Architektura wnętrz - Wrocław

Studia we Wrocławiu

architektura wnętrz

Odkryj kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Architektura wnętrz studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Architektura wnętrz to kierunek, który przygotowuje studentów do tworzenia projektów architektonicznych związanych z przestrzenią użytkową człowieka. W trakcie nauki studenci poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in.: teorii i historii architektury oraz sztuk pięknych. Studia te pozwalają studentom rozwinąć zmysł estetyczny oraz podszkolić ich zdolności artystyczne i techniczne. Architekci wnętrz projektują nie tylko pomieszczenia, ale także m.in. scenografie, wystawy, meble czy detale.

Wśród wrocławskich uczelni publicznych architektura wnętrz znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (ponad 90 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik praktycznego sprawdzianu uzdolnień plastycznych oraz portfolio.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić(Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci architektury wnętrz mogą związać swoją karierę zawodową z takimi miejscami jak np. pracownie projektowe i urbanistyczne. Ponadto wiedza architektów wnętrz ceniona jest w specjalistycznych redakcjach, tworzących materiały doradcze w zakresie wnętrzarstwa. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie także w środowisku artystycznym (np. teatr, kino, telewizja).

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi kandydaci na architekturę powinni przygotować się także do egzaminu praktycznego. Przyszli studenci architektury muszą udowodnić swoje zdolności plastyczne. W trakcie obowiązkowego egzaminu wstępnego tworzyć będą rysunki techniczne.

Ponadto kandydaci na kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu powinni mieć przygotowane portfolio, na podstawie którego zostaną ocenione ich umiejętności projektanckie.

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

 

 

 

 

W trakcie studiowania architektury wnętrz studenci rozwijają swoje umiejętności graficzne oraz wiedzę, która umożliwi im późniejsze kształtowanie najbliższego otoczenia człowieka. Architekci wnętrz pogłębiają swoją wrażliwość artystyczną i szkolą zdolności techniczne. Absolwenci kierunku architektura wnętrz kompleksowo opracowują projekty wnętrz mieszkalnych – poznają ich użyteczność publiczną czy specjalne przeznaczenie.


1. Wiedza i umiejętności:

 

Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz. Studenci tego kierunku szkolą swoje zdolności komunikacyjne – skutecznie współpracują z przedstawicielami innych branż technicznych, którzy biorą udział w procesie projektowym i wykonawczym.

 


Wiedza

Studenci architektury wnętrz poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in. architekturze czy urbanistyce. W trakcie teoretycznych zajęć oswajają się oni z powszechnymi na międzynarodowym rynku normami i zasadami, badając potrzeby współczesnych konsumentów. Architektura wnętrz pozwala studentom rozwinąć wiedzę w zakresie projektowania np.: pomieszczeń, wystaw, scenografii, mebli czy detalu. W tym celu poznają tajniki materiałoznawstwa oraz wpływ sztuk pięknych na aranżację wnętrz.

Absolwenci tego kierunku rozumieją funkcje użytkowe poszczególnych elementów przestrzeni człowieka i stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych czy ograniczeń ekologicznych, technicznych lub finansowych. Ponadto działają oni zgodnie z potrzebami indywidualnych klientów, prawidłowo interpretując ich oczekiwania.

 

Wiedza, którą mają absolwenci architektury wnętrz:

 • znają historię i teorię architektury, urbanistyki i sztuk pięknych
 • znają funkcje użytkowe poszczególnych elementów przestrzeni użytkowej człowieka
 • poprawnie gospodarują przestrzenią
 • kształtują przestrzeń wnętrza zgodnie z określonymi założeniami teoretycznymi
 • stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych
 • stosują się do ograniczeń ekologicznych, technicznych i finansowych
 • spełniają indywidualne oczekiwania klientówUmiejętności

Student architektury wnętrz, który w trakcie nauki poznał teorie współczesnego designu oraz architektury, stosuje zasady obowiązujące w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i wnętrz użyteczności publicznej. Prawidłowo dobiera elementy wyposażenia wnętrza, mając na uwadze ich funkcjonalny i estetyczny charakter. Studenci architektury wnętrz uczą się wykorzystywania technik i technologii wykorzystywanych w rozwiązaniach koncepcyjnych, a także samodzielnie tworzy i kreuje.

Praktyczne bloki zajęciowe poświęcone przedmiotom artystycznym pozwalają studentom tego kierunku rozwijać zdolności techniczne oraz zmysł estetyczny. Uczestnicy szkolą się w zakresie m.in. rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej czy rzeźby. Ponadto studenci uczą się autoprezentacji i komunikacji z klientem oraz innymi członkami zespołu projektowego.

 

Umiejętności, które ma absolwent architektury wnętrz:

 • projektuje wnętrza mieszkalne oraz wnętrza użyteczności publicznej
 • dobiera elementy wyposażenia wnętrza, wykorzystując ich charakter funkcjonalny i estetyczny
 • samodzielnie tworzy i kreuje
 • wykorzystuje nowoczesne techniki i technologie w projektowaniu
 • tworzą m.in. rysunki techniczne, szkice, grafiki komputerowe, rzeźby
 • dokonują skutecznej autoprezentacji
 • prawidłowo komunikują się z klientami i innymi członkami zespołu projektowego


 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie – 2 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do tych studentów, którym zależy na bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi oraz innymi członkami grupy zajęciowej. Stacjonarni studenci częściej pracują w zespołach oraz realizują projekty pod okiem doświadczonych specjalistów. Ponadto nauka stacjonarna zachęca do aktywnego udziału w życiu uczelnianym – studenci mogą dołączać do kół naukowych lub organizacji studenckich.

Studia dzienne stacjonarne wymagają od studentów poświęcenia dużej ilości czasu na naukę na terenie uczelni. Ten trym może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.
 

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni bez problemu mogą połączyć swoje prywatne zajęcia ze studiowaniem. Tryb niestacjonarny skierowany jest w szczególności do tych studentów, którzy chcieliby w tygodniu podjąć pracę na pełnym etacie lub woleliby czas ten poświęcić innym czynnościom.

Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z wykładowcami i kolegami z grupy. Takie studiowanie wymaga od studentów systematycznej obecności oraz umiejętności samodzielnej pracy.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 


3. Program studiów i przedmioty

Program architektury wnętrz skupia się w szczególności na zagadnieniach związanych z projektowaniem użytkowej przestrzeni człowieka. W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu m.in.: architektury, budownictwa czy urbanistyki. Studenci architektury wnętrz specjalizują się np. w aranżacji wnętrz lub projektowaniu architektury wnętrza. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty zarówno o technicznym charakterze, jak i artystycznym.

Przykładowe przedmioty na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu

 • zintegrowane branżowo projektowanie wnętrza
 • materiały i technologie
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • projektowanie mebli
 • projektowanie wystawiennicze
 • historia sztuki i kultury

Absolwenci tych studiów znają wpływ sztuki na projektowanie wnętrz oraz umiejętnie wykorzystują zasady stosowane w innych dziedzinach architektonicznych. Specjaliści architektury wnętrz umiejętnie projektują m.in. wystawy, meble i detale.
 


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?
 

Architekci wnętrz muszą wykazywać się wyjątkowym wyczuciem estetycznym. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i technicznie. Studenci architektury wnętrz nie mogą mieć problemów z liczeniem czy analitycznym myśleniem. Specjaliści tej dziedziny muszą być odpowiedzialni i doskonale zorganizowani. Cenieni na międzynarodowym rynku architekci wnętrz są kreatywni i otwarci, dążą ciągle do doskonalenia swoich zdolności. Dobrze, by kandydat na architekturę wnętrz interesował się designem i był komunikatywny. Studenci powinni szkolić także swoje zdolności językowe i informatyczne.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu:

 • wyczucie estetyczne
 • zdolności plastyczne i techniczne, zdolności językowe i informatyczne
 • umiejętność liczenia i analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • kreatywność, otwartość
 • komunikatywność
Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie – 2 lata.

 

Studia I stopnia trwają 3 lata. Przez 6 semestrów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu dziedzin architektonicznych i urbanistycznych, a także sztuk pięknych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą zawodowo aranżować wnętrza lub zarządzać architekturą wnętrz.

Niektórzy licencjaci decydują się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia trwają od 2 lat do 2,5 roku i poświęcone są specjalistycznemu przygotowaniu studentów architektury wnętrz do projektowania m.in. pomieszczeń, wystaw czy mebli. W trakcie 4 lub 5 semestrów zgłębiają oni zagadnienia związane np. z materiałoznawstwem czy wzornictwem. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci mogą zawalczyć o tytuł magistra.

Architektura wnętrz w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Architekci wnętrz przygotowani są kompleksowo do aranżacji wnętrz czy wystaw, a także projektowania architektonicznego poszczególnych elementów przestrzeni użytkowej. W zależności od tego, którą specjalizację wybrał student tego kierunku, może on w przyszłości podjąć się pracy w firmach zajmujących się m.in. produkcją mebli i detali czy biurach architektonicznych. Ponadto absolwenci architektury wnętrz doskonale sprawdzą się w środowiskach artystycznych, przy tworzeniu np. scenografii.

 

Uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • biura projektowe;
 • biura architektoniczne;
 • agencje reklamowe;
 • teatry;
 • agencje designerskie;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem mebli;
 • firmy budowlane itd.

 

Architekci wnętrz mogą swoje kompetencje wykorzystać na wielu stanowiskach zawodowych. Absolwenci tego kierunku nie tylko projektują wnętrza lub elementy ich przestrzeni, ale także mogą dzielić się zdobytą wiedzą w celach doradczych lub promujących.

 

Funkcje, które może pełnić absolwent architektury:

 • projektant
 • scenograf
 • architekt wnętrz
 • ekspert
 • konstruktor

 

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Architektura wnętrz?

Na absolwentów kierunku studiów Architektura wnętrz czeka wiele możliwości zawodowych i ścieżek kariery. Jednak największą popularnością cieszą się takie zawody jak: architekt wnętrz, ekspert w zakresie reklamy oraz konstruktor. Jakie obowiązki do nich należą i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Architekt wnętrz

Architekt wnętrz może pracować np. w biurach projektowych lub architektonicznych, a także prowadzić własną działalność oferującą usługi z zakresu modernizacji wnętrz. Czym zajmuje się na co dzień? Odpowiada on za aranżowanie i wystrój wnętrz w zakresie oświetlenia, kolorystyki, a także wyposażenia - łączy te elementy ze sobą w taki sposób, aby łączyły się w spójną całość. Architekt wnętrz zajmuje się także nadzorem i koordynacją prac budowlanych i remontowych w mieszkaniach, domach, a nawet w zabytkach. Przygotowuje on również projekty, zgodne z wymaganiami i ustaleniami klienta. Mediana zarobków architekta wnętrz wynosi około 4430 zł brutto miesięcznie.

 

Ekspert w zakresie reklamy

Odpowiada on za wybór odpowiednich social mediów do prowadzenia kampanii, a także za tworzenie skutecznych strategii marketingowych zgodnych z wymaganiami klienta. Ekspert w zakresie reklamy nadzoruje także tworzenie materiałów reklamowych i rozplanowuje jaki budżet należy na nie przeznaczyć. Dodatkowo analizuje skuteczność podjętych działań, a także pracę zespołu. Mediana zarobków eksperta w zakresie reklamy to około 4520 zł brutto miesięcznie.

 

Konstruktor

Może on podjąć zatrudnienie m.in. w biurach architektonicznych i firmach budowlanych. Konstruktor zajmuje się głównie prowadzeniem i realizacją wszystkich etapów prac konstrukcyjnych, które są związane z modernizacją budynków lub wnętrz. Prowadzi niezbędną dokumentację, a także sprawdza czy np. z budynku można bezpiecznie korzystać poprzez pilotowanie badań atestowych. Mediana zarobków konstruktora wynosi około 5990 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić między sobą, na co ma wpływ kilka czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenia bardzo często różnią się w zależności od województwa, a nawet miasta.

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oferuje 20 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ASP we Wrocławiu oraz uczelni niepublicznej

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

 

Limity miejsc

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie zdobytych przez nich punktów.

Limity miejsc na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: 20

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Niestacjonarna nauka w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są jednak płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

O decyzji uczelni kandydaci dowiadują się w terminie samodzielnie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Informacje na temat wyników rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej szkoły wyższej. Niektóre uczelnie umożliwiają jednak kandydatom dostarczenie kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zestawy dokumentów rekrutacyjnych zakwalifikowani kandydaci mogą składać najczęściej tuż po opublikowaniu wyników rekrutacji – termin tego etapu może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły wyższej. Dokumenty dostarczać można zazwyczaj przez kilka dni, a spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu?

Kierunki studiów takie jak architektura wnętrz przyciągają co roku wielu zainteresowanych, należy jednak od razu podkreślić, że szansę na kształcenie mają nieliczni. Osoby, które dostają się na studia na kierunku architektura wnętrz muszą dysponować niezwykłym talentem plastycznym i rozbudowanym zmysłem estetycznym. Zastanów się, czy jesteś w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, które nakładane są na studentów tego kierunku. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy uwielbiasz aranżować wnętrza?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i fizyka nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy twoje zdolności plastyczne wyróżniają się na tle innych?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w procedurze rekrutacyjnej na kierunek architektura wnętrz. Jednak zanim już znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz wziąć udział w procesie rekrutacji. Oprócz bardzo dobrych wyników uzyskanych podczas egzaminu dojrzałości musisz także dostarczyć portfolio, w którym znajdą się twoje najlepsze prace. To właśnie na podstawie twojego portfolio komisja rekrutacyjna oceni, czy twoje predyspozycje są wystarczające, by stać się jednym ze studentów tego prestiżowego i nobilitowanego kierunku.

Pamiętaj także o tym, by terminowo dokonać wszystkich opłat rekrutacyjnych. Oprócz tego, gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, pamiętaj, by dostarczyć do dziekanatu lub sekretariatu uczelni wymagane dokumenty. Będą to oczywiście skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji studenckiej. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ twoja opieszałość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektura i budownictwo we Wrocławiu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Studia architektoniczne we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz zarezerwowane są przede wszystkim dla osób z pasją.

Szymon, student architektury wnętrz, mówi:

Uwielbiam design i aranżowanie. Studia na tym kierunku spełniają wszystkie moje oczekiwania, ponieważ czuję, że moje pasje pozwolą mi na pracę w zawodzie, co współcześnie zdarza się bardzo rzadko. Polecam te studia każdemu, kto uwielbia sztukę, projektowanie i chce mieć przy tym gwarancję atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Wrocław studia i stopnia

Architektura wnętrz Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Wrocław studia stacjonarne

Architektura wnętrz Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski