Uniwersytety w Trójmieście

Uniwersytety w Trójmieście

uniwersytet trójmiasto, gdańsk, gdynia

Uniwersytet - Gdańsk, Gdynia

Trzy miasta. Dwa uniwersytety. Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot i Gdynia to nie tylko piękne nadmorskie widoki, ale przede wszystkim widoki na przyszłość dla młodych i ambitnych ludzi.

Dwa uniwersytety, które razem tworzą społeczność akademicką liczącą ponad 30 tysięcy studentów, dają możliwość zdobycia wykształcenia w dziedzinach tradycyjnych takich jak medycyna i prawo oraz nowoczesnych (nowe media czy etnologia kaszubska).

Pierwszy z nich Uniwersytet Gdański to 11 wydziałów, na których realizowany jest program 73 kierunków w 217 specjalnościach. Uniwersytet od lat plasuje się w czołówce rankingu „Perspektyw” najlepszych uniwersytetów w Polsce. Studenci, absolwenci oraz pracownicy maja możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do Francji, Norwegii, Holandii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Estonii. Wyjazd ten jest szansą na poznanie rynku europejskiego oraz uzyskanie międzynarodowego doświadczenia. Realizowane na Uniwersytecie kierunki takie jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki, a ich popularność nie słabnie. Władze co roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz pracodawców, dlatego też tworzą innowacyjne i unikatowe na skalę kraju kierunki. Najnowsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim to między innymi Biznes chemiczny, Dyplomacja, Studia Bałkańskie, Studia Wschodnie, Teatrologia, Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej, Prawo w administracji i gospodarce oraz Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody. Co roku poszerza się także oferta zajęć fizycznych. Studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie na Uniwersytecie Gdańskim obejmuje również udział studentów w pracach badawczych; na uczelni aktywnie działa niemal 180 kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, sprzyjają studia doktoranckie oraz podyplomowe realizowane na uczelni.

Drugim uniwersytetem działającym na terenie Gdyni i Gdańska jest największa uczelni medyczna w północnej Polsce, czyli Gdański Uniwersytet Medyczny. Kształci on ponad 6000 studentów, z których około 800 to studenci zagraniczni. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Popularność ta plasuje kierunki anglojęzyczne na czele rankingów popularności. Studenci mogą ćwiczyć umiejętności praktyczne w coraz liczniejszych pracowniach fantomowych i multimedialnych, np. Pracowni Pacjenta Symulowanego i Aptece Szkoleniowej. Uniwersytet jest częścią projektów dotyczących umiędzynarodowienia – Study in Pomorskie, Study in Poland, International Relations Offices Forum dzięki czemu studenci z zagranicy mają szansę studiować na najlepszych wydziałach medycznych w Polsce (najwyższa kategoria w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wszystkich Wydziałów Uczelni, A+ dla Wydziału Farmaceutycznego). Studenci zdobywają praktykę zawodową w oddanym do użytku w 2012 r. Centrum Medycyny Inwazyjnej. Jest to jedne z najnowocześniejszych szpitali w Europie w którym znajduje się najwyższej klasy aparatura szpitalna w Polsce Północnej. Studiując w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym możesz aktywnie uczestniczyć w działalności blisko 90 kół naukowych i 10 organizacji studenckich. Dzięki dodatkowemu zaangażowaniu już na pierwszym roku możesz zostać lekarzem w Klinice Pluszowego Misia czy uczestniczyć w akcji „Dotknij Piersi”. Ponadto uczelnia jest częścią międzynarodowego projektu wymiany studentów ERASMUS+ i chętni studenci mogą odbyć część studiów za granicą, w jednej z uczelni partnerskich, m.in. z Francji, Włoch, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii czy Turcji.

 

Rekrutacja na studia na uniwersytecie

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia licencjackie, inżynierskie oraz jednolite magisterskie rozpoczyna się na początku maja. Kandydaci zobowiązani są do założenia konta na internetowej platformie rekrutacyjnej. Aby konto było w pełni aktywne należy uzupełnić kwestionariusz osobowy, a po otrzymaniu wyników egzaminów maturalnych, również ilość zdobytych punktów ze zdawanych na egzaminie dojrzałości przedmiotów. Punkty te pomnożone lub podzielone przez odpowiedni dla kierunku współczynnik są podstawą kwalifikacji na studia wyższe. Na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują wydziały z kierunkami humanistycznymi, biologicznymi, matematycznymi i społecznymi. Dlatego też podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z każdego przedmiotu maturalnego. Gdański Uniwersytet Medyczny jako podstawowy przedmiot przy rekrutacji na każdy kierunek podaje biologię. Przedmioty dodatkowo punktowane wybierane są na spośród: matematyki, fizyki, geografii, chemii, informatyki, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Rekrutacja na oba uniwersytety ma jednak wspólny mianownik, a nawet dwa a są nimi język polskie i język obcy. Przedmioty te brane są pod uwagę podczas rekrutacji na wszystkie kierunki.

 

Praca po studiach na uniwersytecie

Ogromną rolę w odnalezieniu właściwego miejsca na rynku pracy odgrywają umiejętności zdobyte podczas staży i praktyk studenckich. Współpraca taka daje możliwość na poznanie środowiska od wewnątrz oraz na zdobycie umiejętności pracy w zespole, a często również pod presją czasu. Trójmiasto to miejsce w którym pracę mogą znaleźć zarówno ludzie związani z animacją oraz promocją kultury, jak i umysły ścisłe — miasta te są wspaniałą przestrzenią dla inwestorów. Na terenie Miasta funkcjonuje Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, która współpracuje z potencjalnymi inwestorami. Młodzi przedsiębiorcy chcący rozwijać się w Gdańsku mają możliwość skonfrontowania marzeń z rzeczywistością w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pracodawcami którzy gotowi są podjąć współpracę ze studentami i absolwentami uniwersytetów są: Meddo, firma która jest jednym z największych dostawców rozwiązań medyczno- informacyjnych. W jej szeregach zatrudniani są studenci kierunków informatycznych, matematycznych, medycznych, farmaceutycznych oraz weterynaryjnych. Absolwenci kierunków finansowych oraz związanych z bankowością zatrudnienie znajda w Ergo Hestii grupie towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe i na życie. Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.,należy do firmy Transcom Worldwide — globalnego lidera najbardziej dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki - BPO (Business Proces Outsourcing) oraz dostawcy usług w dziedzinie outsourcingu, który koncentruje się całkowicie na klientach i ich obsłudze, zatrudni osoby z wykształceniem w kierunku doradztwa i konsultingu. Firma thyssenkrupp Group Services Gdańsk jest jednym z globalnych centrów usług wspólnych (Global Shared Services) realizującym usługi o charakterze administracyjnym lub pomocniczym dla spółek wchodzących w skład całej grupy thyssenkrupp – światowego lidera branży przemysłowej. Pod jej skrzydłami rozwijać się mogą studenci i absolwenci kierunków informatycznych i tych związanych z programowaniem, oraz osoby specjalizujące się w księgowości, audycie i podatkach. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)