Uczelnie w Gdańsku i Gdyni

Uczelnie w Gdańsku i Gdyni

uczelnie gdańsk

Uczelnie w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 14 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Utworzony w 1970 roku Uniwersytet Gdański jest młodą, ale odnoszącą niemałe sukcesy placówką. W 2013 roku zajęła 6 miejsce w rankingu uczelni, a szeroka oferta kierunków od wielu lat przyciąga rzesze kandydatów.

Niewątpliwą zaletą uczelni jest jej zwrot w kierunku morza i regionu. Otwierają się tu kierunki takie jak: ichtiologia morska, oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (Wydział Oceanografii i Geografii) oraz etnofilologia kaszubska (Wydział Filologiczny).

Ale UG nie zamyka się tylko na Pomorze. Naukowcy z uczelni współpracują z państwami zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej (USA, Japonią, Rosją, Chinami, Kolumbią, Peru). Dla studentów istnieje możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+, oraz międzynarodowego programu praktyk LIFE. Na Wydziale Filologicznym, w ramach współpracy z Uniwersytetem Duisburg-Essen, studiować można komunikację międzykulturową w niemieckiej uczelni. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie dwóch dyplomów (niemieckiego i polskiego). A to jeszcze nie wszystko, co oferuje gdańska uczelnia.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać z nowoczesnych sal wykładowych i pracowni, na przykład, na Wydziale Ekonomicznym, z Thomson Reuters Data Suite, nowoczesnego laboratorium komputerowego z 23 stanowiskami. Każde z nich jest podłączone do platformy służącej do analizy rynków finansowych i towarowych. Na tym samym wydziale znajduje się także dealing room, w którym studenci trenują operacje giełdowe.

Poza ofertą dydaktyczną UG wspiera rozwój swoich studentów także po zajęciach: na każdym wydziale działają koła naukowe, które łączą młodych naukowców a ich działania obejmują nie tylko spotkania i dyskusje, ale także organizowanie konferencji, wykładów i warsztatów. Oprócz nich przy uczelni działają także organizacje studenckie (m. in. najprężniej działający AIESEC).

Ci, którzy interesują się kulturą maja możliwość działania w różnych grupach stworzonych przez Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”. Wśród nich jest Akademicki Chór UG, Zespół Pieśni i Tańca „Jantar”, Dyskusyjny Klub Filmowy „Miłość blondynki”. Oprócz tego są tez stowarzyszenia zaskakujące, jak Zespół Tańca Brzucha „AGADIR”, Tańca Celtyckiego „Animus Saltandi”, Tańca Irlandzkiego i Szkockiego „Trebraruna” oraz Teatr Tacki i Teatr improwizacji. Jak widać, realizować się można w wielu inicjatywach.

Także aktywni fizycznie mogą trenować na UG. Najpopularniejszym sposobem jest zapisanie się do jednej z sekcji AZS-u a latem i zimą organizowane są obozy sportowe. Po ciężkim treningu warto zajrzeć do Centrum Odnowy Biologicznej, które znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji.

 

uczelnie w gdańsku - politechnika

 

Umysłom ścisłym dobry zawód zapewni Politechnika Gdańska. Jest to najstarsza politechnika w kraju. Jej wieloletnia tradycja gwarantuje dobrze wyszkolonych nauczycieli akademickich. „Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością” — oto motto uczelni.

Studia na Politechnice Gdańskiej to wybór spośród 21 kierunków na 9 wydziałach. Wśród rzadko spotykanych należy wspomnieć przede wszystkim o: nanotechnologii, inżynierii kognitywnej w zarządzaniu i ekonomii czy oceanotechnice. Studia pierwszego stopnia trwają 6 albo 7 semestrów.

Uczelnia daje wszystkim równe szanse. Organizowane są, na przykład, nieodpłatne kursy matematyczne dla studentów I roku, tak zwane „Pogotowie matematyczne”. Po 60 godzinach kursu studenci piszą egzamin z matematyki. Pozwoliło to stwierdzić, że te zajęcia znacznie polepszają wyniki wszystkich studentów. Politechnika nie oszczędza także na nauce języków obcych: na europeistyce obowiązkowa jest nauka dwóch języków, inne kierunki mają w programie obowiązkowy język angielski.

Wybranie tej Politechniki to idealne rozwiązanie również, kiedy nie możesz usiedzieć zbyt długo na jednym miejscu! Wyjechać na częściowe studia albo praktyki w ramach programu Erasmus (uczelnia ma podpisanych ponad 400 umów z różnymi miastami). Specjalny Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) jest skierowany do osób, którzy myślą o podjęciu studiów w Norwegii, Islandii czy Liechtensteinie. Jego dodatkową zaletą jest to, że stypendium przewyższa dwukrotnie to dawane na wyjazd w zakresie Erasmusa.

 

uczelnie gdańsk - uniwersytet medyczny

 

Prężnie rozwija się także Uniwersytet Medyczny: zajmuje wysoką pozycję w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2012 r. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący. Uniwersytet regularnie stara się o dofinansowania, dzięki czemu staje się wspaniałą placówką kształcącą przyszłych lekarzy, farmaceutów, pielęgniarzy, biotechnologów. Dodatkowym atutem jest możliwość odbywania praktyki w prowadzonym przez uczelnię Centrum Medycyny Inwazyjnej — jednym z najnowocześniejszych szpitali w Europie.

Artystycznym duszom z pewnością spodoba się klimat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: budynek uczelni umieszczony jest w zabytkowych budynkach (zbrojownia, baszta, Dom Angielski) centrum Gdańska. Studenci ASP mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ponad dwudziestu pracowniach. Otwierane przez uczelnie kierunki i specjalności to przede wszystkim tradycyjne: malarstwo, fotografia, grafika i rzeźba, ale też brzmiące bardziej oryginalnie: rekonstrukcja rzeźby, projektowanie w krajobrazie kulturowym czy architektura statków wodnych.

W Gdańsku działa także Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki.  Od 1947 r. kształci ona instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów i pedagogów. A praca po takiej uczelni? Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym w Polsce. Działa tu Opera Bałtycka I Polska Filharmonia Bałtycka oraz kilka chórów. Organizowanych jest wiele festiwali, zarówno muzyki klasycznej, jak i współczesnej (m. in. Gdański Festiwal Carillonowy, Mozartiana, Festiwal NeoArte). Artyści mają w Gdańsku pełne ręce roboty.

Kolejnym, sąsiadującym ośrodkiem akademickim jest Gdynia. Znajdują się tu dwie uczelnie publiczne: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Akademia Morska. Swoją filię ma tutaj Uniwersytet Gdański, w mieście znajduje się instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

uczelnie gdańsk - amw

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest uczelnią podporządkowaną Ministerstwu Obrony Narodowej. Na studiach wojskowych można podjąć studia związane z nawigacją morską i budową okrętów. Studenci maja do wyboru również kierunki cywilne: także nawigację i mechanikę i budowę maszyn, ale także bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe a nawet pedagogikę (specjalności: wychowanie obronne i resocjalizacja, edukacja dla bezpieczeństwa).

Poza uczestnictwem w zajęciach, studenci mogą rozwijać się w trzech kołach naukowych: - Współczesnych Stosunków Politycznych "Desiderato", Kole Naukowym "Band" i Kole Naukowym Bezpieczeństwa Morskiego.

Od ponad 90 lat kształci w Gdyni kadry na potrzeby gospodarki morskiej Akademia Morska. Na czterech wydziałach (Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Elektrycznym, Nawigacyjnym oraz Mechanicznym) istnieje możliwość wyboru spośród 8 kierunków. Uczelnia kształci przede wszystkim najlepszych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego.

Studenci mogą skorzystać z nowoczesnych jednostek ogólnouczelnianych, szczególnie z wyspecjalizowanej biblioteki czy planetarium, które znajduje się na Wydziale Nawigacyjnym. Tradycje żeglarskie wspiera Ośrodek Żeglarski. 

 

(DCH)

 

 

Komentarze (0)