Kryminologia - Białystok

Kryminologia - Białystok

Dodaj do ulubionych

Kryminologia studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Sebastian Fitzek stwierdził: „(…) kryminologia i psychologia są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli chciało się dotrzeć do istoty rzeczy, w obu przypadkach należy poznać przyczynę problemu”. Ojcem nauki, którą stała się kryminologia, jest włoski lekarz Cesare Lambroso, który wysunął przypuszczenia, iż istnieje „przestępca z urodzenia”. Kryminologia skupia się więc na sprawcy przestępstwa, motywach jego czynów i warunkach, w których dokonał on swoich zbrodni.

Idealni kandydaci na studia prawnicze tego typu nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie prawne, a w Twoich żyłach płynęła detektywistyczna krew. Jeśli odnajdujesz w sobie powołanie do zajmowania się zbrodniami i przestępcami, kierunek kryminologia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze na kierunku kryminologia możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić gruntowne kształcenie nawet w kierunkach najbardziej unikatowych.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy psychiatrii, podstawy prawa konstytucyjnego, podstawy medycyny sądowej, system organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa człowieka w demokratycznym państwie, ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego, ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych, globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości, alternatywy kary pozbawienia wolności i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku kryminologia zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje najpotrzebniejsze umiejętności i wiedzę niezwykle istotne w przypadku najlepszych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Abiturienci z chęcią zatrudniani są w urzędach administracji publicznej, w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w kancelariach prawnych, w instytucjach i organizacjach krajowych.

Studenci są przygotowywani do pracy w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, w instytucjach rządowych i samorządowych, w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, w organizacjach społecznych. Absolwenci zajmują się między innymi przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, przestępczością w ruchu drogowym, terroryzmem i cyberterroryzmem i tym podobne.

czytaj dalej wszystko o Kryminologia - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek kryminologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kryminologia w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak kryminologia uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych kierunków wśród propozycji studiów prawniczych. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Pamiętaj, że maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryminologia w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

KRYMINOLOGIA BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

KRYMINOLOGIA BIAŁYSTOK STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić swoim studentom komfortowe studiowanie, dlatego studia prawnicze w zakresie kryminologii możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak jesteś bardziej skłonny/a ku edukacji w weekendy, wybierz studia zaoczne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • socjologiczne determinanty przestępczości,
 • symptomatologia kryminalna,
 • podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej,
 • system organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prawa człowieka w demokratycznym państwie,
 • karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne,
 • prywatny sektor bezpieczeństwa,
 • globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości,
 • komunikacja społeczna
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję realizować swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: przeciwdziałanie przestępczości, organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, przestępczość i patologie społeczne, kryminalistyka. Oferty specjalizacyjne warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści treści odnoszące się do patologii społecznych, profilu sprawcy przestępcy, ofiar przestępstw, instytucji kontroli państwowej i mechanizmów kontroli społecznych. Studenci zgłębiają treści nie tylko z zakresu kryminologii, ale i pokrewnych jej nauk prawniczych. Rozwijają także umiejętności analityczne i decyzyjne, które umożliwiają precyzyjne rozstrzyganie problemów praktycznych.

Ile trwają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Kierunek kryminologia w Białymstoku podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich i zapewniają tytuł magistra. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć nie tylko absolwent kryminologii, ale także absolwent kierunków pokrewnych, który posiada tytuł licencjata lub magistra.

Jaka praca po kierunku kryminologia w Białymstoku?

Kierunek kryminologia w Białymstoku zapewnia studentom interdyscyplinarne wykształcenie w szerokim zakresie, które wpływa na różnorodne możliwości odnoszące się do dalszego rozwoju i pracy. Abiturienci zatrudniani są przede wszystkim w urzędach administracji publicznej, w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kancelariach prawnych, w instytucjach i organizacjach krajowych, w organach administracji, w instytucjach rządowych i samorządowych, w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, w organizacjach społecznych.

Studenci realizują wybrane specjalności, dzięki którym zawodowo mają możliwość zajmować się terroryzmem i cyberterroryzmem, przestępczością transgraniczną, patologią społeczną, przestępczością w ruchu drogowym, przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, technikami kryminalistycznymi, technologiami, które są istotne w zwalczaniu przestępczości.

Studia prawnicze w Białymstoku w ramach kryminologii umożliwiają absolwentom pracę przede wszystkim w wymiarze sprawiedliwości, w więziennictwie, w sektorze ubezpieczeń, w organizacjach pozarządowych jako mediatorzy lub pomoc społeczna, a także w mediach, gdzie służą specjalistyczną wiedzą kryminologiczną.

Absolwenci pracują także w Inspekcji Transportu Drogowego, w Służbie Więziennej, w straży miejskiej, w Służbie Celno-Skarbowej, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w firmach detektywistycznych, w jednostkach zarządzania kryzysowego. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ kryminologia to wszechstronny kierunek prawniczy, który pozwala podjąć pracę w bardzo wielu sektorach prywatnych i publicznych, zarówno odnoszących się stricte do prawa i bezpieczeństwa oraz pracy w kancelariach prawniczych, jak i do sprawiedliwości, którą osiąga się przez organy ścigania.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kryminologia w Białymstoku?

Kryminologia to bardzo interesująca propozycja dla pasjonatów detektywistycznych historii osadzonych w rzeczywistości. Kierunek uważany jest za prestiżowy, ponieważ do tej pory można go realizować w niewielu polskich miastach. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o sprawiedliwość dla osób poszkodowanych?
 • Czy interesujesz się prawem i tym, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

KRYMINOLOGIA - ważne informacje

kryminologia studia

studia prawnicze w Białymstoku

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku kryminologia w Białymstoku?

Studia prawnicze w Białymstoku w ramach kryminologii uchodzą za niezwykle elitarne.

Szymon, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Już jako mały chłopiec uważałem się za Sherlocka Holmesa. Rzeczywistość pracy detektywa jest nieco inna, ale wciąż wiąże się z dużymi emocjami, niebezpieczeństwem i działaniem w pośpiechu i napięciu. Chcę pracować w organach ścigania, dlatego moja specjalizacja skupia się na wymiarze sprawiedliwości. Polecam.

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)