Fizjoterapia - Lublin

Fizjoterapia - Lublin

Fizjoterapia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

W Lublinie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UMLUB) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

W ramach kształcenia studenci nauczą się diagnostyki chorób narządów ruchu oraz podejmowania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz poznają techniki masażu. Co więcej, nauczą się stosowania fizjoterapii w ginekologii, reumatologii, ortopedii, chirurgii i onkologii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przychodniach i w gabinetach specjalistycznych, gabinetach masażu, sanatoriach, ośrodkach spa i wellness, klubach sportowych, przychodniach medycyny sportowej, czy w ośrodkach odnowy biologicznej. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

 

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka, chemia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 10 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 500 osób) chciało studiować fizjoterapię w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka
 • język obcy

 

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród kandydatów, którzy myślą o studiach medycznych. O miejsce na tego typu studia stara się bardzo wiele osób, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę szczególnie na matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, język obcy nowożytny. W przypadku studiów medycznych konieczne będzie także przejście badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak fizjoterapia możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Tryb dzienny pozwala na zrealizowanie całego programu kształcenia, który zapewnia dogłębne wykształcenie. Studia stacjonarne zapewniają także wiele godzin praktyki zawodowej, która jest możliwa do zrealizowania, jeśli w pełni oddasz się temu kierunkowi. Niektóre uczelnie przewidują jednak studia realizowane w sposób niestacjonarny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych ośrodków akademickich w Lublinie.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

John Quincy Adams powiedział: „Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działania”. To przekonanie mogą głosić fizjoterapeuci swoim pacjentom, którzy zmagają się z trudnościami swojego ciała i niejednokrotnie są gotowi się poddać, tracąc nadzieję na poprawę swojego stanu. Fizjoterapeuci starają się przywrócić zdrowie swoim pacjentom i usprawnić ich funkcjonowanie.

Kandydaci na studia medyczne w Lublinie na kierunku fizjoterapia muszą wykazywać się niezwykłą cierpliwością i empatią, ponieważ ich praca jest żmudna, czasem kończy się porażką, ale jeśli doprowadzi do sukcesu, jest także niezwykle satysfakcjonująca i inspirująca. Osoby, które myślą o studiowaniu fizjoterapii muszą liczyć się z dużą ilością wiedzy z zakresu nie tylko stricte fizjoterapii, ale i medycyny czy psychologii. Jest to jeden z najbardziej rozwojowych kierunków medycznych, nastawiony na nieustanne dokształcanie się. Jeśli wykazujesz się także odpowiedzialnością i cierpliwością, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia możesz realizować na Uniwersytecie Medycznym, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej bądź w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej. W zależności od specyfiki placówki studia na tym kierunku będziesz mógł/mogła realizować w różnych trybach i cyklach kształcenia. Różnić mogą się nieco także programy kształcenia, dlatego przed podjęciem decyzji, na którą uczelnię lepiej rekrutować, warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami.

 

4. Praca po studiach

Wiedza i umiejętności z zakresu fizjoterapii odnoszą się do diagnostyki, leczenia i profilaktyki osób chorych i niepełnosprawnych. Studenci potrafią wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu czy terapii manualnej. Dzięki temu absolwenci znajdują pracę w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, a przede wszystkim w ośrodkach dla niepełnosprawnych. Pełnią także funkcje kierownicze czy nadzorujące w jednostkach ochrony zdrowia.

Absolwenci pracują w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia medyczne w zakresie fizjoterapii to jedne z najbardziej rozwojowych studiów medycznych, które zapewniają wykształcenie przydatne w wielu miejscach pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg przedmiotów odnoszących się do wiedzy medycznej i z zakresu funkcjonowania człowieka. Nie zabranie zajęć z anatomii, genetyki czy fizjologii.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomię i systemy ochronne zdrowia,
 • podstawy medycznej informacji naukowej,
 • psychologię ogólną,
 • socjologię ogólną,
 • kształcenie ruchowe i metodykę nauczania ruchu,
 • zarządzanie i marketing
 • i wiele innych.

 

Warto zaznaczyć, że studia medyczne możesz realizować w języku polskim, bądź języku angielskim jako wykładowym. Kierunek ten nie przewiduje specjalności. Studia tego typu przygotowują przyszłych absolwentów do pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii, obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób, które tego typu leczenia wymagają, to znaczy niepełnosprawnych bądź chorych. Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne. Uczą się cierpliwości i wykształcają w sobie empatię tak niezwykle ważną w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Fizjoterapia należy do jednych z najbardziej rozwojowych dziedzin medycznych, kształcąc specjalistów, na których w obecnych czasach jest coraz częstsze zapotrzebowanie.

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunek fizjoterapia w Lublinie jest realizowany w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. W trakcie pięciu lat studiów przyszli absolwenci zgłębiają tajniki wiedzy medycznej, odnoszącej się zwłaszcza do funkcjonowania człowieka, ale także zapoznają się z zawodem i rolą fizjoterapeuty. Po ukończeniu studiów fizjoterapeutycznych absolwenci zobowiązani są do odbycia sześciomiesięcznej praktyki, a po jej zakończeniu mogą złożyć Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów oraz zarejestrować i złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, który zobowiązuje się wydać Prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą z zakresu nauk medycznych i kultury fizycznej, która dąży do zapobiegania niepełnosprawności czy też usprawniania osób, których sprawność fizyczna jest zaburzona. Absolwenci podejmują pracę w szpitalach klinicznych na różnych oddziałach, w sanatoriach, w szpitalach uzdrowiskowych, w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych. Mogą także świadczyć usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania chorego bądź otworzyć własną działalność gospodarczą.

Studenci są przygotowywani do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach masażu, ośrodkach sportowych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Pełnią funkcje kierownicze bądź nadzorujące w ośrodkach ochrony zdrowia, jak również mogą współpracować z mediami, czasopismami bądź blogami, które zajmują się rozpowszechnianiem treści na temat zdrowego trybu życia. Nie brakuje także stanowisk pracy w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-naukowych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia, a w końcu w firmach zajmujących się sprzętem rehabilitacyjnym.

Pracy dla studentów fizjoterapii w Lublinie jest bardzo wiele, zwłaszcza że studenci zyskują wszechstronne wykształcenie w zakresie wielu nauk nie tylko medycznych, ale i socjologicznych czy psychologicznych. Absolwenci podejmują się stanowisk w różnorodnych placówkach jak na przykład firmy farmaceutyczne, zakłady przyrodolecznicze czy ośrodki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Nieustannie brakuje ekspertów w tej dziedzinie, stąd też niezwykle atrakcyjne zarobki i wiele miejsc stabilnego zatrudnienia. Zastanów się nad studiami farmaceutycznymi i zadbaj o jak najlepsze przygotowanie, by zapewnić sobie miejsce na listach zakwalifikowanych.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak fizjoterapia to bardzo ważna dziedzina medyczna, która cieszy się ogromną popularnością i prestiżem. Kierunek ten nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś ciekaw/a tego, jak funkcjonuje człowiek i pragniesz pomagać mu w pokonywaniu jego trudności i dolegliwości?
 • Czy masz zdolności manualne i odznaczasz się rezolutnością i cierpliwością?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, kierunek fizjoterapia w Lublinie może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych. Aby zwiększyć swoje szanse, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajduje się: matematyka, fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny. Dodatkowe punkty zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i otrzymują maksymalne ilości punktów. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Biologiczną, Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Olimpiadę Matematyczną.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia są niezwykle renomowane i cieszą się dużym uznaniem wśród studentów nauk medycznych.

Kamila, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyznała:

Kiedy miałam dziesięć lat, uległam poważnemu wypadkowi. Powrót do zdrowia zawdzięczam fizjoterapeucie, który cierpliwie doglądał mnie podczas rehabilitacji. Chyba wtedy postanowiłam, że kiedyś także będę pomagała komuś w ten sposób – okażę mu dobroć i będę z nim dążyć do udoskonalenia jego sprawności, nawet jeśli będzie w bardzo ciężkim stanie. Te studia to bardzo rozwijający okres w moim życiu. Bardzo polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)