Uczelnie techniczne Rzeszów

Uczelnie techniczne Rzeszów

uczelnie techniczne Rzeszów

Uczelnie Techniczne w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska jest jedyną uczelnią techniczną w Polsce południowo-wschodniej oraz najlepszą uczelnią techniczną w województwie podkarpackim. Od lat plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym.

Licealiści decydujący się wstąpić w szeregi studentów politechniki do wyboru mają jeden z sześciu wydziałów na których nauka odbywa się na kierunkach technicznych oraz ścisłych I i II stopnia. Wśród kandydatów na studia największą popularnością cieszą się bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Ostatni wymieniony kierunek skupia się na poznawaniu oddziaływań molekularnych substancji chemicznych, mechanizmów reakcji chemicznych i metod analityki chemicznej. Współczesna inżynieria chemiczna wytwarza specjalne materiały dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi: kosmonautyki, ochrony środowiska i medycyny. Dzięki rozwijającemu się rynkowi w zakresie przetwórstwa zapoznasz się także z aspektami nanotechnologii, inżynierii biomedyczną i biotechnologii.

Rzeszowska uczelnia techniczna to ponad 17 tysięcy studentów, którzy oprócz nauki wiedzą również jak przyjemnie spędzać czas również po zajęciach. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie wolnych chwil jest członkostwo w kole naukowym lub sekcji sportowej. Działalność w licznych kołach naukowych funkcjonujących na terenie uczelni, przynosi wymierne korzyści w postaci współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi na świecie.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą również skorzystać z możliwości wyjazdu za granicę w ramach projektu ERASMUS. Semestr spędzony we Francji, Włoszech czy w Wielkiej Brytanii to szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia oraz poszerzenie wiedzy o specyfice funkcjonowania branży poza granicami naszego kraju.

Wśród oferty edukacyjnej rzeszowskiej uczelni technicznej odnajdziesz kierunki takie jak: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria materiałowa czy automatyka i robotyka, zaliczające się do grupy kierunków zamawianych, czyli takich po których nie będziesz miał najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy gdyż specjaliści z tych branży poszukiwani są na rynku pracy.

Uczelnie techniczne w Rzeszowie - rekrutacja

Podstawą rekrutacji na uczelnie techniczne są wyniki maturalne z przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia czy biologia. Uniwersytety dbając już na poziomie rekrutacji o wszechstronne językowe wykształcenie kandydata, pod uwagę biorą również wyniki z języka obcego. Każdy z wymienionych wcześniej kierunków zdawany na poziomie rozszerzonym do dodatkowe punkty. Spowodowane jest to ustalonym indywidualnie przez uczelnię przelicznikiem. Przelicznik oraz przedmiot najwyżej punktowany w rekrutacji zależy od kierunku na jaki się wybierasz. Rekrutacyjnym mianownikiem wspólnym dla wszystkich kierunków jest język polski.

Uczelnie techniczne w Rzeszowie - praca po studiach

Większość studentów utożsamia moment zakończenia edukacji z początkiem zawodowego życia. Uczelnie techniczne dają możliwość przesunięcie tego momentu o kilka lat do przodu, a nawet równoczesne rozpoczęcie nauki i pracy zawodowej. Spowodowane jest to szeregiem ofert stażowych skierowanych do studentów politechnik. Podjecie tego typu współpracy owocuje zdobywaniem cennego doświadczenia oraz możliwością skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni z umiejętnościami wykorzystania jej w praktyce.

Absolwenci uczelni technicznych swoją przyszłość na terenie Podkarpacia związać mogą z takimi firmami jak: Axamo, czyli firma założona z myślą o budowaniu długotrwałych relacji z klientami i kandydatami poprzez ciągłe doskonalenie i rozbudowę posiadanych zasobów jak również rozwijanie i kształtowanie nowych relacji międzyludzkich. Działania firmy skupiają się na oferowaniu kompletnych rozwiązań z obszaru finansów i bankowości, IT oraz inżynierii. Amazon to kolejna firma działająca na terenie Podkarpacia, która 9oferuje zatrudnienie dla studentów oraz absolwentów uczelni technicznych. Firma ta zajmuje się handlem elektronicznym B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy, a w szeregi swe osoby związane z kierunkami logistycznymi oraz technicznymi. Studia na uczelniach technicznych rozwijają kreatywność, samodzielność oraz komunikatywność, czyli cechy cenione przez pracodawców w każdej branży. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Rzeszowska kierunki studiów

Politechnika Rzeszowska rekrutacja

 

Komentarze (0)