Gospodarka przestrzenna - Kraków

Gospodarka przestrzenna - Kraków

Gospodarka przestrzenna - Kraków

Studia w Krakowie

gospodarka przestrzenna

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Gospodarka przestrzenna - studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Gospodarka przestrzenna Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie gospodarkę przestrzenną możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Geografii UP).
 

Opis kierunku

Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są w stanie zadbać o odpowiednią organizację przestrzeni. Studia gwarantują zdobycie wiedzy w zakresie m.in. technik tworzenia pomiarów i opisów zjawisk społeczno-gospodarczych, czy metod planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Studenci uczą się również jak przygotowywać taką dokumentację jak np.: analiza, czy plan zagospodarowania terenu.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Kwalifikacje, jakie zdobywa się w trakcie kształcenia, pozwalają na pracę w instytucjach administracji publicznej, związanych z planowaniem przestrzeni. Absolwenci mogą również pracować w biurach projektowych, czy firmach konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uczelnie, gdzie gospodarka przestrzenna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Krakowie?

Wielu studentów zdaje sobie sprawę, że niektóre kierunki studiów w Krakowie cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych aplikantów. Gospodarka przestrzenna jest jedną z propozycji, która wymaga od kandydatów zdawania matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, geografii, historii, języka polskiego, informatyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Jeżeli uda ci się uzyskać odpowiednio wysoki wynik, najpewniej otrzymasz możliwość rozpoczęcia gospodarki przestrzennej. Aby upewnić się, jakie ustalenia są aktualne, zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

 

Gospodarka przestrzenna, czyli całokształt działań biernych i czynnych, które są ukierunkowane na odpowiednią organizację i użytkowanie przestrzeni, to interdyscyplinarna i jednocześnie bardzo potrzebna dziedzina kształcenia, która zapewnia uzyskanie wszechstronnych kompetencji, które idą w parze ze stabilnym i dobrze płatnym zatrudnieniem nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Projektowanie miejsc użytku publicznego i prywatnego jest swego rodzaju sztuką, której zgłębianie rozwija zarówno talent artystyczny, jak i kompetencje interpersonalne i techniczne. Studia geograficzne na kierunku Gospodarka przestrzenna adresowane są do wszystkich tych, którzy marzą o uzyskaniu takiego wykształcenia, które odpowie na potrzeby współczesnych pracodawców.

Gospodarkę przestrzenną możesz podjąć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dzięki czemu ułożysz swój czas w najbardziej dogodny dla ciebie sposób.

Chciałbyś zdobyć wykształcenie, które zapewni ci szerokie możliwości zawodowe, jednak nie jesteś pewien, czy Gospodarka przestrzenna to studia dla ciebie? Jeżeli wciąż się wahasz, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań. Prawdopodobnie w ten sposób rozwiejesz choć część wątpliwości.

 • Interesujesz się geografią, a jej nauka zawsze była dla ciebie przyjemnością?
 • Chętnie śledzisz najnowsze doniesienia o zjawiskach na rynku gospodarczym?
 • Ekonomia, polityka i socjologia to dziedziny, które cię ciekawią?

Jeżeli tak, to Gospodarka przestrzenna z pewnością spełni wszystkie twoje oczekiwania!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Krakowie na kierunku Gospodarka przestrzenna uposażają każdego studenta w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zarządzania przestrzenią, organizowania jej przeznaczenia, planowania infrastruktury oraz tworzenia strategii rozwoju. Jeżeli wybierzesz edukację właśnie na tym kierunku, z pewnością zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje z zakresu nauk:

 • ścisłych
 • geograficznych
 • społecznych

 

Aby jak najlepiej zrozumieć wzajemne powiązania pomiędzy procesami geologicznymi a przemysłową działalnością ludzką oraz zjawiska mające miejsce na światowym rynku gospodarczym. W trakcie edukacji na Gospodarce przestrzennej będziesz miał okazję zgłębić wiedzę ogólną, techniczną oraz specjalistyczną, w ramach obranej specjalności, która ukierunkuje twoje wykształcenie na najkorzystniejszy dla ciebie tor.

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Krakowie?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gospodarka przestrzenna w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Uczelnie w Krakowie zapewniają przyszłym absolwentom wszechstronne wykształcenie, dzięki któremu będą mieli szansę na znalezienie najlepszego zatrudnienia w odpowiadającej im branży. Absolwenci Gospodarki przestrzennej znajdują pracę w:

 • urzędach marszałkowskich
 • starostwach
 • urzędach gmin

 

Gdzie zajmują się odpowiednim zagospodarowaniem terenu. To oczywiście nie jedyna opcja zawodowa dla osób, które ukończyły ten kierunek studiów. Będziesz mógł zatrudnić się w biurach projektowych i konsultingowych, bankach, biurach obrotu nieruchomościami, a także założyć własną firmę i realizować za jej pomocą własne cele.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Geografii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Kraków studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Kraków studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna Kraków studia niestacjonarne

Kierunki geograficzne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia