Położnictwo - Lublin

Położnictwo - Lublin

Położnictwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Położnictwo

Odkryj kierunek Położnictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Położnictwo studia Lublin 2021| woj. lubelskie

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oferują miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Studenci kierunku położnictwo w Lublinie nauczą się świadczenia opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz pielęgniarskiej nad kobietami w ciąży. Ponadto poznają zasady udzielania świadczeń medycznych wobec kobiet w okresie połogu oraz noworodków. Dowiedzą się także jak odbierać poród oraz monitorować prawidłowy przebieg ciąży.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, oddziałach położniczych i ginekologicznych oraz w szkołach rodzenia i żłobkach.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak położnictwo cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, które rozważają studia związane z dziedziną nauki, jaką jest medycyna. Na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, biologia, język obcy nowożytny. Ponieważ są to studia medyczne, będziesz potrzebował/a również zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi Twoją zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje, odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO LUBLIN STUDIA I STOPNIA

POŁOŻNICTWO LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie możesz realizować w trybie stacjonarnym. Jest to bardzo obszerna i skomplikowana dziedzina nauki, dlatego nie sposób jest zrealizować cały przewidziany program kształcenia w trybie zaocznym. Studia stacjonarne oferują także bardzo wiele godzin praktyki zawodowej, która rozwija potrzebne umiejętności i pozwala wykorzystać wiedzę w praktyce.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Michael Odent mówił: „Najlepszą sytuacją dla łatwego porodu, jaką znam, jest, kiedy nie ma w pobliżu nikogo innego poza doświadczoną, matczyną i cichą położną, która nie zachowuje się jak przewodnik czy obserwator”. Ina May Gaskin uznawała, że najlepsze porody odbywają się w otoczeniu empatycznych kobiet, których wiedza podczas porodu jest niezbędna i ważniejsza od wiedzy chirurgów. Wydaje się, że Odent i Gaskin ujęli sedno nauki, jaką jest położnictwo.
Kandydaci na tego typu studia muszą odznaczać się niezwykłą empatią i cierpliwością, ale również być odporni na stres i szybko działać w sytuacjach ekstremalnych. Jest to kierunek dla osób, które pragną towarzyszyć kobietom i ich rodzinom w najważniejszych momentach ich życia i służyć przy tym niezwykle cenną wiedzą medyczną. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, tego typu studia z pewnością są dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku położnictwo możesz odbywać na Uniwersytecie Medycznym, który stawia na najwyższą jakość kształcenia, a tym samym kreuje najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Studia położnicze to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która swoich studentów pragnie przygotowywać do wejścia na rynek pracy z zapleczem gruntownego wykształcenia i odpowiednio rozwiniętych umiejętności.
 

4. Praca po studiach

Studenci kierunku położnictwo w Lublinie sprawują opiekę położniczą, ginekologiczną czy neonatologiczną w odniesieniu do kobiety i jej dziecka, zwłaszcza w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, profilaktyką, profesjonalną opieką położniczo-ginekologiczną, a także udzielają porad odnośnie do szczepień ochronnych.
Absolwenci podejmują pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w lecznictwie zamkniętym, w specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Zatrudnienie znajdują także w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauk medycznych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program studiów wypełniony jest przedmiotami, których podłoże stanowią biologia i chemia. Odnosi się także do wiedzy z zakresu życia i zdrowia człowieka oraz funkcjonowania jego organizmu. Właśnie dlatego nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, genetyka czy fizjologia.
 
W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawy opieki położniczej,
 • psychologię ogólną,
 • psychologię prokreacyjną,
 • filozofię i etykę zawodu położnej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • neonatologię i opiekę neonatologiczną
 • i wiele innych.

 

Kierunek położnictwo w Lublinie nie przewiduje specjalności. Zajęcia realizowane są w trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
Studenci w trakcie całego toku kształcenia zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ogólną wiedzę medyczną. Zdobyte umiejętności pozwalają im wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz kobiet i ich rodzin, kobiet ciężarnych, kobiet rodzących czy też noworodków w zakresie profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwenci potrafią rozpoznać i monitorować prawidłową ciążę, przyjmować poród, a także wykrywać stany odbiegające od normy zarówno u matki, jak i dziecka, nie tylko w czasie ciąży, ale i porodu czy połogu. Kształtowane umiejętności pozwalają również na wdrażanie nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych. Studia medyczne w dziedzinie położnictwa to bardzo wszechstronny kierunek, który przygotowuje przyszłych położnych i przyszłe położne na najwyższym poziomie do pracy w szpitalach, kliniakach czy też placówkach badawczych.
Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia na Kierunku położnictwo w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia na tym kierunku możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych i szczegółową z zakresu nauk położniczych. Pozwoli to na rozpoczęcie pracy zawodowej już po pierwszym etapie, który obfituje także w wiele godzin praktyki zawodowej.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. W trakcie czterech semestrów masz możliwość uzupełnienia swojej wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym oraz rozwinięcie dodatkowych kompetencji, które pozwolą Ci stać się specjalistą w dziedzinie, którą chcesz się zajmować. Ważne jest także to, że studia magisterskie może realizować także absolwent innego kierunku z zakresu nauk medycznych, na przykład absolwent pielęgniarstwa.
Jaka praca po kierunku położnictwo w Lublinie?

Jaka praca po kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne przygotowują do jak najlepszego wykonywania obowiązków z zakresu opieki położniczej, opieki neonatologicznej czy też opieki ginekologicznej. Zapewniają także wykształcenie w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej zarówno w stosunku do kobiety, jak i jej dziecka na różnych etapach życia, odnosi się to zwłaszcza do kobiet ciężarnych, rodzących czy będących w okresie połogu. Absolwenci mogą rozpocząć pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, także w lecznictwie zamkniętym czy podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia w kontekście kobiety i noworodka. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży zarówno prawidłowej, jak i zagrożonej, potrafią samodzielnie przyjąć poród sposobem naturalnym, a także potrafią dostrzec stany odbiegające od normy u matki i dziecka na każdym etapie ciąży.
Kierunek położnictwo w Lublinie zapewnia swoim studentom możliwość pracy w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych czy ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, a także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych.
Zadaniem przyszłych położnych jest także udzielanie porad w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka oraz wskazówek w odniesieniu do szczepień ochronnych. Mogą oni współpracować z działami poruszającymi tematykę zdrowia i życia w różnych gazetach, wydawnictwach, mediach. Możliwości stabilnego zatrudnienia jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Lublinie?

Położne i położni odgrywają ważną rolę w życiu kobiety, zwłaszcza na poziomie nadchodzącego macierzyństwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, wymagający gruntownego przygotowania medycznego. Nawet jeśli uchodzi za dość prestiżowy i cieszy się dobrą opinią, nie jest to praca dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy jesteś odporna/y na stres i potrafisz pracować pod presją czasu?
 • Czy potrafisz radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz rozwinięte zdolności komunikacyjne i empatyczne?
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, te studia mogą być dla Ciebie idealne. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to przede wszystkim: matematyka, język obcy nowożytny, biologia. Dodatkowych punktów dostarczyć może Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia czy Olimpiadzie Biologicznej.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku położnictwo w Lublinie i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie potrzebne dokumenty. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły podania i oświadczenia, zaświadczeń lekarskich, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Położni i położne towarzyszą życiu człowieka już od zaczątków rozwoju. Kierunek położnictwo w Lublinie nieustannie cieszy się dużą popularnością.

Daria, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Życie biologiczne i ciało kobiety to dla mnie bardzo interesujące kwestie. Wybierając studia medyczne, wiedziałam, że położnictwo będzie dla mnie idealne. To czasem bardzo ekstremalna praca, ale może dawać także wiele satysfakcji.

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)