Architektura wnętrz - Wrocław

Architektura wnętrz - Wrocław

Studia na kierunku architektura wnętrz w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.11.2023

Architektura wnętrz studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Architektura wnętrz we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

Architektura wnętrz - Wrocław
Studia na kierunku architektura wnętrz w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na architekturze wnętrz oferują zdobycie wykształcenia, łączącego wiedzę architektoniczną i artystyczną. W toku studiów studenci uczą się m.in. wykorzystywania najnowszych technologii oraz tego jak przeprowadzać proces projektowy. Podstawą na studiach z architektury wnętrz jest zdobycie umiejętności projektowania i aranżowania wnętrz o różnorodnych funkcjach. Absolwenci tego kierunku mają niezbędne umiejętności do projektowania wystaw, mebli oraz miejsc pracy i rekreacji.

Ukończenie studiów na kierunku architektura wnętrz daje możliwość zatrudnienia w agencjach designerskich, teatrach, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem mebli. Absolwent tego kierunku może odnaleźć pracę jako projektant, scenograf, konstruktor.
 

Uczelnie

We Wrocławiu architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik praktycznego sprawdzianu uzdolnień plastycznych oraz portfolio.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić(Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi kandydaci na architekturę powinni przygotować się także do egzaminu praktycznego. Przyszli studenci architektury muszą udowodnić swoje zdolności plastyczne. W trakcie obowiązkowego egzaminu wstępnego tworzyć będą rysunki techniczne.

Ponadto kandydaci na kierunek architektura wnętrz we Wrocławiu powinni mieć przygotowane portfolio, na podstawie którego zostaną ocenione ich umiejętności projektanckie.

 

Architektura wnętrz Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych, które sami sobie wybrali. Najważniejszą częścią rekrutacji na ten kierunek studiów jest egzamin wstępny, który składa się z następujących etapów: przegląd prac kandydata, egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna. dowiedz się więcej

Rekrutacja na architekturę wnętrz w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Architektura wnętrz to kierunek, który przygotowuje studentów do tworzenia projektów architektonicznych związanych z przestrzenią użytkową człowieka. W trakcie nauki studenci poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in.: teorii i historii architektury oraz sztuk pięknych. Studia te pozwalają studentom rozwinąć zmysł estetyczny oraz podszkolić ich zdolności artystyczne i techniczne. Architekci wnętrz projektują nie tylko pomieszczenia, ale także m.in. scenografie, wystawy, meble czy detale.

Wśród wrocławskich uczelni publicznych architektura wnętrz znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (ponad 90 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).

Praca po studiach

Absolwenci architektury wnętrz mogą związać swoją karierę zawodową z takimi miejscami jak np. pracownie projektowe i urbanistyczne. Ponadto wiedza architektów wnętrz ceniona jest w specjalistycznych redakcjach, tworzących materiały doradcze w zakresie wnętrzarstwa. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie także w środowisku artystycznym (np. teatr, kino, telewizja).

 

Program studiów i przedmioty

Program architektury wnętrz skupia się w szczególności na zagadnieniach związanych z projektowaniem użytkowej przestrzeni człowieka. W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu m.in.: architektury, budownictwa czy urbanistyki. Studenci architektury wnętrz specjalizują się np. w aranżacji wnętrz lub projektowaniu architektury wnętrza. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty zarówno o technicznym charakterze, jak i artystycznym.

Przykładowe przedmioty na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu

  • zintegrowane branżowo projektowanie wnętrza
  • materiały i technologie
  • komputerowe wspomaganie projektowania
  • projektowanie mebli
  • projektowanie wystawiennicze
  • historia sztuki i kultury

Absolwenci tych studiów znają wpływ sztuki na projektowanie wnętrz oraz umiejętnie wykorzystują zasady stosowane w innych dziedzinach architektonicznych. Specjaliści architektury wnętrz umiejętnie projektują m.in. wystawy, meble i detale.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci architektury wnętrz nabywają szereg wyjątkowych zdolności technicznych i artystycznych. Uczestnicy zajęć przygotowują się do prowadzenia profesjonalnych działań w zakresie projektowania i aranżowania wnętrz o różnorodnych funkcjach. Studenci poznają możliwe środki wyrazu plastycznego oraz dostępne technologie i materiały stosowane w środowisku architektonicznym. Przyszli specjaliści przeprowadzają analizy projektowe i dokonują autorefleksji. Absolwenci tego kierunku umiejętnie poruszają się w obszarze złożonych zależności kulturowo-przestrzennych.

Studenci architektury wnętrz w pierwszych latach studiowania poznają podstawowe teorie i zagadnienia związane z architekturą i budownictwem. Uczestnicy zajęć nie tylko projektują proste obiekty, ale także uczą się m.in. aranżacji wnętrz, metod makietowania, zastosowania komputerów w działaniach architektonicznych czy prezentacji projektów. Dzięki temu przyszli architekci mają szansę rozwijać się w zakresie m.in. projektowania mebli, wnętrz miejskich lub scenografii. Uczestnicy zajęć wiedzę oraz zdolności zdobywają w profesjonalnych pracowniach.

Absolwenci architektury wnętrz mogą podjąć pracę w zespołach projektowych i pracowniach architektonicznych. Specjaliści tej dziedziny znajdą zatrudnienie także w administracji publicznej i samorządowej czy instytucjach kultury – architekci wnętrz zajmują się m.in. kształtowaniem przestrzeni miejskiej i publicznej, tworzą małą architekturę i projektują także place czy ulice. Kompetencje absolwentów tego kierunku doceniane są także przez instytucje zajmujące się wystawiennictwem, organizowaniem targów lub działalnością muzealną.
 

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ASP we Wrocławiu oraz uczelni niepublicznej.

Kierunek architektura wnętrz - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie zdobytych przez nich punktów.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Niestacjonarna nauka w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są jednak płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

O decyzji uczelni kandydaci dowiadują się w terminie samodzielnie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Informacje na temat wyników rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej szkoły wyższej. Niektóre uczelnie umożliwiają jednak kandydatom dostarczenie kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zestawy dokumentów rekrutacyjnych zakwalifikowani kandydaci mogą składać najczęściej tuż po opublikowaniu wyników rekrutacji – termin tego etapu może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły wyższej. Dokumenty dostarczać można zazwyczaj przez kilka dni, a spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz we Wrocławiu?

Studia architektoniczne we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz zarezerwowane są przede wszystkim dla osób z pasją.

Szymon, student architektury wnętrz, mówi:

Uwielbiam design i aranżowanie. Studia na tym kierunku spełniają wszystkie moje oczekiwania, ponieważ czuję, że moje pasje pozwolą mi na pracę w zawodzie, co współcześnie zdarza się bardzo rzadko. Polecam te studia każdemu, kto uwielbia sztukę, projektowanie i chce mieć przy tym gwarancję atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Wrocław studia i stopnia

Architektura wnętrz Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Wrocław studia stacjonarne

Architektura wnętrz Wrocław studia niestacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia