Uczelnie w Kielcach

Uczelnie w Kielcach

Uczelnie w Kielcach

Uczelnie w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 10 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska.

 


uczelnie Kielce - Politechnika ŚwiętokrzyskaUczelnie Kielce - Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia w ramach pięciu wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Studenci mają do wyboru ponad 60 specjalności na 19 kierunkach studiów. Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia. Historia Politechniki Świętokrzyskiej sięga początku XIX wieku, kiedy to w latach 1816–1826 powstała z inicjatywy Stanisława Staszica Akademia Górnicza – pierwsza uczelnia techniczna na ziemiach polskich, w czasie wojny w latach 1943-1945 zawiązany został Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, który to w połączeniu z tradycją Akademii stworzył podwaliny pod Politechnikę Świętokrzyską -oficjalnie założoną w 1945 roku. Dziś Politechnika świetnie sobie radzi, rozwija się i rozbudowuje swoje wydziały, inwestując w pomoce dydaktyczne typu Laserowego Laboratorium w CLTM, czy Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych.

 

Czytaj więcej: Uczelnie w Kielcach - PŚ | Wydziały | Kierunki studiów | Rekrutacja


Uczelnie Kielce - Uniwersytet Jana KochanowskiegoUczelnie Kielce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego

UJK to największa uczelnia w Kielcach, kształcąca studentów na 41 kierunkach na wydziałach: Matematyczno-Przyrodniczym, Humanistycznym, Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, Pedagogicznym i Artystycznym oraz na wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. Uniwersytet posiada dwie filie w Piotrkowie Trybunalskim, w których to funkcjonują dwa kolejne wydziały – wydział Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych. Jesienią 2014 roku otworzono kierunek lekarski, który uzyskał akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet „kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów”. Jego działalność edukacyjna uwzględnia zasady humanizmu, demokracji i tolerancji, kształtuje patriotyzm i przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych. Umacnia również więzi międzynarodowe i szerzy ideę dialogu międzykulturowego – dlatego też Uniwersytet zabiega o studentów międzynarodowych, dla których stwarza przyjazne warunki nauki. Celem ów starań jest wypracowanie lepszej pozycji na arenie międzynarodowej wśród uczelni wyższych. Aktywność naukowa i pozanaukowa jest tu doceniana i wspierana – stąd duża liczba kół naukowych, jak i stowarzyszeń zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. 

Czytaj więcej: Uczelnie w Kielcach - UJK | Wydziały | Kierunki studiów | Rekrutacja


w Kielcach - zasady rekrutacji

Komentarze (0)