Biologia człowieka - Wrocław

Biologia człowieka - Wrocław

Studia na kierunku biologia człowieka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Biologia człowieka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biologia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biologia człowieka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

08.11.2023

Biologia człowieka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Biologia człowieka we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). 

Biologia człowieka - Wrocław
Studia na kierunku biologia człowieka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Podczas studiowania na kierunku biologia człowieka poznasz zróżnicowania budowy, a także zachowania człowieka na przestrzeni dziejów. Wśród przedmiotów odnajdziesz m.in. anatomię, ekologię, archeologię. W programie kształcenia znajdą się nie tylko wykłady, lecz również ćwiczenia praktyczne i zajęcia terenowe. Kierunek biologia człowieka umożliwi Ci zdobycie wiedzy czerpiącej z pogranicza wielu nauk ścisłych.

Na absolwentów czekać będzie możliwość zatrudnienia w laboratoriach analitycznych oraz ośrodkach naukowych, a także w firmach archeologicznych czy muzeach. Po studiach na kierunku biologia człowieka, można znaleźć pracę także w przemyśle spożywczym, czy produkcyjnym, związanym z wytwarzaniem biomateriałów i biofarmaceutyków.

 

Uczelnie

We Wrocławiu biologię człowieka możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UPWR), Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Biologicznych UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia człowieka?

Biologia człowieka to studia utrwalające i rozwijające wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ścisłych. Od swoich przyszłych studentów wymagają więc umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Warunkiem przyjęcia na studia biologia człowieka II stopnia we Wrocławiu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia człowieka w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Biologia i zdrowie człowieka to kierunek, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tematyki dotyczącej człowieka. Przypomnisz sobie i rozwiniesz zasady jego budowy, zachowań w czasie i przestrzeni, a także zachowań i funkcjonowania w społeczeństwie.

Studia te kładą też nacisk na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, a także uczą, jak prawidłowo wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia człowieka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas studiów na kierunku biologia człowieka zwrócisz uwagę na różne aspekty natury ludzkiej. Skupisz się nie tylko na anatomii człowieka, ale również ekologii, higienie czy zachowaniach prozdrowotnych. Wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, m.in. nauczysz się dokonywać analizy i oceny zachowań człowieka w społeczeństwie, poznasz techniki i metody wykorzystywane w archeologii, a także dowiesz się, w jaki sposób dokonać rekonstrukcji wyglądu na podstawie dostępnych szczątków kostnych. Nauczysz się też, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ile trwają studia na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Studia na kierunku biologia człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia człowieka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku biologia człowieka we Wrocławiu?

Jako absolwent kierunku biologia człowieka będziesz posiadał specjalistyczną wiedzę na temat biologicznych i kulturowych aspektów zachowań ludzkich. Poznasz podstawy fizjologii i anatomii człowieka, a także dowiesz się więcej o antropologii klinicznej. Dzięki realizacji w toku kształcenia takich przedmiotów jak m.in. biochemia, immonulogia, psychofizjologia stresu czy podstawy statystyki będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju firmach i instytucjach zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem i funkcjonowaniem człowieka.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia człowieka:

 • przemysł spożywczy,
 • firmy i organizacje konsultingowe,
 • sektor bioenergii,
 • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
 • instytucje badawcze sektora publicznego,
 • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia człowieka Wrocław studia i stopnia

Biologia człowieka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia człowieka Wrocław studia stacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia