Położnictwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Położnictwo

Odkryj kierunek Położnictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Położnictwo studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 20 września 2022 r. | Położnictwo Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku położnictwo w Lublinie nauczą się świadczenia opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz pielęgniarskiej nad kobietami w ciąży. Ponadto poznają zasady udzielania świadczeń medycznych wobec kobiet w okresie połogu oraz noworodków. Dowiedzą się także jak odbierać poród oraz monitorować prawidłowy przebieg ciąży.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, oddziałach położniczych i ginekologicznych oraz w szkołach rodzenia i żłobkach.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak położnictwo cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, które rozważają studia związane z dziedziną nauki, jaką jest medycyna. Na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, biologia, język obcy nowożytny. Ponieważ są to studia medyczne, będziesz potrzebował/a również zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi Twoją zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje, odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie możesz realizować w trybie stacjonarnym. Jest to bardzo obszerna i skomplikowana dziedzina nauki, dlatego nie sposób jest zrealizować cały przewidziany program kształcenia w trybie zaocznym. Studia stacjonarne oferują także bardzo wiele godzin praktyki zawodowej, która rozwija potrzebne umiejętności i pozwala wykorzystać wiedzę w praktyce.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Michael Odent mówił: „Najlepszą sytuacją dla łatwego porodu, jaką znam, jest, kiedy nie ma w pobliżu nikogo innego poza doświadczoną, matczyną i cichą położną, która nie zachowuje się jak przewodnik czy obserwator”. Ina May Gaskin uznawała, że najlepsze porody odbywają się w otoczeniu empatycznych kobiet, których wiedza podczas porodu jest niezbędna i ważniejsza od wiedzy chirurgów. Wydaje się, że Odent i Gaskin ujęli sedno nauki, jaką jest położnictwo.
Kandydaci na tego typu studia muszą odznaczać się niezwykłą empatią i cierpliwością, ale również być odporni na stres i szybko działać w sytuacjach ekstremalnych. Jest to kierunek dla osób, które pragną towarzyszyć kobietom i ich rodzinom w najważniejszych momentach ich życia i służyć przy tym niezwykle cenną wiedzą medyczną. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, tego typu studia z pewnością są dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku położnictwo możesz odbywać na Uniwersytecie Medycznym, który stawia na najwyższą jakość kształcenia, a tym samym kreuje najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Studia położnicze to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która swoich studentów pragnie przygotowywać do wejścia na rynek pracy z zapleczem gruntownego wykształcenia i odpowiednio rozwiniętych umiejętności.
 

4. Praca po studiach

Studenci kierunku położnictwo w Lublinie sprawują opiekę położniczą, ginekologiczną czy neonatologiczną w odniesieniu do kobiety i jej dziecka, zwłaszcza w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, profilaktyką, profesjonalną opieką położniczo-ginekologiczną, a także udzielają porad odnośnie do szczepień ochronnych.
Absolwenci podejmują pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w lecznictwie zamkniętym, w specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Zatrudnienie znajdują także w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauk medycznych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program studiów wypełniony jest przedmiotami, których podłoże stanowią biologia i chemia. Odnosi się także do wiedzy z zakresu życia i zdrowia człowieka oraz funkcjonowania jego organizmu. Właśnie dlatego nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, genetyka czy fizjologia.
 
W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawy opieki położniczej,
 • psychologię ogólną,
 • psychologię prokreacyjną,
 • filozofię i etykę zawodu położnej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • neonatologię i opiekę neonatologiczną
 • i wiele innych.

 

Kierunek położnictwo w Lublinie nie przewiduje specjalności. Zajęcia realizowane są w trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
Studenci w trakcie całego toku kształcenia zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ogólną wiedzę medyczną. Zdobyte umiejętności pozwalają im wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz kobiet i ich rodzin, kobiet ciężarnych, kobiet rodzących czy też noworodków w zakresie profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwenci potrafią rozpoznać i monitorować prawidłową ciążę, przyjmować poród, a także wykrywać stany odbiegające od normy zarówno u matki, jak i dziecka, nie tylko w czasie ciąży, ale i porodu czy połogu. Kształtowane umiejętności pozwalają również na wdrażanie nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych. Studia medyczne w dziedzinie położnictwa to bardzo wszechstronny kierunek, który przygotowuje przyszłych położnych i przyszłe położne na najwyższym poziomie do pracy w szpitalach, kliniakach czy też placówkach badawczych.
Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia na Kierunku położnictwo w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia na tym kierunku możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych i szczegółową z zakresu nauk położniczych. Pozwoli to na rozpoczęcie pracy zawodowej już po pierwszym etapie, który obfituje także w wiele godzin praktyki zawodowej.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. W trakcie czterech semestrów masz możliwość uzupełnienia swojej wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym oraz rozwinięcie dodatkowych kompetencji, które pozwolą Ci stać się specjalistą w dziedzinie, którą chcesz się zajmować. Ważne jest także to, że studia magisterskie może realizować także absolwent innego kierunku z zakresu nauk medycznych, na przykład absolwent pielęgniarstwa.

Położnictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne przygotowują do jak najlepszego wykonywania obowiązków z zakresu opieki położniczej, opieki neonatologicznej czy też opieki ginekologicznej. Zapewniają także wykształcenie w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej zarówno w stosunku do kobiety, jak i jej dziecka na różnych etapach życia, odnosi się to zwłaszcza do kobiet ciężarnych, rodzących czy będących w okresie połogu. Absolwenci mogą rozpocząć pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, także w lecznictwie zamkniętym czy podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia w kontekście kobiety i noworodka. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży zarówno prawidłowej, jak i zagrożonej, potrafią samodzielnie przyjąć poród sposobem naturalnym, a także potrafią dostrzec stany odbiegające od normy u matki i dziecka na każdym etapie ciąży.
Kierunek położnictwo w Lublinie zapewnia swoim studentom możliwość pracy w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych czy ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, a także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych.
Zadaniem przyszłych położnych jest także udzielanie porad w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka oraz wskazówek w odniesieniu do szczepień ochronnych. Mogą oni współpracować z działami poruszającymi tematykę zdrowia i życia w różnych gazetach, wydawnictwach, mediach. Możliwości stabilnego zatrudnienia jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oferują miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Lublinie?

Położne i położni odgrywają ważną rolę w życiu kobiety, zwłaszcza na poziomie nadchodzącego macierzyństwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, wymagający gruntownego przygotowania medycznego. Nawet jeśli uchodzi za dość prestiżowy i cieszy się dobrą opinią, nie jest to praca dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy jesteś odporna/y na stres i potrafisz pracować pod presją czasu?
 • Czy potrafisz radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz rozwinięte zdolności komunikacyjne i empatyczne?
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, te studia mogą być dla Ciebie idealne. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to przede wszystkim: matematyka, język obcy nowożytny, biologia. Dodatkowych punktów dostarczyć może Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia czy Olimpiadzie Biologicznej.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku położnictwo w Lublinie i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie potrzebne dokumenty. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły podania i oświadczenia, zaświadczeń lekarskich, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Położni i położne towarzyszą życiu człowieka już od zaczątków rozwoju. Kierunek położnictwo w Lublinie nieustannie cieszy się dużą popularnością.

Daria, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Życie biologiczne i ciało kobiety to dla mnie bardzo interesujące kwestie. Wybierając studia medyczne, wiedziałam, że położnictwo będzie dla mnie idealne. To czasem bardzo ekstremalna praca, ale może dawać także wiele satysfakcji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Lublin studia i stopnia

Położnictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Lublin studia stacjonarne

Położnictwo Lublin studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia