Uczelnie techniczne w Toruniu

Uczelnie techniczne w Toruniu

uczelnie techniczne Toruń

Uczelnie Techniczne Toruń

Toruńska uczelnia wyższa w swej ogólnej charakterystyce nie jest Uczelnią Techniczną. Pośród swoich jednostek akademickich posiada on jednak, Wydziały Techniczne. Dzięki oddanemu kilka lat temu Interdyscyplinarnemu Centru Nowoczesnych Technologii studenci mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu badań i rozwoju nowoczesnych technologii. Centrum pozwala na łączenie wiedzy i doświadczenia wszystkich dziedzin od nauk humanistycznych, przez nauki społeczne, ścisłe i techniczne, a na naukach o zdrowiu i medycznych kończąc.

Wydziały Techniczne, takie jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska czy Nauk o Ziemi, łączą w swej ścieżce edukacyjnej wiedzę z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z wiedzą, rozwojem i zrozumieniem praw natury. Studenci kierunków takich jak: Agrobiologia, Biotechnologia, Geoinformacja Środowiska czy Zarządzanie Środowiskiem bazują na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki.

Wydział Chemii, jest kolejnym Wydziałem Technicznym działającym w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studenci podejmujący studia do wyboru mają studia stacjonarne oraz niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia. Wśród kilku kierunków oferowanych na Wydziale Chemii, największą popularnością cieszą się, niezmiennie, Chemia Kosmetyczna oraz Chemia i Technologia Żywności. Oba kierunki umożliwiają studentowi pracę w najlepszych laboratoriach w Polsce i na świecie.

Kolejne dwa Wydziały Techniczne, czyli Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, przygotowują studenta do pracy w branżach takich jak IT, logistyka czy kosmonautyka. Student wydziałów tych posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych. Uniwersytet, którego patronem jest najwybitniejszy polski astronom, może pochwalić się jednym z najlepszych programów studiów na kierunku Astronomia. Studenci tego kierunku kształcą się na najnowszych teleskopach oraz uczestniczą w zajęciach terenowych prowadzonych w Piwnicach pod Toruniem, gdzie znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej tzw. ocenie parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.

 

Uczelnie techniczne w Toruniu - Rekrutacja na studia

Zasady rekrutacji ustalane są indywidualnie przez Władze każdego z Wydziałów. Kandydat musi wykazać się wiedzą z dziedzin takich jak: matematyka, fizyka i astronomia, geografia, chemia, biologia czy informatyka. Punkty zdobyte z wyżej wymienionych przedmiotów, mają swoją wartość rekrutacyjną- są mnożone lub dzielone przez wartości ustalone przez komisje rekrutacyjne. Nie zależnie od tego jaki kierunek znajduje się w Twoim kręgu zainteresowań, przedmiotami które muszą znaleźć się na Twoim świadectwie maturalnym są język polski oraz język angielski. Oba te przedmioty są obligatoryjne dla każdego z kierunków.

 

Uczelnie techniczne w Toruniu - praca po studiach

Studenci oraz absolwenci Wydziałów Technicznych poszukiwani są w takich branżach jak: IT, logistyka, astronomia czy marketingu. Toruńska uczelnia prowadzi współpracę z takimi firmami jak: Intel, największym na świecie producentem układów scalonych oraz twórcą mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych. W tym przedsiębiorstwie studenci oraz absolwenci opracowują nowatorskie rozwiązania, przesuwają granice możliwości inteligentnych, połączonych z siecią technologii zdolnych poprawiać jakość życia. Firma stawia na różnorodność oraz zrównoważony rozwój, także rozwój branży oświatowej.

Kolejnym przedsiębiorstwem otwartym na współpracę ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Inter Permit Group. Firma zajmująca się szeroko pojętym HR. Do obowiązków pracownika należy między innymi: przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, przygotowywanie dokumentacji rekrutacyjne oraz pomoc administracyjną dla kadry zarządzającej.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego możesz rozpocząć już na początkach swej studenckiej drogi. Możliwe jest to za sprawą praktyk oraz staży oferowanych przez firmy. Współpraca taka daje Ci możliwość poznania branży od środka, współpracy z najlepszymi oraz współtworzenia wydarzeń takich jak szkolenia czy seminaria. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki studiów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika rekrutacja

 

Komentarze (0)