Fizjoterapia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.01.2023

Fizjoterapia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie
W Lublinie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB), Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach UMCS) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
W ramach kształcenia studenci nauczą się diagnostyki chorób narządów ruchu oraz podejmowania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz poznają techniki masażu. Co więcej, nauczą się stosowania fizjoterapii w ginekologii, reumatologii, ortopedii, chirurgii i onkologii.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (ponad 600 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka, chemia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w przychodniach i w gabinetach specjalistycznych, gabinetach masażu, sanatoriach, ośrodkach spa i wellness, klubach sportowych, przychodniach medycyny sportowej, czy w ośrodkach odnowy biologicznej. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka
 • język obcy

 

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród kandydatów, którzy myślą o studiach medycznych. O miejsce na tego typu studia stara się bardzo wiele osób, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę szczególnie na matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, język obcy nowożytny. W przypadku studiów medycznych konieczne będzie także przejście badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Lublinie

Studia na kierunku fizjoterapia można podjąć na jednej lubelskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Ponadto fizjoterapię oferują dwie prywatne szkoły wyższe w tym mieście:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku fizjoterapia można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na kierunku fizjoterapia oferują dwie uczelnie prywatne w Lublinie – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Dowiedz się więcej fizjoterapia w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Lublinie

Studia niestacjonarne na fizjoterapii są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4300 zł do 4400 zł. ceny - fizjoterapia w Lublinie >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Bezpłatną naukę można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak fizjoterapia możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Tryb dzienny pozwala na zrealizowanie całego programu kształcenia, który zapewnia dogłębne wykształcenie. Studia stacjonarne zapewniają także wiele godzin praktyki zawodowej, która jest możliwa do zrealizowania, jeśli w pełni oddasz się temu kierunkowi. Niektóre uczelnie przewidują jednak studia realizowane w sposób niestacjonarny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych ośrodków akademickich w Lublinie.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

John Quincy Adams powiedział: „Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działania”. To przekonanie mogą głosić fizjoterapeuci swoim pacjentom, którzy zmagają się z trudnościami swojego ciała i niejednokrotnie są gotowi się poddać, tracąc nadzieję na poprawę swojego stanu. Fizjoterapeuci starają się przywrócić zdrowie swoim pacjentom i usprawnić ich funkcjonowanie.

Kandydaci na studia medyczne w Lublinie na kierunku fizjoterapia muszą wykazywać się niezwykłą cierpliwością i empatią, ponieważ ich praca jest żmudna, czasem kończy się porażką, ale jeśli doprowadzi do sukcesu, jest także niezwykle satysfakcjonująca i inspirująca. Osoby, które myślą o studiowaniu fizjoterapii muszą liczyć się z dużą ilością wiedzy z zakresu nie tylko stricte fizjoterapii, ale i medycyny czy psychologii. Jest to jeden z najbardziej rozwojowych kierunków medycznych, nastawiony na nieustanne dokształcanie się. Jeśli wykazujesz się także odpowiedzialnością i cierpliwością, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia możesz realizować na Uniwersytecie Medycznym, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej bądź w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej. W zależności od specyfiki placówki studia na tym kierunku będziesz mógł/mogła realizować w różnych trybach i cyklach kształcenia. Różnić mogą się nieco także programy kształcenia, dlatego przed podjęciem decyzji, na którą uczelnię lepiej rekrutować, warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami.

 

4. Praca po studiach

Wiedza i umiejętności z zakresu fizjoterapii odnoszą się do diagnostyki, leczenia i profilaktyki osób chorych i niepełnosprawnych. Studenci potrafią wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu czy terapii manualnej. Dzięki temu absolwenci znajdują pracę w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, a przede wszystkim w ośrodkach dla niepełnosprawnych. Pełnią także funkcje kierownicze czy nadzorujące w jednostkach ochrony zdrowia.

Absolwenci pracują w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia medyczne w zakresie fizjoterapii to jedne z najbardziej rozwojowych studiów medycznych, które zapewniają wykształcenie przydatne w wielu miejscach pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg przedmiotów odnoszących się do wiedzy medycznej i z zakresu funkcjonowania człowieka. Nie zabranie zajęć z anatomii, genetyki czy fizjologii.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomię i systemy ochronne zdrowia,
 • podstawy medycznej informacji naukowej,
 • psychologię ogólną,
 • socjologię ogólną,
 • kształcenie ruchowe i metodykę nauczania ruchu,
 • zarządzanie i marketing
 • i wiele innych.

 

Warto zaznaczyć, że studia medyczne możesz realizować w języku polskim, bądź języku angielskim jako wykładowym. Kierunek ten nie przewiduje specjalności. Studia tego typu przygotowują przyszłych absolwentów do pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii, obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób, które tego typu leczenia wymagają, to znaczy niepełnosprawnych bądź chorych. Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne. Uczą się cierpliwości i wykształcają w sobie empatię tak niezwykle ważną w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Fizjoterapia należy do jednych z najbardziej rozwojowych dziedzin medycznych, kształcąc specjalistów, na których w obecnych czasach jest coraz częstsze zapotrzebowanie.

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunek fizjoterapia w Lublinie jest realizowany w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. W trakcie pięciu lat studiów przyszli absolwenci zgłębiają tajniki wiedzy medycznej, odnoszącej się zwłaszcza do funkcjonowania człowieka, ale także zapoznają się z zawodem i rolą fizjoterapeuty. Po ukończeniu studiów fizjoterapeutycznych absolwenci zobowiązani są do odbycia sześciomiesięcznej praktyki, a po jej zakończeniu mogą złożyć Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów oraz zarejestrować i złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, który zobowiązuje się wydać Prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Fizjoterapia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą z zakresu nauk medycznych i kultury fizycznej, która dąży do zapobiegania niepełnosprawności czy też usprawniania osób, których sprawność fizyczna jest zaburzona. Absolwenci podejmują pracę w szpitalach klinicznych na różnych oddziałach, w sanatoriach, w szpitalach uzdrowiskowych, w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych. Mogą także świadczyć usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania chorego bądź otworzyć własną działalność gospodarczą.

Studenci są przygotowywani do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach masażu, ośrodkach sportowych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Pełnią funkcje kierownicze bądź nadzorujące w ośrodkach ochrony zdrowia, jak również mogą współpracować z mediami, czasopismami bądź blogami, które zajmują się rozpowszechnianiem treści na temat zdrowego trybu życia. Nie brakuje także stanowisk pracy w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-naukowych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia, a w końcu w firmach zajmujących się sprzętem rehabilitacyjnym.

Pracy dla studentów fizjoterapii w Lublinie jest bardzo wiele, zwłaszcza że studenci zyskują wszechstronne wykształcenie w zakresie wielu nauk nie tylko medycznych, ale i socjologicznych czy psychologicznych. Absolwenci podejmują się stanowisk w różnorodnych placówkach jak na przykład firmy farmaceutyczne, zakłady przyrodolecznicze czy ośrodki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Nieustannie brakuje ekspertów w tej dziedzinie, stąd też niezwykle atrakcyjne zarobki i wiele miejsc stabilnego zatrudnienia. Zastanów się nad studiami farmaceutycznymi i zadbaj o jak najlepsze przygotowanie, by zapewnić sobie miejsce na listach zakwalifikowanych.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu)
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc na studia ustalane są odgórnie przez każdą ze szkół wyższych – w przypadku fizjoterapii są to 82 miejsca.

Jak dostać się na fizjoterapię w Lublinie? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, język obcy oraz matematyka. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych studentów – dlatego warto mieć na uwadze, że na studia dostają się tylko najlepsi z kandydatów.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu): 82

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Fizjoterapia w Lublinie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych jest bezpłatna. Studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Przyszli studenci zazwyczaj maja również możliwość rozłożenia czesnego na raty.  

Ceny studiów na kierunku fizjoterapia w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu):
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie:
 • Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie: 

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po aplikowaniu na fizjoterapię w Lublinie, kandydaci oczekują na wyniki rekrutacji około kilku tygodni. Jak wygląda sam proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni na fizjoterapię, kandydaci muszą czekać około kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych – warto mieć na uwadze, że każda z uczelni może ustalić inny termin. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na fizjoterapię w Lublinie?  Informację o zakwalifikowaniu się na studia kandydaci będą mogli znaleźć w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: do 08.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu): do 12.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na fizjoterapię w Lublinie będą musieli złożyć komplet dokumentów w określonym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Co w przypadku, kiedy kandydat nie będzie miał możliwości dostarczenia dokumentów. Istnieje wtedy opcja wysłania ich pocztą tradycyjną. Liczy się w takim przypadku data nadania listu.

Kandydaci na fizjoterapię w Lublinie muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na fizjoterapię w Lublinie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na dany kierunek mają zwykle około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Każda z uczelni ustala indywidualne terminy dostarczenia dokumentów.

Przyszli studenci fizjoterapii muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu): do 21.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak fizjoterapia to bardzo ważna dziedzina medyczna, która cieszy się ogromną popularnością i prestiżem. Kierunek ten nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś ciekaw/a tego, jak funkcjonuje człowiek i pragniesz pomagać mu w pokonywaniu jego trudności i dolegliwości?
 • Czy masz zdolności manualne i odznaczasz się rezolutnością i cierpliwością?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, kierunek fizjoterapia w Lublinie może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych. Aby zwiększyć swoje szanse, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajduje się: matematyka, fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny. Dodatkowe punkty zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i otrzymują maksymalne ilości punktów. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Biologiczną, Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Olimpiadę Matematyczną.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia są niezwykle renomowane i cieszą się dużym uznaniem wśród studentów nauk medycznych.

Kamila, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyznała:

Kiedy miałam dziesięć lat, uległam poważnemu wypadkowi. Powrót do zdrowia zawdzięczam fizjoterapeucie, który cierpliwie doglądał mnie podczas rehabilitacji. Chyba wtedy postanowiłam, że kiedyś także będę pomagała komuś w ten sposób – okażę mu dobroć i będę z nim dążyć do udoskonalenia jego sprawności, nawet jeśli będzie w bardzo ciężkim stanie. Te studia to bardzo rozwijający okres w moim życiu. Bardzo polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Lublin studia stacjonarne

Fizjoterapia Lublin studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu