Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności to przedmiot, który bardzo często pojawia się w programach kształcenia kierunku Dietetyka. Może co prawda występować pod różnymi nazwami, ale prezentowane treści i zdobywana wiedza są identyczne. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności, wykształcenie umiejętności opracowania księgi HACCP w zakładzie produkcyjnym, a także zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi występowania w żywności szkodliwych substancji pochodzenia naturalnego, pochodzących z zanieczyszczenia środowiska lub pojawiających się w żywności w wyniku funkcjonowania łańcucha rolno- spożywczego czy stosowania substancji celowo dodawanych podczas produkcji żywności.

Podczas zajęć studenci omawiają między innymi takie tematy jak: zasady systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną w zakładach przemysłu spożywczego, wymagania techniczne i higieniczno- sanitarne dla zakładów, skutki działania substancji toksycznych, czy występowanie związków toksycznych w żywności.

Dzięki zajęciom studenci Dietetyki znają wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka w najbliższym otoczeniu, cele i zadania zdrowia publicznego, czynniki determinujące zdrowie oraz aktualne problemy zdrowotne ludności, czy współczesne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.

idź do kierunku DIETETYKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)