Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku

psychologia 

Odkryj psychologię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

W Trójmieście psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim (UG) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Kierunek psychologia w Trójmieście jest idealny dla osób, które chcą zrozumieć swoje zachowanie, a także chcą poznawać mechanizmy rządzące człowiekiem. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę poznać metody diagnostyczne, które umożliwią Ci zrozumienie drugiego człowieka. Wykształcisz potrzebne umiejętności i nabędziesz wiedzę, która ułatwi zdobycie certyfikatu psychoterapeutycznego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów i seksuologów, psychoterapeutów, biegłych sądowych, psychologów, którzy mają doświadczenie w pracy klinicznej.

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Trójmieście: psychologia służb mundurowych, psychologia w biznesie i zarządzaniu, psychologia w sporcie, neurobiopsychologia, psychologia edukacji, psychologia kliniczna, psychologia kliniczna z psychoterapią, psychologia pracy i biznesu, psychologia sądowa

Absolwenci pracują w placówkach ochrony zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie, w organizacjach i przedsiębiorstwach, w prywatnych gabinetach psychologicznych. W zależności od realizowanej specjalizacji mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych czy ośrodkach terapii uzależnień.

 

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 35 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 1,9 tys. osób) chciało studiować psychologię w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 11 kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Trójmieście

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

 

Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na Psychologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, ale jest to podyktowane między innymi bogatym programem nauczania, z którym należy się zmierzyć.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

 

 

Mechanizmy sterujące ludzką psychiką, emocjami i myśleniem od zarania dziejów pozostawały przedmiotem ogromnego zainteresowania szerokiego grona badaczy. Poprzez liczne, powstające na przestrzeni wieków, publikacje próbowano wyjaśnić w jak najprostszy sposób motywy działania każdego człowieka w zależności od pewnych indywidualnych różnic.

Pomimo wszelkich starań światłych ludzi, Psychologia nadal pozostaje dziedziną, nad którą badania prawdopodobnie nigdy się nie zakończą, co czyni ją jedyną w swoim rodzaju, a zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na psychologów – badaczy oraz psychologów chcących zapewnić należytą opieką ludziom z problemami nie maleje.

Psychologia to kierunek kształcenia, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów. Trudno się dziwić; prawa rządzące psychiką i zachowaniem ludzi są niezwykle interesującą dziedziną.  „Nauka o duszy”, jak tłumaczy się z języka greckiego, to podróż w głąb naszych wyobrażeń, osobowości, emocji. Ale należy zdać sobie sprawę z tego, że podróży tej nie da się odbyć na skróty. 

Studia psychologiczne w Gdańsku zakładają przekazanie wiedzy, dzięki której możliwe jest zrozumienie podstawowych mechanizmów rządzących zachowaniem ludzi. Istotnymi aspektami nauki jest także rozróżnianie psychologicznej wiedzy naukowej od tej potocznej, umiejętność wykonania badań, czy też zastosowanie teorii psychologicznym do wyjaśnienia konkretnych rodzajów zachowania. 

 

Dowiedz się więcej

studia psychologiczne w Gdańsku

studia psychologiczne w Gdyni

studia psychologiczne w Trójmieście

psychologia studia w Gdańsku

uczelnie w Trójmieście

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Psychologia w Gdańsku to wiele możliwości ukierunkowania swoich umiejętności, za sprawą licznych specjalności, wśród których wymienić można:

 • Psychologię kliniczną
 • Psychologię dzieci i młodzieży
 • Psychologię sportu
 • Psychologię doradztwa zawodowego i coachingu

Każda ze specjalności prowadzona jest w trybie jednolitym magisterskim, aby mieć pewność, że absolwenci zostali należycie przygotowani do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej roli zawodowej w przyszłości. W końcu chyba wszyscy chcieliby znaleźć się w razie potrzeby pod opieką jak najlepiej wykwalifikowanego psychologa.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia psychologiczne z pewnością nie są dla każdego. Wszyscy, którzy mają zamiar aplikować na właśnie ten kierunek studiów, powinni być uposażeni w szerokie kompetencje osobiste, pozwalające na zrozumienie każdego człowieka, zmagającego się z różnorakimi problemami natury psychicznej i emocjonalnej. Wobec tego jaki powinien być idealny kandydat na Psychologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jeśli jesteś empatyczny, wśród znajomych zawsze pełniłeś rolę zaufanego słuchacza, potrafisz zrozumieć niemal każdego człowieka, borykającego się nawet z najtrudniejszymi problemami, nigdy nie miałeś problemu z naukami humanistycznymi ani przyrodniczymi, a ponadto od zawsze marzyłeś o pełnieniu roli psychologa, to studia psychologiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prawdopodobnie zostały stworzone właśnie dla ciebie!

Zastanawiasz się, czego będziesz mógł się spodziewać po edukacji na kierunku Psychologia na wybranej uczelni w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie? Po zapoznaniu się z poniższym paragrafem powinieneś posiąść potrzebną wiedzę i jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, czy Psychologia to kierunek dla ciebie.

Studia w Trójmieście na kierunku psychologia, podobnie jak niemal wszystkie kierunki studiów, można podjąć stacjonarnie, zapewniając sobie tym samym ciągłość nauki w trakcie całych pięciu dni roboczych w tygodniu oraz niestacjonarnym, zwanym również zaoczny m– ta rzadziej wybierana opcja gwarantuje studentom możliwość pobierania kierunkowego wyższego wykształcenia podczas zjazdów w weekendy, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie.

Warto pamiętać, że wybór niestacjonarnego trybu kształcenia będzie się wiązało z obowiązkiem uiszczania opłat za czesne. Ich wysokość, możliwość rozłożenia na raty oraz informacje o ewentualnych promocjach i zniżkach, znajdziesz na stronie internetowej uczelni.

 

4. Program studiów i przedmioty

Naukę na Psychologii w Gdańsku, Gdyni i Sopocie najprawdopodobniej rozpoczniesz od poznania podstaw nauk, które były pewnym filarem pod rozwój kierunkowej, bardziej złożonej wiedzy psychologicznej. W związku z tym na dobry początek poznasz podstawy wiedzy filozoficznej. Myśli Platona, Sokratesa i innych były doskonałym pretekstem dla ludzi tamtych czasów do rozpoczęcia rozważań nad ludzką naturą.

Na liście przedmiotów, które prawdopodobnie będziesz zaliczał w toku studiów znajdują się:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • psychopatologia,
 • etyka zawodu psychologa
 • oraz wiele innych.

 

Podstawy logiki niektórych z pewnością przyprawią o zawrót głowy, bowiem  wielu studentów Psychologii ma nadzieję nigdy więcej nie spotkać na swojej drodze matematyki. Podobny szok spotka ich podczas konieczności nauki skomplikowanych zagadnień statystycznych, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie i przeanalizowanie rzetelnych badań psychologicznych.

Dalsza, bardziej specjalistyczna wiedza, którą przyswoisz na studiach, będzie zróżnicowana pod względem tematyki w zależności od wybranej przez ciebie specjalności. Dla przykładu - miłośnicy medycznych aspektów opisywanego kierunku z pewnością wybiorą kliniczną, a w jej ramach nauczą się podstaw ludzkiej fizjologii i anatomii ze szczególnym uwzględnieniem działania ośrodkowego układu nerwowego i jego wpływu na samopoczucie człowieka.

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie charakteryzują się pewnymi różnicami w różnych kwestiach, również jeśli chodzi o czas ich trwania. Psychologia należy do wąskiego grona studiów jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że każdy z przyszłych absolwentów na ukończenie wybranego kierunku będą musieli poświęcić aż pięć lat.

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Jednego musisz być pewien – taką, która jest potrzebna szerokiemu gronu osób, borykających się z bardzo poważnymi problemami natury psychicznej.

Wybór przyszłego zawodu będzie w głównej mierze predysponowany przez specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie studiów. Spektrum możliwości zawodowych będzie wprost proporcjonalne do objętości koniecznej do przyswojenia w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy domach dziecka, gdzie będą mieli niepowtarzalną okazję do stworzenia komfortowych warunków diagnostycznych swoim najmłodszym podopiecznym.

Założenie własnego gabinetu pozwoli nie tylko na względną niezależność, ale przede wszystkim na zdobywanie cennego, praktycznego doświadczenia przez codzienną pracę z ludźmi.

Ponadto każdy z absolwentów Psychologii będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • hospicjach,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach doradczych
 • działach HR

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Psychologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia absolwenci mogą zacząć szukać swojej pierwszej pracy w zawodzie. Niektórzy z absolwentów decydują się na dalszą naukę np. ośrodkach psychoterapii, gdzie przygotowują się do uzyskania zawodu terapeuty. Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie m.in. w szpitalach, hospicjach, domach opieki, klinikach, ośrodkach diagnostycznych lub prowadzą własne gabinety terapeutyczne. Najczęściej wykonywanymi zawodami są np. psycholog kliniczny, terapeuta, a także specjalista do spraw reklamy. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Terapeuta

Terapeuta może podjąć zatrudnienie w gabinetach terapeutycznych lub prowadzić własną działalność. Co zrobić, aby zostać terapeutą? Po ukończeniu studiów magisterskich należy ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną, gdzie również przechodzi się własną terapię. Po skończeniu tej szkoły uzyskuje się tytułu terapeuty. Czym zajmuje się to terapeuta? Odpowiada on za prowadzenie terapii swoim pacjentom i pomaga im przepracować problemy lub traumy. Mediana zarobków terapeuty wynosi około 4290 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny może podjąć zatrudnienie w szpitalach klinikach poradniach lub w ośrodkach diagnostycznych. Zajmuje się on przyjmowaniem pacjentów o stwierdzonych zaburzenia psychicznych lub osobowościowych przez psychiatrę. Odpowiada również z diagnozowanie i pomaga w leczeniu chorób poprzez prowadzenie terapii. Zazwyczaj pomoc psychologa klinicznego jest dodatkiem do leczenia farmakologicznego. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi około 3830 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw reklamy

Specjalista do spraw reklamy może znaleźć zatrudnienie w agencjach marketingowych, a także reklamowych, gdzie zajmuje się najczęściej psychologią reklamy, co oznacza, że odpowiada on za pomoc przy organizowaniu i tworzeniu reklam w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Często odpowiada on za skonstruowanie przekazu podprogowego, co wpływa na skuteczność reklamy. Mediana zarobków specjalisty do spraw reklamy wynosi około 4520 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, jako specjalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Psychologia studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Psychologia, powinieneś dowiedzieć się nieco o procedurach rekrutacyjnych obowiązujących ten kierunek. Należy pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od wybranej uczelni, dlatego warto prewencyjnie upewnić się o szczegółach, zaglądając na stronę internetową wybranego ośrodka akademickiego.

Przedmiotami, które odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na większości uczelni, są zazwyczaj: język polski, język obcy nowożytny, biologia oraz wiedza o społeczeństwie. Zatem warto odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki tych przedmiotów i podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego, którego rezultat pomoże w pokonaniu konkurencji.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Aby zgłosić swoją kandydaturę na studia na kierunku Psychologia w Trójmieście, w pierwszej kolejności należy stworzyć profil kandydata i pochwalić się uzyskanymi na maturze wynikami. W tym celu należy za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni formularza, zasygnalizować osiągnięte wyniki. Warto pamiętać, żeby posługiwać się wyłącznie prawdziwymi informacjami, w myśl zasady, że kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy uda ci się dostąpić zaszczytu zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Psychologię, pozostanie ci już tylko zebranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie w ustalonym terminie, pamiętając, że jego przekroczenie może się wiązać ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych. Postaraj się zgromadzić:  fotografię o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne wraz z kserokopią oraz pobrany ze strony internetowej wybranej uczelni formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne w Trójmieście

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Czy istotne jest to, w którym mieście będziemy się kształcić? Oczywiście, że tak. Dlatego warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Psychologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka pierwszego roku Psychologii w Trójmieście, mówi:

„Żeby studiować Psychologię trzeba mieć pasję. A obiektem tej pasji powinien być człowiek. W końcu zrozumienie mechanizmów sterujących ludzką psychiką jest szczególnie istotna w perspektywie dalszej nauki. Studiując w Trójmieście żyję wśród ludzi ogarniętych tą pasją, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Jeśli ktoś myśli o studiach psychologicznych, serdecznie zapraszam do Gdańska, Gdyni i Sopotu.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

 

Komentarze (0)

POPULARNE

studia

matura 2021

 

 

CIEKAWE

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia