Uniwersytet w Toruniu

Uniwersytet w Toruniu

uniwersytet toruń

Uniwersytet w Toruniu

Miasto najsłynniejszego astronoma, krzywej wierzy i pierników, dla osób chcących związać się z nim w sferze akademickiej, oferuje naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika co roku plasuje w dziesiątce najlepszych uczelni publicznych w Polsce, a jego studenci i absolwenci odnoszą sukcesy w najbardziej prestiżowych konkursach. Uczelnia składa się z siedemnastu wydziałów na których kształci się ponad 30 tysięcy studentów. Każdy z wydziałów to kierunki które łączą wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z wiedzą praktyczną uzyskiwaną na szeregu ćwiczeń, praktyk oraz konferencji i targów. Organizatorami licznych przedsięwzięcie takich jak szkolenia, sympozja czy spotkań z ekspertami są przede wszystkim sami studenci.

Najpopularniejsze kierunki to niezmiennie prawo oraz realizowany w ramach Collegium Medicum i. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, kierunek lekarski. Wydział Filologiczny UMK, jest jednym z najlepszych w Polsce. Kształci on absolwentów na kierunku Filologia w specjalnościach taki jak: filologia angielska, bałkańska, germańska, klasyczna, rosyjska, romańska, włoska, hellenistyka czy japonistyka. Dodatkowym plusem Wydziału jest uruchomiany kilka tal wcześniej kierunek Lingwistyka Stosowana w dwóch innowacyjnych i unikatowych na skalę naszego kraju specjalnościach, język francuski z arabskim oraz włoski z hiszpańskim.

W mieście Mikołaja Kopernika i na Uniwersytecie jego imienia nie może zabraknąć Wydziału zajmującego się astronomią. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Studenci decydujący się na studia pod skrzydłami Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do swojej dyspozycji mają również ośrodek astronomiczny (obserwatorium) Uniwersytetu w Piwnicach, służący obserwacji kosmosu, badaniom naukowym oraz popularyzacji wiedzy o wszechświecie.

Pod opieką Uniwersytetu działają stacje badawcze w Dobiegniewie nad Wisłą, Lasce i Drzewieżu na terenie Borów Tucholskich, w Iławie, Popówce, Koniczynce oraz Bachotku. UMK prowadzi również stację badawczą na Spitsbergenie.

Doskonale rozwinięty program mobilności zagranicznej pozwala studentom oraz pracownikom uniwersytetu na zdobywanie doświadczenia i wiedzy w krajach takich jak: Chiny, Izrael, Kosowo, Rosja, a także Norwegii i Szwecji.

Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Wśród absolwentów UMK możemy znaleźć takie osobowości jak: Zbigniew Herbert, Aleksander Wolszczan oraz Michała Zaleski.

 

Rekrutacja na studia na uniwersytet w Toruniu

Zasady rekrutacji na studia realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ustalane są indywidualnie dla każdego z kierunków uruchomionych w danym roku akademickim na uczelni. Oznacza to, że zasady kwalifikacji a szczególnie przedmioty maturalne brane pod uwagę w toku rekrutacyjnym oraz ich waga mogą zmieniać się w zależności od wydziału, kierunku, a także specjalności. W ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działają wydziały matematyczno- fizyczne na które obowiązkowym przedmiotem, podczas rekrutacji, jest matematyka, informatyka lub fizyka. Wydziały przyrodnicze, czyli takie na których możliwe jest studiowanie biologii, chemii oraz kierunków pokrewnych, jako przedmioty obowiązkowe traktują: geografię, biologię, chemię a także matematykę i fizykę. Ostatnim rodzajem studiów realizowanych w ramach UMK są studia humanistyczne. Podczas rekrutacji na studia te najwyżej punktowane są historia, wiedza o społeczeństwie, a także geografia.

 

Praca po studiach na uniwersytecie w Toruniu

Kadra pracownicza wykształcona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zatrudnienie znajdzie w firmach reprezentujących wszystkie branże gospodarcze. Jednak rozwijanie swoich umiejętności studenci mogą rozpocząć już na poziomie pierwszego semestru studiów. Połączenie zdobywania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczna możliwe jest dzięki stażom i praktykom oferowanym przez firmy z Torunia oraz okolic. Jedną z takich firm jest ALGO. Przedsiębiorstwo zajmując się importem włókien technicznych na potrzeby producentów mebli tapicerskich oraz hurtowni specjalistycznych. W firmie tej zatrudnienie znajdą osoby studiujące marketing, logistykę, transport, a także filologie, zarządzanie i materiałoznawstwo. Kolejnym miejscem przyjaznym studentom oraz absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest firma BIKON. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym (budynki wielorodzinne, osiedla domów jednorodzinnych), budownictwie obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. Praca oferowane przez BIKON skierowana jest do studentów i absolwentów budownictwa, architektury, ochrony środowiska oraz kierunków prawniczych i związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i finansami. Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu czy Farmaceutycznego, a także Chemii i Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zatrudnienie zajdą w firmie DELTOM specjalizującej się produkcją i dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.  

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wydziały

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki studiów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rekrutacja

 

 
 

 

Komentarze (1)

zainteresowany odpowiedz

wy tak na serio z tymi błędami w pisowni?!