Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Kryminologia studia Białystok 2023 | woj. podlaskie

Studia na kierunku Kryminologia w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku kryminologia w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Białymstoku kryminologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku (UWB) trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
Wśród białostockich uczelni publicznych kryminologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie w Białymstoku (ponad 300 zgłoszeń).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Białymstoku na kierunku kryminologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kryminologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Kryminologia - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek KRYMINOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kryminologia w Białymstoku?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kryminologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak kryminologia uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych kierunków wśród propozycji studiów prawniczych. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Pamiętaj, że maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryminologia w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić swoim studentom komfortowe studiowanie, dlatego studia prawnicze w zakresie kryminologii możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak jesteś bardziej skłonny/a ku edukacji w weekendy, wybierz studia zaoczne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Sebastian Fitzek stwierdził: „(…) kryminologia i psychologia są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli chciało się dotrzeć do istoty rzeczy, w obu przypadkach należy poznać przyczynę problemu”. Ojcem nauki, którą stała się kryminologia, jest włoski lekarz Cesare Lambroso, który wysunął przypuszczenia, iż istnieje „przestępca z urodzenia”. Kryminologia skupia się więc na sprawcy przestępstwa, motywach jego czynów i warunkach, w których dokonał on swoich zbrodni.

Idealni kandydaci na studia prawnicze tego typu nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie prawne, a w Twoich żyłach płynęła detektywistyczna krew. Jeśli odnajdujesz w sobie powołanie do zajmowania się zbrodniami i przestępcami, kierunek kryminologia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kryminologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kryminologia w Białymstoku realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Białymstoku umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia prawnicze na kierunku kryminologia możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić gruntowne kształcenie nawet w kierunkach najbardziej unikatowych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku kryminologia zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje najpotrzebniejsze umiejętności i wiedzę niezwykle istotne w przypadku najlepszych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci z chęcią zatrudniani są w urzędach administracji publicznej, w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w kancelariach prawnych, w instytucjach i organizacjach krajowych.

Studenci są przygotowywani do pracy w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, w instytucjach rządowych i samorządowych, w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, w organizacjach społecznych. Absolwenci zajmują się między innymi przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, przestępczością w ruchu drogowym, terroryzmem i cyberterroryzmem i tym podobne.

 

W programie studiów na kierunku kryminologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologiczne determinanty przestępczości,
 • symptomatologia kryminalna,
 • podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej,
 • system organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prawa człowieka w demokratycznym państwie,
 • karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne,
 • prywatny sektor bezpieczeństwa,
 • globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości,
 • komunikacja społeczna
 • i wiele innych.

 

Studenci mają okazję realizować swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: przeciwdziałanie przestępczości, organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, przestępczość i patologie społeczne, kryminalistyka. Oferty specjalizacyjne warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści treści odnoszące się do patologii społecznych, profilu sprawcy przestępcy, ofiar przestępstw, instytucji kontroli państwowej i mechanizmów kontroli społecznych. Studenci zgłębiają treści nie tylko z zakresu kryminologii, ale i pokrewnych jej nauk prawniczych. Rozwijają także umiejętności analityczne i decyzyjne, które umożliwiają precyzyjne rozstrzyganie problemów praktycznych.

Ile trwają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Studia na kierunku Kryminologia w Białymstoku, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek kryminologia w Białymstoku podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich i zapewniają tytuł magistra. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć nie tylko absolwent kryminologii, ale także absolwent kierunków pokrewnych, który posiada tytuł licencjata lub magistra.

Kryminologia w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku kryminologia w Białymstoku?

Kierunek kryminologia w Białymstoku zapewnia studentom interdyscyplinarne wykształcenie w szerokim zakresie, które wpływa na różnorodne możliwości odnoszące się do dalszego rozwoju i pracy. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w urzędach administracji publicznej, w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kancelariach prawnych, w instytucjach i organizacjach krajowych, w organach administracji, w instytucjach rządowych i samorządowych, w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, w organizacjach społecznych.

Studenci realizują wybrane specjalności, dzięki którym zawodowo mają możliwość zajmować się terroryzmem i cyberterroryzmem, przestępczością transgraniczną, patologią społeczną, przestępczością w ruchu drogowym, przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, technikami kryminalistycznymi, technologiami, które są istotne w zwalczaniu przestępczości.

Studia prawnicze w Białymstoku w ramach kryminologii umożliwiają absolwentom pracę przede wszystkim w wymiarze sprawiedliwości, w więziennictwie, w sektorze ubezpieczeń, w organizacjach pozarządowych jako mediatorzy lub pomoc społeczna, a także w mediach, gdzie służą specjalistyczną wiedzą kryminologiczną.

Absolwenci pracują także w Inspekcji Transportu Drogowego, w Służbie Więziennej, w straży miejskiej, w Służbie Celno-Skarbowej, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w firmach detektywistycznych, w jednostkach zarządzania kryzysowego. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ kryminologia to wszechstronny kierunek prawniczy, który pozwala podjąć pracę w bardzo wielu sektorach prywatnych i publicznych, zarówno odnoszących się stricte do prawa i bezpieczeństwa oraz pracy w kancelariach prawniczych, jak i do sprawiedliwości, którą osiąga się przez organy ścigania.

Gdzie studiować na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet w Białymstoku oferuje 25 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWB.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek kryminologia w Białymstoku

 

czytaj dalej uczelnie w Białymstoku

 

Kryminologia studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku
 
Kryminologia studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku
 
Kryminologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek kryminologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa UWB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kryminologia w Białymstoku?

Kryminologia to bardzo interesująca propozycja dla pasjonatów detektywistycznych historii osadzonych w rzeczywistości. Kierunek uważany jest za prestiżowy, ponieważ do tej pory można go realizować w niewielu polskich miastach. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o sprawiedliwość dla osób poszkodowanych?
 • Czy interesujesz się prawem i tym, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

KRYMINOLOGIA - ważne informacje

kryminologia studia

studia prawnicze w Białymstoku

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Studia prawnicze w Białymstoku w ramach kryminologii uchodzą za niezwykle elitarne.

Szymon, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Już jako mały chłopiec uważałem się za Sherlocka Holmesa. Rzeczywistość pracy detektywa jest nieco inna, ale wciąż wiąże się z dużymi emocjami, niebezpieczeństwem i działaniem w pośpiechu i napięciu. Chcę pracować w organach ścigania, dlatego moja specjalizacja skupia się na wymiarze sprawiedliwości. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia Białystok studia i stopnia

Kryminologia Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia Białystok studia stacjonarne

Kryminologia Białystok studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu