z nich może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 18.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo we Wrocławiu?

Studia położnicze, mimo że niezwykle absorbujące, wciąż znajdują się na liście najpopularniejszych kierunków. Przyszłych studentów przyciąga być może prestiż związany z wykorzystywaniem tego zawodu, jednak warto zdać sobie sprawę, że absolutnie nie są to studia stworzone dla wszystkich. Położnicy powinni być gotowi na poszerzanie swojej wiedzy przez cały czas trwania kariery, a oprócz tego muszą oni dysponować szeregiem niezbędnych kompetencji. Zastanów się zatem, czy odnajdujesz się w tym portrecie położnika:

 • nauka biologii nie stanowi dla ciebie problemu;
 • cechuje cię tolerancja, otwartość, empatia;
 • jesteś wrażliwy na cierpienie innych i chcesz przynosić im ulgę;
 • potrafisz działać w stresie i pod presją czasu;
 • uwielbiasz małe dzieci.

 

Proces rekrtuacji i przedmioty

Pomyśl od tym, czy potrafisz spełnić wszystkie te trudne wymagania, związane z wykonywaniem tego trudnego zawodu. Jeżeli tak, śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w procesie rekrutacji. Przygotuj się jak najlepiej do egzaminu maturalnego z biologii, ponieważ to jego wynik pełni decydującą rolę o tym, czy twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Także nie zwlekaj z nauką do matury i zacznij ją już dziś.

Jeżeli jesteś osobą ambitną, która nie boi się poszerzania swoich myślowych horyzontów, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jako jej laureat lub finalista dostaniesz się na studia poza kolejnością. W przypadku studiów położniczych pomyśl o:

 • Olimpiadzie Biologicznej lub Chemicznej;
 • Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

 

Pamiętaj także o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych – jeżeli się z nimi spóźnisz, twoja szansa na rozpoczęcie studiów może być zmarnowana. Wszelkie informacje na temat opłat zawsze znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia, pamiętaj również o terminowym złożeniu najważniejszych dokumentów takich jak zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo we Wrocławiu?

Studia medyczne we Wrocławiu rzadko kiedy stanowią przypadkowy wybór.

Marlena, studentka trzeciego roku, mówi:

Już na samym początku szkoły średniej wiedziałam, że chcę studiować położnictwo. Ciąża i rodzicielstwo od zawsze jawiły mi się jako najpiękniejszy moment w życiu każdej kobiety. Dzięki swojej wiedzy chcę im dawać wsparcie. Zupełnie nie żałuję swojego wyboru!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Wrocław studia i stopnia

Położnictwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Wrocław studia stacjonarne

Położnictwo Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie