Big data analytics - Wrocław

Big data analytics - Wrocław

Studia na kierunku big data analytics w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Politechnika Wrocławska

Big data analytics stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie big data analytics jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej

08.11.2023

Big data analytics studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku big data analytics to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Big data analytics - Wrocław
Studia na kierunku big data analytics w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Big data analitycs to studia interdyscyplinarne obejmujące analizę dużych zbiorów danych oraz towarzyszących modeli układów złożonych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu fizyki, informatyki oraz matematyki. To także okazja do tego by zdobyć doświadczenie w pracy w zespołach badawczych, które zajmują się analizą Big Data. Studenci rozwiną również swoje kompetencje lingwistyczne oraz nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej.

Absolwenci z zakresu big data analitycs dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w firmach oraz zespołach, które zajmują się dokonywaniem analiz dużych zasobów danych, a także w sektorze IT oraz innych, różnorodnych firmach, które działają w sektorze finansowym. 

 

Uczelnie

We Wrocławiu big data analytics możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek big data analitycs?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku big data analitycs, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym, okazać dyplom ukończenia studiów conajmniej I stopnia i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Big data analytics w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIG DATA ANALITYCS WE WROCŁAWIU?

Studia we Wrocławiu na kierunku big data analitycs skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku big data analitycs zdobędą między innymi wiedzę z zakresu analizy dużych zbiorów danych oraz modelowania układów złożonych, a także poznają nowoczesne algorytmy oraz metody informatyczne wykorzystywane w badaniach.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku Big Data analytics możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia we Wrocławiu na kierunku big data analitycs to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu analizy dużych zbiorów danych oraz modelowania układów złożonych, a także języka angielskiego.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu dokonywania analiz określonych zjawisk finansowych oraz gospodarczych, znajomośi najnowszych oprogramowani informatycznych, języków programowania, umiejętności zbierania, a także przechowywania i analizowania danych.

Studenci nauczą się również korzystania z narzędzi oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz programowania, a także poznają rynek finansowy i to jak on funkcjonuje.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIG DATA ANALITYCS WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku big data analitycs trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Big data analytics w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIG DATA ANALITYCS WE WROCŁAWIU?

Uczelnie we Wrocławiu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

 

Absolwenci studiów na kierunku big data analitycs posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu analizy dużych zbiorów danych oraz modelowania układów złożonych, a także języka angielskiego mają szerokie możliwości zatrudnienia.

 

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład specjalista do spraw analizowania dużych zbiorów danych, menadżer analiz Big Data, analityk rynku biznesowego, a także architekt rozwiązań danych czy konsultant biznesowy.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku big data analitycs:

 

  • dział IT ,
  • działy finansowe ,
  • banki ,
  • instytucje naukowo-badawcze,
  • menedżera analiz Big Data ,
  • analityk Biznesowy,
  • konsultant biznesowy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Big data analytics Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Big data analytics Wrocław studia stacjonarne

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Big data analytics w miastach

Nadchodzące wydarzenia