Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria środowiska

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Inżynieria środowiska studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Bydgoszczy inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PBS).

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia inżynierskie w Bydgoszczy w ramach inżynierii środowiska oczekują od kandydatów spełnienia określonych wymagań rekrutacyjnych. Ranking punktowy obejmuje obowiązkowe przedmioty maturalne, to znaczy język polski, matematykę, język obcy nowożytny, a także egzaminy dodatkowe z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii bądź chemii.

Warto pokusić się o zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Aby wzmocnić swoją pozycję, możesz wziąć udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym. Laureaci i finaliści są często zwalniani ze zdawania tematycznych egzaminów maturalnych. Szczegółów szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA?

 

Wiek XXI w sposób szczególny stawia na kształcenie inżynierskie, a co więcej – duży nacisk kładzie na ochronę środowiska. Inżynieria środowiskowa jest więc doskonałym połączeniem i odpowiedzią na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Kierunek skupia się na infrastrukturze podziemnej. Jeśli w życiu zawodowym chcesz zajmować się wodociągami, sieciami ciepłowniczymi i gazowymi, a może masz pomysł, w jaki sposób wykorzystać niekonwencjonalne źródła energii w budownictwie energooszczędnym, studia inżynierskie są właśnie dla Ciebie.

Od kandydatów oczekuje się kreatywności i analitycznego myślenia zarazem. Absolwenci inżynierii środowiska zajmują się projektowaniem przestrzennym, oceną stanu środowiska zewnętrznego, opracowują sposoby zagospodarowania odpadów. Przyszli studenci powinni mieć predyspozycje do pracy w grupie, a także wykazywać się umiejętnościami kierowniczymi. Tego typu studia są niezwykle ważne z punktu gospodarczego i technicznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria środowiska to niezwykle istotny kierunek studiów, który skupia się na problemach pojawiających się w infrastrukturze podziemnej, a więc w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy gazowych. Interdyscyplinarne kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak między innymi inżynieria środowiskowa możesz realizować na wybranych bydgoskich uczelniach, a ich wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty dla tej dziedziny nauki i techniki. W programie kształcenia znajdziesz między innymi:

 • inżynierię elektryczną
 • geoinformację w inżynierii środowiskowej
 • mechanikę gruntów i fundamentowanie
 • urządzania technologiczne do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • termodynamikę techniczną

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów. Grono najlepszych specjalistów dba o wysoki poziom kształcenia i stawia na praktyczny charakter zajęć.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria środowiska w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia w Bydgoszczy na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają studentom zajmowanie się zarządzaniem środowiska, planowaniem przestrzennym, monitoringiem środowiskowym czy alternatywnymi źródłami energii. Studenci zapoznają się z procesami oczyszczania ścieków, sposobami zagospodarowania odpadów czy systemami wodnymi. Dzięki temu mogą ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rzetelne wykształcenie i zdobyte umiejętności sprawiają, że absolwenci bardzo chętnie są zatrudniani w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek inżynieria środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Bydgoszcz studia i stopnia

Inżynieria środowiska Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Bydgoszcz studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia