Biologia człowieka - Wrocław

Studia we Wrocławiu

biologia człowieka

Odkryj kierunek biologia człowieka we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

18.05.2022

Biologia człowieka studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku biologia człowieka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia człowieka w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Biologia człowieka Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Podczas studiowania na kierunku biologia człowieka poznasz zróżnicowania budowy, a także zachowania człowieka na przestrzeni dziejów. Wśród przedmiotów odnajdziesz m.in. genetykę, antropogenezę, ewolucjonizm czy ekologię. W programie kształcenia znajdą się nie tylko wykłady, lecz również ćwiczenia praktyczne i zajęcia terenowe. Kierunek biologia człowieka umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej, bardzo konkretną wiedzę czerpiącej z pogranicza wielu nauk ścisłych.

 

Praca po studiach

Na absolwentów czekać będzie możliwość zatrudnienia w laboratoriach analitycznych oraz ośrodkach naukowych, a także w firmach archeologicznych czy muzeach. Będą oni też mogli kształcić się dalej lub podjąć własną działalnością badawczą.

czytaj dalej wszystko o Biologia człowieka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek biologia człowieka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Biologia człowieka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Biologia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biologia człowieka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia człowieka?

Biologia człowieka to studia utrwalające i rozwijające wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ścisłych. Od swoich przyszłych studentów wymagają więc umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Warunkiem przyjęcia na studia biologia człowieka II stopnia we Wrocławiu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia człowieka w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Biologia i zdrowie człowieka to kierunek, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tematyki dotyczącej człowieka. Przypomnisz sobie i rozwiniesz zasady jego budowy, zachowań w czasie i przestrzeni, a także zachowań i funkcjonowania w społeczeństwie.

Studia te kładą też nacisk na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, a także uczą, jak prawidłowo wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia człowieka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas studiów na kierunku biologia człowieka zwrócisz uwagę na różne aspekty natury ludzkiej. Skupisz się nie tylko na anatomii człowieka, ale również ekologii, higienie czy zachowaniach prozdrowotnych. Wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, m.in. nauczysz się dokonywać analizy i oceny zachowań człowieka w społeczeństwie, poznasz techniki i metody wykorzystywane w archeologii, a także dowiesz się, w jaki sposób dokonać rekonstrukcji wyglądu na podstawie dostępnych szczątków kostnych. Nauczysz się też, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ile trwają studia na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Studia na kierunku biologia człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia człowieka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Jako absolwent kierunku biologia człowieka będziesz posiadał specjalistyczną wiedzę na temat biologicznych i kulturowych aspektów zachowań ludzkich. Poznasz podstawy fizjologii i anatomii człowieka, a także dowiesz się więcej o antropologii klinicznej. Dzięki realizacji w toku kształcenia takich przedmiotów jak m.in. biochemia, immonulogia, psychofizjologia stresu czy podstawy statystyki będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju firmach i instytucjach zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem i funkcjonowaniem człowieka.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia człowieka:

 • przemysł spożywczy,
 • firmy i organizacje konsultingowe,
 • sektor bioenergii,
 • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
 • instytucje badawcze sektora publicznego,
 • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia człowieka Wrocław studia i stopnia

Biologia człowieka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia człowieka Wrocław studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia