Uniwersytet w Rzeszowie

Uniwersytet w Rzeszowie

uniwersytet rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Miasto położone na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłok, które jako jedyne w Polsce posiada rondo dla pieszych. Po tej budowli samoistnie nasuwa się myśli o tym, że jest to miasto ukierunkowane na nowoczesność i innowacyjność.

Rzeszów, bo to o nim mowa, posiada jeden uniwersytet publiczny. Uniwersytet Rzeszowski składa się z 11 wydziałów na których istnieje ponad 40 kierunków kształcenia na różnych poziomach (6 wydziałów posiada uprawnienia do kształcenia na studiach doktoranckich). Dodatkowo na terenie uczelni działają jednostki akademickie takie jak: Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Kultury i Języka Polskiego Dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Studium Kulturalno- Oświatowe oraz Akademicki Związek Sportowy – Klub Uczelniany AZS. Co roku Uniwersytet Rzeszowski jako swoja uczelnię macierzystą wybiera ponad 20 tys. studentów. Kadra wykładowców chętnie dzieli się się swoją wiedzą nie tylko ze studentami, ale również z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W tym celu powstał program Uniwersytecki Portal Wiedzy. Platforma daje możliwość uczestnictwa w 45cio minutowych wykładach przygotowanych przez wykładowców akademickich. Długość wystąpienia odpowiada długości godziny lekcyjne. Uczelni swoim studentom oferuje również możliwość mobilności podczas nauki. Związane jest to z uczestnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego w programie MOST, umożliwiającym studiowanie przez semestr lub cały rok na jednym z dwudziestu uniwersytetów w Polsce, oraz ERASMUS. Program ten zakłada możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych takich jak: Uniwersytet w Brighton, Uniwersytet w Bolonii czy Uniwersytet w Zabrzu. Ponad to stypendia zagraniczne umożliwiają naukę m. in. w Norwegii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Estonii, Grecji i Hiszpanii.

 

Rekrutacja na uniwersytet rzeszowski

Droga do uzyskania statusu studenta zaczyna się od małej uczelnianej biurokracji. Chodzi tu o rejestrację w internetowym systemie. Rejestracja ta przebiega intuicyjnie i wszystko jest dokładnie opisane. Przede wszystkim musisz wypełnić kwestionariusz osobowy do czego wystarczy Ci Twój dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kolejny krok to uzupełnienie informacji o wynikach matur. Uczynić to należy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów w Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Resztę pozostawiasz systemowi internetowej rekrutacji, który to zgodnie z wytycznymi władz wydziału przelicza punkty zdobyte przez kandydata. Ilość tych punktów decyduje o przyjęciu na studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowskim. Każdy Wydział to inny przedmiot główny, czyli taki za który zdobędziesz nawet cztery razy więcej punktów podczas rekrutacji. Przedmiotem głównym dla wydziałów: Matematyczno- Przyrodniczego i Ekonomicznego będzie matematyka, fizyka i informatyka. Na Wydziałach Biologiczno- Rolniczym oraz Wychowania Fizycznego pod uwagę brane są biologia, chemia oraz matematyka. Rekrutacja na wydziały humanistyczne opiera się na wynikach z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Praca po studiach na uniwersytecie rzeszowskim

Gdzie zatrudnienie znajdą absolwenci oraz studenci uniwersytetów? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób rozpoczynających lub też właśnie kończących edukację na uczelni wyższej. Odpowiedzi należy szukać pośród firm które oferują staże i praktyki. Tak rozpoczęta współpraca najczęściej przeradza się stałą pracę. Na terenie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego firmami takimi będą: ABB Business Services Sp. z o.o. koncern zajmujący się elektroenergetykom i automatykom, znany na polskim i zagranicznym rynku jako firma kładąca nacisk na innowacyjność. O światowym znaczeniu firmy ABB świadczy fakt, że rozwiązania ABB zainstalowano w największej na świecie elektrowni wodnej w Itaipu, na granicy Brazylii i Paragwaju. Kolejną firmą na rynku rzeszowski jest PRO-CREDIT Sp. z o.o. Spółka zajmująca się prawno- informacyjnym wsparciem biznesu. Oferuje kompleksową obsługę prawną, doradztwo w dziedzinie windykacji i obrotu należnościami, ocenę wiarygodności przedsiębiorstw i usługi back-office. Województwo podkarpackie to miejsce przyjazne nowym technologią. SoftSystem jest jedną z wiodących firm na rynku europejskim zajmującą się tworzeniem i obsługą laboratoryjnych systemów informatycznych oraz usług integracyjnych dla placówek medycznych działających głównie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.
 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)