Inżynieria cyklu życia produktu - Poznań

Inżynieria cyklu życia produktu - Poznań

Inżynieria cyklu życia produktu - Poznań
Dodaj do ulubionych

26.05.2023

Inżynieria cyklu życia produktu studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria cyklu życia produktu w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakreise m.in. projektowania, prototypowania i testowania, przygotowania i tesotwania procesu produkcyjnego czy pprowadzenia produktu na rynek. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz przedsiębiorstwach konsultingowych.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria cyklu życia produktu - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria cyklu życia produktu stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Inżynieria cyklu życia produktu bierze pod uwagę wynik testu kwalifikacyjnego w języku angielskim. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU?

Inżynieria cyklu życia produktu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń. Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Inżynieria cyklu życia produktu prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

     

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria cyklu życia produktu umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordywania działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, m.in. projektowania, prototypowania oraz testowania procesu produkcyjnego, wykonania serii pilotażowej czy pełnego wprowadzenia na rynek produktu z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. Przemysłu 4.0, wirtualnych systemów projektowania, personalizacji produktów oraz relacji pomiędzy procesami w kolejnych fazach życia produktu.

Studenci kierunku Inżynieria cyklu życia produktu mogą też m.in. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu systemów projektowania produktów i zarządzania danymi o produkcie, zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. analizy danych, ekologii produktu oraz bezpieczeństwa produktu. Mają także możliwość uczestniczenia w treningu umiejętności menedżerskich, zdobycia umiejętności w zakresie rozpoznawania oczekiwań klientów czy zarządzania zespołem pracowniczym.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu: tribologia produktów konsumpcyjnych, natryskiwanie cieplne i napawanie, recykling i utylizacja produktu.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU?

Studia na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Inżynieria cyklu życia produktu w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Studia na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz przedsiębiorstwach konsultingowych, np. jako inżynierowie procesu czy menedżerowie jakości. Przez to, że studia prowadzone są w języku angielskim, ich absolwenci mają możliwość znalezienia zatrudnienia nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria cyklu życia produktu:

  • inżynier produktu,
  • inżynier procesu,
  • kierownik produktu,
  • menedżer jakości,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż,
  • przedsiębiorstwa konsultingowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria cyklu życia produktu Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria cyklu życia produktu Poznań studia stacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia