Studia inżynierskie Bydgoszcz

Studia inżynierskie Bydgoszcz

Studia inżynierskie Bydgoszcz

Największy wybór studiów

inżynierskich w Bydgoszczy

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia inżynierskie Bydgoszcz | woj. kujawsko pomorskie

Studia inżynierskie to od wielu lat jeden z najpopularniejszych nurtów kształcenia. Nic w tym dziwnego, skoro wykwalifikowany inżynier nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a za wykonywane obowiązki jest dobrze wynagradzany. Studia inżynierskie w Bydgoszczy to dobra opcja dla tych, którzy nie chcą martwić się o swoją przyszłość zawodową i chcą uzyskać konkretne wykształcenie. Bydgoszcz to dobre miejsce do zdobywania wiedzy inżynierskiej. Miasto jest jednym z głównych krajowych ośrodków branży IT oraz usług dla biznesu, a ponadto w Bydgoskim Parku Przemysłowo- Technologicznym działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pierwszoplanowe znaczenie w gospodarce mają usługi i przemysł. Jego struktura jest zdywersyfikowana, lecz najważniejsze znaczenie mają branże: chemiczna (w tym przetwórstwa tworzyw sztucznych), informatyczna i nowoczesnych usług dla biznesu, elektromaszynowa oraz spożywcza.

Studia inżynierskie w Bydgoszczy realizowane są na kilku uczelniach, a przodują w nich dwie publiczne, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wybór stojący przed kandydatami na studia jest szeroki, a obejmuje kierunki i specjalności znaczące na rynku pracy. Ponadto, Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie parków, a w jego północnej części znajduje się największy park miejski w Polsce  - Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, zatem w przerwach między licznymi zajęciami można odetchnąć i naładować baterie do kolejnych edukacyjnych wyzwań. Jak widać, nauka w Bydgoszczy to sama przyjemność, a jeśli wybiera się kierunki, dzięki którym uzyskujemy konkretną wiedzę i umiejętności to tym bardziej warto się nią zainteresować. Sprawdźcie, jak wyglądają studia inżynierskie w Bydgoszczy.

KIERUNKI INŻYNIERSKIE W BYDGOSZCZY

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia inżynierskie w Bydgoszczy

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia inżynierskie w Bydgoszczy należy przystąpić do konkursu świadectw. A jakie przedmioty powinno się zdawać na maturze? Fundamentem są przedmioty ścisłe, zatem króluje matematyka, fizyka, chemia. Naturalnie, nie powinniśmy zapominać o języku obcym. Przyda się nam nie tylko na studiach, ale także w późniejszej karierze zawodowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach inżynierskich w Bydgoszczy

Absolwent studiów inżynierskich to osoba, której myślenie o zatrudnieniu nie spędza snu z powiek. Prawdą jest, że tych najlepszych praca sama znajduje a profity z jej wykonywania do najskromniejszych nie należą. Ponadto, postęp technologiczny sprawia, że wykwalifikowany inżynier nigdy nie będzie się nudził. Inżynierowie kształtują świat, rozwijają go i nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie go bez ich innowacyjnych pomysłów. A gdzie konkretnie absolwenci studiów inżynierskich mogą znaleźć pracę? Wszystko zależy od kierunku i specjalności, w jakich się wykształcili.

Na przykład, po ukończeniu Mechatroniki można podjąć pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym. Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzaniem kryzysowym, w podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną mienia i osób. Po ukończeniu Rewitalizacji dróg wodnych możemy rozpocząć pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilu: gospodarka wodna i  żegluga śródlądowa, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych.

Absolwenci mogą wykonywać obowiązki w biurach terenowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Regionalnych Biurach Planowania Przestrzennego, czy też biurach projektowych. Absolwenci Inżynierii Techniczno- Informatycznej przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo- rozwojowym przemysłu. Po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich może uczyć przedmiotów takich jak: technika, czy podstawy informatyki. A gdzie można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy? Po tym kierunku można podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Absolwenci mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

Ponadto, znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Jak widać, przed absolwentami studiów inżynierskich w Bydgoszczy rozpościera się morze możliwości. Każdy kierunek studiów może gwarantować dobre zatrudnienie. Wszystko zależy od naszych kwalifikacji oraz ambicji zawodowych. 

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej:

 • Analityka chemiczna i spożywcza. Specjalności: Analityka środowiska, Analityka żywności;
 • Inżynieria materiałowa. Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych;
 • Technologia chemiczna. Specjalności: Biotechnologia przemysłowa, Technologia procesów chemicznych, Chemia i technologia kosmetyków;
 • Technologia żywności i żywienie człowieka. Specjalność: Inżynieria żywności.

dowiedz się więcej 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • Architektura;
 • Budownictwo;
 • Inżynieria gazu łupkowego;
 • Inżynieria środowiska

dowiedz się więcej 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii:

 • Biotechnologia. Specjalności: Agrobiotechnologia, Biotechnologia w produkcji zwierzęcej;
 • Nanobioinżynieria;
 • Rolnictwo. Specjalności: Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Ochrona roślin, Produkcja ogrodnicza.

dowiedz się więcej 

Wydział Inżynierii Mechanicznej:

 • Computer Aided Engineering;
 • Inżynieria biomedyczna. Specjalności: Techniczny doradca medyczny, Teleinformatyka medyczna;
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii. Specjalności: Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii;
 • Mechanika i budowa maszyn. Specjalności: Konstrukcja maszyn i urządzeń, Samochody i ciągniki, Technika tworzyw polimerowych, Technologia maszyn, Pojazdy szynowe, Maszyny robocze;
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Specjalności: Tworzywa polimerowe, Systemy CAD/ CAM;
 • Transport. Specjalności: Inżynieria powypadkowa w transporcie, Inżynieria ruchu drogowego, Organizacja transportu, Transport drogowy;
 • Wzornictwo

dowiedz się więcej 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki:

 • Elektronika i telekomunikacja. Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej;
 • Elektrotechnika. Specjalność: Elektrotechnika przemysłowa;
 • Energetyka. Specjalność: Eksploatacja systemów energetycznych;
 • Informatyka stosowana. Specjalność: Technologie informacyjne;
 • Teleinformatyka. Specjalność: Sieci teleinformatyczne.

dowiedz się więcej 

 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 • Inżynieria w biologii stosowanej.

dowiedz się więcej 

Wydział Zarządzania:

 • Zarządzanie. Specjalności: Projektowanie usług logistycznych, Zarządzanie procesami produkcyjnymi.

dowiedz się więcej 

 


UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki:

 • Informatyka. Specjalności: Sieci i systemy rozproszone, Systemy informatyczne w technice i środowisku;
 • Inżynieria bezpieczeństwa. Specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa publicznego, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego;
 • Inżynieria materiałowa. Specjalności: Inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych, Współczesne materiały polimerowe i metalowe;
 • Inżynieria techniczno- informatyczna. Specjalności: Materiały inżynierskie, Techniki wytwarzania;
 • Mechatronika. Specjalności: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna, Systemy pomiarowe i diagnostyczne;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Inżynieria środowiska pracy;
 • Rewitalizacja dróg wodnych. Specjalności: Zarządzanie drogami wodnymi, Żegluga śródlądowa.

dowiedz się więcej 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki:

 • Zarządzanie kryzysowe w środowisku. Specjalności: Zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym, Zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym.

dowiedz się więcej 

 


BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunki studiów:

 • Budownictwo;
 • Logistyka. Specjalności: Logistyka i inżynieria transportu, Menedżer logistyki, Logistyka przedsiębiorstwa, Spedycja międzynarodowa, Logistyka- logistyka wojskowa, Obsługa lotnisk, Operator logistyczny;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalności: Inżynieria procesów produkcyjnych, Odnawialne źródła energii, Automatyzacja produkcji, Eksploatacja techniki lotniczej, Technologie spajania materiałów konstrukcyjnych.

dowiedz się więcej


KUJAWSKO- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunki studiów:

 • Geodezja i kartografia;
 • Budownictwo;
 • Informatyka.

 


WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunki studiów:

 • Grafika komputerowa i multimedialna;
 • Informatyka stosowana;
 • Programowanie i technologie www;
 • Teleinformatyka;
 • Mechatronika;
 • Programowanie obrabiarek CNC;
 • Mechatronika lotnicza.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunki studiów:

 • Informatyka. Specjalności: Sieciowe systemy operacyjne, Programowanie, Zarządzanie infrastrukturą sieciową, Inżynieria oprogramowania.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W BYDGOSZCZY STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunki studiów:

 • Informatyka w biznesie. Specjalności: Inżynier projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych, Inżynier systemów bazodanowych w sieciach rozległych, Inżynier wdrażania systemów informatycznych w biznesie;
 • Inżynieria zarządzania. Specjalności: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, Inżynier druku 3D, Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi, Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi;
 • Logistyka. Specjalności: Eksploatacja transportu kolejowego, International business, Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych, Systemy logistyczne w portach lotniczych, Transport, spedycja, magazynowanie.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)